Giriş   Makaleler    Askeri hukuk     mecburi hizmet 10 yıla indiriliyor

mecburi hizmet 10 yıla indiriliyor

 mecburi hizmet 10 yıla indiriliyor

Askerlik kanunu geçti

Öğrenciler için 29 yaşına kadar askerliğe erteleme

 
TBMM Genel Kurulu’nda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı kabul edildi. Kanunun getirdiği bazı uygulamalar şöyle:

- Yoklama devri, askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hizmetinin başlangıcına kadar geçen süre olacak.

- Seferberlik veya olağanüstü hallerde 19 yaşındakilerin askere alınmalarına imkan tanıyan düzenleme, yürürlükten kaldırıldı.

- Her yıl 1 Ocak-30 Haziran arasındaki yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek. Yoklama işlemleri, 1 Ocak’tan başlamak üzere 14 aylık süreye yayılacak.

- Askere alma işlemleri Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülecek.

- Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrencilerinin askerlikleri 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecek.

- Yükümlülerin sağlık muayeneleri aile hekimi tarafından da yapılabilecek. ”Askerliğe elverişli değildir” kararı sağlık raporlarını ise asker hastanesi sağlık kurulu verecek.

- Yoklamaya gelmeyenlere 100 TL idari para cezası verilecek.

- Yoklama kaçağı, saklı ve bakayaları bilerek resmi veya özel hizmete alanlar Askeri Ceza Kanununa göre cezalandırılacak.

- Askeri hakimlere ve savcılara idari sicil verilmesi uygulamasına son verilecek.

- Askeri hakimler hakkında isimsiz-imzasız ihbarlar mutlaka araştırılacak, şikayetten vazgeçilmesi halinde dahi başlatılan disiplin soruşturması sonuçlandırılacak.

- Fakülte veya yüksekokul bitiren kadın veya erkekler, muvazzaf subay olabilecek.

- Muvazzaf subay ve astsubayların mecburi hizmeti 15 yıldan 10 yıla indirildi.

- Sözleşmeli 10 kişi ”Genelkurmay Başkanı danışmanı” olarak çalıştırılabilecek.

- Genelkurmay Başkanlığı’na, sivillerin askeri hastanelerden yararlanmadaki yüzde 10 oranını artırma yetkisi verildi.
 
 
 Mehmet YILDIRIM | 15-07-2012 | ANTALYA

BU KANUN GERİYE DÖNÜK İŞLEYECEKMİ. ( 14 YILLIK HİZMETTE İKEN 2010 DA ADİ MALÜL OLARAK EMEKLİ OLDUM.4500 TL TAZMİNAT ÇIKARDILAR BENDE ÖDEMEDİM.ŞU ANDA İCRA DAVASI BAŞLADI VE DURUŞMA YAPILACAK.)

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

bu durumu mahkemede dilekçe ile birldirin, sizin ayrıldığınız dönemde mecburi hizmetin 15 yıl olduğunu ancak son yasa ile mecburi hizmetin 10 yıla düştüğünü beyan edin ve bu durumda sizden tazminat talep edilemeyeceğini beyan edin, ek bilirkişi raporu isteyin (ancak yazınıza göre yazıyorum ve isra davası dediğinizden hareketle bildiriyorum, sanırım alacak davasını kurum daha önce aştı, kazandı ve ödemediniz takibe koydu, şayet böyle ise takip aşamasında kuvvetinize yazı yazıp son yasal değişiklik karşısında yeni borcunuzun çıkartılmasını isteyin ve bu yönde süresi içerisinde ise takibe itiraz edin)