Giriş   Makaleler    Askeri hukuk     EŞ DURUMU ATAMALARI

EŞ DURUMU ATAMALARI

EŞ DURUMU ATAMALARI

Malumlarınız üzere, Üst norm olan ANAYASA’nın 41 nci maddesi Ailenin Korunması başlığını taşımakta ve <Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.> hükmünü öngörmektedir.

Düzenleme ile aile bütünlüğünün ve refahının, ana ve çocukların korunması Devletçe korunma altına alınmıştır. Subay-Astsubay Atama Yönetmeliğinin 16 ncı ve 43 ncü maddesi eşleri devlet kuruluşunda görevli olan personelin atamalarında bu durumun dikkate alınacağını düzenlemiştir; aynı zamanda bu madde ile çocuklarının öğrenim durumları da dikkate alınmak zorundadır.

Her ne kadar bu düzenlemelerde eşleri devlet kuruluşunda çalışanlar ibaresi kullanılmış olsa da nihai amaç aile bütünlüğünün sağlanması ve korunması olduğundan idare bu konuda takdir yetkisini kullanırken devlet kuruluşlarında çalışan eşler olduğu kadar diğer kurumlarda görevli bulunan personel eşlerinin özel durumlarını da dikkate almak ve imkânlar nispetinde onların da aile bütünlüğünü bozmamak zorundadır.  

 

            Nitekim, Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesi (JGY:52-12) nin 4 ncü bölüm 1 nci madde (e) bendi “….atamaların eş ve çocukların sağlık, iş ve öğrenim durumu dikkate alınarak belirlenir…” hükmünü içerirken; Aynı şekilde JGY:52-12 Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesi; 9 ncu bölümünde Eşleri Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Personele Uygulanacak Esaslar” başlığı altında bu hususu da düzenlemiş bulunmaktadır. Düzenleme aynen aşağıya aktarılmıştır:

 

     3. Eşleri Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Personele Uygulanacak Esaslar: (a) Eşleri özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin, atanma talepleri 1,2,3 ncü derece garnizonlar içerisinde veya sıralı hizmet garnizonları içerisinde garnizon hizmet süreleri dolmadan uygun görülmez. Ancak 1,2,3 ncü derece garnizonları ile sıralı hizmet garnizonları arasında atamaya tabi tutulan personelin eşi ile birlikte çalışabilecekleri bir garnizona atanmaları emsallerine göre avantaj sağlamayacak şekilde kadro, rütbe ve muvazene imkanları ile safahatı göz önünde bulundurularak değerlendirilir.   Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Tüm bu hükümlere rağmen, atama yapılmadığı takdirde, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak, atama iptal davası açmaktan başka seçenek kalmıyor.

 
 Didem kılıç | 30-07-2012 | Bayburt

Adem bey merhabalar ben bayburt devlet hastanesınde 4b lı hemsıre olarak calısmaktayım esım tekırdag üniversıte hastanesınde kadrolu hemşire olarak calısmaktadır.Eşim ve ben lisans mezunuyuz ama eşim benden kıdemli...1 yılım ocak ayında doluyo.Eşdurumu tayinine basvurmak ıstıyoruz kım kımın yanına daha kolay gelebılır?Son olarak bayburt 6. bölge d grubu,tekırdag 2. bölge d grubu olarak gözukmekte es durumu atamalarında bu hizmet bölgelerının bır etkısı olurmu?siizin durumumuz hakkıkndaki önerileriniz nelerdir?şimdiden teşekürler...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 elbette Bayburt'a atama talebinde bulunmak, emsallerine nazaran avantaj sağlamamak adına da önemli olduğundan, bu yönde değerlendirebilirsiniz. Ancak, tercih sizin...

 cenk | 29-07-2012 | istanbul

emniyet kadrosunda polis memuruyum. 2. bölge atamalarında şark atamam çıktı vede eşimde devletmemuru olarak devlet hastanesinde çalışıyor.2012 senesinin 1. ayında kendisi doğum nedeniyle ücretsiz izine ayrıldı.eşimin çalıştığı kurumdan ücretsiz izini bitene kadar tayin,terfi v.b haklardan yararlanamaz diye resmi evrak aldık ve akabinde kendi kurumuma bu evrağı verdim.eşimin izini bitene kadar tayin hakkı olmadığı vede benimde ilişiğimin kesilmemesi için dilekçe ile talepte bulundum.ancak kurumum dilekçemin kabul olmadığını söyleyerek ilişiğimi kesti.ben ise bölge idare mahkemesine baş vurdum.ancak bölge idare mahkemesi dilekçenin neden kabul olmadığı ile alakalı cevabı getirmemi söyledi.ama kurumum beni resmen ordan oraya ordan oraya yollayarak bu cevabı vermedi.akibetim vede yürütmeyi durdurma talebim sizce ne olur hocam.cvplarsanız çok sevinirim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 KURUM SİZE HERHANGİ BİR YAZILI CEVAP VERMEDİ İSE, MAHKEME KURUMUNUZDAN BU KONUDAKİ CEVABI ZATEN İSTER...BUNU NEDEN SİZE YÜKLÜYORLARKİ, SİZE VERİLMİŞ BİR CEVAP YAZISI YOK İSE, İDARE MAHKEMESİNE BUNU BİLDİREREK, ĞEREKÇENİN İDAREDEN SORULMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ...

 irfan ekinci | 29-07-2012 | karaman ermenek

hocam ben köyde sınıf öğretmeni olarak çalışırken eşimde aynı köyde sözleşmeli ebe hemşire olarak çalışmaktayken bir takım idari soruşturma ile görev yerim aynı ilçenin 75km uzaklıktaki başka köye tayini çıkartılar eşim aynı köyde çalışmaya devam ediyor aile bütünlüğümüz bozuldu tüm itirazlarıma rağmen düzeltme yapılmadı köylü imza topladı gerekli yere gönderdi ama red cevabı geldi 6 aydır ayrı çalışıyoruz 2 yaşına girmek üzere olan kızımızı dedesinın yanına kahramanmaraşa göndermek zorunda kaldık şimdi kızımız bizi tanımıyor lütfen hukuki olarak ne yapabilirim yardımcı olun tel 05375650306

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 hakkınızdaki idari soruşturmanın içeriğini bilemiyorum tabii, ancak süresi içrisinde işlemin iptali için dava açsaniz dahi. İdare Mahkemesi, kurumun idari soruşturmadaki haklılık payını da dikkate alarak, atama işlemini iptal etmeyebilr. Ancak, eşiniz (eğer kadrosu varsa) sizin bulunduğunuz yere atama isteyebilir...

 Damla | 29-07-2012 | Ankara

Adem Bey merhabalar, Ben Jandarma Sözleşmeli Bayan Astsubaylığı kazandım. Nişanlım Özel Sektörde çalışıyor. Nişanlımın atamasının yapılabileceği yerler sadece merkez. İlçelerde çalıştığı birimin şubeleri yok. Devamlı merkez illere tayinim olur mu, ilerde bununla ilgili sıkıntılar yaşar mıyız? Şimdiden çok teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Biraz uğraşmak zorunda kalacaksanız ancak, her atama döneminde eşinizin görev yapabileceği yerlere ilişkin listeyi kuruma verirseniz en azından dikkate alınması sağlayabilirsiniz. Ancak, biliniz ki eşinizin özel sektörde çalışması nedeniyle atama da zorunlu olarak dikkate alınmaz...

 BÜLENT | 29-07-2012 | KAHVECİ

hocam 17 yıllık polis memuruyum 2006 yılında atama yön. 34 maddesi uyarınca istanbuldan eskişehire atamam yapıldı eşim hali hazırda istanbulda özel bir hastanede hemşire olarak çalışmakta bu nedenle atama talebinde bulundum ama red edildi istanbula atamamın yapılabilmesi için ne yapmam lazım

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

   

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

         Madde 38- (Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

         Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

         Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir

varsa çocuk durumuna ilişkin düzenleme böyle...

 

Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme

            Madde 40-(Değişik:26.03.2002/24707) Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.

 

benzer durumda atanan personel örneklerini, İkinci kez İstanbul'da görev yapan personel isimlerini de belirterek süresi içerisinde dava açma yolunu deneyebilirsiniz...

 ınş. Müh. | 29-07-2012 | afyon

4 yıldır 5393 sözleşmeli olarak afyon belediyesinde çalışmaktayim. Nişanlım ıse 2 yıldır hemşire olarak kadrolu olarak sivasta görev yapmakta. 1 ay sonra Nikahimız olacak. Benim yer değiştirme imkânım olmadığından Eş durumu tayini ne şekilde yapılır. Ve süreci nedir. Saygılar.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Ya nişanlınız sizin bulunduğunuz yere atama isteyecek, ya da siz eşinizin bulunduğu yerdi bir kuruma başvurunuzun kabulünü müteakip, çalıştığınız birimden muvafakat talep edeceksiniz...

 cenk | 29-07-2012 | istanbul

peki hocam eşim devlet memuru olmasından ve ücretsiz izin bitimine kadar tayin hakkı talep edememesinden münasebetle benim ilişiğimin kesilerek 2.bölgeye yollanmam konusunda bölge idare mahkemesinin anayasada yer alan aile bütünlüğü bozulamaz maddesine istinaden benim hakkımdaki kararı ne olabilir acaba ?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

İdare hangi gerekçe ile talebinizi reddetti bilemiyorum, bu nedenle dilerim ve umarım karar lehinize olur...

 zeynep | 28-07-2012 | ağrı

Adem Bey, eşim deniz astsubayı ve bende eğrıda öğretmenim il emri olmayacağı için benim hatay iskenderuna tayinim çıkması çok zor olacak..tsk ile meb arasında bir protokolün olduğu ve iptal ettiği söyleniyor varsa bu protokol nasıl işliyor ve iptal edildiği yenilenmediği doğru mu?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Durum yeni ve bakanlıklar arasında mutalak bir mutabakat sağlanacaktır, yoksa infial olacak yazık...

 Nazım Özen | 28-07-2012 | Edirne

Adem bey 2 hafta öncesinde evlendim eşim 2007 yılından bu yana TPAO batman bölge müdürlğünde çalışıyor.Keşanda askeri personel olarak görev yapıyorum.eşimin bana en yakın lüleburgazda çalışma yeri bulunmaktadır.Görev yaptığım yer ile Lüleburgaz 2. bölge kapsamında bulunmaktadır.Lüleburgaza eş durumundan tayin istediğimde bu hangi yöetmelik esaslarına göre yapılır ve atamam yapılmadığı takdirde dava açsam kazanabilirmiyim.Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Öncelikle eşinizi Lüleburaz'a getirtmeniz gerekir. Eşiniz geldikten sonra da siz de Subay Astsubay atama yönetmeliği gereği eş durumundan atama istemeniz gerekir...

 KAAN ŞENER | 27-07-2012 | MUĞLA

Sayın hocam eş durumu özründen dolayı eşimin bulunduğu yere tayin isteğinde bulndum ve dilekçem Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlğüne Komisyondan tarafından 20/07/2012 tarihinde gönderilmiştir. Bakanlık dilekçeme kaç gün içerisinde olumlu veya olumsuz cevap verme durumundadır. Yardımlarınız için teşekkür ederim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 60 gün içinde cevap vermezse red anlamına gelir ve dava açma süreniz başlar.

 niçya | 27-07-2012 | adana

meraba Adem Bey eşim 2010 yılında urfanın siverek ilçesine atandı yalnız okulu merkezde olduğu için doğu görevi sayılmayan bir kaç okuldan biri.Ben ise diyarbakıra 2011 yılında atandım zorunlu hizmet yapıyor görünüyorum ben eş durumundan eşimin yanına gidebiliyor mu yum yoksa o mu benim yanıma tayin isteme li aklımız çok karıştı yardımcı olursanız çok memnun oluruz.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 siz doğuda olduğunuz için ve eşiniz de Urfa'da en azından 2 yılını tamamladığı için onun atama istemesi halinde daha kolay sonuçlanır gibi görünüyor...

 Dilek | 26-07-2012 | Denizli

Merhaba ben ünv asistanım eşim Kayseride tegmen nasıl atamamız olucak...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Lütfen sitedeki benzer sorulara verdiğimiz cevapları okuyunuz...

 ömer | 26-07-2012 | çukurca

Sayın hocam ben tsk personeliyim benim eşim afyonkarahisar il özel idaresinde devlet memuru olarak çalışıyor 1 sene sonra benim tayin olacağım bir ile tayin olabilir mi?diğer kurumlarla protokol var ancak özel idarelerle ilgili bir protokol var mı? bu konuda bizi aydınlatırsanız sevinirim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Böyle bir protol yok, ancak gittiğiniz ilin Valilğinden başvurunuzun kabulü yönünde bir yazı alarak muvafakat talep etmek suretiyle eşinizin atamasını yaptırabilirsiniz...

 deniz | 26-07-2012 | sırnak

mrb avukat bey esim ogretmen ve aynı yerde gorev yapıyoruz esimin ozur durumu atamalarında yeni atandıgım yere gelebilmesi icin atama onayı yeterli oluyormu yoksa fiilen baslama yapıp gorev yeri belgesimi vermem gerekiyor esimin baglı oldugu kuruma...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 atama onayı yeterlidir.

 nur | 26-07-2012 | ağrı

sayın hocam ben öğretmenim.adaylığımda kalktı.eşim üstegmen.bu yıl doğu görevi bitti ve tayinimiz çıktı.ağustos ayında özür grubu atamaları var .fakat il emri kalktığı için eşimin yanına gidememe durumum var.tsk ve meb arasında protokolun kalktığı söyleniyor bu doğru mu ? atamam olmazsa nereye başvurabilirim ?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 il emrini kalkması nedeniyle birtakım sıkıntılar yaşanacağı açık.

Ancak, basına da yansıyan bazı önlemlerin alındığı yönünde haberler vardı...

Atamanız eşinizin görev yerine uygun olarak yapılmadığı takdirde 60 gün içerisinde idare mahkemesine dava açabilirsiniz.

 murat değer | 26-07-2012 | hatay

merhaba eşim antakya devlet hastanesinde kadrolu hemşire olarak 4 yıldır görev yapmakta 2012 haziran dönemi kurasında adana devlet hastanesine tayini çıktı ben polis memuruyum eşimin yanına gidebilirmiyim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

            Madde 38- (Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

            Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

            Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

 tuğba | 26-07-2012 | ankara

Merhabalar,,nişanlım özel sektörde çalışıyor,bense ağustostaki öğretmen atamasında tercih yapacağım.Aday memurluğum kalktıktan sonra eş özründen faydalanarak yanına gidebilmem için ne kadar süre evli olmak gerekir yani eş özrünün ibrazından birgün önce nikahlansak da bundan faydalanabiliri miyiz?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 elbette...

 es es | 26-07-2012 | mardin

adem bey ben polıs memuru olarak 2012 yılı şark atamasında mardıne geldım. eşim de asaletı tastık oldu.eğer eşim becaiş ile bize şark olan başka bi ile atanması olursa ben eş durumundan onun yanına gıdebılırmıyım?..yada o becaişle bize şark olan bir ile atandığında eğer benım atanmam onun yanına olmassa o benım yanıma gelebılırmı yada orda 1 yıl zorunlu çalışması gerekır mı

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 becayiş olursa atamada sıkıntı yaşayabilirsiniz, çünkü istekle atandınız denebilir...

 vildan | 26-07-2012 | izmir

hocam ben izmirde devlet hastanesinde 657li olarak 1,5 yıllık hemşireyim. nişanlım ise 6 yıllık astsubay, 2011 temmuzda 5. bölgeden istanbula tayini çıktı. 2013te resmi nikahımızı yaparsak onun eş durumundan izmire gelebilme şansı olur mu? teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 SİZİN İSTANBUL'A GİTME İHTİMALİNİZ DAHA YÜKSEK...

 AHISKALI | 25-07-2012 | ERZURUM

MER. BEN 7 YILLIK ÜNİVERSİTEDE MEMURUM EŞİM 3 YILLIK DEVLET HASTANESİNDE HEMŞİRE SAĞLIK BAKANLIĞININ TAHİNLERİ KOLAY OLDUĞUNDAN EŞİMİN TAYİNİNİ BAŞKA İLE ALDIRDIK BENİM TAYİNİMİ EŞ DURUMUNDAN EŞİMİN BULUNDUĞU İLE ALDIRABİLİR MİYİM. EŞİM 3 YILLIK BEN 7 YILLIK ÇALIŞIYORUZ...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 siz de kurum değişikliği ve muvafakat ile atanabilirsiniz...

 Solhan | 25-07-2012 | kastamonu

Sayın hocam, ben doğuda bir yıldır öğretmen olarak görev yapıyorum, nişanlım ise bu atama döneminde ingilizce öğretmeni olarak atanacak.Benim sorum şu, eş tayini isteyeceğimiz zaman o mu benim yanıma istemek zorunda(ben ondan bir yıl önce göreve başladığım için) yoksa bende isteyebilir miyim??

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 görev süreniz doluyorsa siz de talep edebilirsiniz...

 sevinç sabanoğlu | 25-07-2012 | izmir

iyi günler... ben 2011 haziran ayında kurumlararası atamalarda A.T.T öğretmeni olarak atandım.15 yıllık memurum.mart ayında aday öğretmenliğim kaldırıldı.eşim izmirde astsubay.2012 izmir meb norm kadroları yayınlamış ve izmir içinde boş A.T.T kadrosu yok.il emrinin kaldırıldığını söylüyorlar.ben bu durumda eş durumu atamalarına katılabilirmiyim, il emrine atarlarmı .cevaplarsanız çok sevinirim.teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Uygulama yeni olduğu için bekleyip göreceğiz. Ancak, Sanırım idari izin v.b gibi çözümler de önerebilirler...

 Zeynep hanım | 25-07-2012 | Ankara

Sayın hocam, mecburi hizmet yapmakta olan bir uzman doktorum. Esim serbest eczacı. 4 yıldır kendine ait eczane işletiyor. Es durumu atamasına başvurduğumda kabul görme şansı var mıdır? Yoksa İdari mahkemeye başvurduğumda esimin benim çalıştığım yerde eczane acamayacagi ve 4 tane çalışanı olması ve onların iskanı degismyeceginden, aile birliğinin sağlanması acısından esimin yanına atanmam mümkün müdür? Teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eş Durumu Nedeniyle Atama

 

Madde 20 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1)

Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.

 

Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.

 

Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, (MÜLGA İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 5) yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir. Kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 4) Ancak; başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 5) kurum içi naklen atama döneminde veya sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.

 

İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları ve başasistanların eş durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

 

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940)

Aynı unvanda olup eşlerden herhangi birinin, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem şartı aranmaz.

 

Uzman tabiplerin, uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

 

Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

 

(DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 4) Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 5) ve tabiplerin görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde Bakanlıkça ilan edilen boş yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır.

(DEĞİŞİK BENT RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 6)

c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,

 

Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu şekilde belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir.

 pelin | 25-07-2012 | ankara

merhabalr avukat bey benim size bir sorum olacaktı. ben suan nişanlıyım ancak yakın zamanda evlenicem.benim nişanlım astsubay bende suan işe girmek üzereyim.ben kadrolu memur olursam eger tayin olayı nasıl olucak.ben gidebilrmiyim onun yanına.yada duyduguma göre bayana göre dikkate alınıomus omu benim yanıma gelebilir. yani ayrı kalma gibi bi sorun olurmu? birde sözleşmeli olursam sonuc nası olur? sorularımı acil cevaplayabilrseniz cok sevinirim.kafama cok takıldı. saygılar efendim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 önce evlenin inşallah ve devlet memuru olursanız, atamalarınızda eş durumu mutlaka dikkate alınır.

 mehmet canata | 23-07-2012 | sivas

merhabalar adem bey.ben dsi ide çalışmaktayım 2 yıl önce eş durumundan sivasa geldim. eşim sağlık memuru (att).18 aylık bir cocuğumuz var.ikimizde 24 saat nöbet tuttuğumuz için gündüz bakıcı bulduysakta gece bakıcı bulamadık ve ikimizde iş yerlerimizde nöbet değişimlerinde sorun yaşadık.eşim karaman ailesinin yanına tayin istedi ve 8 ay önce gitti.kurumumda eş durumu atamaları nisan ayında yapıldığından 2 nisanda eş durumundan dilekçe verdim ve henüz bi cevap alamadım.bu arada çocuğumun böbreğinde rahatsızlık çıktı.bu durumu sağlık kurulu raporu ilede belgeleyerek 20 gün önce sağlık durumundan tayin istedim o dilekçemede henüz bi cevap alamadım.bu konudaki görüşleriniz bekliyorum teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 İlk dilekçenizin üzerinden 2 ay geçtiği için zımnen sreddedilmiş.

