Giriş   Makaleler    Askeri hukuk     DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ NEDENLERLE AYIRMA İŞLEMLERİ

DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ NEDENLERLE AYIRMA İŞLEMLERİ

DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ NEDENLERLE AYIRMA İŞLEMLERİ

Disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle ayırma işlemleri; 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ nun 94 ncü maddesi  (b) fıkrasına göre belirlenir.

 
Disiplinsizlik ve ahlaki durumlar nedeniyle ayırma usulleri ise astsubay sicil yönetmeliğinin 60 ve Subay Sicil Yönetmeliği 91 nci maddesinde düzenlenmiştir. Ayırma gerekçelerine ilişkin bu maddeler  aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; konu işlemlerin iptali için, işlemin tebliği tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde "Ayırma işleminin İptali davası" açmak gerekmektedir. 
 
 Astsubay Sicil Yönetmeliği 60 ncı madde:
 
a)  Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmaması,
b)  Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzenleyememesi, (değişik bent rgt: 13.06.2003 rg no: 25137)
c)   Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olması,(eklenmiş bent rgt: 13.06.2003 rg no: 25137)
d)   Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk halleri hariç olmak üzere, türk silahlı kuvvetlerinin itibarını zedeleyecek şekilde aşırı derecede borçlanmaya düşkün olması ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmesi,
e)  Türk silâhlı kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareketlerde bulunması,
f) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar.
 
Subay Sicil Yönetmeliği 91 nci madde:

Disiplinsizlik Ve Ahlaki Durum Nedeniyle Ayırma

Madde 91 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 18.08.2000 RG NO: 24144) 
Aşağıdaki sebeplerden biri ile disiplinsizlik veya ahlâkî durumları gereği Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kalmaları, bulunduğu rütbeye veya bir önceki rütbesine ait bir veya birkaç belge ile anlaşılıp, uygun görülmeyenler hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır:

a) Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz veya cezalara rağmen ıslah olmaması,

b) Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini, ikazlara rağmen düzenleyememesi,

(DEĞİŞİK BENT RGT: 13.06.2003 RG NO: 25137)
c) Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olması,

(EKLENMİŞ BENT RGT: 13.06.2003 RG NO: 25137)
d) Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk halleri hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeleyecek şekilde aşırı derecede borçlanmaya düşkün olması ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmesi,

e) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareketlerde bulunması,

f) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü, irticaî ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar...
 
 
 mahmut | 30-07-2012 | kırıkkale

Merhaba, 1993-1998 yıları arası uzman çvş olarak görevyaptım.17mart la 03 mayıs arası toplam 31 günü tamamladılar disiplizsiz suçuyula ordudan ayırdılar.bu konuda neyapabilirim vereceginiz cevaba şimdiden teşşkekürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 zamanında dava açabilirdiniz ama artık bir şey yapmak mümkün değil...

 bayram ( bayramaydin_10@hotmail.com) | 28-07-2012 | balıkesir

askeri bir suçtan 2 ay 2 gün ceza aldım. yaptığım itirazda berat ettim.tazminat davası açtım. neticede harç eksik diye yazı geldi. tarafımdan yaklaşık 1.141+40 tl istenilmektedir. Normalmidir.Teşekürler (askeri mah)

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 TAZMİNAT TALEBİNİZ YÜKSEKSE NORMALDİR...

 hakan | 28-07-2012 | ankara

Sayin Hukuk burosu, biliyorsunuz 6191 sayili kanun ile YAS magdurlarina emeklilik ve kamuda calisma hakki gibi bir kisim haklari verildi fakat geriye donuk maaslari verilmedi, bir kisim personel sahsi bir kismi dernek kanali ile ( asder dernegi ) Msb ve daha sonrada AYIM e basvurdular fakat cogunlugu hem hukuki yollari bilmediginden hemde zamanin gecmsi sebebi ile bir girisimde bulunmadilar, eger gecmise yonelik dava ile ilgili mahkeme tarafindan bir kazanim olursa bu tum magdurlari kapsarmi yoksa sadece kim dava acti ise onlarmi hak kazanir ,cevaplarsanir sevinirim, saygilar

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Dava kişisel açılır ve etki o kişiye olur, ancak karar (dava süresinde açılmışsa tabii) örnek karar olarak diğer kişelere de referans olur...

 koray | 28-07-2012 | balıkesir

slm .. tsk dan nisan 2011 de sicilen ilişiğim kesildi.. AYİM kaybettim başka bir kurumda memur olabilirmiyim ne yapmamız gerek .... birde avukat parası ve askeri okul masrafları istiyorlar 10 yıllık kanundan yararlanamazmıyız

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Devlet Memurluğuna alınmanızda kesin bir engel yok. Sizin durumunzda KPSS'ye girip, atanan personel dahi var...Avukatlık ücreti konusunda yapacak bir şey yok... Ödenmesi gerekiyor...

 Erdal KAYA | 27-07-2012 | MANYAS

Sayın Hukukçular;Size bu konuyla ilgili son derece önemli gördüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum.Bildiğiniz gibi ihrac edilen TSK personeli için 6191s.lı kanunun geçici 32 maddesi çıkartıldı.Bu madde den faydalanmak için hepimiz müracat ettik.Haklı olarakta davalarmız reddedildi.Çünkü geçici 32 madde yargı yoluna kapalı idari işlemlerle ayrılan personelleri kapsıyor.Ancak ben 32 madde her ne kadarda bizleri kapsamasada bu maddenin çıkartılmasıyla birlikte bizlere Anayasanın 2. ve 10 maddelerine göre hak doğmuştur.Temelde idararece görevlerine son verilen ve aynı mağduriyetleri yaşayan personelleri yargı yoluna kapalı ve açık kararlarla diyerek katogorize etmek,Anayasamızın sosyal Adalet ve Hukuk ilkeriyle kanun önünde eşitlik ilkelerine aykırı bir durumdur.Oysa bu yasa çıkmadan aylarca önce 07.05.2010 tarihinde yaş kararları yargı denetimine açılmış ve yasanın çıktığı tarihte yargı denetimine kapalı idari işlem kalmamıştır.Kısacası bizler geçici 32 maddenin kapsamı dışındayız,fakat anayasanın 2 ve 10 maddesinin kapsamı içeresindeyiz.Yani 32 maddeden bizleri faydalandırmak anayasal bir zorunluluktur.Lütfen bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sizlere zaten dava açma hakkı tanınmıştı. Bu yasa daha evvel konuyu yargı önüne taşıyamayanlar için getirildi.Sizler için de bir yasal düzenleme olmadıkça bu tür davalar zor...

 vural okan | 24-07-2012 | istanbul

Merhaba; 2003 yılında irtikap,resmi evrakta sahtekarlık,zimmet suçlamasıyla tutuklandım ve 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldım.27 seneyle yargılanırken çoğu suçtan beraat ettim ve 1 sene 7 ay 12 gün ceza aldım fakat dosyam halen yargıtayda.Bu arada eksik olan 10 ay 20 gün süreyi SSK dan tamamladım.Fakat emekli sandığındaki parayı çektiğim için emekli olamadım.2004 yılında 28.000TL para çekmiştim benden şimdi 68.000 TL para istiyorlar.Emekli olabilirmiyim.? Bu parayı yatırırsam emekli sandığından toplu para geri alabilirmiyim yoksa sadece maaşa mı bağlarlar.Birde resen eeklilere af çıktı diyorlar konu hakkında bilginiz varmı

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Af konusunda neyi kastediyorlar bilmiyorum,ama mesleğe dönüş anlamında böyle bir şey yok... Emekli sandığı hakkındaki sorunuz hakkında ise yanlış yönlendirmek istemiyorum, doğrudan emekli sandığı ile görüşmenizde yarar var...