İkinci dilekçenizde bu duruma düşmemek için, dilekçe tarihinizden itibaren 60 gün içerisinde cevap vermezlerse,

dava açmaktan başka seçeneğiniz yok. Geçmiş olsun...

 ahmet aygüneş | 23-07-2012 | elazıg

ben elazıgda üniversite hastanesinde çalışıyorum eşim ebe şırnaga atandı ikimizde üniversite mezunuyuz ben bır senelık calısanım ve ıkımızde kadroluyuz es durumu tayınınde nasıl bır yol ızlemelıyız sımdıden tesekkur ederım

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Ya eşiniz dilekçe ile Elazığa atanmak için talepte bulunacak.

Ya da siz Şırnak'ta uygun bir kadroya başvurup kurumunuzdan muvafakat alacaksınız...

 es es | 23-07-2012 | mardin

mrb ben 2012 şark atamasında mardine tayin oldum. eşim ve ben kırıkkalelıyız.ve eşim ilk atanmasında kırıkkaleye atandı. ben ve eşimin yanına tayın olamayacagım için eş durumundan ankaraya tayın ısteyebılırmıyım.. ayrıca buraya tayın oldugum ıcın burda mecburı kalma zorunlulugum varmı? tsk

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 hangi kurumda çalıştığınızı anlamadım, ama anlaşılan sizin Kırıkkale'ye atanmanızda engel var. O zaman Ankara'ya atama talebinde bulunabilirsiniz...

 JALE | 22-07-2012 | istanbul

merhabalar ben devlet iştirakli bir bankada çalışmaktayım istanbulda yeni evliyim eşimde tsk da üsteğmen olarak batmanın bir ilçesine tayini çıktı bizim endişemiz benim görev yapacağım bu ilde(batmanda) tek bir şube var merkezde ikamet etme zorunluluğum var eşiminde görev yaptığı ilçenin merkeze uzaklığı 80 km ve terör bölgesi olmasından kaynaklı günlük gidiş geliş yapamayacaktır merkeze tayin isteyeceğiz mazaret ataması gibi bir dönem varmı? konuyla ilgili süreç ve hukuki konuda(dilekçe örneği ve nereye ileteceğiz) bizi yönlendirirseniz çok sevinirim merkeze tayini çıkar mı inisiyatif söz konusu mudur

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 SİZİN ATAMANIZIN BATMAN'A YAPILMASINI MÜTEAKİP EŞİNİZ DE BATMAN MERKEZE ATAMA İSTEYEBİLİR...ELBETTE İDARE KEYFİ DAVRANAMAZ VE HİZMET GEREKLERİ İLE KAMU YARARI ÖLÇÜTÜNÜ DE DİKKATE ALMAK ZORUNDADIR.

 nurdan şahin | 22-07-2012 | istanbul

Merhaba Adem Bey, Ben doğuda öğretmen olarak görev yapıyorum.Zorunlu hizmetim bitmedi fakat adaylığım kalktı.Eşim daha yeni polis memuru oldu.Eş durumu tayinleri için 360 gün sigortalı olma şartı polislikte de geçerli midir yoksa bulunduğum yere tayin isteyebilir mi? ilgilendiğiniz için teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 SİZ ZATEN SİGORTAL DEĞİLSİNİZ Kİ...EŞİNİZ, SİZİN GÖREV YERE İLİŞKİN YAZIYI DA EKLEYEREK DOĞUYA ATAMA İSTEYEBİLİR...

 ALİ BALCI | 22-07-2012 | ANKARA

adem bey merahabalar.eş durumundan tayin için işlemleri başlattık.eşim üniversite hastanesinde hemşire, eş durumundan ankara'ya tayin için muaffakiyetini onaylamışlar.bu süreçten sonra ankara sağlık bakanlığı atamasını yapacak.asıl size sormak istediğim şu: Atamayı yapan kurum,eşimin çalıştığı kuruma ilişik kesme yazısı yazıyormuş.bu yazıdan sonra eşimin çalıştıgı universite hastanesi personelinin ilişiğini ne kadar bir süre zarfında keser.ilgi ve alakanız için teşekkürler ii çalışmalar...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 EĞER HİZMET İÇİ BİR SIKINTI OLMAZ İSE MAKUL SÜREDE İLİŞİĞİN KESİLMESİ GEREKİR.

GENELDE BU SÜRE 60 GÜNÜ GEÇMEZ. AMA SİZ KİŞİSEL GÖRÜŞMELERLE İŞLEMLERİ HIZLANDIRABİLİRSİNİZ...

 rsm09 | 21-07-2012 | Edirne

avukat bey, ben polis memuruyum,babam aydında rektum kanserı tedavısı gormekte,tam tesekkullu hastaneden babama rapor almamız halınde aydın olmasa dahı yakın yerlere tayınım cıkar mı kanun olarak bu mumkun mu?nasıl bir yol ızlemelıyım?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme

Madde 37- (Değişik 1.Fıkra:08.04.2001/24367) Personelden, görevli bulunduğu hizmet bölgesinde kalmasının kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Başka sağlık müesseselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz.

            Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın uygun görüşü alındıktan sonra, raporda " acil " kaydı olanların en kısa sürede, " acil " kaydı olmayanların da genel atama zamanında yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır

 

MEVZUAT BU KAPSAMDA, BABANIZA BAKACAK KİMSENİN OLMADIĞINI DA ORTAYA KOYABİLİRSENİZ İDARECE DURUMUNUZ DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

 fatma | 21-07-2012 | rize

merhaba ben tapu müdürlüğünde çalışıyorum eşim astsubay izmirde benim aday memurlugum 1 ay sonra kalkıyor eşimin yanına tayin olabilirmiyim?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 ELBETTE, BİR AN EVVEL DİLEKÇE VERMENİZDE YARAR VAR

 kemal | 20-07-2012 | ankara

arkadaşlar benim bi sorum oalcak ben altı önce eski kurumum tarafından bir geçici görevle il dışına görevlendirildim görevlendirildiğimin ertesi günü gelip işe başladım herhangi bir meyil kullanmadım daha sonra bu yere ikametgahımı aldırdım yeni görevlendirildiğim yerde iken aynı yerde başka bir memuriiyet kazanarak atandım ve atama tebliğatımı asıl kadromun bulunduğu ilden aldım şimdi benim sorum bu durumda meyil kullanabilirmiyim olacak

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bulmaca mı bu

aynı şehir içerisinde meyil izni kullandırılmaz...

 Emre | 20-07-2012 | malatya

Merhabalar Adem Bey, Ben Türkiye İstatistik Kurumunda teknik hizmetler sınıfında çalışmaktayım ve aseletim oanylandı fakat kurumumuzun bir kanunu ve yönetmeliği mevcut, kanun ve yönetmeliğe göre zorunlu çalışma süreleri bulunmaktadır fakat devlet memurları kanunu gereğince aile bütünlüğünün sağlanması gerektiği yazılmakta bu kapsamda ben Malatya da görev yapıyorum eşimde Hatay(Tüik in Hatayda yapılanması vardır) da özel bir sigorta şirketinde çalışmaktadır ben yer değiştirme talebinde bulunabilir miyim ve talebimin olumsuz sonuçlanması durumunda mahkeme yoluna gidebilir miyim. Teşekkürler iyi günler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sizin yönetmeleğiniz okumadım, ancak aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla atama talebinde bulunma hakkınız var. Öncelikle dilekçe verip, idarenin tutumunu bir görmeniz gerekir...

 buğra | 20-07-2012 | ardahan

merhabalar.. eşimde bende yeni memuruz eşim A grubu kadroda Ardahan da (5 yıl zorunlu görevi olan),, ben B grubu kadroda Edirnede (7 yıl zorunlu görevi olan) memurum. ikimizinde asalatlari tastik olmadı. biz eş durumu tayini isteye bilirmiyiz?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Sizin doğu hizmetine gitmeniz daha kolay olduğu için, eşinizin bulunduğu Ardahan'a atama isteğinde bulunmanız isabetli olur...

 polis emre | 19-07-2012 | yüksekova

sayın hocam; ben 5 yıllık polis memuruyum eşimde 2 yıllık ingilizce öğretmeni, 2 yıldır hakkari yüksekovada görevliyiz. ben 2012 atama döneminde şark görevimi tamamladım ve balıkesir iline tayinim çıktı, fakat emniyetten bize yapılan tebligatta ''eşleri 657 ye tabi memur olan polislerin eşlerinin görev yeri belli olana kadar ilişik kesmemesi gerektiği'' tebliğ edildi, bu sebeple yüksekovada görevime devam ediyorum. 1. sorum; milli eğitim eş durumu atamalarda eş görev yeri belgesi istiyor, polnetten alacağım atama onay belgesi görev yeri belgesi yerine geçermi (2011 de arkadaşım bu belgeyle başvuru yapabilmişti) 2.sorum; polis eşlerine de il emri kalktı deniyor, eşim puan yetersizliği sebebiyle balıkesire atanamazsa nerelere dava açabilirim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bence kurumunuzdan alacağınız onaylı bir yazı daha iyi olur,aksi bir durumda idari mahkemede dava açabilirsiniz...

 S.polis | 19-07-2012 | Izmir

Merhaba Av.bey ben izmirde polisim.hakkariye tayinim cikti fakat esimin hamileliginin sorunlu oldugunu heyet raporuyla belgeledigim icin doguma kadar tayinim ertelendi ve ilisigim kesilmedi.esimin ogretmen olarak atanma olasiligi var.dogu hizmeti yapabilecegimiz bir yer tercih edecek.bende yanina tayin talebinde bulunacagim.daha once atandigim hakkariye hic gitmemis olmam sorun olur mu.ayni hizmet bolgesi oldugu icin sorun olmayacagini dusunuyoruz fakat pek karsilasilan bir durum degil galiba.simdiden tesekkurler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 biraz zorlama olacak ve kurumunuz Hakkari'ye atanmamak için yapılmış isteğe bağlı bir atama kabul ederek sizin talebiniz kabul etmeyebilir. Aman dikkat, kurumunuzla istişare etmenizde yarar var....

 Dr. | 19-07-2012 | Gaziantep

Sayın hocam. Eşim Burdur'da doktorluk yapıyor mecburi hizmeti bitti (BUrdur'a yeni tayin oldu ). İkimizde pratisyen hekimiz fakat eşimin çalışma süresi benden fazla. Ben ise Antep'te mecburi hizmetime devam ediyorum. Eşimin yanına eş durumu mazeret ataması istesem bir sıkıntı çıkar mı ? Birde askerlik görevinin aday memurluğa etkisi var mıdır ?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eş Durumu Nedeniyle Atama

 
Madde 20 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1) 
Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.
 
Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.
 
Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, (MÜLGA İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 5) yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir. Kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 4) Ancak; başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 5) kurum içi naklen atama döneminde veya sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.
 
İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları ve başasistanların eş durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.
 
(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940)
Aynı unvanda olup eşlerden herhangi birinin, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem şartı aranmaz.
 
Uzman tabiplerin, uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.
 
Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.
 
Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.
 
(DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 4) Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 5) ve tabiplerin görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde Bakanlıkça ilan edilen boş yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır.
 

 ESİN | 18-07-2012 | ÇANKIRI

Ben Çankırıda İçişleri bakanlığına bağlı bir kurumda aday memurum, eşim Askerlik Şubesinde Astsubay ve Samsuna tayin oldu.Ben yanına nasıl gidebilirim.Farkılı yerlerde zor durumdayız.Sonumuz ne olur?? Yol gösterirseniz sevinirim :)

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

talep edin öncelikle, aday da olsanız atama yapılması mümkündür, öncelikle telap edin cevabı bildirin

 ahmet | 15-07-2012 | yalova

avukat bey polis memuru olarak yalova il merkeznde görev yapıyorum eşim 4b sözleşmeli olarak ilce devlet hastanesinde calışıyor eşimi il merkezine aldırmak için mazeret dilekcesi vermek istiyorum ama ilgili yönetmeliği ve kanunu bulamadım yani 4/b li ile ilgili olan tayin atama yönetmeliğini böyle bi hakkımız varmı varsa izlenecek yol hakkında bilgi alabilirmiyim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

 

Kurum:Sağlık Bakanlığı

Kabul Tarihi:02.09.2003

RGT:02.09.2003

RG No:25217

 

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

 

Madde 1 - Bu Yönetmelik Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin atama ve nakline ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Hukuki Dayanak

 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

 

b) Bakan: Sağlık Bakanını,

 

c) Sözleşmeli Personel: 4924 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen pozisyon unvanlarından birinde görev yapan personeli,

 

d) Atama: Hizmet sözleşmesinin karşılıklı olarak imzalanması suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa, yeniden veya naklen yapılacak atama işlemlerini,

 

(DEĞİŞİK BENT RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1)

e) Sınav: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı pozisyonları dışındaki sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılacak atamalar için Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak sınavı veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan genel merkezi sınavı,

 

f) Kura: Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı pozisyonlarına yapılacak atamalar ile 4924 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde Devlet memurluğundan sözleşmeli personel statüsüne geçecekler için, ilgililerin katılımına açık olarak yapılan tespit yöntemini,

 

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM: Sınav ve Kura Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri

 

Merkez Sınav ve Kura Komisyonu

 

Madde 4 - Bakanlık merkezinde, sınav ve kuraya ilişkin işlemleri yürütmek üzere Bakanın onayıyla bir müsteşar yardımcısının başkanlığında yedi kişiden oluşan Merkez Sınav ve Kura Komisyonu kurulur. (MÜLGA İBARE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1)

 

Merkez Sınav ve Kura Komisyonunun kararları oy çokluğuyla alınır.

 

Merkez Sınav ve Kura Komisyonunun sekreterya işlemleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

Merkez Sınav ve Kura Komisyonunun Görevleri

 

Madde 5 - Merkez Sınav ve Kura Komisyonunun görevleri şunlardır:

 

a) Sınavın yaptırılması ve yürütülmesi ile sınav sonucu yerleştirmelere ilişkin her türlü işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,

 

b) Kura ile atama yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarını ilan etmek,

 

c) Kuraların yaptırılması, kura sonucu yerleştirmeler ve kuraya yapılacak itirazların değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

 

d) Sınav ve kuraya ilişkin Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

 

İl Sınav ve Kura Komisyonu

 

Madde 6 - Sözleşmeli personel pozisyonlarına atama yapılacak illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, toplam beş üyeden oluşan İl Sınav ve Kura Komisyonu kurulur. Ancak, Bakanlık en az iki üye ile İl Sınav ve Kura Komisyonunda temsil edilir. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1) Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez birimlerinde İl Sınav ve Kura Komisyonunun iş, işlem ve görevlerini üstlenecek şekilde, ilgili kuruluşun temsilcilerinden, biri başkan olmak üzere toplam beş kişiden oluşan Sınav ve Kura Komisyonu kurulur.

 

İl Sınav ve Kura Komisyonu kararları oy çokluğuyla alınır.

 

İl Sınav ve Kura Komisyonunun sekreterya işlemleri il sağlık müdürlüklerince yürütülür.

 

İl Sınav ve Kura Komisyonunun Görevleri

 

Madde 7 - İl Sınav ve Kura Komisyonunun görevleri şunlardır:

 

a) Kuraların başvurularını kabul ederek kurayı yapacak Merkez Sınav ve Kura Komisyonuna intikal ettirmek,

 

b) Sınav ve kura sonucu yerleştirilenlerin, atamaya esas belgelerini kabul ederek, şartları tutanların atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

c) Bakanlık tarafından yetki verilmesi halinde, kuraların yaptırılması, kura sonucu yerleştirmeler ve kuraya yapılacak itirazların değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

 

d) Sınav ve kuraya ilişkin Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Atama

 

Atamalara İlişkin Usul ve Esaslar

 

Madde 8 - Atamalara ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı pozisyonlarına atamalar Bakanlık veya yetki verilmesi halinde İl Sınav ve Kura Komisyonu tarafından (DEĞİŞİK İBARE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1) yaptırılacak veya alımlar için esas alınmasına karar verilen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan kura ile, diğer sözleşmeli personel pozisyonlarına atamalar ise Bakanlık tarafından yaptırılacak sınav sonucunda gerçekleştirilir.

 

(DEĞİŞİK BENT RGT: 10.06.2011 RG NO: 27960) (KOD 4) (KOD 3)

b) Sözleşmeli personel atamalarında bu Yönetmelikte düzenlenen durumlar hariç olmak üzere diğer hususlar dikkate alınmaz.

 

c) Daha önce ve halen Devlet memuru olarak çalışanlar ve diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile 4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilmekte iken hizmet sözleşmesini feshedenler veya sözleşmesi feshedilenler, sınavla atanması öngörülen pozisyonlara ancak sınavla atanabilirler.

 

(DEĞİŞİK BENT RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1)

d) Bir sözleşmeli personel pozisyon unvanından sınavla atanması öngörülen diğer bir pozisyon unvanına nakillerde merkezi sınav puanına göre yapılacak sıralama esas alınır. Sözleşmeli personelin aynı pozisyon unvanı ile sınavla atanması öngörülen diğer boş pozisyonlara nakillerde 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacak sıralama esas alınır.

 

e) Bir sözleşmeli personel pozisyon unvanından kurayla atanması öngörülen diğer bir pozisyon unvanına nakiller ile, sözleşmeli personelin aynı pozisyon unvanı ile kurayla atanması öngörülen diğer boş pozisyonlara nakiller kurayla yapılır.

 

f) Sözleşmeli personel pozisyonları arasında kura veya hizmet puanıyla yapılacak nakillerde, nakledilecek sözleşmeli personelin istihdam edildiği hizmet biriminde en az 1 yıl çalışmış olması şarttır.

 

g) Sözleşmeli personelin, aynı unvanda istihdam edilmek kaydıyla, üstleri vasıtasıyla sözleşmenin bitimine bir ay kala ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonlarına karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunması halinde görev yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirilir. Bu şekilde yapılacak bir yer değiştirmede, sözleşmeli personelin, istihdam edildiği hizmet biriminde en az 1 yıl çalışmış olması şartı aranmaz. Ancak, sözleşme yapıldıktan sonraki karşılıklı yer değiştirmeler yeni sözleşme döneminin başlangıcında uygulanır. Ayrıca, görev yerleri kura ile belirlenen personelden, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Merkez Sınav ve Kura Komisyonuna birlikte başvurarak yer değiştirme talebinde bulunanların yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirilir.

 

h) Norm pozisyon sayısında değişiklik olması, sözleşmeli personel pozisyonlarının vizelendiği birimin kapatılması veya bu birimlerde sözleşmeli personel istihdamından vazgeçilmesi sebebiyle sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere, sözleşmesi feshedilenler ile sözleşmesini feshedenler iki yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

 

ı) (DEĞİŞİK İBARE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) Tabipler hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar sözleşmeli personel olarak istihdam edilemezler.

 

i) Atamalar hususunda tereddüt hasıl olan konularda Merkez Sınav ve Kura Komisyonunun görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

 

(EKLENMİŞ BENT RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492)

j) 5371 sayılı Kanuna göre Devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışmakta olanlardan sözleşmeli pozisyona geçmek isteyenler, müracaatları halinde istihdam edildikleri birimlerdeki durumlarına uygun boş sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilirler. Boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaatın olması halinde, daha önce müracaat etmiş olanın müracaatı öncelikle değerlendirilir.