 bayram ( bayramaydin_10@hotmail.com) | 21-07-2012 | balıkesir

15.05.2010 da astsb sicil yön. 60 md a,b ve c md gereğince resen emekli edildim. AYİM e başvurdum. Ancak dilekçedeki eksikliklerin tamamlanması için dilekçe iade edildi ve 30 gün içinde dava açılması gerektiği yazılı iade yazısı ben ailevi sebeple 6 ay evden uzaklaştırma cezası aldığımdan eşime tebliğ edildi.Akabinde boşanma süreci girdi. 30 GÜN geçtikten sonra dilekçe AYİM' e ulaştı.Ancak gecikme sebebinde evden uzaklaştırma cezası-boşanma davası mah evraklarını neden olduğunu ileri sürsemde bir türlü AYİM kabül etmedi 1-2 defa mah yazıştık hep olumsuz cevap aldım. 2 nci evliliğimdi.zaten işten olunca maddi ve manevi sıkıntı, psikolojik rahatsızlık, sıkıntı sitres , maddi sorunlar herşey üst üste geldi.Kısaca AYİM ve AİHM mahkeme başvuru süreçlerini kaçırdım. Astsb olarak 20 yıl 7 ay hiz var. BU SÜRELERİ KAÇIRMASAYDIM göreve iade edilirdim. Olumsuzluklar üst üste geldi. Tavsiyeniz ne olabilir teşekür

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 NE DESEM BOŞ, KEŞKE BİR MESLEKAŞIMIZ VASITASIYLA YÜRÜTSE İDİNİZ. GEÇMİŞ OLSUN...

 ahmet | 14-07-2012 | istanbul

şu an astsubay öğrencisiyim. 30 ağustosta mezun olacağım inşaallah. benim sorum şu: ben babama ticari borçları için senetlerine kefil olmuştum. babam ödeyememiş ve alacaklı icraya vermiş. bu yüzden: 1) beni okuldan çıkarırlar mı? 2) 30 ağustostan sonra göreve başlayınca maaşıma haciz gelirse beni görevden atarlar mı? asaletimin tasdiklenmesine olumsuz etkiler mi? sicilimi etkiler mi? 3)ileride subaylığa geçişte bu olay beni etkiler mi? 4)kredi çekmek istemediğimden maaşımdan kesilmesini isterim fakat beni güvenlik araştırmasında maaşıma haciz konulması olumsuzluk oluşturur mu? lütfen yardımcı olunuz, teşekkürler...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle ayırma usulleri

 
Madde 60 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 18.08.2000 RG NO: 24144) 
Aşağıdaki sebeplerden biri ile disiplinsizlik veya ahlâkî durumları gereği Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kalmaları, bulunduğu rütbeye veya bir önceki rütbesine ait bir veya birkaç belge ile anlaşılıp uygun görülmeyenler hakkında,  hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik işlemi yapılır:
 
a.Disiplin bozucu hareketlerde bulunması, ikaz veya cezalara rağmen ıslah olmaması,
 
b. Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzenleyememesi,
 
(DEĞİŞİK BENT RGT: 13.06.2003 RG NO: 25137) 
c. Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olması,
 
(EKLENMİŞ BENT RGT: 13.06.2003 RG NO: 25137) 
d. Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk halleri hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeleyecek şekilde aşırı derecede borçlanmaya düşkün olması ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmesi,
 
e. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareketlerde bulunması,
 
f. Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü, irticaî ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar.
 
kefillik, aşırı borçlanmada ayrıksı tutulmuştur, bir sıkıntı olacağını sanmıyorum...

 savaş | 12-07-2012 | eskısehir

merhaba hava kuvvetlernde astsubayım. ıdarı tahkıkat ne demek ozel hayatımla ılgılı 2 ay once sorgulandım tahkıkat gecırdıgım soylendı bu ordudan cıkarılmanın ılk asaması mı 2 aydır cok huzursuzum bu konuda yapabılecegım basvurabılecegım bılgı alabılecegım bır yer var mı tsk ederım

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 telefonla arar mısınız lütfen...

 nihat | 11-07-2012 | istanbul

AYİM ne zaman ortadan kaldırılır. Teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 NEDEN BÖYLE DÜŞÜNÜYORSUNUZ BİLEMİYORUM,

AMA İNANIN AYİM İYİ Kİ VAR...

EĞER AYİM OLMASA İDARE, ÖYLESİNE HUKUKSUZ İŞLER YAPIYOR Kİ,

BU İŞLEMLERE KARŞI AYİM OLMASA NE YAPACAKTINIZ...

Belki yapısı eleştirilebilir ama BANA GÖRE AYİM BU TÜR HUKUKSUZLUKLARIN KARŞISINDAKİ SON KALE...

 

 

 yusuf mercan | 10-07-2012 | malatya

merhabalar ben tsk dan uzman jandarma olarak görev yaptığım süreçte 3 yıl sonunda rütbe terfi yapamadığım için sicilen resen emekli edildim. 2012 yılında bimer vasıtasıyla sicillerimi istedim bana geldi personel alb onaylı gelen siciller göre benim rütbe terfi yapmam gerikiyordu j.gn.k.lığında bulunan dosyamda ki sicilim geldi 1 bende itiraz ettim benim rütbe terfi yapmam gerkirken neden yaptırmadınız dedim bana tekrar yzb onaylı bir sicil geldi 1997 yılı sicilimi albay yanlış göndermiş sen o zamanda ayim başvurmuşsun senin ayimdeki sicilin bu diye ne yapmam lazım

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bir telefonla görüşelim... Ayrıntılı bilgi lütfen...

 İsmail KAYA | 01-07-2012 | DİYARBAKIR

Merhaba Avukat bey öncelikle böylesi güzel hizmetiniz için minnetlerimi arz ederim sizden sorum somut bir delil olmamasına karşın telefon dinlemelerini esas alarak Disiplinsizlik ve ahlaki durumdan (e) bendi ile TSK dan ilişiği kesilen personelin iptal davası açması yanında emekli olabilmek için SGK ile nasıl bir yol takip etmeleri lazım. bağkurlu veya sigortalı olarak devam etmeleeri durumunda askerlik mesleği zamanındaki yıpranma süresi dahil olurmu? başka kamu kurumlarında görev alması mümkünmüdür? (kpss veya açıktan atama ile) cevabınız için teşekkür ederim. iyi çalışmalar

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 kalan hizmet sürenizi Sigortalı olarak tamamlamak suretiyle emekli olabilirsiniz. TSK'den çıkarılmak memuriyete engel değil; ancak varsa yargılandığınız konu yüz kızartıcı bir eylem ise idarenin takdir hakkı bulunmaktadır....

 İsimsiz | 28-06-2012 | İstanbul

Türk silaklı kuvvetlerinde uzman jandarma pozisyonda görev alan bir şahıs aylarca evlenme vadiyle beni kandırdı hamile kalınca çocuğumu aldırttı zorla maddi manevi zarar içindeyim ne yapabilirim bu durumda hangi mercilere nasıl dilekçe verebilirim.

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

jandarma genel komutanlığına ve bulunduğunuz yer cumhuriyet başsavcılığına dilekçe veriniz

 mehmet o | 24-06-2012 | balıkesir

merhaba, 21 haz. 2012 tarihinde Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle tsk'den ilişiğim kesildi. 18 yıllık meslek yaşantımda hep doğru ve dürüst oldum,aldığım 2 ceza var birisi 1999 diğeri 2002 yılında (emir ve talimatlara uymamak) son 10 yıldır ise hakkımda hiç bir ceza,uyarı vs. verilmedi. 3 kez 6 aylık yurt dışı görev, 1 kez 8 aylık abd. kursu, 1 kez 15 günlük ABD. kursu olmak üzere 5 kez yurtdışına gönderildim. 38 adet takdirim, 3 adet madalyam, 5 şerit rozetim, 1 üstün hizmet ödülü almışken, sicil ortalaması hep %95 civarında iken.1 günde kapı dışına kondum. Hakkımda daha önce hiçbir dava,soruştuma verilmiş karar, tutanak vs yok iken, dis ve ahl. nedenlerden atıldım. bana yol gösterin yardım edin. ne yapmalıyım.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 lütfen telefonla görüşelim...

 yasin | 18-06-2012 | izmir

merhaba; yaklaşık 1 yıldır devam etmekte olan güveni kötüye kullanma suçundan yargılandığım davadan 10 ağustos 2012 deki duruşmadan büyük ihtimalle , hatta kesin gözle (mağdurlar şikayetlerini geri çektikleri için ) beraat ediceğim kanaatindeyim. Bu süre içerisinde 14 Aralık 2011 de tsk disiplinsizlik yoluyla ilişiğimi kesmişti , üstelik halen bana gelen tebligat bile yok ortada , geçenlerde tazminat yazısı geldi . Sorum şu olucak , dediğim gibi ağustostaki duruşmada beraat ettiğim takdirde tsk ya geri dönüş ihtimalim nedir ve nasıl bir yol izlemem gereklidir . Şimdiden teşekkür ederim .

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 14 Aralık 2011'de çıkarıldınız ve size tebligat yapılmadı iseniz, nasıl çıkarıldınız...İşlem gerçekleşmiş sayılıyor zaten. dava açmadınız mı peki...

Lütfen telefonla ayrıntılı bilgi veriniz.

 

Av.Fevzi AKSOY 0532 505 54 13

 osman | 07-06-2012 | izmir

syn adem bey 1602 sayılı kanunun 20 ve 21 maddeleri idari davalar ve yargı yetkisinin sınırları ile ilgili yaptıgınız açıklamar için tşk ederim efendim bu ayim deki davalarımızın nekadar haklı olursak olalım red edilmesimi demek

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Böyle bir şey olur mu...

AYİM'de her yıl sayısız dava açıyoruz ve yüzde seksenini kazanıyoruz...

 Meltem | 07-06-2012 | Diyarbakır

Mrb. Avukat Bey, eşim 2005 te askerden firar etmiş. Sonra teslim olup askerliğini bitirmiş. İki firarı var birinin cezasını altı buçuk ay yatmış. İkinci cezası da 2009 da 10 ay olarak verilmiş. Ve 26 Mayıs'ta yakalanıp cezaevine atıldı. Denetimli serbestlik yasasından yararlanır mı? Lütfen cevabınızı bekliyorum. Kime sordumsa cevabı bilmiyor. Lütfen beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Cevabınız için tşk.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 dilekçe verip, değerlendirilmesini istesin...En azından kendisine gerekçeli bir cevap verilir...

 osman | 06-06-2012 | izmir

syn adem bey iyi günler ayim in 1602 sayılı kanunun 21 maddesinde bir degişiklik varmı yoksa bizler eski aynı zihniyetlenmi dosyalarımız işlem görüyor

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 İdari davalar ve yargı yetkisinin sınırı:

 
Madde 21 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 26.12.1981 RG NO: 17556 KANUN NO: 2568/1)
20 nci maddede belirtilen kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden dolayı; yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından bahisle menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak iptal davaları, aynı idari işlem ve eylemlerin haklarını ihlal etmesi halinde açılacak tam yargı davaları, doğrudan doğruya ve kesin olarak Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde çözümlenir ve karara bağlanır.
 
İdari yargı yetkisi, idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yerindelik denetimi yapılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlıyacak tarzda kullanılamaz ve idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.
 
Cumhurbaşkanının, Yüksek Askeri Şuranın tasarrufları ve Sıkıyönetim Komutanlarının 1402 sayılı Kanunda yazılı tasarrufları ile disiplin suç ve tecavüzlerinden ötürü disiplin amirlerince verilen cezalar yargı denetimi dışındadır.
 

 efe | 02-06-2012 | izmir

Merhaba,davamızda karar düzeltme yapıldı fakat netice yine olumsuz .Bu yüzden ayimden idari para cezası geldi.Bunların dışında yapabileceğimiz bişey varmı:?cevabınız için şimdiden tşk ler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 maalesef iç hukuk yolları tükendi...

 efe | 01-06-2012 | izmir

sayın Adem bey öncelikle iyi günler diliyorum.Bende msb den red cavabı alıp AYİM e müracat edenlerden birisiyim..Dün tarafıma AYİM tarafından vergi cezası geldi.Araştırıp öğrendimki AYİM e açtığım dava olumsuz sonuçlanmış.Bundan sonra yapabileceğimiz birşey varmı bunu öğrenmek istiyorum.Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 15 gün içerisinde karar düzeltme isteyebilirsiniz.

 emre | 30-05-2012 | menderes

sayın Adem bey öncelikle iyi günler diliyorum.msb. den red cevabı alıp ayim e müracaat etmiştim yaklaşık 9 ay önce bana istinat edilen şuç uyuşturucu ile ilgili daha önce de size yazmıştım şimdi bana ayim den bir ara karar geldi msb den bununla ilgili yazışma yapılmış bana istinat edilen suçlara dair belge istenmiş fakat msb buna dair bi belge göndermemiş zaten olamazda ama uyduruk bişeyler eklemedilerse sizden ricam bu ara karar ne anlama geliyor aydınlatırsanız sevinirim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 İdare cevap dilekçesinde herhangi bir şey sunmamıştır, bu nedenle mahkeme evrak talep etmiştir.

  AHMET | 30-05-2012 | EDİRNE

İYİ GÜNLER ADEM BEY.BENİM OĞLUM JANDARMADA 2 YILDIR MUVAZZAF OLARAK UZMAN JANDARMA OLARAK GÖREV YAPIYOR.10 YIILLIK ZORUNLU HİZMET SÜRESİ BİTMEDEN TSK DAN NASIL İLİŞİĞİ KESİLİR ACABA? HER TURLU TAZMİNATI ÖDEMEYE RAZIYIZ. TSK DAN AYRILABİLMESİ İÇİN KESİN BİR ÇIKIŞ YOLU YOK MU ACABA ?BİRLİK KOMUTANININ VERDİĞİ SİCİLİN ETKİSİ NASIL OLMALIDIR?TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 böyle bir yol yok maalesef...

meslekten çıkarılabilir, ama bu da bir çok sıkıntı yaratabilir...

 Ali GÜNAY | 25-05-2012 | İZMİR

Merhaba Adem Bey Ben 13 Yıllık Astsb yım, 27 Nisan 2012 tarihinde 7 aylık firardan dolayı bana birşey tebliğ edilmeden gıyabımda disiplinsizlik nedeniyle TSK dan ilişiğim kesildi. Soru 1:Geri TSK ya dönme ihtimalim varmı Soru 2:Yeni çıkan mecburi hizmetin 10 yıla düşürülmesinden yararlanabilirmiyim Soru 3:AYİM e bana birşey tebliğ edilmeden nasıl başvurabilirim .

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Hhakkınızda çıkarma kararı verildiği için, 10 yıllık zorunlu hizmet süresi sizi kapsamaz. 27 Nisan'dan itibaren 60 gün içinde dava açmaktan başka şansınız yok...

 alp | 24-05-2012 | ANKARA

MERHABA Avukat Bey Ben 1999 yılında göreve başladım fakat 6 aylık firardan dolayı 14 Mayıs 2012 tarihinde TSK dan ilişiğimin kesildiğini öğrendim.Yeni çıkan mecburi hizmet süresinin 10 yıla indirilmesinden bende faydalanabilecekmiyim, yoksa tazminat ödemek zorundamıyım.Teşekürler.SAYGILAR.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Yasanın kapsamını görmek gerekecek...

tam kritik noktadasınız...

 

 emre | 23-05-2012 | izmir

sayın adem bey son çıkan hukuk düzenlemesiyle ilgili yasalar bizim gibi msb den red cevabı alıpta ayim e müracat edenlerin durumlarını nasıl etkiler bu konuda beni bilgilendirirmisiniz tşk.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 henüz bu konuda net bir şey yok maalesef...