 

(DEĞİŞİK BENT RGT: 01.12.2007 RG NO: 26717) (KOD 2)

k) Eşi ölen sözleşmeli sağlık personeli, eşinin ölümünden itibaren 6 ay içerisinde müracaat etmesi halinde durumuna uygun boş sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına Merkez Sınav Kura Komisyonu kararı doğrultusunda ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonu tarafından atanırlar.

 

(EKLENMİŞ BENT RGT: 22.07.2009 RG NO: 27296)

l) Sözleşmeli personel; pozisyonunun vizeli olduğu birimin bulunduğu ilde fiilen en az bir yıl görev yapması, kamu personeli olan eşinin; kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu resmi yazıyla belgelendirmesi kaydıyla, Bakanlık tarafından, hizmet ihtiyaçları ve sözleşmeli personelin dengeli dağılımı göz önünde bulundurularak ilan edilen vizeli, aynı unvanlı boş pozisyonlara tercihleri doğrultusunda hizmet puanına göre eş durumu nedeniyle naklen atanabilir. Bu bendin uygulama esasları, Bakanlık tarafından yapılan ilanlarda belirtilir.

 

(EKLENMİŞ BENT RGT: 22.07.2009 RG NO: 27296)

m) Sözleşmeli personel; pozisyonunun vizeli olduğu ilde kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre oluşturulan sağlık komisyonu tarafından, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve uygulanacak tedavi imkanları dikkate alınarak söz konusu tedavinin yapılabileceği sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu bir ilin aynı unvan ve niteliğe sahip boş sözleşmeli personel pozisyonuna naklen atanabilir. Sağlık komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir. Bu bendin uygulama esasları, Bakanlık tarafından yapılan ilanlarda belirtilir.

 

(EKLENMİŞ BENT RGT: 10.06.2011 RG NO: 27960)

n) Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendiren sözleşmeli personel, aynı pozisyon unvanlı boş bir pozisyona naklen atanabilir.

 

Atama Şartları

 

Madde 9 - Sözleşmeli personel olarak atanacakların; İl Sınav ve Kura Komisyonuna sınav ve kura sonucu atanmak için başvurdukları tarih itibariyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar ile 4924 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bunun yanında Bakanlık, sözleşmeli personel olarak atanacaklar için, istihdam edilecek unvan ve hizmet biriminin gerektirdiği özel koşulları ve istenecek ilave belgeleri ayrıca belirleyebilir.

 

Atanacaklardan İstenecek Belgeler

 

Madde 10 - Bakanlık tarafından istenebilecek ilave bilgi ve belgeler dışında, sözleşmeli personel pozisyonlarına atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir;

 

(DEĞİŞİK BENT RGT: 31.07.2009 RG NO: 27305) (KOD 1)

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı ile 18 yaşından küçükler için, 657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince alınacak kaza-i rüşt kararının aslına uygunluğu il sağlık müdürlüğünce onaylı örneği,

 

b) Türk soylu yabancıların istihdam edilebilmeleri için 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun gereğince çalıştırılabilmelerine ilişkin verilen belge,

 

(DEĞİŞİK BENT RGT: 31.07.2009 RG NO: 27305) (KOD 1)

c) Diplomanın; diplomanın düzenlenmemiş olması halinde mezuniyet durumunu gösteren ve daha sonra diploma ve örneğiyle değiştirilecek belgenin; öğrenimini yabancı ülkede yapanların diplomalarının 1219 ve 6283 sayılı Kanunlar gereğince tescil edildiğine dair Bakanlıkça verilen belgenin aslına uygunluğu il sağlık müdürlüğünce onaylı örneği,

 

(DEĞİŞİK BENT RGT: 20.02.2010 RG NO: 27499) (KOD 2)

d) Başvuru formu,

 

e) (MÜLGA BENT RGT: 20.02.2010 RG NO: 27499) (KOD 2)

 

f) (MÜLGA BENT RGT: 20.02.2010 RG NO: 27499) (KOD 2)

 

g) 6 adet vesikalık fotoğraf,

 

h) Mal Bildirim Beyannamesi (Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

 

ı) Sınavla atanacaklar için yerleştirildiklerine dair belge,

 

i) (MÜLGA BENT RGT: 31.07.2009 RG NO: 27305) (KOD 1)

 

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 20.02.2010 RG NO: 27499)

Başvuru formu, adayın sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığını, sabıka kaydı olmadığını, erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığını form üzerinde işaretleyerek beyan edeceği şekilde düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Sınav ve Kuraya İlişkin Usul ve Esaslar

 

Sınava İlişkin Usul ve Esaslar

 

Madde 11 - (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1)

Sınavın Bakanlık tarafından yaptırılması halinde, sınavın içeriği, yapılacağı tarih, yapılacak yer ve zaman, duyurulması, sınavda yer alacak konular, testler ve bunların ağırlıklı puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyleri, adayların nereye ve nasıl başvuracakları, sınav sonuçlarının adaylara bildirilmesine ilişkin esaslar ile yerleştirme ve sınava ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık ile Bakanlığın sınav yaptıracağı kurum tarafından müştereken belirlenerek, Bakanlığın sınavı yaptıracağı kurum tarafından sınav kılavuzuyla ilan edilir. Sınav ihtiyaca göre yılda bir kez yapılabilir.

 

Sınav ihtiyaca göre yılda bir kez yapılabilir.

 

Sınava halen ve daha önce Devlet memuru veya sözleşmeli personel olarak çalışanlarla, diğer personel kanunlarına tabi olarak çalışanlar da katılabilir.

 

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492)

Bakanlık, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmış genel bir sınav sonucuna göre de sözleşmeli sağlık personeli alımına karar verebilir.

 

Sınav Duyurusu

 

Madde 12 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1)

Sınavın Bakanlık tarafından yaptırılması halinde, sınav yapacak kurum; sınava başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağı ile diğer hususları Resmî Gazete’de ve ülke genelinde günlük olarak yayınlanan en az üç gazetede ilan vermek suretiyle duyurur.

 

Sınav Kılavuzu

 

Madde 13 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1)

Sınavın Bakanlık tarafından yaptırılması halinde, sınav kılavuzunda; sınav başvurusu, sınav değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile, personel atanması planlanan hizmet birimlerine ve unvanlara göre dağılımı yapılmış sözleşmeli personel pozisyonları ve bu pozisyonlara atanacaklarda bulunması gereken nitelikler ve adayların sınav öncesi bilmesinde yararlı olabilecek diğer bilgiler yer alır.

 

Sınavın Yapılması

 

Madde 14 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1)

Sınavın Bakanlık tarafından yaptırılması halinde, sınav, Bakanlığın uygun göreceği kurum tarafından yapılır. Sınav başvurularının alınması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ile sınav sonucu yerleştirme işlemleri, bu kurum tarafından gerçekleştirilir.

 

Sınavın Geçerlilik Süresi

 

Madde 15 - (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1)

Sınavın Bakanlık tarafından yaptırılması halinde, sınav sonuçları; sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanacaklar için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren beş yıl süre ile, sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa atanacaklar için iki yıl süre ile geçerlidir. Bu süre içinde, öğrenim durumları değişenler veya sözleşmeli personel olarak çalışmaktayken sınavla atanması öngörülen farklı bir sözleşmeli personel pozisyonu unvanına atanmak isteyenler, yeniden sınava girmek zorundadırlar.

 

Sınavın geçerlilik süresi içinde, aynı öğrenim durumuyla yeniden sınava girilmesi halinde, yüksek puan alınmış sınav sonucu ve bu sınavın geçerlilik süresi dikkate alınır.

 

Kuraya İlişkin Usul ve Esaslar

 

Madde 16 - Hizmet birimleri ve unvanlar itibariyle dağılımı yapılmış sözleşmeli personel pozisyonları ile kura için başvuru yapılacak yer ve zaman Bakanlık tarafından ilan edilir.

 

Kuraya halen ve daha önce Devlet memuru ve sözleşmeli personel olarak çalışanlar ile diğer personel kanunlarına tabi olarak çalışanlar da katılabilir.

 

Kuraya başvuracaklar, Bakanlığın ilan ettiği hizmet birimleri ve unvanlar itibariyle dağılımı yapılmış sözleşmeli personel pozisyonları arasından en çok üç tercihte bulunabileceklerdir. Tercih edilen pozisyonlara birden fazla istekli olması halinde bu kişiler arasında Merkez Sınav ve Kura Komisyonunun huzurunda kura çekilir. Bu şekilde belirtilen tercihler, ilgililer açısından kazanılmış bir hak doğurmaz.

 

Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylar, istekleri halinde tercih edilmeyen boş pozisyonlara genel kurayla yerleştirilir.

 

Uzman tabiplere her bir uzmanlık dalı için, diğerlerinde ise her bir unvan için ayrı kura işlemleri yapılır. Her kura işlemi için iki torba hazırlanır. Torbalardan birine, hizmet birimlerinin ayrı ayrı yer aldığı pusulalar konur. Diğer torbaya da, atanacakların adları, adresleri, mezun oldukları fakülteler ile mezuniyet tarih ve derecelerinin ayrı ayrı yer aldığı pusulalar konur. Torbaların ihtiva ettikleri pusula sayısı tutanakla tespit edilerek kura çekimine başlanır. Önce görev alacakların torbasından kura çekilerek, çıkan isim ve bu isme ait pusuladaki bilgiler listeye yazılır ve sonra hizmet birimlerini gösteren torbadan kura çekilerek çıkan hizmet birimi bu ismin hizasına yazılır. Adaylar, istedikleri takdirde, kuralarını bizzat çekebilirler. Kura çekimi tamamlandıktan sonra, isimlerin ve hizmet birimlerinin eşleştirildiği liste ayrı bir tutanak ile Merkez Sınav ve Kura Komisyonu üyelerine imzalatılır.

 

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 30.10.2003 RG NO: 25274)

Bakanlık isterse kuraları bilgisayar ortamında gerçekleştirebilir. Kuraların bilgisayar ortamında yapılması halinde, kura işlemleri ve sonuçları kurayı yapan birim tarafından onaylanarak bir tutanakla Merkez Sınav ve Kura Komisyonuna teslim edilir.

 

Kura sonuçları, kuranın sonuçlanmasından itibaren en geç 3 gün içinde Bakanlık tarafından ilan edilecektir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: Yerleştirme ve Atama

 

Yerleştirme Usul ve Esasları

 

Madde 17 - (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1)

Bir sözleşmeli personel pozisyonundan diğer bir sözleşmeli personel pozisyonuna naklen veya unvan değişikliği suretiyle atanmak üzere yerleştirmeler yılda bir kez, ilk defa ve yeniden atanmak üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmeler yılda en fazla üç kez yapılabilir.

 

Naklen atamalara ilişkin yerleştirme işlemleri; ilk defa, yeniden ve unvan değişikliği suretiyle atamalara ilişkin yerleştirme işlemlerinden önce gerçekleştirilir. Naklen atamalara ilişkin yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, yerleştirme yapılamayan boş pozisyonlar, daha sonra yapılacak yerleştirmelerde ilan edilir.

 

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1)

Sınavın Bakanlık tarafından yaptırılması halinde, sınav sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme işlemleri için; hizmet birimleri ve unvanlara göre dağılımı yapılmış sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin tercih formu, sınavı yapan kurum tarafından hazırlanarak, sınava başvuru esnasında veya sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylara ulaştırılır. Sınava girmiş adaylar; istihdam edilmek istedikleri pozisyonları tercih formuna yazarak kodlarlar ve sınav kılavuzunda belirtilen şekilde teslim ederler.

 

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1)

Sınavın Bakanlık tarafından yaptırılması halinde, sınava giren adaylar, sınav puanları ve tercihleri göz önünde bulundurulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek puan dikkate alınır. Aynı puanı alan birden fazla aday varsa bunlardan diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

 

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 1)

Sınavın Bakanlık tarafından yaptırılması halinde, sınav sonucunda yerleştirilenlerin, atanmak için teslim etmeleri gereken belgeler ile teslim edecekleri yerler, sınavı yapan kurum tarafından adaylara duyurulur.

 

Yerleştirme başvurularında adayların beyanları esas alınır.

 

Adaylardan başvuru esnasında, pozisyonların koşullarına ilişkin herhangi bir belge istenmez.

 

Yerleştirilenlerin Başvurması ve Atanması

 

Madde 18 - Sınav ve kura sonucu yerleştirmesi yapılanlar, yerleştirildiklerine dair sonuç belgesinde veya sonuçlara ilişkin ilanda belirtilen belgelerle birlikte, belirtilen süre içinde, atanmak üzere ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonuna başvururlar.

 

İl Sınav ve Kura Komisyonu, yerleştirilen adaylara ait belgeleri inceleyerek şartları tutan adayların atamalarının yapılmasını sağlar. Atamayı, Bakan veya Bakanın ilde yetkili kıldığı amir yapar. Bakanlık bağlı kuruluşlarına alınacak sözleşmeli personelin atamasını, ilgili bağlı kuruluşun Genel Müdürü yapar.

 

Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların atamaları yapılmaz. Bu durumda olanlar ile yerleştirme sonucunda atamaları yapıldığı halde belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar, göreve başlamaları gereken tarihten itibaren bir yıl boyunca sözleşmeli personel olarak atanamazlar.

 

Hak İddia Edilemeyecek Durumlar

 

Madde 19 - Sınavda yüksek puan almış olmak, sözleşmeli personel olarak atanmak için tek başına bir hak teşkil etmez.

 

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuruda ve tercih formunda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılmayan veya daha alt tercihlere yerleştirilen adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemezler.

 

Sözleşmeli personel olarak atanabilmek için öngörülen şartlardan herhangi birini taşımadığı anlaşılan adaylar, atanmış olsalar bile sözleşmeleri feshedilerek yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

 

Yürürlük

 

Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

GEÇİCİ MADDELER

 

Geçici Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfındaki kadrolarda çalışmakta olan personelden 4924 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığın belirleyeceği şekilde başvuruda bulunanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavsız ve kura ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilirler.

 

Geçici Madde 2 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 01.12.2007 RG NO: 26717) (KOD 1)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eşi ölmüş olan sözleşmeli sağlık personelinin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde müracaat etmesi halinde nakilleri, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (k) bendi hükümlerine göre yapılır.

 

 

 

 gamze | 14-07-2012 | adana

merhabalar eşim özel sektörde çalışıyor ve be 2012 ocak ayında eş durumundan adanaya tayin oldum fakat şimdi eşim iş değişikliği yapıp istanbulda göreve başlıcak peki ben ağustos 2012 eş durumu atamalarında eşimin yanına tekrar tayin isteyebilir miyim? aynı takvim yılı içerisinde 2 defa tayin oluyor mu? yayınlanan yönetmelikleri okuyorum aynı yıl istenecek tayinlerle ilgili hiçbir bilgi yok.yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eşiniz özel de çalıştığı için, atama da biraz sıkıntı yaşayacağınız açık. Kurumunuzun insiyatifine kalmış gibisiniz. Ancak, siz eşinizin kurum içi terfi ya da farklı zorunluluk sebepleriyle atandığına dair, eşinizin iş yerinden alacağınız belgeyi de ekleyerek, atama talebinde bulunabilirsiniz. 

 pelin | 14-07-2012 | karabük

merhabalar ben 2 yıldır kbü de okutman olrak calısıyorum.eşim bu ay 2012/1 atamasından erzurum sivil savunmaya akut olarak atandı.ben mebdeki öğretmenler gbi tayin çıkaramıyorum ancak o sanırım yeni atanmış olsa bile gelebiliyor değil mi?geliyorsa yapmamız gereknler ve basvurmamız gereken yerler neresi? dilekçelerimizi nereye vericez? ve eş tayini ataması olduğunda herkes için oluyor dimi sadece meb için olmuyor yani? şimdiden teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eşiniz, sizin görev yerinizden alacağınız yazıyı da ekleyerek, bulunduğunuz yere atama talebinde bulunabilir...

 hakan efe | 13-07-2012 | balıkesir

Üstadım kolay gelsin, ben 3 yıldır serbest olarak balıkesirde avukatlık yapmaktayım, eşimin erzincan üniversitesine avukat olarak ataması yapıldı. bu konularda kendimi çok yetersiz bulduğum için fikrinizi almak istedim. hangi yolu deneyerek en kolay şekilde eşimi balıkesire veya komşu illere getirebilirim, bu konuda lütfen yardımcı olur musunuz? hakefe@gmail.com

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 size e-mail gönderdim...

 Eren Deniz DİNÇ | 12-07-2012 | Amasya

Merhabalar Adem Bey Siz aday memurken eş tayini yapılmayacağını söylemişssiniz ama Devlet Memurları Kanununda ''Aday memurun nakline ilişkin olarak 657'de yer alan hükme yukarıda yer verilmiştir. Madde hükmünde adaylık süresince "başka kurumlara" nakil yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre aday başka kurum olmadığı sürece kendi kurumu içinde adaylık statüsünde yer değişikliği yapabilir.'' şeklinde bir ibare bulunmaktadır. Aynı sorunla iştigal olduğumdan dolayı yaptığım araştırmalardada bu şekilde cevaplar aldım fakat şimdi kafam karıştı yardımcı olursanız sevinirim. Sağlıklı kalın.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Devlet Memurları Kanunu

  Adaylığa kabul edilme:

 

Madde 54 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 16.05.1982 RG NO: 17696 KANUN NO: 2670/19) (KOD 2) (KOD 1)

Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.

 

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

 

Ancak, kurumların atamaya ilişkin yönetmeliklerinde farklı düzenlemeler mevcut, EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME  YÖNETMELİĞİ aşağıdaki gibidir. Benzer düzenlemeler J.Gn.K.lığı atama yönergesinde de mevcuttur. Bu nedenle siz hangi kurumda görev yapıyorsanız kendi kurumunuzun atama yönetmeliğini inceleyiniz lütfen. Ayrıca aşağıda olumsuz bir karar var bunu da okumanızda yarar var...

 

Aday Memurların Yer Değiştirmeleri

            Madde 11-(Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet Memurları ile evli emniyet mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir. 

T.C. DANIŞTAY

12.Dairesi

 

Esas:  2008/5809

Karar: 2010/4347

Karar Tarihi: 22.09.2010

 

ÖZET: Adaylık süresinin bir yıldan az iki yıldan çok olmayacağı, aday memurların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile asli memurluğa geçmelerinin mümkün olduğu, vergi denetmeni olarak görev yapan davacının, davalı idarede asgari bir yıllık adaylık süresini doldurmuş olmasının asaletinin tasdikini zorunlu kılmayacağı, bu konuda idarelere takdir yetkisi tanındığı görülmektedir. Kaldı ki uyuşmazlığın çözümünde, kariyer bir görev olan denetmen yardımcılarının yetiştirilme şeklini düzenleyen özel mevzuatlarla belirlenen süreler ile asalet tasdiki için gereken süreler karşılaştırılarak da bir değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.

 

(657 S. K. m. 54, 55, 58)

 

İsteğin Özeti: Ankara 10. İdare Mahkemesince verilen 29.2.2008 günlü, E:2007/1476, K:2008/430 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

 

Danıştay Tetkik Hakimi: Safiye Coşkun

 

Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

 

Danıştay Savcısı: Gül Filiz E. Aslantaş

 

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

 

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

 

Dava, vergi denetmen yardımcısı olarak görev yapmakta iken idari yargı hakimliğine naklen atanan davacının asaletinin tasdik edilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 29.2.2008 günlü, E:2007/1476, K:2008/430 sayılı kararıyla; adaylık devresi içindeki temel ve hazırlayıcı eğitimde başarılı olan, çalıştığı süre içinde olumlu sicil alan ve memuriyetle bağdaşmayan bir hareketi de bulunmadığı anlaşılan davacının, bir yıllık asgari adaylık süresini tamamlamasına karşın hukuken haklı ve geçerli nedenlere dayanmaksızın asaletinin onaylanmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Davalı idare, işlemin hukuk ve usule uygun olarak tesis edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun <Adaylığa Kabul Edilme> başlıklı 54. maddesinde; <Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilen edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.> hükmü, <Adayların Yetiştirilmesi> başlıklı 55. maddesinde de; <Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır. Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başkanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.> hükmü yer almış, <Asli Memurluğa Atanma> başlıklı 58. maddesinde ise; <Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.> hükmüne yer verilmiştir.