 Eren demir | 18-05-2012 | İzmir

Sayin fevzi bey , ben 14 senedir Hv. K. K.liginda astsubayim bundan 3sene once simdetli gecimsizlikten dolayi esimden ayrilma karari aldik ve mahkeme bana 500 kizim ve e. Esime 500 maddi ve manevi tazminat olarakta 25000 tl hukum verdi.tazminati odeyemedigim icin maasima icra geldi ayrilmadan oncede kredi cekmistim ayrilinca 8000 tl lik krediyi odeyemedigimden maasimda buda hacizde, amirim her alti ayda bir benim icin rapor hazirliyor ordudan iliskimi kesebilirler mi?keserlerse bu konuda ne yapmaliyim nereye basvurmaliyim kalmak icin ? Ayrildigim takdirde yine ayni sartlarda emekli olabilirmiyim disardan yipranma yine ilave ediliyor mu ?normalde 2023 te emeklilige hak kazaniyordum ayrildigim takdirde yine oyle olur mu yoksa sure degisir mi ilginze cok tesekkur ederim Sorum su

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Size sorular bölümünde cevap vermiştim...

 cenk demir | 17-05-2012 | istanbul

hükmün açıklanmasının geriye bırakılması nedeniyle ayime disiplinsizlik nedeniyle ayırma işleminin iptali için açtığım davam oy çokluğuyla 3-2 red edildi. karar düzeltmeye gittim henüz sonuç çıkmadı. 3 gün önce idare tarafından mahkeme kararında belirtilen 2.400 tl avukatlık ücretinin ödenmesi için yazıyla talep etti. sorum şu olacak; 1-avukatlık ücretinin karar düzeltme sonucunun beklenmeden talep edilmesi kanunen uygunmudur? 2-buna itiraz edebilirmiyim? 3-itirala ilgili kanuni olarak bu durumda haklarım nelerdir? 4-kanuni olarak tavsiye edeceğiniz bir yol var mı? (not:avukatlık ücretinin iptal edillmesiyle ilgili anayasaya aykırılık iddasıyla karar düzeltme dilekçem bu hususu yazdım.) teşekkür ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 gelen yazının altında bir irtibat numarası var, o numarayı arayıp karar düzeltme istedim bu nedenle daha sonra ödeyeceğim diyebilirsiniz. Hatta bu konuda yazı gönderin lütfen...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 gelen yazının altında bir irtibat numarası var, o numarayı arayıp karar düzeltme istedim bu nedenle daha sonra ödeyeceğim diyebilirsiniz. Hatta bu konuda yazı gönderin lütfen...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 gelen yazının altında bir irtibat numarası var, o numarayı arayıp karar düzeltme istedim bu nedenle daha sonra ödeyeceğim diyebilirsiniz. Hatta bu konuda yazı gönderin lütfen...

 YILDIZ | 12-05-2012 | ANKARA

MERHABA AVUKAT BEY BENİM ENİŞTEM SİNOPTA ASTSUBAY İDİ 2İKİ GÜN ÖNCE DİSİPLİNSİZLİK VE AHLAKİ DURUM NEDENİYLE MESLEKTEN ATILDI.EN SON VERİLEN BİR CEZA, SAVUNMA YOK.AYRİYETTEN SİCİL KAĞIDI K.K.K.NA BOŞ GÖNDERİLMİŞ.BENİM SORUM ÖNCELİKLE NASIL BİR YOL İZLEMEMİZ GEREKİR VE MESLEĞE GERİ DÖNME ŞANSI NEDİR ACİL OARAK CEVAP VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER. G

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Enişteniz telefonla ararsa yönlendirelim.

0 505 456 67 38

 Mustafa UYANIK | 10-05-2012 | İSTANBUL

Sayın Fevzi bey size daha önce de belirtmiştim kısaca özetleyeyim hakkımda rüşvet almak suçundan dava açılmış ve TSK disiplinsiz nedeni ile ilişiğim kesilmiş idi .Yürütmeyi durdurma talebi red edilmişti. Bu gün itibari ile rüşvet almak suçundan beraat ettim.Görevime iade için nasıl bir yol izleneceği veya neler yapılacağı hakkında bilgi sahibi değilim .Yardımcı olabileceğinizin kanaatindeyim . Teşekkürler,saygılarımla.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Teefonla görüşelim.

0 505 456 67 38

 emre | 08-05-2012 | menderes

syn adem bey dünkü soruma teveccüp edip cevap verdiginiz için çok teşekkür ederim dosyalarımızın 3 üncü daireden 1 nci daireye alındıgını belirtmişsiniz bende hiç hukuk bilgim olmamasına ragmen merak edip araştırdım ve anladıgım kadarıyla dosya birleştirilmesi söz konusu birde orada diyor ki davaların bir seferlige mahsus kabulü veya red i acaba dogrumu algılamışım bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim saygılarımla

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Dosya birleştirmesi değil.

Konu 3 ncü dairenin görev alanı dışında kaldı. Her dairenin ayrı görevleri var. farklı davalara bakarlar. 

 emre | 07-05-2012 | menderes

syn adem bey msb den red cevabı alıp ayim e başvuranlardanım. istinat edilen suç uyuşturucu daha dogrusu iftira atılan suç acaba bizim davalar ne zaman sonuçlanır şu ana kadar olumlu veya olumsuz bir gelişme varmı lütfen aydınlatırmısınız ayrıca bu yararlı ling. den dolayı size sonsuz tşk.borç bilirim saygılarımla

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Süreç bir hayli uzun sürdü.

Bunda 3 ncü dairenin dosyaları 1 nci daireye göndermesinin de etkisi var.

Bu ay sonuna kadar durum netleşir diye düşünüyorum...

 osman | 26-04-2012 | izmir

syn adem bey yaş kararlarıy emekli edilip msb den red cevabı almış ve ayim de karar beklemekteyiz eger hak yerini bulup ayim den olumlu cevab gelirse as.kimlik yeşil pasaport ve sahsi tabanca larımızı alabilecekmiyiz bunun yanında maaş durumları nasıl olacak yani emsallerimiz mi baz alınacak ben emekliligimi hak ettim emekli maaşı alıyorum ama 2nin 3 den 1nci derece ye çıkabilecekmiyim aydınlatırsanız sevinirim tşk ler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sanırım, Yaş kararıyla ayrılıpta

MSB tarafından başvuruları kabul edilenlerden 

bir farkınız olmayacak...

Onlara tanınan tüm haklar size de tanınacak

 wolkan | 21-04-2012 | osmaniye

mrb ben 2008 mezunu bir uzman jandarmayaım 9 nısan tarıhı itibarı ile disiplinsizlik ve ahlakı durum sebebıyle ilişiğimi kestiler kendımı ait olan tabancayı ıse genel komutanlıktan yazı geldıkten sonra 6 ay icerısındebaska bir sahsa hibe edebilecegimi soylediler ve halen bı gelen kagıt yok nasıl ogrenebilrilz?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 telefonla ararsanız yönlendireyim...

 emrullah göker | 15-04-2012 | manisa

merhaba,benim sormak istediğim sicile iptal davası nasıl açılır?Dört maddeyle ilgili bir nüshanın tebliğ edildiği tarihten sonra belli bir süre içinde mi açmak gerekir yoksa zaman önemli değil mi?Bir de 60 ın altında sicil vermek için,sicil üstlerinin somut belge eklemeleri gerekir mi?Saygılar....

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 önce bulunduğunuz Komutanlığın sicil denetleme ve değerlendirme kurulu ile görüşün lütfen...

 Selim DEMİR | 14-04-2012 | İzmir

Hocam Selamlar.. Ben sözleşmeli jandarma astsubayım. Bu sene sözleşmem yenilenecekti. Sözleşme yenilemek üzere doldurulan Nitelik belgesine sıralı amirlerimce olumsuz kanaat kullanıldığını öğrendim. "Yani Sözleşmeli Astsubay olması uygun değildir" kanaati mevcut. Bunun yanında 3 yıllık meslek hayatım boyunca aldığım bir caza ya da savunma dahi yok. Nihayetinde karrarı verecek olan birim J.Genel K.lığı. Sözleşmem yenilenir mi? Eğer yenilenmezse AYİM' e başvurduğumuzda tekrar astsubay olarak devam etmem mümkün mü?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 öyle keyfi bir işlem yapılamaz. Sözleşmenin yenilenmesine engel olur somut ve hukuka uygun gerekçeler olmalı.

Aksi takdirde konu işlem hukuka aykırı olur ve AYİM nezdinde açılacak dava ile iptali mümkün...

 abdullah | 13-04-2012 | izmir

iyi günler,ben sözleşmeli subayım ve bu sene sözleşmem doluyor ve ben uzatmak için gerekli başvuruda bulundum.bu seneki tebliğ edilen sicil belgesinde üç madde c bir madde de b verilmiş ve hakkımda olumsuz nitelik belgesi düzenlenmiş.benim meslek hayatımda hiç bir uyarı,ceza,mahkeme gibi bir durumum olmadı yani ellerinde somut bir belge yok hatta sözlü ikaz bile almadım sadece ikinci sicil amirim benimle uğraşıyor ve tabikide birinci sicil üstümü kendi doğrultusunda yönlendiriyor.bu durum sözleşmemin yenilenmesine engel olur mu?Teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bulunduğunuz kuvvetin, Sicil denetleme değerlendirme Kuruluna başvurun, AYİM gibi geçmişe etkili olarak sicilinizi düzelteceklerdir...

 osman | 12-04-2012 | izmir

syn adem bey ayim davalar neden bu kadar geç sonuçlanıyor ben mür.edeli neredeyse 8 ay oluyor henüz bir cevap yok.msb lıgı eşinin başörtmesi den dolayı ilişigi kesilenlerin haklarını iade etti bizim gibi mesleki yaşamda hiç suçu olmayan hatta taktir tşk ve üstün hizmetleri olan hiç mahkeme yüzü görmemiş kişileride ayim e gönderdi hukuki açıdan soruşturma görmedim hiçbir şekilde cezam yok cektimiz acılar insanlık dişı bana yapılan suçlama uyuşturucu kullanmak neye göre bu iftira bi test bile yapılmadı efendim bizlerin durumu ne olacak tşk ler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 benzer durumda müvekkilimiz hakkında AYİM Savcılığınca davamızın kabulü yönünde düşünce bildirildi...

Yakında tüm davalar sonuçlanacaktır.

 Yasin | 09-04-2012 | İstanbul

2004 yılında uzman jandarma çavuş ilen disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeni ile ilişiğim kesildi ayim e dava açtım olumsuz geldi.üzerinden 8 sene geçti Peki şu an herhangi bir yere dava açabilirmiyiz öyle bir hakkımız varmıdır.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Maalesef hayır...

 Yasin | 07-04-2012 | İstanbul

2004 yılında uzman jandarma çavuş ilen disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeni ile ilişiğim kesildi ayim e dava açtım olumsuz geldi.son çalıştığım yerden bana sadece terhis belgesi verildi kendime ait yapılan işlemle ilgili evrakları dosyayı veya yapılan idari işlemle ilgili kararı nerden ve nasıl alabilirim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Jandarma Genel K.lığından Bilgi edoinme kanunu kapsamında talep edebilirsiniz...

 hakan | 27-03-2012 | şanlıurfa

iyi günler 2senedir açıktaydım haziranda mahkemem bitti 20ay hükmen açıklanmasının geribırakılmasına diye karar alındı göreve başladım haziranda şubatta ise bni başka bi ilçeye atadılar yönetmelige göre sicil amirimi degiştirdiler kuruldan 1 ay kadar oluyo devam kararı çıktı ama sicillerim düşük olursa atıcaklar ve bugunde sicil için gelenler amirime bnm için sicil verdirmemişler acaba ndn?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sizi cezanın infazından koruyor; ama maalesef idare bu tür kararlarda suçun içeriğine bakıyor ve yüz kızartıcılık durumu mevcutsa diğer ceza ve takdir safahatına da dikkat ederek, çıkarma işlemi uygulayabiliyor. isterseniz bir telefon açıp ayrıntılı bilgi verebilirsiniz...

Av.Adem DEMİR 

0 505 456 67 38

 emre | 17-03-2012 | izmir

syn fevzi bey öncelikle iyi günler ayim in eski yapısı degiştimi ben yaş kararlarıyle 2007 resen emekli edildim 2011 agustos sonu müracaat etttim henüz olumlu yada olumsuz bir sonuç yok red gelmesi durumun ne yapacagız bana istinat edilen suç uyuşturucu kullanmak hiç bir mahkeme kararım mesleki yaşamında hiçbir cezam yok ama malesef başıma böyle bir olay geldi tşk ederim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Emre Bey,

sizin benzeri durumunuz da olan müvekkillerimiz var biz de dava sonucunu bekliyoruz.

Savcılık düşüncesi lehe bu önemli gelişme elbette...

 Ali | 15-03-2012 | ist

Adem bey çok güzel anlatmışsınız teşekkür ediyorum ama ben görevi kötüye kullanmak suçundan alınan cezalar için sormuştum sorumu? Bir de bu konuya değinebilir misiniz aşağıdaki sorumla ilgili. Teşekkür ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 güveni kötüye kullanmanın, görevi kötüye killanma ile aynı olmadığını anlatmıştım.

Görevi kötüye kullanma yönünden de suçun içeriğindeki yüz kizartıcılık önemlidir.

İdare bu yönde çıkarma işlemi uygulayabilir..

Ama, bu takdir yetkisinin objektif ve kamu yararı ile bağdaşır biçimde kullanılması şarttır.

 ali | 25-02-2012 | ist

926 Kanunun 50. maddesinde belirtilen suçlarda TSK'dan ilişik kesilir diyor ve orada " inancı kötüye kullanma" suçu var. Bu suç TCK 257'deki "görevi kötüye kullanma" ile aynı mı anlamadım. Bu suçtan ceza alırsak veya ne kadar alırsak TSK'dan ilişiğimiz kesilir? Bir de ilişiğimiz kesilirse başka bir kamu kurumunda tekrar çalışmamıza engel midir? 657 Kanunun 48 maddesindeki suçlardan birine girer mi? Yeni TCK memuriyetten sürekli men olayını kaldırdı biliyorsunuz, belli süre sonra tekrar TSK'ya veya başka kamu kurumuna geçirilmemiz gerekir mi? Teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 TCK 155'te düzenlenen GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA  suçudur.

 
Madde 155 - (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
 
(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi hâlinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
 
burada ne kadar ceza alacağınızdan ziyade suçun içeriğindeki yüz kızartıcılık boyutu ya da TSK7nın itibarını zedeleyip zedelemediği yönündeki hususlardır. İdare bu yönde davanın sonucunu dahi beklemeden ayırma işlemi uygulayabilir. (uygular demiyorum dikkat edin uygulayabilir...)
 
TSK'dan çıkarılmak aksine bir hükümle mahkum olmadığınız sürece memuriyete engel değildir. Ancak sabıka kaydınız nedeniyle kurumun takdir hakkı saklıdır...
 
TSK'dan çıkarılanın mahkeme kararı olmaksızın dönmesi mümkün değildir...

 MURAT PİŞİKİN | 07-02-2012 | ÇANAKKALE

SİTEDEN DAHİ MAĞDUR MESLEKTAŞLARA YARDIMDA BULUNDUĞUNUZ İÇİN TEBRİK EDERİM. ALLAH YOLUNUZU AÇIK ETSİN.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Rica ederim.

gerçekten yardımcı olabiliyorsak bizim için en büyük keyif bu.

sizlerin bunun farkında olması da bizi ziyadesiyle memnun ediyor...

 HİKMET GÜNAY | 02-02-2012 | MERSİN

SAYIN avukat bey öncelikle adli konularda yardımınız için çok teşekkür ederim. TSK.dan disiplinsizlikle ilişiğim kesilmiş olup , AYİME dava açtım red geldi, karar düzeltme de red geldi. Anayasa Mah. yolu açıldı . Başvuru ise 22 ekim 2012 den sonra başlıyor . Beni de kapsar mı tarihten sonra , Anayasa Mah. bireysel başvurusunda , 22 ekim 2012 den sonra kesinleşmemiş kararlara bakıyor yazıyor , böyleyse büyük haksızlık

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Hikmet Bey şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açma hakkınız var.