 

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının vergi denetmen yardımcılığı sınavını kazandıktan sonra 13.9.2005 günlü onay ile 9. derecenin 1. kademesine açıktan ve aday olarak atamasının yapıldığı, 23.9.2005 tarihinde de göreve başladığı, 26.4.2006 tarihli Başkanlık Olur'u ile de Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı emrine vergi denetmen yardımcısı (aday memur) olarak atandığı, bu arada Adalet Bakanlığının 3.8.2007 tarihli Olur'u ile 2802 ve 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 9. derecenin 1. kademesi üzerinden Ankara İdare Yargı Hakim adaylığına naklen atandığı ve 21.8.2007 tarihinde Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığındaki görevinden ayrıldığı, daha önce vergi denetmen yardımcısı unvanı ile aday memur olarak görev yaptığı süre için asaletinin tasdik edilmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun, vergi denetmen yardımcısı olarak çalıştığı sürenin iki yıldan az olması ve genel nitelikteki temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulmaması nedeniyle asaletinin tasdik edilmediği belirtilerek dava konusu işlem ile reddedildiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, adaylık süresinin bir yıldan az iki yıldan çok olmayacağı, aday memurların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile asli memurluğa geçmelerinin mümkün olduğu, vergi denetmeni olarak görev yapan davacının, davalı idarede asgari bir yıllık adaylık süresini doldurmuş olmasının asaletinin tasdikini zorunlu kılmayacağı, bu konuda idarelere takdir yetkisi tanındığı görülmektedir.

 

Kaldı ki uyuşmazlığın çözümünde, kariyer bir görev olan denetmen yardımcılarının yetiştirilme şeklini düzenleyen özel mevzuatlarla belirlenen süreler ile (atanmadan önceki eğitim süresi vs.) asalet tasdiki için gereken süreler karşılaştırılarak da bir değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.

 

Bu durumda, davacının asgari bir yıllık adaylık süresini doldurduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 10. İdare Mahkemesince verilen 29.2.2008 günlü, E:2007/1476, K:2008/430 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 22.09.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

 

 

 

 

 

 ALİ BALCI | 12-07-2012 | ANKARA

ADEM BEY MERHABALAR... ANKARADA EMNİYET MENSUBU OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM.EŞİM İSE KOCAELİ ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞMAKTA ANKARAYA EŞ DURUMUNDAN TAYİNLE GELECEK UMARIM GENEL SIKINTIMIZ EVRAKLARIN ANKARA'DAN EŞİMİN ÇALIŞTĞI KURUMA GİTMESİNE RAGMEN HALA MUAFFAKİYET VERMEMELERİ 2 AY OLMASINA RAĞMEN HALA EVRAKLARI BEKLETMEKTELER ACABA BU KONUDA YARDIMCI OLURMUSUNUZ.NE YAPMAMIZ GEREKİYOR. İLGİ VE ALAKANIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.İİ ÇALIŞMALAR...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 60 gün cevap verilmemesi, talebinizin reddi anlamına gelir. Mağduriyetinizi ve gecikmeden kaynaklanan sıkıntılarınızı da belirterek, başvurunuz hakkında ne işlem yapıldığına yönelik yeni bir yazı gönderebilir ve ya şifahen görüşebilirsiniz. Aksi takdirde dava yolu görünecek...

 salih | 10-07-2012 | zonguldak

merhabalar sayın hocam ben şuan zonguldak ilinde polis memuru olarak görev yapıyorum 9 aydır göreve başladım ve eşim doğuda 6 yıldır hemşire ben eş durumundan kendisinin yanına gitmek istiyorum sizce bu mümkün mü birde polislikte bir defaya mahsus olmak üzere eşin olduğu yeri tercih etme hakkı varmış bunu nasıl kullanabilirim benim nasıl bir yol izlemem gerekiyor ben eşimin yanına gitmek istiyorum çünkü kolay gelsin şimdiden teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Aday Memurların Yer Değiştirmeleri

            Madde 11-(Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet Memurları ile evli emniyet mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir.

 eşinizin görev yerini gösterir yazılı belgeyi de ekleyerek, eşinizin bulunduğu ile atama talebinde bulunmanız gerekiyor...

 Öğretmen | 09-07-2012 | Konya

Merhaba Avukat Bey, ben konyada ingilizce öğretmenliği yapıyorum eşim ise ankarada polis memuru eş durumu tayinlerinde askere, polise öncelik verilir diye bir durum söz konusu mu ?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 asker polisten ziyade memur olmanız nedeniyle mevzuat gereği dikkate alınır...

 dilek | 09-07-2012 | istanbul

Avukat Bey, Ben henüz aday memurum .İçişleri bakanlığına bağlı çalışıyordum doğum iznine ayrıldım.Eylül 14üne kadar izinliyim.Özel eğitim gereksinimi olan bir kızım var ve okul çağı geldi yaşadığımız il küçük bir il ve orada Özel Eğitim okulları yok sadece rehabilitasyon merkezleri var.Aday memurum ve kızımın bu okullardan yararlanması için İstanbul'a tayin istemem mümkünmü hemde bunu doğum iznimdeyken yapabilirmiyim. Saygılar

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Aday memurluk süresinde atam talebinde bulunamazsınız. Ancak, konu rahatsızlığa ilişkin elinizde onaylı hastane sağlık kurulu raporu varsa, bu mazeretinize binaen atama talebinde bulunmanızda yarar var...

 h.kara | 08-07-2012 | sivas

merhaba avukat bey.benim sorum su:ben sivas turizm bakanlığında aday memurum.atamam yeni yapıldı.eşim ise k.maraş ilcesinde polis memuru.görevinin 5. senesinde.doğu görevi yapıyor.doğu görevinin bitmesine iki yıl var.benim sorum eşim yanıma tain isteyebilir mi?aile bütünlüğü olması maddesinden bu durumda faydalanabilir miyiz?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Doğu görevini tamamlaması gerekir...

 

 Kaan K | 08-07-2012 | Ankara

merhabalar. yaklaşık 2 yıl önce eş durumundan ankara'da devlet hastanesinde göreve başladım. eşimle önümüzdeki hafta anlaşmalı olarak boşanıyoruz, dolayısıyla benim eş durumu mazeretim sona eriyor. eş durumu dilekçesi, bildiğiniz gibi ocak ayından ocak ayına veriliyor çalışılan kuruma. mümkün olduğunca ankara'da kalmaya çalışıyorum. önümüzdeki ocak ayı içerisinde yeni belge veremeyeceğim için haliyle atanmam gerekiyor. bu sürecin ne kadar süreceği, ya da ne kadar geciktirilebileceği konusunda sizden bilgi alabilir miyim?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Boşanıyorsunuz diye atamaya da tabi tutulmazsınız. Daha doğrusu böyle bir zorunluluk yok... Ancak, başka haklı ve hukuka uygun idari gerekçeler varsa atamaya tabi tutulabilirsiniz... 

 ahmet candan | 07-07-2012 | samsun

merhaba ben polis memuruyum ve esimde sozlesmeli infaz koruma memuru yeni atandi ,ben dogu gorevimi yapmadim ve mecburi dogu gorevim geldiginde esimde yanima gelebilir mi sozlesmeli de olsa veya kadroya gecince daha mi kolay olur

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Doğu görevine ne zaman atanacaksınız sorunuzdan anlaşılmıyor. Ancak, Eşiniz aday memurluk süresinden sonra eş durumundan atama görebilirtalep edebilir elbette...

 burcu | 07-07-2012 | ankara

Mrb.boşanma nedeniyle olağanüstü hal tayininine başvurdum.İkimizde öğretmeniz.İl, müfettiş göndereceğiz denetleme olacak.Eğer müfettişler evet burada çalışamaz kararı verirse sonuç bakanlığa göderilecekn dedi . Acaba bu durumda bakanlık kaç gün içinde olumlu yada olumsuz bir cevap verir?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Kabul edersiniz ki, Bakanlığın iç işleyişi ne kadar hızla sonuçlanır bilmemiz mümkün değil...

 Selçuk Dervisoğlu | 07-07-2012 | Antalya

Adem bey, ben polis memuruyum. yaklaşık 11 ay önce eşimle ayrıldım ve 2 yaşında bir çocuğum var. eski eşim işim gereği bir başka ilde ve çocuğumun velayeti üzerinde. Kararda belirtilen ayda iki kez Çocukla Baba arasında kişisel ilişki kurma zorunluluğunu gerçekleştiremiyoruz. Emniyet Atama yönetmeliğinde boşanma zamandışı atama sebebi iken anayasa 41/2 ve birleşmiş milletler çocuk hakları sözlesmesindede cocuğun anne yada baba ile kişisel ilişkisinin engellenemeyeceği hükümleri yer almaktadır. ben bu hükümleride içerisinde barındıran bir atama talep dilekçesi yazdım ve 9 ay önce çocuğumun olduğu ile tayin istedim. Talebiniz genel atama döneminde değerlendirilecektir cevabı geldi ve 9 aydır olumsuz bir yanıt vermediler. Batıdan batıya tayinlerin açıklanmasını beklliyoruz. Sizce 9 ay boyunca umutla bekletip herhangi bir olumsuz yanıt vermeyip de şimdi olumsuz cevap verebilirlermi dilekçeme. Bu turumda 9 ay umutla bekletip 9 ay sonunda olumsuz yanıt verip benim adli makamlarda hak arama özgürlüğümü kısıtladıkları yani dava açma hakkımı bilerek geciktirdikleri ve çocuğumu görmemi engelledikleri için tazminat davası açabilirmiyim? bilgilendirdiğiniz için şimdiden teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Umarım aleyhe bir sonuç çıkmaz...İdare reddedecek olsa baştan kabul etmiyoruz diyebilirdi şeklinde düşünüyorum...Tazmunat için ise maddi tazminatın koşulları ağır...Özellikle maddi zarara ilişkin somut belge, fatura v.b. delil gerekli...

Manevi zararınızın ise oluştuğu kesin ancak burada da eylem ile zarar arasında bir illiyet bağının kurulması gerekmekle birlikte miktar olarak yüksek bir tazminatta talep etmek mümkün değildir. İnşallah bunlara gerek kalmadın sorununuz çözülür...

 

 ekirek | 06-07-2012 | izmir

Sanırım size tam bilgi veremedim geçen sene yaz döneminde özür grubundan il merkezine tayin istedim ancak il içinde ilçe emri uygulaması olmadığı için tayinim çıkmadı. Bu yaz yine istiycem ama umudum yine yok. Bu sene ki sonuca göre dava açabilirmiyim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 SİZE VERİLECEK CEVAP TARİHİNDEN İTİBAREN 60 GÜN İÇERİSİNDE AÇABİLİRSİNİZ.

 Devrim DEMİREL | 06-07-2012 | Muğla

Merhabalar...Muğla ili Ortaca ilçesinde öğretmenim. Eşim evlilik nedeniyle Erzincan İl Özel İdareden Muğla İl Özel İdareye tayinle geldi. İlçeye tayin istememize rağmen olumsuz cevap aldık. (ilde kendisine ihtiyaç olduğunu ve ilçede boş kadro olmadığı cevabını yazılı olarak aldık) Bu durumda eşim her gün işe 88km gidip, 88km dönmektedir. DMK 72. maddeye göre dava açabilir miyim? Hangi yolu izlemeliyim?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 İDARİ BU İŞLEMİNDE KEYFİ İSE, YANİ İHTİYAÇ BEYANI GERÇEĞİ YANSITMIYOR VE BULUNDUĞUNUZ ŞEHİRDE DE EŞİNİZİN GÖREV YAPABİLECEĞİ UYGUN BİR KADRO VAR İSE, (SÜRE YÖNÜNE DE DİKKAT EDEREK) YÜRÜTMENUN DURDURULMASI İSTEMLİ OLARAK ATAMA İPTAL DAVASI AÇABİLİRSİNİZ...

 MERVE DEMİRCİ | 06-07-2012 | İSTANBUL

Merhaba Hocam.Ben istanbul'da malimüşavir stajeri olarak yaklaşık 3 senedir sgk lı olarak çalışmaktayım.Eşim Van da öğretmenlik yapıyor.Bu sene ağustos ayında yapılacak olan eş durumu atamasına başvuru yapacağız fakat aynı zamanda eşim ağustos ayında tecil süresi dolduğundan dolayı askerde olacak.Askerdeki süre içinde ücretsiz izinli olarak sayılmakta.Askerdeyken eş durumuna başvurma hakkımız var fakat eş durumundan İstanbul a tayını cıkması durumunda 15 gün içinde göreve başlayamayacağı için tayinin iptal edileceğini söylediler.Bu durum bizim kazanılmış hakkımız değil midir?İptal edilmesi durumunda dava açabilir miyiz?bana vekalet verdiği taktirde ben işlemlerini yapabilir miyim ya da okula yazılan bir dilekçeyle tayin hakkımız saklı kalabilir mi?Bilgilendirirseniz memnun olurum.Şimdiden teşekkür ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Bu durum biraz de idarenin iç işleyişi ile ilgili. Bakanlık hukuk müşavirliği ile görüşmenizde yarar var...

 ekirek | 05-07-2012 | izmir

Ben ve eşim öğretmeniz 2010 yılı şubat döneminde eşim eğitim özründen izmir merkeze atandı(il emri sayesinde) ben de 2010 yaz döneminde izmir bergamanın bir köyüne atandım.(İl emri butonunun aktif olabilmei için mecbur tüm tercihleri yapıyoruz malesef hizmet puanımla buraya atandım.) Eşimin ve benim görev yerlerimizin arasındaki mesafe yaklaşık 130 km bu durmda dava açmalımıyım ve kazanabilirmiyim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 iki yıldır özür atamalarında, atamanız çıkmadı mı...İptal davası bir başvurunuz var ise bu başvurunun cevaplanmasından itibaren 60 gün içinde açılmalı aman dikkat...

 Ayşe | 05-07-2012 | Artvin

Mrb boşanma gerçekleştiğinde gerekçeli karar ile başka ile atama yapılabiliyor mu? hangi yolları izlemek gerekiyor? Her iki öğretmende aynı okulda çalışıyorsa eğer.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 boşanma kararı ile birlikte, somut sıkıntıları da belirtmek suretiyle (varsa boşanmadan kaynaklı ciddi husumet, gerginlik v.b.gibi) en azından ailenizin bulunduğu ile atama isteyebilirsiniz...

 deniz | 05-07-2012 | taş

merhaba benim sorum eş durumu atamalarıyla ilgili. eşim doğuda öğretmen ve zorunlu görev süresinin bitmesine 1.5 yıl daha var. aramız bozuk olduğu için eş durumu tayini istemiyor. istanbula tayin aldırdıktan sonra boşanırsak geri doğuya gönderilmekten korkuyor. sorum şu-eş durumundan tayin istediğimizde kaç yıl sonra boşanırsak geri gönderilmez doğu hizmetine. böyle bir zaman aşımı süresi var mı.istanbulda zorunlu hizmet bölgesine gelmeyecek bu arada.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Doğu hizmetinin doğrudan evli olma ile boşanma ile bir ilgisi yoktur. Evli de olsa, boşanmışta olsa eğer kurum içerisinde şark sırası gelmişse atanacaktır...

 mehmet | 05-07-2012 | şanlıurfa

merhaba avukat bey ben bir sağlık kurumunda çalişiyorum ve aday memurum. köyümde çıkan kavgadan dolayı biz akrabalarda risk altında olabiliriz böyle bir durumda başka bir ile (istediğimiz bir ile) tayin isteyebilirmiyim. isteyebiliyorsam ne yapmaliyim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

aslında adaylık süreniz dolmadan atama isteyemezsiniz ama, eğer tehdit ciddi ve yakın ise; siz talepte bulunun,  en azından kurum sıkıntıyı bilsin ve gerekli tedbiri alsın. 

 ahmet | 04-07-2012 | konya

mrb avukat bey. ben bi astsubayım. nişanlım kurum avukatlığı için kpss ye hazırlanıyor. ancak kazanması halinde eş durumundan aynı şehirde yaşamamız mümkün mü ve kurum avukatlğında atamalar nasıl oluyor biliyorum.evlendiğimizde benim her tayin yerime gelebilecek mi? bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz. teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Hangi kuruma gireceğine, kurumun hangi illerde birimin olduğuna ve girdiği kurumun atama mevzuatına bağlı...

 PAŞABEY | 03-07-2012 | MUĞLA

Hocam kolay gelsin.Ben Adliyede sözleşmeli katip olarak çalışmaktayım. Eşim ise Ardahan ilinde kadrolu öğretmen olarak 1 yıldır görev yapmaktadır. Eşimin bulunduğu yerde 3 yıl zorunlu doğu görevi vardır. Çalıştığım yerde 1 yılımın dolmasına 10 gün kala tayin istedim ve komisyonun verdiği cevapta " bağlı olduğu vizeli birimde 1 yıl çalışma şartı vardır" diye reddetti. Şuan 1 yılım doldu ve tekrar komisyon üzerinden Bakanlığa gönderilmek üzere dilekçemi komisyona gönderdim. Dilekçemi komisyona göndereli 23 gün kadar oldu ve hala Bakanlığa gitmesini bekliyorum dilekçemin. Komisyonun kaç gün içinde göndermesi gerekiyor ve ayrıca tayin konusunda sonuç ne olur. olumsuz geldiği takdirde idare mahkemesine dava açabilirmiyim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 dilekçeyi gönderdiğiniz tarihten itibaren 60 gün bekleyin cevap verilmezse bu tarihten itibaren dava açabilirsiniz...

yok daha evvel red cevabı verirlerse, red tarihinden itibaren 60 gün içerisinde dava açabilirsiniz...

 çağlar | 03-07-2012 | istanbul

merhabalar...ben istanbulda görev yapan ve 2012 atama kararnamesiyle birlikte 2.bölge şark hizmeti tayini çıkan bir emniyet görevlisiyim...eşim de emniyet görevlisi...ancak eşim şehit kızı...(3713 sk) 29.06.2010 tarihli atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 3.maddesinin son bendine istinaden şehit çocukları 2.bölge hizmetinden muaf tutuluyor...dolayısıyla sadece benim tayinim çıktı...bu arada anayasanın 41.maddesinin yanında 2010 referandumuyla eklenen 61.maddesi bulunuyor...tüm bu bilgiler ışığında neler yapabiliriz...idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verme ihtimali nedir acaba...saygılar sunuyorum...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Önce kurumunuza bir dilekçe verin...

Daha sonra dava yolunu deneyebilirsiniz.

Ancak ben de bu konuda bir emsal karar bulamadım...

 polis şevket | 02-07-2012 | afyon

sayın hocam.. ben afyonda polis memuru olarak gorev yapmaktayım.nikahlandık,eşim ist ilinde bır havayolu şırketınde hostes olarak çalışmakta sigorta we çalışma suresı 1 yılı geçtı bende afyon da 2 yıldır gorev yapmaktayım..eşim işi nedenıyle , afyon ilinde mecburen çalışma ımkanı bulunmamaktadır..tayın isticem acaba sızce tayın olmama gıbı bır durumum olur mu? bırde bana hangı kanun maddelerine göre sağlam dılekçe yazmalıyım?? şimdiden tşk ederım..!

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

            Madde 38- (Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

            Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

            Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

            

 fuat | 01-07-2012 | çorum

eşimle yanı ilçede öğretmeniz. eşim köyde ben merkezdeyim. eş durumu özründen ilçe merkezine yerdeğiştirme isteyebilir mi?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 ulaşım koşulları ve diğer etkenleri de (varsa çocuk v.b.) belirterek talepte bulunabilirsiniz...