Bu nedenle Anayasa Mahkemesine başvurmayı beklemenize gerek yok...

 osman | 28-01-2012 | antalya

merhaba askerliği komando olarak yaptım uzman erbaş olmak için sağlık raporu gerekiyor sınav yok komandosun çünkü ama imam hatip mezunuyum diye olmadı red edılmış evraklarımı bırligime göndermişler bana bir şey demediler ordaki komutanımız da neden red geldiğini bana soruyor bir de imam hatipliysen dedi olmamıştır dedi şimdi ne yapmam lazım sayın avukat bey

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 dilekçe verin bilgi edinme kanunu kapsamında alınmama gerekçesinin açıklanmasını öğrenin lütfen...

 lerano | 20-01-2012 | ankara

Merhabalar; Benim merak ettiğim konu şu; TSK dan disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle YAŞ kararı veya YAŞ kararı olmaksızın ilişiğimiz kesildi. Peki durumda YAŞ kararı veya YAŞ kararı olmadan ilişiğimizin kesilmesindeki farklar (mahkeme, itiraz, geri dönüş şansı, izleyeceğimiz yollar) nelerdir? Yani YAŞ kararı olmadan ilişiğimizin kesilmesi avantaj mıdır? Teşekkür ederim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Böyle bir durum avantaj açısından nasıl değerlendirilir bilemiyorum.

ancak, ayrımı şudur, siz YAŞ kararı dışında TSK dan disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle çıkarıldı iseniz kararın size tebliği tarihinden itibaren 60 gün içerisinde AYİM nezdinde iptalm davası acmanız gerekiyor...

Sayın Avukatım,ben 32.madde başvurusunda RED cevabı aldım,kapsam dışı olmamız nedeniyle,(92/b den bakan kararıyla re sen emekli edildim).AYİM e itiraz ettim bunun yanı sıra,MSB yede vermiş oldukları RED kararının anayasa nın 10.maddesine ve yine anayasa mahkemesinin re sen emekliliği iptal ettiğini sebep gösterek itirazda bulundum.Sizin düşüncelerinizi almak istiyorum bu konuda iki makamada itirazlarımı 26/12/2011 tarihinde yaptım(itiraz süresi dahilinde.)Ayrıca BİZİM BU KANUNDAN YARARLANMAMAMIZA İTİRAZ OLARAK GÖSTERİLEN ayim İN YAPTIĞIM ARAŞTIRMALAR SONUCU YANLIŞ ADRES OLDUĞUNU TESPİT ETTİM,ÇÜNKÜ AYİM TBMM DEN ÇIKAN BİR YASAYI İNCELEME VE YORUMLAMA VE İPTAL ETME GİBİ BİR YETKİSİ YOK..O NEDENLE ŞİMDİ ANAYASA MAHKEMESİNE DE DAVA AÇIYORUM...SİZ NE DERSİNİZ..KONUYLA İLGİLENİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM..ŞİMDİDEN ÇOK TŞK EDERİM YARDIMLARINIZDAN DOLAYI

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bireysel başvuru hakkı henüz yürürlüğe girmedi. AnaMahkemesinin sayfasından takip ederseniz, başvuruların hangi tarihten itibaren yapılabileceğini belirtiyor. Bu nedenle şu anda Anayasa Mahkemesine yapacağınız başvuru işleme konulmaz...

 osman | 19-12-2011 | izmir

syn fevzi bey ben msb tarafından uyuşturucu suçlamasıyla red cevabı aldım.ve hiçbir aslı olmayan bi suçlama ayim e müracaat ettim henüz bi sonuç alamadım sizden ricam bu konuda olumlu veya olumsuz bi sonuç varmı bu kadar haksızlıga ugradık bizlerin durumu ne olacak haklarımızı geri alabilecekmiyiz bizleri bu konuda aydınlatırmısınız tşk ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 açılan davalarımızın sonuçlarını bekliyoruz

 mehmet | 07-12-2011 | istanbul

Merhaba; Ben pisikolojiden 3 doktor onaylı rapor ile 2 ay istirahat aldım (Ekim-Kasım Aylarını kapsıyor) daha sonra istirahatimin bitmesiyle doktorumla tekrar görüştüm kendisi aile görüşmesi istedi ve görüşmeden sonra bana tekrar 2 ay istirahat verdi istirahatim bugünden başlıyor geçen seferki istirahatte 5 gün mesaiye çağrıldım mevcutlara sokmadılar ama kullandığım programdan ve bilgisayardan ogünlerin içersinde giriş yaptığımı kanıtlayabilirim dün komutanım bana çalışıp çalışmayacağımı sordu kendisine istirahli olarak çalışamam dedim bana senin sicinilini baştan doldurup kuvvete göndereceğim sana özel vereceğim seni işten attıracağım dedi (ensonki verilen sicilimin hepsi a ve ilgili komutan 1 yıl içersinde 3 kez taktir verdi) şuan benim neyapmam lazım boyun eğip istirahatli olarak mesaiyemi gitmem lazım yoksa bu duruma göğüsmü germem gerekiyor yardımlarınızı bekliyorum...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Kimse kimseyi salt sağlığı bozuldu diye meslekten çıkaramaz.

Eğer, aldığınız raporlara enanmıyor ya da sahte olduğunu öne sürüyorlarsa tahkikat başlatsınlar...

eğer bu yönde baskı devam ederse, bir an evvel üst makama şikayet dilekçesi yazın.

Ya da usulüne uygun bir biçimde raporlarınızı da alıp, gidip görüşün lütfen...

 kamil döndü | 06-12-2011 | izmir

iyi günler avukat bey 2009 da uzman erbaş olarak göreve başladım.bugüne kadar hiçbir yüz kızartıcı suçum yada askeri mahkemeden almış olduğum bir cezam yok sadece blük komutanımın disiplinsizlikten 5 gün servisi kaçırıp işe geç kalmaktan 2 gün kılık kıyafetten 5 gün oda hapsi aldım.tabi bunlar hepsi açığımı arayıp alakasız da ola neticede verdikleri cezalardır.sonuç itibariyle bugün sözleşme tarihim bitmekte ancak tabur komutanım sıralı amirlerime emir verip sözleşmemin yenilenmemesini istedi ve bütün çabalarıma rağmen yenilemedi beni işten atmaktadır.şuan itibariyle ne ler yapmam gerekir nasıl bi yol izleyebilirim.işe dönüş ihtimalim kaçtır acilen bilgilendirirseniz memnun olurum ayrıca sizinle irtibata geçip olayı çözebilirmiyiz

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 yapılacak tet yol, 60 gün içinde AYLİM'e dava açmak.

Bu süreyi geçirirseniz bu haktan da yararlanamazsınız.

 

herşey anlattığınız kadarla sınırlı ise dönme ihtimaliniz de yüksek...

0 505 456 67 38 

Av.Adem Demir

telefonla ararsanız yardımcı olalım

 Ufuk DEMİR | 01-11-2011 | KAYSERİ

Merhaba,Ben 10 yıllık Uzm J.Çvş iken ,2010 yılının Temmuz ayında son görev yerim olan Tunceli iline atandım ,bedensel ve ruhsal olarak bu görev yerine bir türlü uyum sağlıyamadım,başka bir yere gönderilmem söz konusu olmadığı için o anki ruh halimle internet yoluyla generallere hakeret ettim,küfür hariç,cuntacı,vs.gibi bu davam Elazığ 8.Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde devam ederken geçenlerde elime mahkeme kararı geldi ve kararda suçumun Üste Hakaret ve bu suçtan bana üç defa her biri 3 er aydan toplam 10 ay ceza verildiğini gördüm,ben bu cezayı bir hafta içinde Askeri Yargıtaya temyiz için gönderdim ,benim merak ettiğim yargıtay kararı ne zaman gelir ve tahmini olarak ne kadar ceza gelir,yargıtayın hiç ceza vermemesi yada bu cezayı paraya çevirmesi,yada 5 yıl boyunca bir daha suç işlememesi gibi tedbirler getirebilirmi.Bir yıldır sivilim ,sivil olmam bir şey değiştirir mi ? Teşekkür ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Öncelikle Askeri yargıtay kararı ya onar ya da bozar...Bunun dışında sizin sorrduğunuz türde bir karar alamaz. Mahkemenin yerine geçemez yani...

Temyiz sonucu önce size Başsavcılık tebliğnamesi gelir.

Bu tebliğle birlikte geneld 1 ya da 1,5 yıl sürebiliyor

ama daha önce biten ya da daha geç sonuçlanan dosyalar da var...

 orhan | 22-10-2011 | izmir

sayın fevzi bey msb den red cevabı alıp ayim e müracaat edenler arasında özellikle uyuşturucu suçlamasıyla durumu belli olanlar varmı teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 BU TÜR DAVALAR 7-8 AY SÜRÜYOR...SONUCU BEKLEYECEĞİZ.