 HANİFE | 30-06-2012 | İSTANBUL

Sayın Avukat bey;ben öğretmenin(bayan) İstanbulda doğu görevimi bitirdim,kadroya da geçtim.Eşim polis memuru ve ben onun için il dışına doğu görevi olan yerlere tayin istemek istiyorum.Fakat ben şimdi tayin isterim, polis eşimi yanıma eş durumundan tayin hakkı verirler mi ? Bir de onun doğu görevi daha yapılmadı.Polisler de bu işlem nasıl işler eşimi götürebilir miyim? sorun çıkarırlar mı ? Ben çünkü keyfi olarak il dışı tayin isteyip eşimi götürmek istiyorum.Teşekkür ederim...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Biraz zorlama bir şey olacak, bu nedenle biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz...

 mehmet türken | 30-06-2012 | çorum alaca

eşim ptt memuru ben polis memuruyum sayın avkat bey eşim bu sene ptt nin acmış oldugu şeflik sınavını kazandı ancak istanbul iline tayını yapıldı yaklaşık 1 aydır görev yapıyor ben emniyet mensubu olarak istanbula tayın istemedim eşimin yanıma tayını nezaman olur - yada eşim tayın isteme süresi kaç ay içinde olur yardımcı olursanız sevinirim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 ADAY MEMUR STATÜSÜNDE İSE BU SÜRENİN TAMAMLANMASI GEREKİR...

 SEMRA | 29-06-2012 | İZMİR

MERHABA HOCAM BEN ASTSUBAY olucam yakında ama nişanlım kamu personeli değil özel sektörde izmirde bir fimada çalışmakta sizce eşdurumundan dolayı izmirde kalabilirmiyim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eş durumu atamalarında özelde çalışmak dikkate alınmaz maalesef...

 RAHİME ÖZMEN | 29-06-2012 | KONYA

Merhaba Av. Bey , Ben Konyaya bağlı Bozkır ilçesinde zabıt katibi olarak görev yapmaktayım, eşim ise 55 km uzaklıkta olan Yine Konyanın ilçesi olan Seydişehirde özel sektörde çalışmaktadır. Ben bu eş durumdan dolayı Seydişehir adliyesinde göreve başlayabilir miyim. şimdiden teşekkür ederim...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bir dilekçe verin ancak, eşinizin özel bir işyerinde çalışması zorunlu atama gerekçesi olarak dikkate alınmayabilir...

 kadir esen | 29-06-2012 | istanbul

merhaba ben İstanbul kadrosunda 4 yıldır çalışan polis memuruyum şark görevim Malatya çıktı.Eşim İstanbul'da 1 yıldır öğretmen olarak görev yapıyor.Ben Malatya'da başlama yapmadan eşimin özür grubundan tercih hakkı tayini çıkar mı?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Zaten öğretmenler de bu ay atama talebinde bulunacak sanırım. Üstelik sizin yönetmeliğiniz gereği, eşinizin ataması belli oluncaya kadar ilişik kesmeniz erteleniyor...

 derya derya | 29-06-2012 | ankara

merhabalar benim sorum şu:ben atanalı 5 ay oldu eşimde astsubay asaleti beklemeden eş durumundan tayin olabilirmiyim??

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 adaylığınızın dolması gerekiyor. Ancak siz yine de mağduriyetinizi öne sürerek talepte bulunabilirsiniz. En azından sıkıntınız bilinmiş olur.

 büşra halil arısoy | 28-06-2012 | erzurum

merhaba avukat bey ben 4bli olarak erzurumda calısan bir memurum eşim Adana da mali müşavir ve 4 yıllık sigorta durumu var eşimin yanına tayin isteyebilir miyim

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

4 yıllık sigorta kaydı atanma talebiniz için yeterlidir, halen ssk lı olarak çalışmaya devam ediyorsa atama talep edebilirsiniz

 asena | 28-06-2012 | gümüşhane

merhabalar,ben asker eşiyim eşimin tayini hakkari ye çıktı ,2010 da evlendik,2011 de memur oldum,bir yıllık memurum, maliye bakanlığında çalısıyorum. Tayin dilekçemi eşimin atama yazısı ile gönderdim hakkari ye, hakkari de muvafakatımı gümüşhane defterdarlıgından istedi. Ancak defterdarlık personel md. muvafakatımı şu madde gereği reddetti : Çalışma şartı MADDE 39 – (1) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda söz konusu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara atananlar ile bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi uyarınca Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. (2) Ancak, (B) grubu kadrolar için yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden, diğerleri için ise sınava son başvuru tarihinden sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. (Mülga cümle:RG-3/4/2008-26836) (…) Özür halleriyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. İlk iki yıl atama yapılamayacağı,ancak özür durumu olusursa mümkün oldugu yazıyor.Ancak sonda yazan yönetmeliğin içeriğindeki özür kısmında yazan da şu: Özür Halleri Madde 11 - Eş durumu veya sağlık durumu özür halidir. İlgililerin talebi ve bu özürlerin belgelendirilmesi halinde; a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel, özürlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir. b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle özürlerine cevap verebilecek, aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı bölgelere atanabilir. Zorunlu hizmet süresi olarak geçen iki yıl, zaten benim gönderilmeme sebebim olan iki yıl. Ancak burada süre dolmasa da gidebilmemin önü açık tutulmuş. Ayrıca bu kanunda geçen "eş durumu" ne demektir? Yoruma açıktır ki, Bakanlık genel md. eşimin tayinini eş durumu özrü sayarken, defterdarlık eş durumunu evlendiğim tarihe bakarak özür durumu saymıyor. (Özür hali, ben memur olmadan gerçekleşmiştir diyor. Yani memur olduktan sonra evlenseydm sıkıntı olmayacagını, anck öncesinde evli oldugum için bilerek evlendiğim sebebi ile reddediyor) Ancak kanunda eş durumu ibaresinde evlilik tarihi vs. geçmiyor dolayısıyla yoruma açıktır. Eş durumu, iki yıl içinde eşimin tayin olması ile de gerçekleşmiş sayılabilir.Kurumumdan muvaffakatı alırsam Maliye Bakanlığı'na bu maddelere dayanarak tayin istersem nasıl sonuclanır ? Bir de ilk maddede mülga cümle olarak kastedilen cümle hangisidir anlayamadım, hangisi geçersiz sayılıyor su anda? Lütfen yardımcı olun çok magdur durumdayım...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Kurum konuyu yanlış değerlendirmiş diye düşünüyorum. İki yıla istisna olarak eş durumu şartı açık olarak belirtilmiş zaten...

 MEHMET | 28-06-2012 | TOKAT

MERHABA, BEN TOKAT MERKEZDE JANDARMADA ÇALIŞIYORUM. 2008-2010 YILLARI ARASINDA TUNCELİ İLİNDE GÖREV YAPTIM. EŞİM İSE SİVAS İLİNDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İDİ VE TAYINI ÇIKMIYORDU. 2010 YILINDA EŞİME EN YAKIN YER OLAN TOKAT İLİNE ATANDIM 2 SÜREYLEDE BEN TOKAT EŞİM SİVAS İLİNDE ÇALIŞTI. KISACASI EVLENDİĞİMİZ TARİHTEN BU YANA YANI 4 YILDIR AYRI YAŞAMAKTAYIZ. BU AY İÇERİNDE İSE EŞİM KADROYA GEÇİNCE TOKAT İLİNE TAYIN İSTEDİK. ANCAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZDEKI PERSONEL FAZLALIĞINDAN EŞİMİN ATAMASINI FARKLI BİR İLÇEYE YAPTI. 4 YILLIK ÇİLENİN ARKASINDAN KURTULACAĞIZ DERKEN BAŞKA SORUNLARLA KARŞILAŞTIK. BU DURUMDA YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLABİLİRMİ TEŞEKKÜRLER

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Jandarma olarak siz il içi atama isteyeceksiniz...İlk çare bu görünüyor...

 rüzgar ayanoğlu | 28-06-2012 | samsun

iyi günler adem bey . ben samsunda astsubay olarak görev yapmaktayım. eşim ise ankara halkbank dikmen şubesinde çalışmaktadır. 2010 yılı mart ayında göreve başlamış olup sözleşmeli memurdur. atamasının samsuna olabilmesi için ne gibi bir yol izlemeliiyiz? teşekkürler ..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Kurumun atama mevzuatı hakkında bir bilgim yok. Ancak genel bilgi olarak söyleyebileceğim sizin samsun'da astsubay olarak görev yaptığına ilişkin yazıyı eklemek suretiyle dilekçe ile Samsun'atama isteğinde bulunması gerektiğidir...

 Hakan | 28-06-2012 | Ankara

Merhabalar hocam, ben ankarada hava astsubay olarak çalışıyorum eşim ise Sivasta ziraat bankasında çalışmakta.Evli iken ataması oldu ve 1,5 yıl doldu. BEn ankara garnizonundaki asgari süremi doldurdum.Eşimin eş durumu tayin talebi 5-6 ay kadar önce red oldu.tekrar Tayin talebinde bulunmamız durumu değiştirebilir mi, yasal olarak aile bütünlüğü konusu evli iken atama yapıldığından dolayı sağlanamaz mı?teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eşiniz yine talepte bulunabilir, zorlaşan koşullarınızdan çekilen sıkıntılardan söz edilebilir, ancak Sizin de atama talebinde bulunmanız mümkün...

 oktay kara | 27-06-2012 | istanbul

sayın hocam;iki buçuk yıldır istanbulda çalışıyorum 2001 2008 yılları arasıda istanbulda çalışıp şark a gitmiştim eşim devlet memuru hemşire ve istanbuldan bıktık artık eşim eylulde şaglıkbakanlıgının tayın donemınde mardin e tayın ısteyecek çıkarsa bende yayınımı ıstersem gıdebılırmıyım tesekkurler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

eşiniz sizden önce gidip bir yıl orada görev mi yapacak... Böyle bir durumda talebiniz halinde eşinizin yanına atanma imkanınız var. Ancak önceki atamalarınız da bu durumda önem arz ediyor...

 rüzgar ayanoğlu | 26-06-2012 | samsun

adem bey Ben Samsunda astsubayım. Eşim ise Ankara dikmen şubesinde sözleşmeli halk bankası çalışanı. Halk bankasında işe başlarken imzaladığı sözleşmenin esasında 5 sene süreyle başka şubede çalışmayacağına dair bir madde varmış.Eşimin samsuna gelme ihtimali hakkında beni bilgilendirebilirseniz sevinirim. teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eşinizin şu an Samsuna gelme ihtimali olmadığı açık, siz neden Ankara'ya atama istemiyorsunuz...

 OSMAN EMRE | 25-06-2012 | BODRUM

MERHABA AVUKAT BEY. BEN 4/B Lİ ZABIT KATİBİ OLARAK 1 YILDIR GÖREV YAPMAKTAYIM. EŞİMDE 1 YILDIR DOGUDA 657 Lİ OLARAK ÖGRETMENLİK YAPMAKTADIR. İKİMİZİNDE 1 YILI DOLDU. BEN SÖZLEŞMELİ EŞİM KADORLU. BENİM EŞİMİN YANINA DOGUYA TAYİN İSTEME HAKKIM VARMI? İYİ ÇALIŞMALAR Av. Adem DEMİR'nin Cevabı : kadronuzda olduğu takdirde talebiniz mutlaka değerlendirilecektir... Av. Bey tam olaram anlayamadım. ben 4/b liyim. yani benim tayin isteme hakkım yokmu?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eşinizin bulunduğu yer de, sizin çalışabileceğiniz kurumda boş kadro varsa demiştim...

 ismail akkaş | 24-06-2012 | bayburt

merhaba hocam, ben jandarma genel komutanlığında görevl astsubayım. 2012 yılı atamalarında şırnak/şenoba beldesi (aile götürülemez garnizon) a atandım. eşim bayburtta ta görevli sınıf öğretmenı ve hizmet puanı çok düşük. Milli eğitim bakanlığı bu sene İl Emri uygulamasını kaldırdı. Eşim ben aile götürülemez garnizona atandığım için ailesinin ikamet ettiği ile atama isteyebiliyor mu? Eğer hizmet puanına dayalı atama olursa biz hiçbir şekilde aynı yerde çalışamayacağız. bizi b aydınlatabilir minisiniz? Tşk.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eşiniz ailesinin yanına atama isteyebilir. aile götürülemez garnizona atandığınıza dair belgeleri de ekleyerek müracaatta bulunabilir...

 dilek orak | 24-06-2012 | k.maraş

Merhaba !Kardeşim bekar ve şırnak ta görev yapıyor.Babamın sağlık raporundan dolayı memlekete tayin isteyecek(mazeret).Sorum şu:kardeşimin evlenmesi halinde öğretmen olan eş adayı aynı rapora tabi olup kardeşimle aynı yere tayin olur mu?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

doğrudan rapora göre değil de kardeşinizin atanması halinde o da eş durumundan yararlanacaktır...

 Kemal KOC | 23-06-2012 | Tunceli

İyi günler öncelkle emeklerinizden dolayı teşekkür ederim. Ben 6 yıldır Tunceli de kesintisiz olarak özel bir şirkette görev yapmaktayım ve görev yaptığım tüm süre boyunca ssk pirimlerim eksiksiz bulunmaktadır. Eşimde sağlık müdürlüğünde 11 yıldır kadrolu hemşire olarak çalışıyor ve bu çalışmasının 6 yılını benimle beraber tunceli'de görevli yaptı. İşimden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı buradan ayrılıp farklı bir özel kurumla anlaştım ve Erzincan'a gitmek istiyoruz. Eşimin tayin durumu konusu nasıl olacağını bir türlü cevap bulamadık. Normal tayin döneminde kadro açığı olmadığından eş durumu tayini istiyebilir miyiz?. Yardımcı olabilirseniz çok seviniriz. Not: İkimizde doğma büyüme Erzincanlı değiliz.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 b) Eş durumu,

 

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

 

Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunma yan hizmet birimi veya il'e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

 

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 2) (KOD 1)

Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 3) Mazereti sona eren personel, bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 4) (KOD 3) Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 4) (KOD 3) Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. (MÜLGA CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 3) Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

 

Eş Durumu Nedeniyle Atama

 

Madde 20 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1)

Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.

 

Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.

 

Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, (MÜLGA İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 5) yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir. Kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 4) Ancak; başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 5) kurum içi naklen atama döneminde veya sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.

 

İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları ve başasistanların eş durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

 

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940)

Aynı unvanda olup eşlerden herhangi birinin, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem şartı aranmaz.

 

Uzman tabiplerin, uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

 

Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

 

(DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 4) Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 5) ve tabiplerin görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde Bakanlıkça ilan edilen boş yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır.

 

 

 ahmet kerem | 22-06-2012 | ankara

sayın hocam j.gn k.lığında ankarada astsubay olarak görevliyim ve eşim erzincan üniversitesine memur olarak atandı. süreç hakkında bilgi verebilirmisiniz ben mi yoksa eşimmi kurumuna başvuracak?muaffakat alınmazsa ne yapılmasını önerirsiniz

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eşiniz üniversitede yeni göreve başladığı için, Ankara'ya gelmesi için kurumundan muvafakat alması zor. Sizin ise doğu hizmetiniz nereleridir bilmiyorum ama, eğer Ankara garnizonunda en az iki yıl görev yaptı iseniz, Erzincan'a atama isteyebilirsiniz...

 Ferdi CENGİZ | 22-06-2012 | Adana

Ben 7 yıldır Adana da öğretmen olarak görev yapmaktayım.Eşim Bolu da Üniversite memuru olarak görev yapmakta.Eşimin tayin durumu çok zor.Ancak benim sorum şu asaletim tastik olduğuna göre ben eşimin bulunduğu şehre tayin isteyebilir miyim eş durumundan

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 BEŞİNCİ BÖLÜM: Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

 

Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler

 

MADDE 35 - (1) Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir.

 

(2) İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvuruları birlikte alınır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır.

 

(3) Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.

 

(4) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.

 

(5) Özür durumundan yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmaz.

 

(6) İl içi ve iller arasında herhangi bir nedenden dolayı görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan özür durumları hariç olmak üzere aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmaz. Bu durumda bulunan öğretmenler, takip eden yılın özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

 

(7) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden istemeleri hâlinde birinin sağlık durumu ya da olağanüstü hâllere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması durumunda her ikisinin yer değişikliği başvurusu birlikte alınır ve atamaları aynı kapsamda değerlendirilir.

 

Sağlık durumu özrü

 

MADDE 36 - (1) Öğretmenler, sağlık kurulu raporunda; kendisi, eşi ve çocuklarının öğretmenin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması, anne ve babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için ise “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresi bulunması durumlarında il sağlık müdürlüğünden görüş alınmadan hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

 

(2) Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmi eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

 

(3) Bu madde kapsamında özür durumundan yer değiştirecek öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlüsü olanların atamaları, istemeleri durumunda atanacakları ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yapılabilir.

 

(4) Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunması durumunda; ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin belirtilmesi gerekir.

 

(5) Bu madde kapsamında özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın yapılır.

 

(6) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan;

 

a) Elektronik Başvuru Formu,

 

b) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu,

 

c) Sağlık kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği,

 

ç) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

 

istenir.

 

Eş durumu özrü

 

MADDE 37 - (1) Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler, ocak ve ağustos aylarında yapılır.

 

(2) Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşlerden;

 

a) Birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması ya da muaf olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

 

b) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

 

c) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

 

ç) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere,

 

d) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere

 

yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

 

(4) Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki altı ay ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

 

(5) Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

 

(6) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

 

(7) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

 

(8) Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmaz.

 

(9) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

 

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bentleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan;

 

1) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi,

 

2) Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneği.

 

b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

 

1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

 

2) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

 

3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

 

4) Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneği.

 

(10) Öğretmenlerden eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışanların, iş merkezinin dışında bir iş yerlerinde çalışıyor olması hâlinde bu maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde iş yerinin faaliyette olduğuna dair belgeyi anonim şirketlerde çalışanların işyerinden, diğer şirketlerde çalışanların da vergi dairesinden, belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alacağı belge ile belgelendirmeleri gerekir.