SİZİN DURUMUNZ BENZER İSE 60 GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİNİ KAÇIRMAYIN SAKIN, ŞU ANDA EN ÖNEMLİ OLAN ŞEY BU...

ÇÜNKÜ, TEK VE ZORUNLU YOLUNUZ BU DAVA...

 Ahmet YÖNEY | 13-10-2011 | Kırklareli

M.S.B.lığının 14 Şubat 1975 tarihinde alınan kararı ile resen emekliye sevk edildim.6191 sayılı kanunun geçici 32 madde hükümlerinden yararlanmak için M.S.B.lığına verdiğim dilekçeye red cevabı geldi.Gerekçe olarak yargıya açık olduğu,o günlerde yaptığım başvuruda tarafıma DAVA açamıyacağım söylenmişti.Bu gün yapabileceğim bir şey olabilirmi..ilginize teşekkür eder ,Saygılar sunarım..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eğer son yasa kapsamında değilseniz, yani YAŞ kararı ile çıkarılmamış iseniz ve çıkarma işlemi uygulandığı dönemde dava açma hakkınız vardı ise şu anda bir şey yapmak mümkün değil...

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi  4 Temmuz 1972 tarih ve 1602 sayılı kanunla kurulduğu için, sizin çıkarldığınız dönemde dava açma hakkınız varmış gibi görünüyor. 

yine de aklımda kalmasın diyorsanız AYİM'e 60 gün içerisinde bir dava açın, en azından gerekçeli olarak karar açıklanır...

 emre | 01-10-2011 | menderes

dayın fevzi bey öncelikle bu faydalı ling için tşk ederim yaş kararıyla ordudan ilişigim kesildi msb lıgından red cevabı geldi.suçum uyuşturucu kullanmakmış oysa elime bile almadım. daha önceden hiçbir cezam veya herhangibir suçtan mahkemeye çıkmadım.zamanında rütbe terfilerimi yaptım.ayim den tekrar haklarımızı geri alma durumu nedir kimlik silah pasaport gibi şimdiden tşk ler saygılarımla

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sayın Emre Menderes,

Benzer durumunuzda olan ve uyuşturucu kullandığı iddiasıyla MSB'den red cevabı alan müvekkiller adına AYİM'de dava açtık...

Müvekkillerin de uyuşturucu kullandıkları iddia edilmiş ama, ortada ne bir mahkeme kararı var, ne bir soruşturma, ne bir tahkikat ve hatta ve daha önemlisi adli tıp raporu dahi yok...

AYİM'in konu işlemi iptal edeceği kanaati ve inancındayız....

İsterseniz telefonla arayıp durumunuzu detaylı biçimde anlatabilirsiniz.

Ayrıca, MSB'nin kararının size tebliğinden itibaren 60 günlük dava açma süresi var, lütfen dikkat edin...

 mustafa | 22-09-2011 | istanbul

sayın av. Fevzi AKSOY yaklaşık 3 sene önce hakkımda rüşvet almak suçundan dava açıldı ve halen devam etmekte.davam devam etmekte olduğu halde ayim disiplinsizlik karıyla ilişiğimi kesti. yürütmenin durdurulması için dava açtık fakat reddedildi.sonuçta devam eden bir davam var kesim bir hüküm ve karar yok ama disiplinsizlik nedeniyle ilişiğim kesiliyor bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz cevabınız için teşekkür ederim. Saygılarımla .

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

merhaba; öncelikle geçmiş olsun

ayim deki davanız sonuçlandı mı yoksa sadece yürütmenin durdurulması talebiniz mi reddedildi, ayrıca rüşvet almaktan dolayı yargılandığınız dava ne aşamada, ararsanız ayrıntılı görüşüp yardımcı olabilirim, saygılarımla

 orhan | 14-09-2011 | izmir 14 09 2011

merhaba ben 2007 yılında yaş kararı ile ordududa resen emekli edildim 23 yıllık görev süremde hiç ceza almadım son çıkan yasadan faydalanmak için msb baş vurdum ancak uyuşturucu kullandınız diye saçma saban bir yanıtla red cevabı geldi ayim de şansımız nedir tşk.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 şu anda aynı gerekçelerle talebi kabul edilmemiş üç dört tane dava açtım. dikkat edin MSB'nin size cevabından itibaren 60 günlük dava açma sürenizi kaçırmayın. 

YAŞ kararları bu güne kadar yargıya kapalı idi.

bu düzenleme ilk ve AYİM7in örnek kararı da yok. ancak tek yol ve tek dava hakkınız bu . mutlaka açmak gerek ki, kaybı halinde 2012 yılında Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullanabilesiniz ya da konuyu AİHM'e taşıyabilesiniz.

isterseniz ayrıntılı bilgi için ivedilikle telefonla görüşelim.

 mesut | 30-08-2011 | mersin

askeri yüksek idare mahkemesi toplam kac ay sürüyor.

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

ortalama 7-8 ay sürer

 Erdal Kızıltaş | 15-08-2011 | ADANA

Merhaba, Ben 3 mayıs 2010 da hava harp okulundan yüksek disiplin kurulu kararı ile ilişiğim kesildi.AYİM e basvurdum .26 Ocak 2011 tarihinde yokluğumda yapılan duruşmada idari işlemin durdurulmasına red kararı verildi.Bu durumdan sonra ne yapabilirim.AİHM e basvurabilirmiyim yada ileride Anayasa Mahkemisine bireysel başvuruda bulunabilirmiyim.Şimdiden teşekkür ederim....

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

merhaba;

sanırım bu konuda bu gün telefonla görüşmüştük

 celil | 12-08-2011 | ankara

merhaba disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle tsk dan ilişiğim kesildi ayime açtığım davayı kazandım ve mesleğime geri döndüm.ancak msb ye geçmiş haklarımın tazmini konusunda yazmış olduğum dilekçeye olumsuz yanıt aldım ve tekrar bu konu hakkında ayime dava açtım.sizce dava sonucu ne olur.tsk dan ilişiğimin kesildiği tarihten itibaren maaşlarımı alabilirmiyim .

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Celil Bey,

Siz YAŞ kararıyla meslekten çıkarılmamışsınız ki...

Öyle olsa dava açıp mesleğe dönemezdiniz çünkü.

Bu düzenleme YAŞ kararıyla meslekten çıkarılanlarla ilgili.

Davanız reddedilebilir.

 cihan | 12-08-2011 | BURDUR

BEN 1998 yılında resen emekli edildim anayasa mahkemesi resen emekliliği iptal etmiş uzman jandarma çavuştum ne yapabilirim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 YAŞ kararıyla çıkarılmadı iseniz şu anda yapacak herhangi bir şey yok maalesef...

 Hasan | 11-08-2011 | Antalya

Sayın Fevzi Bey.1989-2002 jandarma Uzman çavuş olarak görev yaptım 2002 temmuz ayında o yıl içinde olumlu sicil almama rağmen disiplinsizlikten ilişiği kesildi hemen AYİM dava açtım ve kaybettim yeni çıkan bu yasayada bizi kapsamıyor diye herhangi bir yere mürcaaat etmedim şuanda bütün hakkım bittimi şuan bir yere müracaat edebiliyormuyum teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Hasan Bey kardeşim,

maalesef yeni yasa sadece YAŞ mağdurlarını kapsıyor.