 

 merve gökay | 21-06-2012 | bursa

nişanlım temmuz 12 de polis okulundan mezun olucak 27si gibi göreve başlayacak. ben 5 yıldır özel sektörde çalışıyorum bursada. 1-2 aya kadar evlenicez. nişanlımın eş durumundan bursaya atanması gibi bişi söz konusu olabilirmi? olursa şartları nelerdir?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

a) Personel, kendisinin doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu yer ile eşinin nüfusa kayıtlı olduğu veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu ya da nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri il ve bu ile bağlı ilçelere atanamaz. 

            b) Atandığı ilde (a) bendinde belirtilen durumdaki bir kimse ile evlenen personelin, yer değiştirmesini gerektiren başka bir sebep olmadıkça en geç üç  yıl içinde atama istek formu doldurtularak bulunduğu il dışında bir yere ataması yapılır.

            c) (Değişik:26.03.2004/25385)  Son genel nüfus sayımına göre merkez nüfusu bir milyonu aşan şehirler için (a) ve (b) bentleri hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, o ilin ilçelerinden birinin nüfusuna kayıtlı veya doğduğu yer ise o ilçeye atanamazlar

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

            Madde 38- (Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

            Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

            Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

 OSMAN EMRE | 21-06-2012 | BODRUM

MERHABA AVUKAT BEY. BEN 4/B Lİ ZABIT KATİBİ OLARAK 1 YILDIR GÖREV YAPMAKTAYIM. EŞİMDE 1 YILDIR DOGUDA 657 Lİ OLARAK ÖGRETMENLİK YAPMAKTADIR. İKİMİZİNDE 1 YILI DOLDU. BEN SÖZLEŞMELİ EŞİM KADORLU. BENİM EŞİMİN YANINA DOGUYA TAYİN İSTEME HAKKIM VARMI? İYİ ÇALIŞMALAR

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 kadronuzda olduğu takdirde talebiniz mutlaka değerlendirilecektir...

 muhammed | 20-06-2012 | hakkari

kolay gelsin avukat bey yaklaşık iki ay önce hakkari ilçesinde adliyede 4/B li olarak göreve başladım, eşim benden bir ay sonra 4/B li olarak hakkari merkez de infaz koruma memuru olarak göreve başladı eş durumundan tayin istiyebiliyor muyum ve hakkari merkez adliyesin de mumur açığı yoksa sıkıntı olabilecek mi şimdiden teşekkürler kolay gelsin

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Telefonda gerekli bilgiyi vermiştim. 

 havacıııı | 20-06-2012 | istanbul

mrb ben istanbulda 4 yıldır hava piyade astsubay kıdemli çavuş olarak görev yapmaktayım.mecburi görev süresi bu yıl sona eriyor.tayin isteme hakkım bu yıl başlayacak.eşim Konya nın bir ilçesinde sağlık meslek lisesinde meslek dersi öğretmeni asaleti eylülde kaldırılacak. asaleti kaldırıldıktan sonra eşim benim yanıma tayin isteyecek ama meslek dersi öğretmeni olduğu için okulda norm olması gerekiyor. eğer norm olmazsa nasıl bir yol izlememiz lazim ? ya da ben onun yanına nasıl tayin isteyebilirim. teşekürler...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Siz doğu atama sırasına gireceksiniz tabii. Bu nedenle Konya'ya atanmanız biraz zor gibi görünüyor...Bu nedenle sizin atanacağınız yere göre eşinizin atama talep etmesi daha doğru olacak...

 esra ak | 20-06-2012 | kastamonu

Merhaba hocam benim durumum biraz farklı ben özel bankada çalışıyorum eşim kamuda doktor istanbula 1 yıl oldu tayin bekliyorum olmadı.Mahkemeye versem lehime sonuçlanırmı?teşekkür ederim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Bankanızın atama konusundaki mevzuatı konusunda inanın bir bilgim yok. Neden atandırılmadığınızı, size hangi gerekçenin bildirildiğini de bilmiyorum. Bu nedenle konu düzenlemeleri incelemeden bir şey diyebilmem mümkün değil...

 betül karaaslan | 20-06-2012 | van

iyi günler avukat bey. ben van'da öğretmenim. 3.5 yıldır buradayım ve bu temmuz ayında il dışı tayin istemeyi düşünüyorum. nişanlım ise yine van'da öğretmen ve 1 yılı dolmak üzere. ağustos ayında askere gidecek ve eş durumu atamaları eylüle kaldığı için o süre zarfında askerde olacak. bu durumda eş durumu tayin için başvurabilir mi? tayini yapılırsa işlemleri vekalet yoluyla gerçekleştirebilir mi? ben de tayin isteyip istememe kararımı cevabınıza göre vereceğim şimdiden teşekkür ediyorum.

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

sizin atandığınız yere askerde iken atama talep etmesini engelleyen bir durum yok, atamanız yapılırsa talepte bulunsun

 ARİF | 20-06-2012 | KONYA

İYİ GÜNLER NİŞANLIM BU ATAMALARLA MUHTEMELEN DİYARBAKIRDA Bİ TAŞRA KASABASINA HEMŞİRE OLARAK ATANICAK...BEN KONYADA HAVA ASTSUBAYI OLARAK GÖREV YAPMAKTAYIM.ATANDIKTAN SONRA NİKAHI YAPTIGIMIZ VAKİT NE KADAR SÜRE SONRA ES DURUMUNDAN YANIMA GELEBİLİR. ÇOK TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Eşinizin Konya'ya gelmesinden söz ediyorsanız, öncelikle aday memurluk durumu var mı, varsa bu süreyi bekleyecek. Yok siz atama isteyecekseniz, atama dönemi dışında gönderilmeniz zaten mümkün değil...

 tufan | 20-06-2012 | kahramanmaraş

iyi günler, polis memuruyum. öncelikle yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. eşim kahramanmaraş sütçü imam üniversitesinde memur olarak çalışmakta. YÖK ile görüşerek eşimin ataması için şifaen görüştük ve genel sekreterden olumlu cevap aldık. daha sonra dilekçe ile müracaat ettik ve personel fazlalığından dolayı ret yanıtı geldi. bu esnada ben de ankara iline tayinimi istedim ve tayinim gerçekleşti. ancak eşimin naklen ataması gerçekleşemedi. ben de dilekçe vererek ( ret cevabını ve görev belgesini de ekte gönderdim) Ankara iline çıkan tayinimin belirtmiş olduğum gerekçelerle sarfı nazar edilmesini talep ettim. personel daire başkanlığımız bana olumsuz olarak geri dönüş yaptı. eşim atamaya tabi memur olmadığından bana tabi olamıyor. bunları da dilekçemde belirttim. ben kahramanmaraş ilinde görevime devam etmek istiyorum. nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim. saygılar...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Bu şartlarda Ankara'ya yapılan atamanın sarfınazar edilmeme işleminin iptali için dava açmaktan başka bir seçeneğiniz görünmüyor. Ya da eşiniz için kurum değişikliği düşünebilirsiniz. Ancak yine muvafakat engeli çıkabilir...

 erdem erdemir | 17-06-2012 | Batman

Hocam meraba Ben J.Kd.Üçvş.olarak görev yapmaktayım Bu yılki atamam İzmir ili Bergama ilçesine bağlı 25 km uzaklıkta olan köye karakola karakol komutanı olarak atandım.Karakolun TMK sı Kd.Bçvş. olup ;Oraya Bu kadar Başcavuş atanırken Benim rütbem Kd.Üçvş atamam uygun olurmu ? Eşim Halk sağlığı müdürlüğüne bağlı kadrolu hemşire ve ilçe merkezlerinde görev yapmaktadır.Eşimin benim atandığım köyde kadrosu bulunmamaktadır.İlçe merkezine benim geliş ve gidiş yapmama izin verilmediğinden aile bütünlüğüm bozulmaktadır.Daha önce görev yaptığım safahatlarımı İzmir ilindeki yetkilelere söylediğimde Görev safahatlarımının önemli olmadığını bana bildirdiler.Görev safahatlerim Erzincan Tercan ilçesi dış karakol 3 yıl Tercan merkez 2 yıl,Bayburt dış karakol 1 yıl Bayburt merkez 1 yıl, Batman gercüş (Aile götürülemez garnizon) 2 yıl dır.Bu konuda ne yapmam gerekir dava açabilirmiyim?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eşinizin görev yerine uygun bir atama değil ise konu atamada bir hukuka aykırılık olduğu açık. 

Lütfen telefonla ayrıntılı bilgi verirseniz.

 yardımcı olalım...

 Av.Fevzi AKSOY

0 532 505 54 13

 

 Oğuz Akay | 16-06-2012 | Kars

Sayın Hocam eşim ve ben karsın bir ilçesindeyiz. Eşim okutman bense astsubayım.Bu sene garnizon hizmet sürem doluyor. Eşim benim gittiğim yere göre tayinini ayarlayacak. Eğer üniversitelerde kadro bulamazsak ya da ben üniversite olmayan bir yere tayin olursam aile bütünlüğümüz bozulacak. Buna istinaden; 1.Ben üniversite olmayan bir yere tayin olduğumda eşim de yakınlarda bir yere yerleşirse onun yanına atamam yapılır mı? 2.Bulunduğum garnizonda dilekçe yazarak bulunma süremi en fazla ne kadar uzatabilirim? 3.En son ihtimal olarak da eş durumunu beyan edip tayinimi Kars'a istersem (yani hizmet sürem dolduğunda ilçeden Kars merkeze) bu ne kadar kabul görür. Teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 gideceğiniz yerde sizin kadronuzun olup olmadığı önemli...

genelde eş durumundan bir defaya mahsus uzatma talebi kabul edilebiliyor...

 

 ömür | 16-06-2012 | istanbul

merhaba hocam ben tsk de görevliyim.mayıs ayı atamalarıyla tuzlaya tayin oldum..eşim ise nisan ayında yapılan dus sınavı sonucunda Kocaeli Üniversitesine uzmanlık öğrencisi olarak tayin oldu..istanbul garnizonunun en doğu ilçesi tuzla ve benim daha doğuda bir ilçede ikamet etme imkanım yok.tuzladan sonra diğer ilçeler garnizon dışı oluyor.eşimin üniversitesiyle tuzla arası 84 kilometre.bu durumda aile bütünlüğünü koruyamıyoruz.eş durumundan tayin için ben veya eşim başvurabilirmiyiz hukuken??başvurursak nasıl sonuçlanır??teşekkür ederim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Öncelikle Komutanlığınıza bir dilekçe vererek atama talebinde bulunabilirsiniz...

 esra | 14-06-2012 | burdur

merhabalar hocam size sorum olacaktı çok zor durumdayım ben batıda bi ilde pttde memurum 10 aydır.asaletim tasdik oldu. eşim doğuda bi ilde 657 ye tabi aday memur. tayin istedimeşimin olduğu ildeki ptt de kadro dolu diyorlar o aday memur nakikl hakkı yok. ben gitmek istiyorum geçici görevlendirme veya aylıksız izin alabilirmiyim yada dava açsam o ile gidebilirmiyim şimdiden teşekkür ederim. / ayrıca her yazılan yoruma, soruya cevap yazdığınızı görmek beni çok şaşırttı:) /

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sizin doğuya atanma isteğinizin kabulü daha kolay. Kurumunuza bu yönde bir dilekçe vererek süreci başlatabilirsiniz...

 serkan | 13-06-2012 | istanbul

Merhaba, ben genel cerrahi uzmanıyım. Eşim İstanbul'da özel bir denizcilik sektöründe 2 yıldır çalışıyor. Mecburi hizmet için ben şimdi bir bölgeye gitmek zorundayım. Belli bir süre çalışıp mecburi hizmeti bitirdikten sonra eş durumundan İstanbul'a gelebiliyormuyum? Eşimin çalıştığı şirketin başka şubesi de yok.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Bir Mazerete Dayanan Atamalar

 

Madde 18 - Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet (DEĞİŞİK İBARE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 3) bölgelerine naklen atanabilir;

 

a) Sağlık durumu,

 

b) Eş durumu,

 

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

 

Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunma yan hizmet birimi veya il'e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

 

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 2) (KOD 1)

Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 3) Mazereti sona eren personel, bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 4) (KOD 3) Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 4) (KOD 3) Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. (MÜLGA CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 3) Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

 

Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama

 

Madde 19 - (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 24.06.2006 RG NO: 26208) (KOD 1)

Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.

 

(MÜLGA FIKRA RGT: 24.06.2006 RG NO: 26208) (KOD 1)

 

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 24.06.2006 RG NO: 26208) (KOD 1)

(MÜLGA CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 2)

 

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384)

Komisyonun kuruluşu ve çalışma esasları yönerge ile düzenlenir.

 

Eş Durumu Nedeniyle Atama

 

Madde 20 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1)

Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.

 

Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.

 

Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, (MÜLGA İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 5) yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir. Kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 4) Ancak; başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 5) kurum içi naklen atama döneminde veya sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.

 

İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları ve başasistanların eş durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

 

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940)

Aynı unvanda olup eşlerden herhangi birinin, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem şartı aranmaz.

 

Uzman tabiplerin, uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

 

Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

 

(DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 4) Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 5) ve tabiplerin görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde Bakanlıkça ilan edilen boş yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır.

 ibrahim | 13-06-2012 | çorum

merhaba adem bey. ben corum ılınde 2 yıldır polıs memuruyum. bu sene 1. bolgeden 2. bolgeye tercıh dısı hakkarı ılıne tayınım cıktı. suan nısanlıyım ve nısanlımda memleketım olan afyonkarahısarda 4b sozlesmelı cakılı olarak 1 yıldır gorev yapmakta ama 2013 ocak ayında es durumundan tayın hakkı kazancaklar..nısanlımın2012 ın eylul ayında becayıs hakları var. 2 bolgeye olmak kaydıyla kendısının becayıs ettgı ile benim hakkarı den atanabılırmıyımm atanırsam eger ne kadar bı zaman zarfı gecer 2. husus da su nısanlım 2012 hazıran ayında kadrolu ataması olucak yıne aynı sekılde kendısıne 2. bolgeden bır ıl yazdırsam es durumundan hakkarıden gıdebılrmıyım bu konuda bılgılendırırsenız cok memnun kalırım sımdıden cok tsekur edrım ıyı calısmalar..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sizin bu durumda Hakkari tayinini değiştirmeniz zor...

Ancak, şartları uygun ise eşiniz Hakkari'ye atama isteyebilir...

 aslanbeg | 12-06-2012 | balıkesir

mrblar ben MEB dışında memurum eşim ise öğretmen ,eşim kendi personel hükümlerine göre il dışına tayini çıksa bende yanına eş durumundan gidebilirmiyim.muvafakat vermeme gibi bi durumda eş durumundan idare mah.dava açsam şansım nedir.sonuçta ikimizde aynı yerde çalışıyoruz ve mahkeme sen kendi düzenini bozup eşini göndermeşsin diyebilir mi?şimdiden teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Hangi bakanlığa bağlı olduğunuzu bilmiyorum, ancak memur iseniz zaten mutlaka sizin mevzuatınızda da eş durumuna uygun atama hakkı vardır...Ancak, salt daha iyi bir yerde görev yapmak adına eşiniz rıza ile atama isteyip, siz de ardından eş durumundan yararlanmak istiyorum derseniz biraz sıkıntı yaşarsınız elbette...

 SAMET | 12-06-2012 | KONYA

İYİ GÜNLER BEN KONYA TARIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜN DE 399 ' A TABİ ELEKTRİK TEKNİSYENİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM EŞİM İSE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNDE 4B Lİ LİSANS MEZUNU HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞMAKTA KURUM EŞ DURMU TAYİNİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINI SÖYLÜYOR AYNI ZAMANDA BENDE MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİSYİM . EŞ DURUMU VE EĞİTİM DURUMUNU MAZERET GÖSTEREREK DAVA AÇSAM KAZANABİLİRMİYİM .CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜREDERİM ..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Öncelikle siz kurumunuza yazılı olarak başvurunuz. Bu başvuruda hem eş durumunu hem de eğitim durumunuzu belirtiniz. İdare cevabında hangi hukuki gerekçeye dayanıyor bir görmek gerekir. Ondan sonra bu red işleminde bir keyfilik söz konusu ise dava açabilirsiniz...

 enes | 07-06-2012 | konya

merhaba adem bey ben konyada 3 yıldır görev yapmakta olan polis memuruyum bu sene ibka vermeme rağmen tercih dışı hakkari geldi eşimde koyada 4 yıldır kadrolu ebe olarak çalışıyor eşimin tayinini bingöle istedik ben ilişiğimi kesip henüz hakkariye gitmedim eşimle birlikte bingöle atanabilirmiyim iyi çlışmalar dilerim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bu şekilde atama yapmanız zor...Böyle bir atamanın hakkari'ye gitmemek için yapıldığı aleni göründüğünden, dava da açsanız kazanma ihtimaliniz zayıf olur...

 fatih karadadaş | 05-06-2012 | ankara

sayın Adem Bey yukarıdaki soruma " Şark görevlerinde idarenin hizmet ihtiyacı daha önde olduğu için, durumunuz biraz zor görünüyor..." demissiniz. fakat 4 yıl boyunca ailenin bütünlüğünün korunamaması, benim daha sonra şarka gidecek olmam ve idareyi daha önce böyle bir durum oluşabiliceği konusunda dilekçe ile uyarmama rağmen tayinimin çıkarılmasının etkisi olmazmı. emsal davalar var mı bu konuda. iyi çalışmalar

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Sizin durumuna emsal bir karar bulamadım. Ancak si yine de eşinizin durumunu belirterek atamadan sarfınazar ya da atamanın TUS süresince ertelenmesi yönünde bir dilekçe yazabilirsiniz. İdare nasıl karşılar bilemiyorum tabii. Eğer, siz bu yönde emsal personel bulabiliyorsanız önemli tabii.

 harun | 05-06-2012 | ş.urfa

mrb adem bey,emniyet personeliyim,eşim öğretmen..batı iline tayinim çıktı..eşimin özür grubundan yani eş durumundan tayin isteyebilmesi için benden görev yeri belgesi isteniyor,,m.e.b in son yaptığı değişiklikler(il emrinin kaldırılması) sonrası eşimden önce kendi görev yerime gidip görevime başlamak istemediğimden ATAMA ONAYI ımla eşime tayin isteyebilirmiyim?memurlar nette atama onayı ile tayini çıkanların yorumlarını okudum fakat il milli eğt.müd.atama onayını kabul etmeyeceklerini söylüyorlar,bu konuda elimi güçlendirecek bi bilgi mevcutsa paylaşırsanız sevinirim tşkler..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Bu uygulama yeni başlayacağı için, sizin tercihinize nasıl yaklaşılır bilemiyorum.

Ancak bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü (daha doğrusu İçişleri Bakanlığının) Milli Eğitim Bakanlığı ile konu koordine ederek çözmesi gerekiyor...

 gülşen | 04-06-2012 | mardin/ mazıdagı

merhaba hocam.agustos 2011 de mardin mazıdagına 4-b li saglıkçı (att)olarak atandım.eşim aksarayda polis memuru.ben eşimin yanına gitmek istiyorum fakat 1 yıl şartı diyen yada dene şansını eşin polis oldugu için gidebilirsin diyenlerde var ben gidebilirmiyim.yapmam yada denemem gereken bişeyler varmı bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Önce bir kurumunuza eşinizin görev yerini de belgeleyer atama talebinde bulunun lütfen...

 merve | 04-06-2012 | vezirköprü

iyi günler.ben ocak 2012 de 4 b sözleşmeli hemşire olarak samsun vezirköprü ilçe devlet hastanesine atandım.nişanlım izmir de özel sektörde calısıyor.6 yıllık ssk girişi mevcut..calıstığı şirkettin trabzonda ki şubesine geçişi planlıyor.benim eş durumu sebebiyle yanına (trabzon) gidişim gerceklesebilirmi.yada izmir e eş durumu sebebiyle geçiş olabilirmi

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Bu durumu öncelikle kurumunuzla görüşün lütfen. eşinizin salt bir araya gelmek adına İzmir'den vazgeçtiğini, karadeniz bölgesine geldiğini, Trabzon'a atanmanın size avantaj getirmediğini de ortaya koyabilirsiniz...

 fatih karadas | 04-06-2012 | ankara

mrb Adem Bey... ben ankara emniyetinde komiser olarak çalışmaktayım. bu sene şark tayinim çıktı fakat doktor olan eşimde tus sınavında ankarayı kazandı. 4 senelik uzmanlık eğitimini ankarada alacak. ben bu eğiitim sürese boyunca ankarada kalabilir miyim??? iyi çalışmalar

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Şark görevlerinde idarenin hizmet ihtiyacı daha önde olduğu için, durumunuz biraz zor görünüyor...

 Ebubekir Polat | 03-06-2012 | Sakarya

Merhabalar hocam. Ben 3 yıllık polis memuruyum. Hakkari iline tayin oldum. Eşim de sınıf öğretmeni. Daha öncesinde eşim ile farklı ilçelerde çalıştığımız gerekçesiyle il içi eş durumu tayini istedik ancak çıkmadı. Şimdi de il dışı hakkari iline tayin isteyeceğiz. sıkıntılı bir il olmasından dolayı eşimi yanıma vermelerinde bir sıkıntı olur mu? ayrıca hakkariden dönüşümüzde puan yetersizliği dolayısı ile benim tayinim çıkıp da onun tayininin çıkmaması durumu söz konusu olabilir mi? nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Saygılarımla...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 İl Emniyet müdürlüğünün sizin atamanızı planlarken, eş durumunu da gözetmesi gerekir. 

Eşinizin de, sizin görev yerinize uygun olarak talepte bulunma hakkı var elbette....

 

 kuaybe | 31-05-2012 | diyarbakır

kolay gelsin adem bey bir sorum olacaktı ben üniversite hastanesinde kadrolu hemşire olarak çalışmaktayım nişanlımda konya nın bir ilçesinde zorunlu hizmetini yapmakta ilçede üniversite hastanesi olmadığından ilçeye geçemeyecekmiyim yada sağlık bakanlığı kadrosuna mı geçeceğim bilgilendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ediyorum

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sağlık Bakanlığı kadrosuna geçmek suretiyle ilçeye gidebilirsiniz. Ya da ilçe yakın ise yine üniversitede kalarak günü birlik gidip gelmeyi deneyebilirsiniz...

 kıymet | 29-05-2012 | tekirdağ

merhabalar avukat bey, ben tekirdağ da maliye bakanlığına baglı bir malmüdürlüğünde görev yapmaktayım.3 agustos 2011 de göreve başladım. ne staj sürem ne de adaylığım kalktı.staj sürem 13 temmuzda, adaylığım da tam bir yıl olursa 3 agustosta kalkacak. eşim subay, tayini ağrı merkeze çıktı. ben bugun tayinimi istedim. ancak hissettiğim şu ki, defterdarlık staj süremin ve adaylıgımın kalkmasını beklemek isteyecek. adaylıgımın kalkması da nereden baksanız yemin yazısmalar vs eylül ayını bulacak.takdir edersiniz ki ev taşımak vs bunlar oldukça zaman alıyor,bir an önce düzen kurmak istiyor insan... Ben Ankara'yı bakanlığı aradıgımda bana söylediklri ne staj süremin ne de adaylıgımın baglayıcı oldugu,es durumunun özür hali oldugundan atamamın yapılacagı oldu. ancak defterdarlık ilk atandıgın yerde 2 yıl kalma zorunlulugu oldugunu bildiklerini (maliye bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğinde yazıyor) , durumu değerlendireceklerini söylediler. gerçekten de yönetmelikte 2 yıl zorunlulugu yazıyor ancak özür hallerinde eş durumu da var.yalnız eş durumunun memuriyetten sonra evlenenlerde geçerli oldugu, sonrasında evlenenlerin zaten bu şartları bilerek evlendiklerinden atamasının defterdarlıgın inisiyatifine baglı oldugu gibi bir durum düşündüklerini hissediyorum,çünkü yardımcı olacaklarını hissettiğim bir hava yok konusmalarda. Böyle bir cevapla karsılasırsam ve kurumum bana eş durumumdan süre ile ilgili muvaffakat vermezse yasal haklarım nelerdir? ya da adaylığınız dolmadan olmaz derlerse ne yapmamı önerirsiniz? ağrı defterdarlıgı beklememin gerekli olmadıgını söylese de muvaffakat yine tekirdağ dan verilecek.Böyle bir inisiyaatif kullanıp tayinimi geciktirirlerse ne yapabilirim ?eşim temmuz başında göreve basıyor, mumkun olan en kısa sürede ben de orada göreve baslamak istiyorum... teşekkürler saygılar...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Dava açabilirsiniz ancak yürütmenin durdurulması talep edilse dahi en az iki ay içerisinde karar verilir. Zaten bu kadar süre içinde sizin atamanız yapılacak gibi görünüyor...

 meryem | 28-05-2012 | artvin

merhabalar ben artvin valiliği il afet ve acil durum müdürlüğünde vhki olarak görev yapmaktayım.Eş durumu ile ilgili naklen tayin talebinde bulundum kurum hiçir gerekçe sunmadan muvafakat vermedi. Daha önce size durumumu anlatmıştım ve dava açmam gerektğini söylemiştiniz şimdi dava açmaya karar verdim. Ancak başlangıçta boş kadro için kurumlara başvurur iken aynı anda kurumlara yazı yazdım ve 2 si olumlu cevap verip muvafakatımı istedi kurumdan bir memur arkadaşımız bu durumun yanlış olduğunu önce bir kuruma baş vurmam gerektiğini kurumdan olumsuz cevap aldıktan sona diğer kuruma yazmam gerektiğini söyledi bu durumun yasal bir dayanağı var mı bu durumun bana bir yaptırımı olur mu? dava açtığımda davamın kararını olumsuz yönde etkiler mi? Yardımcı olacağınız için teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Siz zaten kendi biriminize dilekçe yazar iken, başvurduğunuz kurumlardan sadece biri için muvafakat talep etmişsinizdir. sorun çıkacağını sanmıyorum. En azından ben bunun aksine bir durumu bilmiyorum. Hatta bence nitelikli personel olduğunuz yönünden iki kurumdan birden alınan muvafakatname lehinize bile görünebilir...

 selin | 28-05-2012 | ankara

Hocam ben 399 khk ye bağlı bir kit te mühendisim, nişanlım da devlet personel başkanlığı na bağlı bir kurumda mühendis. Onun olduğu şehirde benim kurumumun şubesi var ancak benim olduğum şehirde onun çalıştığı kurumun bir şubesi yok. Benim çalıştığım kurum eşimin olduğu şehre tayinimi kabul etmediği taktirde mahkemeye başvurduğumda kazanabilir miyim? Nasıl ve ne kadar sürede sonuçlanır? Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

İdare eğer haklı bir gerekçe göstermeden reddederse kazanma ihtimaliniz daha da artar...Yani red gerekçeleri haklı ve hukuka uygun olmak zorunda...

 halil ibrahim | 28-05-2012 | istanbul

ben kkk lığında yhs sınıfında bekçi olarak çalışıyorum eşimde sağlık bakanlığında YHS SINIFINDA Hizmetli olark çalışıyo eşimin kademe ve derecesi benden yüksek ben eşimin yanına tayin istedim acaba tayinim yapılırmı engel bi durum söz konusu olurmu..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sizin ve eşinizin bulunduğu illerin hizmet dereceleri ve idarenin sizin göreviniz yönünden hizmet ihtiyacını gündeme getirip getirmemesi de önemli...

 nietzsche | 27-05-2012 | zonuldak

eşim eş götürülmeyen yerde vanda astsubay.ben öğretmenim.isteğe bağlı bişeymi bu.ben gidemezmiyim?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 aile götürülemez olsa da, eğer koşulları sizin için de uygun ve görev yapbileceğiniz bir okul da varsa ve sde  isterseniz eşinizin bulunduğu yere atama isteyebilirsiniz.Bu şekilde çalışan bir çok personel var... Ancak, eşiniz sizin görev durumunu öne sürerek başka yere atama isteyemez.

 Bülent 71 | 27-05-2012 | kırıkkale

Hocan ben J astsb bu yıl tayinim es götürülemez garnizon olan şırnak sınır taburuna çıktı . atamadan önce J GN KLINA dilekçe yazarak eşimin deevlet hastanesinde yogun bakım ünitesinde ihtisaslı hemşire olarak görev yaptıgını ve esimi de doguya götürecegimi atamalarda göz önünde bylundurulması konusunda dilekce verdim buna ragmen tayinim eşimni gelemeyegi yere cıktı ne yapmalıyım tsekürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 AYİM bu konuda, eş götürülemez garnizon, idare hizmet gerekleri nedeniyle bu atamayı yaptı şeklinde değerlendiriyor. Ancak emsal atamaları tespit ederek dava yolu denenebilir...

 özlem | 26-05-2012 | antalya

Adem bey eşim astsubay bende şırnak infaz koruma memur ögrenciligili sınavına muracet ettim sayet olursa 5ay hizmet öncesi egitim görücem daha sonra şırnakta ise başlicam başvuruda şöyle bir madde var egitim görerek ataması yapılanlar her ögretim yılı karşılıgında2yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdür diyo bu yükümlük 2yıl meslekten istifa edemezsin anlamındamı yoksa 2yıl şırnakta kalmak zorundasın eş durumundan dolayıda tayin olamazsın anlamındamı bilgilendirirseniz minnetter kalıcam simdiden teşekkürler bu arada sözleşmeli degil kadrolu olucam

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Adaylar sadece ceza infaz kurumlarının bağlı olduğu bir yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir. (Örnek: Bolu Ceza İnfaz Kurumu için başvuran adayın aynı zamanda Karabük ya da Bandırma veya başka bir ceza infaz kurumuna da başvuru yapması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

 

bu madde ile birlikte değerlendirildiğinde 2 yıl süreyle aynı yerde ve sürede görev yapmanız gerektiği gibi bid değerlendirme yapabilirim. Ancak, net bilgiyi adalet komasuyonu ile görüşerek öğrenebilirsiniz.

 bahadır | 25-05-2012 | izmir

Garnizon süremin dolmasına daha 4 yıl var bu durumda eşimi yanıma aldırmam ile ilgili izlemem gereken yollar nelerdir ve belirttiğim üzere şuan aday memur kendisi ve ne zaman bunu gerçekleştirebilirim.Teşekkürler iyi çalışmalar.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

bulunduğunuz garnizonda  iki yıl görev yaptı iseniz atama isteyebilirsiniz.

 DENİZ AVCI | 25-05-2012 | BOLU

MRB HOCAM BEN BOLU İLİNİN BİR İLÇESİNDE GÖREV YAPAN POLİS MEMURUYUM MESLEKTE 6 YILIMI DOLDURDUM VE ŞARK GÖREVİ Mİ TAMAMLADIM NİŞANLIM İSE ZONGULDAKTA 657 YE TABİ HEMŞİRE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞMAKTA HERKES FARKLI BİŞEY SÖYLÜYO İYİCE KAFAMIZ KARIŞTI RESMİ NİKAH YAPTIKTAN SONRA BEN EŞİMİN YANINA TAYİN İSTESEM ACABA EŞİMİN YANINA GİDEBİLİRMİYİM ŞİMDİDEN TŞKLER

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

  

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

            Madde 38- (Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

            Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

            Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

            

 EREN TEKİN | 24-05-2012 | ANTALYA

Merhabalar sayın üstadım. Ben Antalya da Kamu Kurumunda VHKİ olarak görev yapmaktayım. Eşim 2011 yılı 10. ayında Mersin Emniyet Müdürlüğüne Tekniker olarak atandı. atandıktan belli bir süre sonra tayin istememize rağmen 7 aydır olumlu veya olumsuz bir cevap gelmedi. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11. maddesi Madde 11- Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, (Devlet memurları ile evli bayan emniyet mensupları hariç) adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. denilmektedir. Bu dururum karşısında ne yapmamız gerekir. Teşekkür ederim saygılarımı sunarım

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 adaylık süresinin dolmasından sonra yeniden idari müracaatta bulunacaksınız. Ancak 7 ay beklemeyin sakın. Burada zımni red süresi 60 gündür. yani 60 gün beklediniz size cevap vermediler artık dilekçenizi reddettikleri anlamına gelir. bundan sonraki 60 günde ise dava açmanız gerekir.

 nazli şimşek | 24-05-2012 | kırıkkale

merhabalar, bir buçuk yıldır katip olarak çalışmaktayım, eşim İzmir de SSK lı olarak çalışmakta, komisyona eş durumundan tayin dilekçesi verdim, komisyon muvaffakat verip bakanlığa gönderdi, eşim memur olmadığı için bakanlıktan dilekçeme dün red cevabı geldi, İdare mahkemesine dava açsam sonuç değişir mi aceba? nasıl bir yol izlemeliyim? yardımınız için teşekkürler...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Tek şansınız dava açmak görünüyor. Denemeniz ve zorlamanız gerekecek...

 bahadır | 24-05-2012 | izmir

Sayın Avukat Adem DEMİR, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay olarak görev yapmaktayım.Yeni evliyim ve eşim Bursa tapu kadastro da aday memur olarak yaklaşık 11 aydır görev yapmakta ve asaletinin tastiklenmesine kısa bir süre kaldı sanırım.Sanırım çünkü 657 sayılı devlet kanununda asalet tastiklenmesi konusunu ilgili çalışılan kuruma bırakılmış ve kurumlara göre farklılık göstermekte şeklinde hatırlamaktayım(1 ya da maksimum 2 yıl).Sorum şu ki : Asaleti tastiklenmeden eşimin yanıma eş durumundan atamasını isteyebilir miyim ? Birde tapu kadastro müdürlüğünün ilgili yönetmeliklerine hakim olamadığım için atamaların sadece yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştirdiklerini bilmekteyim konu ile ilgili gerekli açıklamaları yaparak durum hakkında beni bilgilendirmeniz dileğiyle iyi çalışmalar.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sizin son garnizonunuzdaki görev süreniz tamamlandı mı. sıralı hizmet garnizonu sırsında iseniz zaten olmaz. ancak batıdan batıya atama sırasında iseniz mümkün olabilir.

 YASEMİN ACAR | 22-05-2012 | İSTANBUL

HOCAM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.. ben istanbulda eğitim arş hast. de 657 ye bağlı hemşireyim eşimde tsk da astsubay olarak görev yapıyor eşimin tayinini hakkari yüksekovaya verdiler tayin belgesinde ailenin götürülemeyeceği açıkça belirtilmekte ... benim okul çağında olan bir kızım var ve aynı zamanda 4 aylık hamileyim bu gerekçelere dayanarak ailemin yanına antalya iline tayin istiyorumm bu konuyla ilgili nasıl yol izlememiz gerekir

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eşinizin aile götürülemez garnizona atandığı yönünde eşinizin kurumundan alacağınız bir yazı ile birlikte Bakanlığınıza başvuracaksınız...

Bu konuda bir çok emsal var zaten.

 POLİS | 21-05-2012 | MARDİN

iyi günler avukat bey.bizlere ayırmış olduğunuz zaman ve bilgiler için tşk ediyorum. Bildiğiniz üzere EGM yönetmeliğinden 2008 yılında eşi okuyan polisin eşinin yanına tayin olma hakkı kaldrırıldı. Ancak yapılan yeni yönetmelikte ne olumlu ne olumsuz bir madde yok sadece dilekçenizde durumunuzu belirtin yazıyor. BEN mardinin ilçesindeyim Eşim Mardin Artuklu Üniversitesinde Yüksek Lisans yapacak. Ben eşimin öğrenim durumundan dolayı Merkeze tayin için başvuruda bulunabilir miyim? Bulundum diyelim olumsuz bir cevap aldıgım takdirde ne gibi bir hukuk mücadelesi yürütebilirim?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Öncelikle bir başvurunuzu yapın bence.

Elbette dilekçenize bölgenin durumu nedeniyle aile bütünlüğünüzün öneminden de söz etmeniz iyi olur. 

Talebiniz üzerine dava açabilirsiniz ama yönetmelikte salt eşinizin okuması nedeniyle atama hakkınız kalmadığı için biraz sıkıntılı olabilir.

Ama bence dilekçeniz üzerine size gerekli kolaylık sağlanacaktır diye düşünüyorum. 

 POLİS ali | 21-05-2012 | MARDİN

Kolay gelsin Adem bey. Ben Mardinin ilçesinde polis olarak görev yapmaktayım. Eşim şu anda İstanbulda Aile Sağlığı Merkezinde 657e tabi devlet memuru ebe ama çakılı kadro, Mart 2012 de evlendik eşim yanıma gelmek için müracaatta bulunacak müracaatta bulundugu takdirde Sağlık Bakanlığından dolayı bir sıkıntı doğar mı? Eğer sorun çıkarsa ne gibi bir yol izlemeliyiz?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Çakılı kadro dediğiniz atama isteyemez anlamında ise zaten atama isteği geri çevrilir.

sizin doğu hizmet süresi bitince siz de atama isteyebilirsiniz.

 türkoğlu | 21-05-2012 | İzmir Kemalpaşa Yukarıkızılca

ismim hüseyin asteğmen olmayı düşünüorum ve eşimde özel sektörde çalışıyor ben tayinimi eşimin yanına isteyebilirmiyim ve beni doğu görevine gönderirlermi cvp larınız için şimdiden teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 yedek subaylıkta böyle bir imkan yok maalesef...

 sibel | 21-05-2012 | tekirdağ

sayın avukat bey; 5 yıldır tekirdağın çorlu ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım.nişanlım asistan doktor.bu yaz evleneceğiz.eş durumundan elazığa tayin isteyeceğim.ve elazığ sınıf öğretmenleri açısından biraz kapalı bir bölge.yani atama sayısı kısıtlı.benim de hizmet puanım 50.yani çokyetersiz.üstüne il ve ilçe emrine atama da kaldırıldı.eğer bu sene tayinim çıkmazsa seneye eşimin asistanlık süresi 6 aydan az kalıyor.ve yönetmelik asistanlık süresi 6 aydan ise eş durumu tayini isteyemezsin diyor.şimdiden 2 sene ayrı kaldık.ne yapmalıyız hiç bbilmiyorum.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 deneyip görmekten başka seçeneğiniz yok...

Mazeretiniz haklı ve geçerli olduğu için dikkate alınması gerekir diye düşünüyorum...

 melike | 21-05-2012 | istanbul

değerli hocam yanıt verirseniz çok mutlu olacağım eşim uzman çavuş bende öğretmenim onun tayini tercihlerimiz arasında olmamasına rağmen vana çıktı.yani gitmek istemediğim bir yer 3yasında oğlum var.eşim aralıkta sözlşemesini fesh edecek ben şubatta memlekete tayin isteme hakkım varmı?kurumda 3yılımı doldurmadım istanbuldan çıkmam lazım kira geçim zor cevabınız için tşk

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eğer aile götürülemez bir garnizona atanıyor ise siz ailenizin yanına atama isteyebilirsiniz.yani Van'a gitmeden doğrudan memleketinize atama da isteyebilirsiniz.

Eşiniz personel şubesi ile görüşürse kendisini bu konuda yönlendirirler...

 meltem | 18-05-2012 | ankara

Merhaba Avukat bey, ben tıp fakültesinde okuyorum son sınıf öğrencisiyim. 1 ay sonra mezun olacağım. yaklaşık 3 ay sonra da mecburi hizmete atanacağım. Nişanlım ise banka müfettişi ancak devlet memuru değil, İzmir'de çalışıyor. Resmi nikah durumunda mecburi hizmet yerimin İzmir olma durumu var mı acaba? Nişanlım müfettiş olarak 2 yılını doldurdu. Danışmanlığınız için çok teşekkür ediyorum şimdiden.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Atamalar öncesi resmi nikah durumunuz varsa kurumunuza bu durumu bildirirseniz en azından ilk görev yerinizin İzmir olma ihtimali belki artabilir...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Atamalar öncesi resmi nikah durumunuz varsa kurumunuza bu durumu bildirirseniz en azından ilk görev yerinizin İzmir olma ihtimali belki artabilir...

 sinem kadı | 17-05-2012 | konya

sözlüm uzman çavuş ben tarım danışmanıyım bir sene sonra sözlüm batı görevine gelecek ben özelde çalıştığım için konyayıa isteyebilir mi atamasını

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Atama isterken sizin bulunduğunuz yeri ede isteyebilir tabii, ama Komutanlık eşinizin atama safahatına da dikkat ederek karar verecektir.

 ibrahim | 16-05-2012 | siirt

merhaba efendim,ben siirtin bir karakolunda görev yapıyorum, dolayısıyla eşimle şu an ayrıyız.benim tayinim çanakkale gökçeadaya çıktı.eşim bu eylülde nöroloji uzmanı olacak fakat gökçeadada kadrosu yok.eşim sağlık bakanlığına görüşmeye gitti , oradaki bir yetkili kadro açılmaz diye cevap vermiş.sizce bizim durumumuz çözülürmü , çözülürse nasıl bir yol izlemeliyiz

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 TELEFONLA ARARSANIZ YARDIMCI OLALIM...

0 505 456 67 38

 mustafa | 16-05-2012 | kilis

daha önce müracaatta bulundum muracaatta bulunduğum kurum onay verdi. Ancak bağlı bulunduğum kurum muvafakat vermedi. bende mahkemeye dava açılacağını bilmiyordum. Burda okudumki dava edilebiliyormuş. 1 -Bunun zaman aşımı varmı 2- Şuan da yeniden müracaat ettim bu seferde Müracaat ettiğim kurum onay vermiyor. Ne yapabilirim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 MUVAFAKATIN RED YAZISININ SİZE TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 60 GÜNDÜR...