Ancak, gündemi takip etmek gerek, inşallah sizler için de bir düzenleme yapılır.

 yıldız yasdıdemir | 24-07-2011 | izmir

sayın avukat bey ben boşanma davası açtım eşim komşumuzun hanımıyla kaçtı iki tarafta evli bizim boşanma davamız bitti ama benim açtıgım boşanma davası ile bitti komşu hanımıyla kaçtıktan sonra eski eş benim tabi oda bana dava actı karım beni aldattı die komşumuzun karısını da şahit tutu bide hakimin karşısında kadın iafade verdi iftira attılar bana ispatlayamadılar şimdi ben bu kadını ve bu adamı savcılıga iftira atmaktan dolayı şikayetci olucam vermiş oldukları beyanlar iddaalr dosyamda ceza almalrını çok istiyorum çıkar sagladılar iki evimiz vardı satıldı yok emesen konuşmalarını getircez yok telefon kayıtları derken mahkeme uzadı 16 ay sürdü boşanmm hiç bişi çıkmadı sadece çıkar saglandı maddi manevi nafaka velayet hepsini kazandım ama bunların ceza almasını istiyorum şimdiden teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 hem savcılığa verebilirsiniz hem de maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz, davalarınızı bir meslektaşımız vasıtası ile takip ederseniz, hak kaybı yaşamamanız açısından daha faydalı olur.

 hikmet | 20-07-2011 | siirt

adem bey ben 1995 yılında 926 sayılı tsk personel kanunu 94. ncü madde olan disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle yaş kararıyla tazminatım ödenerek ordudan atıldım ayim e başvurdum ayim yaş kararlarının itiraza açık olmadığı gerekçesiyle itirazımı kabul etmedi 22 mart 2011 tarihinde çıkan 6191 sayılı kanuna 28 mart 2011 de başvurdum başvurum 05/07/2011 tarihinde 926 sayılı tsk personel kanunu 94 .ncü madde ve astsubay sicil yönetmenliği 60.ncı maddesi gereği başvurum rededildi yargı yolu açık olmak süretiyle ayim e 60 gün içinde başvurabileceğim belirtildi ayim e dava açmam durumunda kazanma durumumun ne olduğu konusunda ve davanın usulleri hakkında bana bilgi verirseniz sevinirim ayrıca ben görev yaptığım yıllar boyunca hiç bir disiplinsizlik yapmadım ve tam zamanında rütbelerimi aldımmamak askeri mahkemesi tarafından da bu konuda beraat kararı aldım msb neye dayanarak başvurumu red etti

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

merhaba; sanırım bu gün telefon ile görüşmüştük, bu konuda yeni bir açıklama yapmaksızın telefonda söylediklerimi ve tek yapmanız gerekenin süresinde ayim nezdinde dava açmak olduğunu beynla yetiniyorum, saygılarımla

 cihan uz | 14-07-2011 | muğla

AYİM de sürmekte olan bir davam var ve 18 ekim de mahkemem olacak, dava dosyamın bir suretini nasıl alabilirim ? şahsen gitmem mecburimi yada avukat mı tutmam gerekli ? ikinciside İçişleri baknlığının AYİM'e yazmış olduğu ikinci savunma Ayim savcılığına geldiği halde bana tebliğ edilmedi ve gönderilmedi Ayim kanununa göre davalıya bir suretinin gönderilmesi gerekiyordu yani usulsüzlük yapıldı bu hususta ne yapabilirim ?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Cihan bey,

dosyadan ya siz alacaksınız ya da vekalet vereciğiniz bir avukat.

AYİM de genelde ikinci cevabı göndermeme gibi şeyler olabiliyor. (unutulabiliyor bazan...)

Bir dilekçe yazıp ikinci cevap henüz tarafıma gelmedi ama bana duruşma tarihi verildi diyebilirsin.

Telefonla ararsan daha rahat yardımcı olabilirim.

 Murat Çağlar | 06-07-2011 | Bursa

Sayın Avukatım, Ben 2003 yılında disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle Türk Silahlı kuvvetlerinden çıkarıldım. Bana, dava açma kesin kazanamazsın dendiği için o dönemde dava açmadım. Sonra, pişman oldum aradan beş ay geçtikten sonra dava açtım ama AYİM süreden reddetti. Yeni tarihli olarak YAŞ mağdurları kapsamında MSB'ye başvurdum Kapsam dışındasınız dendi. AYİM'e yeniden dava açtım gelecek cevabı bekliyorum. Pek ümitli değilim ama, sizce sonuç ne olur, yapabileceğim başka bir şey kaldı mı...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Murat Bey,

Yine süreden ve kapsam dışı olmanız nedeniyle reddedilir.

 dominant | 27-04-2011 | malatya

iyi günler eşim yardımcı doçent 22 yaşındayım boşanma dvam reddedildi yargıtayda reddetti 400 nafaka alıyordum şimdi kesilirse nsl nafaka alabilirim(eşimin geliri 2200 ek ders hariç )

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

merhaba;

yargıtay kararı kesinleşmedi ise karar düzeltme isteyebilirsiniz. Sanırım boşanma davasını siz açtınız ve eşinizin kusurunu ispat edemediniz, öyle mi....? kararın kesinleşmesinden sonra eşinizin siz ve ailenizin ihtiyaçlarını karşılamadığından bahisle boşanma davasının dışında nafaka talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye ihtiyacım var....saygılarımla

 birgül | 25-04-2011 | istanbul

merhabalar öncelikle teşekkürler. ben aldatmaya yönelik bir boşanma davası açmak istiyorum. konu o kadar uzun ve karışıkki fazla vakit kaybetmek istemiyorum. bu davayı kendim açsam sanırım pek sanşım olmaz. fakat bu konuda uzman ve ücreti makul bir avukata ihtiyacım var. yardımlarınızı bekliyorum

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

merhaba;

istanbul da ikamet ediyor iseniz davanın istanbul aile mahkemelerinde açılması lazım, dolayısıyla size en makul avukatlık ücreti ile istanbul daki meslektaşlarımız yardımcı olabilirler, ankara dan takip etme durumunda yol masrafları olacaktır, saygılarımla

 hilal | 20-04-2011 | Ankara

Anneme babası kendi evini üzerine almasını istiyor fakat diğer çocuklar bu evden hak talep etmeleri gibi bir durumları olur mu daha sonradan, şayet oluyorsada böyle birşey olmaması için satış gibi gösterilmesi isteniyormuş galiba bu konu hakkında bilgi verirseniz ayrıca evli çiftlerden birinin borcu diğerinin üzerine kalıyormu örneğin:erkeğin banka borcu gibi devlete olan borçları ödeyemediği takdirde eşine geçiyormu?sorularıma cevap alabilirsem çok memnun olacağım,ilgi ve alakanıza şimdiden teşekkür ederim..

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

Merhaba;

babanız kendi gayrimenkulünü annenize devrettiğinde, saklı pay sahibi ve ölüme bağlı olarak hak sahibi olacak kişiler bu tasarrufun iptalini talep edebilirler. Bu işlemin satış yoluyla yapılmış gibi gösterilmesi çok anlam ifade etmez, muvazaa iddiası kabul edilebilir.

Miras bırakanın sağlığında mal varlığının tamamını veya bir kısmını mirasçıları arasında hoşgörü ile karşılanabilecek makul ölçüler içerisinde paylaştırmışsa, mirasçısından mal kaçırma iradesinden söz etme olanağı yoktur. Ama tek bir gayrimenkulünü veya tüm malvarlığını denkleştirme sayılmayacak şekilde mirsaçı olacak kişilere devretmiş olması, muris muvazasına dayalı sebeplerle iptal edilebilir.

Dolayısıyla babanızın yapacağı tasarruf diğer şartların da oluşması halinde diğer mirasçılardan mal kaçırma anlamı taşıyabileceğinden iptal ettirilebilecektir.

Eşinizin borcu, sağlığında sizi bağlamaz ; vefat durumunda mirası açıkça reddetmemiş olursanız, borçlardan da sorumlu olursunuz...Fakat kredi borçlarında bankalar hayat sigortası da yapıyorlar dolayısıyla allah korusun vefat durumunda sigorta şirketi de kalan kredi borcunu ödeyecektir. Saygılarımla

 burcu | 19-04-2011 | antalya

cevabınız için tsk ederim,

 burcu | 12-04-2011 | antalya

merhaba; Ben 26 yasında 5 senelik ewliyim. evliliğimde şiddetli geçimsizlik yasıyorum.bosanmak istiyorum.fakat 4 yasında bir kız cocugum var.velayetiyle ilgili sizden bilgi almak istiyorum. cevabiniz için şimdiden tşk ederim

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

velayet ile ilgili bir sorun olmaz ama ayrıntılı görüşmek gerekir, bu kadar bilgiyle sağlıklı bir yönlendirme yapılamaz, bir avukata danışmanızı tavsiye ederim, saygılarımla