SÜREYİ KAÇIRDI İSENİZ ZOR...

 kemal | 15-05-2012 | izmir

merhaba ben müfettiş olarak izmirde görev yapmaktayım, eşim ise anestezi teknisyeni olarak antalyada görev yapmakta; sağlık bakanlığına eşim için eş durumundan izmire atama talebinde bulunduk fakat benim merkezi denetim elemanı olmam nedeniyle kadrom ankarada olduğu ve izmirde bakan onayı ile görev yapmakta olduğum gerekçesiyle eşimin tayin talebine menfi karar verdiler. ne yapmam gerektiği ve eğer dava yoluna gidilirse nasıl bir süreç izleneceği (yürütmenin durdurulması kararı çıkması halinde dava sonuçlanmadan eşimin izmire gelip gelemeyeceği gibi...) konusunda bilgi verirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Anlattığınızdan anlaşılan kadro'da görev yeriniz Ankara olarak görünüyor. Bir anlamda geçici görev gibi mi yani. Eğer durum böyle ise Bakanlığın eşinizin atamasına onay vermemesi doğal. Ya kadronuzu İzmir'e aldıracaksınız. Ya da Ankara'da fiili olarak göreve başlayıp eşinizi Ankara'ya aldıracaksınız...

 mustafa | 15-05-2012 | kilis

ben kilisde üniversitede görev yapmaktayım 2 yıla yakın eşim kahramanmaraşta belediyede çalışmaktadır. ben kahramanmaraşa eş durumundan faylanarak geçmem için ne yapmalıyım tarafıma bilgiverilirse sevinirim. herikimizde devlet memuruyuz msn adresim mustafaksu-46@hotmail.com

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Kahramanmaraş'ta bir kuruma başvurup onay aldıktan sonra üniversitenizden muvafakat almanız gerekecek...

 CEYLAN ŞENER | 15-05-2012 | eskişehir

eşim tcdd(tülomsaşta ) de işçi ben Yozgatta (memleketimizde) bir özel hastanede biyolog olarak iş buldum. eğer gidip çalışmaya başlarsam eşimin yozgata tayini olurmu.her ikimizinde memleketi yozgat ve 1.5 yaşındabir çocuğumuz var. ben gidersem çocuğu da yanımda götürmem gerekecek. ama hastane özel olduğu için eşimin tayininde sorun olur mu?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Aynen öyle, özle hastanede çalıştığınız için atama da sıkıntı yaşayabilirsiniz....

 ŞEREF | 14-05-2012 | İZMİR

HOCAM İYİ GÜNLER,VERDİĞİNİZ EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. BEN MART 2012 DE TSK'DEN 20/25 YILIMI DOLDURMAMA 4 AY KALA 5434 SAYILI KANUN 39/e VE TSK 926 SAYILI KANUN 94/b FIKRALARINCA RESEN EMEKLİ EDİLDİM.(ATILDIM). EŞİM ÖĞRETMEN VE ÖNÜMÜZDEKİ EŞ DURUMU ÖZÜR ATAMALARIYLA YANIMA (İZMİR) E GELMEK İSTİYOR. BENİM DURUMUMDAN DOLAYI BU MÜMKÜNMÜ ?DEĞİLSE NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ. SAYGILAR.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 elbette mümkün, siz re'sen emekli edildiniz.

eşiniz, sizin emekli olmanız gerekçesiyle bir defaya mahsus haktan yararlanarak dilekçe vermeli...

 merhaba | 14-05-2012 | diyarnakır

avukat bey benim durumum şöyle:nişanlım kara astsubay bakımcı bense polis memuruyum ikimizde diyarbakırdayken nişanlımın doğu hizmeti geldi şırnağın bir köyüne çünkü tercih yaptığında tanışmıyorduk ve son tercihine geldi temmuzda gidecek biz hemen nikah yapıcaz bu durumda ama ben köye gidemiyorum orada bir polis çalışamaz cizareye 20 km olduğundan güvenlik nedeniyle gidiş gelişte yaptırmıyorlar ikimizinde amirleri ben en fazla cizreye kadar gidebiliyorum bu arada eğer nikah yaparsak hemen benimde gidebileceğim bir yere nişanlımın tayinini yaparlarmı acaba?gerçekten zor durumdayız bu arada ikimizde 3 yıllık memuruz şimdiden teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Önce nikahınızı yapıp, daha sonra siz cizreye atama isteyeceksiniz. eğer eşinizin de cizre de kadrosu varsa eşşinizde bu yönde yeniden atama talebinde bulunacak...

 Fatih Solmaz | 13-05-2012 | Sivas

Merhaba Avukat bey ; ben 1 yıllık kadrolu mübaşirim, eşim ise 2 yıllık kadrolu ebe.. Eşim tayin istediğinde eşimin benden daha kıdemli olduğu gerekçesiyle tayinimizi reddettiler. Ancak Sağlık Bakanlığının Atama ve Nakil Yönetmeliğinde kimin daha kıdemli olduğuna dair açık bir madde yok. İdare mahkemesine dava açsak leyhimize sonuçlanabilir mi...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 süre sorununa da dikkat ederek, dava yolunu tercih edebilirsiniz. Zaten elinizde kalan tek seçenek...

 yasin aydın | 09-05-2012 | erzincan

15 yıl mecburi hizmeti dodurarak istifa etme durumum var, eşim m.e.b. öğretmen, bu yaz istifa edersem eşimin tayinini eş özründen bir defaya mahsus ikametgah yerine yaptırabiliyor muyum?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bir defaya mahsus böyle bir hakkınız var. Sitede buna benzer sorulara verdiğim ayrıntılı cevapları da inceleyebilirsiniz...

 kemal ırmak | 07-05-2012 | konya

Hocam ben özel sektörde 4 yıldır çalışmaktayım nişanlım 4/b de 1 sene calıstıktan sonra sağlık bakanlıgına gecti ve 6 aydır calısıyor o konya merkezde ve ben ılcesındeym. nişanlımın çalıştıgım yere gelebılmesı ıcın yenı nıkah yaptık ve ailesinindede sağlık problemı var. acaba bu kosullar ıcınde gelebılme ıhtımalı nedır cvp larsanız cok sevınırım sımdıden tesekkurler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 ailesine bakmakla yükümlü ise bu durumu ve eş durumunu da belirterek atama talebinde bulunması gerekir...

 kenan nehir | 07-05-2012 | kayseri

sayın hocam ben 4 yıldır özel sektörde çalışıyorum ve eşimde 1 yıldır sağlık bakanlıgında hemşire.aynı il içinde eşimin yanıma tayin olması ıcın ugrasıyoruz. benim şirkette hissedar olma durumum onun tayın durumunda bi avantaj sağlıyormu boyle bı duyum almıstım sordugum avukattan.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Böyle bir düzenlemeye rastlamadım.

Varsa da bilgim yok inanın...

 Ebubekir Coşkun | 04-05-2012 | OSMANİYE

İyi çalışmalar, Ben özel bir sektörde çalışıyorum. hanımım eş durumundan osmaniyeye gelmişti. daha sonra beni işten çıkardılar. Bende Kocaeli gebzeye çalışmaya geldim. Eşim buraya tayin isterse eş durumundan gebzeye gelir. buraya kadar her şey güzel. Ama diyelimki 3-5 sene sonra ben osmaniye de tekrar iş bulsam eşim tekrar osmaniyeye eş durumundan tayin isteyebilirmi Kolay gelsin Çalışma hayatınıda başarılar. Saygılarımla...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Böyle farazi olarak cevap veremeyiz ki...

Siz buna karar vereceksiniz. Eşinizi şimdi yanınıza aldırmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye...

 yeşim çankaya | 28-04-2012 | samsun

merhaba bn busene üniversteye hazırlanıyorum ve polisligede başvurucam eger olursa eşim memur olarak çalışmazsa ben eş durumundan onun yanına gelebilirmiyim ?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eşiniz memur olmaz ise yani özel bir işyerinde çalışır ise elbette bir takım sorunlar yaşyabilirsiniz...

 Kerem | 28-04-2012 | kocaeli

merhaba hocam 1 nisan 2012 tarihinde evlendim eşim atamalı ana sınıfı öğretmeni.ağustos ayındaki eş durumundan tayin isteyerek yanıma gelicek.fakat aralık veya mart 2013 döneminde benim tayinim çıkabilir.böyle bir durum gerçekleşirse 2013 ağustos döneminde eşim tekrar eş durumundan tayininden faydalanabilirmi?teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 zorunlu gerekçe olduğu için talep edebilir, ama onun atama döneminde olması da önemli...

 ceren | 26-04-2012 | ceren

Adem Bey,ben 7 yıldır sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım.2011 ağustos dönemi eş özründen mardin-midyata atandım.eşim askeri personel vebu yıl tayinci.ağustos 2012 tayinine başvurabilirmiyim?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Mecburen başvuracaksınız.

Çünkü bu zorunlu bir atama gerekçeniz olacak...

 batuhan deniz | 25-04-2012 | batman

cevabınız için şimdiden teşekkürler, ben iki yıllık öğretmenim. nişanlım ise hemşire ve benden bir yıl fazla hizmet süresi var. bu durumda hizmet sürem az olduğu için ben mi istemeliyim yoksa ikimiz de isteyebilir miyiz eş durumundan tayini?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bulunduğunuz birimlerin doğu ya da batı hizmeti olması bu birimlerin görev süreleri de önemli

 Turgay BAŞEL | 25-04-2012 | İstanbul

sayın hocam ben 5 aylık polis memuruyum. Van ilimize 1 aylık geçici görev için İstanbul'dan polis memuru gönderilecek ve dilekçe vermeleri halinde Van ilinde şark görevini yapma fırsatı tanınıyor. yalnız asaleti tasdik olmayan bir memur olarak Van'a gitmem halinde dilekçemin kabul tarihten itibaren şark hizmet sürem başlar mı yoksa asaletim tasdik olduktan sonra ki süreden sonra mı şark hizmet sürem başlar?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Bu soruyu Genel müdürlüğünüze sormanızda yarar var.

Yanlış yönlendirmek istemiyorum...

 cengaver | 25-04-2012 | istanbul

hocam ben adalet bakanlığı personeliyim eşim 2012 yılında sağlık bakanlığında farklı bir ilde 4/b li hemşire olarak göreve başladı ben ise 2 yılı aşkın süredir kadrolu memurum eş tayin dilekçeme konmisyondan ret cevabı geldi nasıl bir yol izlemeliyim cevaplarsanız sevinirim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 yazının size geldiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, atama talebiniz yönündeki gerekçelerinizi de ortaya koyarak dava açabilirsiniz..

 özge demir | 24-04-2012 | yozgat

sayın hocam tsk ve meb protokolü hakkında bir bilginiz var mı? il emri kalktığı için puan üstünlüğü geldi şayet atamamız eşimizin olduğu yere çıkmazsa ava açıp kazanma ihtimalimiznedir???

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Bu sorunun giderildiği yönünde bir haber hatırlıyorum...

Ancak, siz açmasınız dahi TSK mensubu eşiniz bu konuda dava açtığında AYİM genelde lehe karar veriyor...

 ayşegül budak | 23-04-2012 | mardin

Adem Bey, ben 7 yıldır sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum.zorunlu hizmetimi tamamladım. eş özründen mardin'e geldim. eşim bu yıl tayin olacak ben ağustos eş özründen faydalanabilir miyim ?sürekli değişen yönetmeliklerimiz var insan ister istemez kaygılanıyor.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Bir engel olduğunu düşünmüyorum...

 şule | 22-04-2012 | izmir

merhaba ben hukuk fakültesi mezunuyum hakim olmak istiyorum nişanlım bando astsubay ve sadece 6 il merkezinde görev yeri var evlendiğimizde atamalarla ilgili nasıl bir sorunla karşılaşabiliriz? aynı şekilde ben avukatlık yaparsam eşimin atamaları bundan nasıl etkilenir? şimdiden teşekkür ederim..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 İki durumda da bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz...

Ancak eşinizin bando astsubay olması bir avantaj.Çünkü çok fazla görev yeri olmadığı için sizin atamalarınızda da bu durum dikkate alınır...Avukatlık yaparsanız sizin daha çok sıkıntı olur.

Hem atama yönünden hem de mesleki tanınma ve devamlılık yönünden.

Hakkınızdan hayırlısı olsun...

 p.m. | 22-04-2012 | istanbul

merhaba hocam. istanbulda 3 yıldır polis memuru olarak görev yapıyorum. Eşim özel okulda üç yıldır öğretmenlik yapıyor. Şarka tayinimin çıkması yakın. Eşimin çalıştığı okulun şark illerinde şubesi yok ve bunu beldelendirdim. Eşimin işi sebebiyle İstanbulda kalarak genel idari hizmetleri sınıfına aktarılmak istiyorum mümkün müdür? Şimdiden teşekkür ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 biraz sıkıntılı bir durum.

Bakalım Genel müdürlüğünüz ne cevap verecek.

Sonuçtan haber verirseniz ben de meraklandım doğrusu...

 songül | 19-04-2012 | izmir

mrb hocam benim nişanlım özel sektörde calısıyor bende hemşireyim. alt bölge tayini istedim izmirden muğlaya ama red edildi. özel sektöredede 1 bucuk yıldır calısıyo ne yapmam gerekiyo.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 emsal atamalar varsa ve red cevabına dayandıkları gerekçe keyfi ise dava açabilirsiniz.

 Fatma | 17-04-2012 | erzurum

sayın hocam ben 2 yıldır tsk da 657 tabii devlet memuru olarak çalışmaktayım.eşim yaklaşık 7 yıldır özel bi şirkette çalışmakta bu yaz eşimin yanına(kastamonuya) tayin isteğinde bulunucam fakat eşim özel de çalıştığı için ve bende tsk da çalıştığım için tayin zor yada olmayacağını söylüyorlar bu konuda yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 yine de kadro durumu, becayiş imkanı bir şekilde değerlendirilebilir. Müracaat etmenizde yarar var...

 ASUDE | 13-04-2012 | ESKİŞEHİR

MRB BEN LİSAN MEZUNU OLARAK KPSS SINAVINA HAZIRLANIYORUM NİŞANLIM JANDARMA PİYADE UZMAN ÇAVUŞ DOĞUDA GÖREV YAPMAKTA.SINAV SONUÇLARIMA GÖRE HANGİ BAKANLIKLARDA TERCİH YAPARSAM EVLENDİĞİMİZ ZAMAN EŞİM BENİM BULUNDUĞUM YERE TAYİN İSTEYEBİLİR?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 devlet memuru olmanız halinde atamalarda dikkate alınacaktır...

 FADİME | 12-04-2012 | HATAY

EŞİM SAĞLIK UZMAN ÇAVUŞU BU YIL TAYİNCİYİZ BEN ÜNİVERSİTEYİ KAZANIRSAM OKUL DURUMUNDAN EŞİMİ BENİM BULUNDUĞUM YERE TEKRAR TAYİN İSTEYE BİLİRMİ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eşin üniversite okuması atama gerekçesi olamıyor maalesef...

 yağmur | 12-04-2012 | konya

hocam ben nişanlıyım nişanlım polis ve bu yıl görevde 3 yılı doluyor biz bu yaz evlenece zfakat ben 4 aylık 4bli hemşireyim nişanlımda zorunlu doğu hizmetinde 4 yıl orda kalacak ben bu yıl onun yanına nikah kıyıp eş durumu tayin isteyebilrmiyim yeni çıkan kanunda 3 yılı dolan eşin yanına adaylık kalkmadanda gidilebilr diye duydum doğru mu acaba

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 siz müracaat edin, ancak statü gereği adaylık süresinin bitiminden itibaren alınmanız gerekir...

 devrim | 11-04-2012 | trabzon

ben özel sektörde 3yıldır çalışmaktayım eşim öznur hamın ise urfada tapuda kadrolu memur olarak 1yıldır çalışmaktadır eşimin tayinini yanıma yapılabilirmi bunun için beni bilgilendirmenizi saygılarımla arzederim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 özel sektörde çalıştığınız için bu gerekçeden yararlanamazsınız...

 Dilek YILMAZ | 03-04-2012 | KAYSERİ

Çok teşekkür ederim...Malesef 1,5 yıl oldu,insanın aklı sonradan başına geliyor sanırım...peki bu dilekçe işi bu tarihten sonra sonuç verır mı hocam,uğraşsak sonuç alabilir miyiz?Yoksa onun için de mi 60 günlük bir süre gerekiyordu?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla eşiniz yada siz diğerinizin bulunduğu yere atam için talepte bulunacak. Bu talebin reddi halinde 60 gün içinde dava açabilirsiniz.

 Dilek YILMAZ | 02-04-2012 | Kayseri

Merhaba hocam.Ben öğretmenim eşim il dışından tayin istedi,tercihleri dışında bir kuruma atandı o da öğretmen..Aramızdakı mesafe 200 km,aynı ilde farklı evlerdeyiz mecburen..bu konuda ne yapabiliriz,dava açabilir miyiz ve davanın belli bir zamanı var mıydı?şimdiden teşekkürler...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Atama işleminin tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açmanız gerekiyordu.

Ya dilekçe verip reddi tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açabilirsiniz...

 ilkbey | 01-04-2012 | şırnak

Sayın Adem Bey ben polis memuruyum daha önce şark görevimi yapmama rağmen 1 Haziran 2011 de öğretmen olan eşim kadrolu öğretmen olarak güneydoğuya atandı bende yalnız bırakmamak için yanına tayin istedim 2 yıl sonra burdan dönmeyi planlıyorduk fakat son günlerde gündenme olan konuya bakılırsa benim gidiceğim yere eşim puan yetersizliğnden dolayı gelemiyecekmiş bu doğrumu eğer doğruysa bu durumda ne yapmamız gerekiyor nereye ne şekilde dava açmalıyız.Teşekürler iyi çalışmalar...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 

Malatya idare mahkemesinin aşağıdaki linkteki kararları okuyunuz lütfen.

Size emsal kararlardır...

Mahkemeden Öğretmen Eş Durumu Kararı - HaberKamu.com

 
www.haberkamu.com/.../Mahkemeden-Ogretmen-Es-Durumu-Karari...
23 Şub 2012 – Mahkemeden Öğretmen Eş Durumu Kararı - Memurlar, Kamu, Haberleri, ... ve hizmet puanı yetersizliği nedeniyle engellenmemelidir, dedi.

 Ozan | 01-04-2012 | İstanbul

Sayın Avukat Bey, Eşim Ekim 2013 tarihinde SSK'dan işçi statüsünde emekli olucak. Emekli olduktan sonra, Balıkesir Ayvalık'taki evimize yerleşmeyi düşünüyoruz. Ben 657'ye tabi çalışan devlet memuruyum (branş öğretmeniyim). Acaba eşim emekli olup maaşı bağlandıktan sonra eğer senede iki eş durumu ataması yapılırsa şubat 2014'de, tek eş durumu ataması yapılırsa temmuz 2014'de aşağıdaki maddeden yararlanarak İstanbul'dan Ayvalık'a tayinimi isteyebilir miyim? Teşekkür ederim. (4) Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki altı ay ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir. (4) Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki altı ay ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 elbette bu bütün memurlara emeklilikte tanınan bir haktır.

Süreye dikkat lütfen...

 çiğdem | 30-03-2012 | izmir

Merhabalar hocam, Ben İzmir'de belediyede 5393/49. maddesine göre sözleşmeli personel olarak 1 yıldır çalışmaktayım. Nişanlım ise polis memuru olarak İstanbul'da 1 yıldır görev yapmakta. Kendi tayinim olmadığını bildiğim için nişanlım nikah olması koşuluyla İzmir'e tayin isteyebilir mi? Ayrıca tayin isteme hakkı 1 kereye mi mahsus olur? Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Belki bir defaya mahsus bulunduğunuz yere gelebilir, ancak daha sonra şark hizmeti de devreye girecğinden biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz...

 ufuk | 28-03-2012 | istanbul

hocam ıyı gunler, eşim askeri personel bu sene doğuya tayini var ben adliyenin sözleşmeli zabıt katipliği sınavını kazandım daha göreve başlamadım eşimini yanına tayin durumum olabilir mi? Göreve başlamadan tayin hakkım var mı? yoksa göreve başlamam mı gerekiyor? Bir yıl bekleme şartı asker eşlerinde var mı? Bilgilendirirseniz sevinirim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 aday memurluk dönemini tamamladıktan sonra, atanabilirsiniz...

 

 ibrahim türk | 27-03-2012 | ankara

hocam ben 7 yıllık polis memuruyum.ankara iline geçen dönem haziran ayında geldim.eşim 4/b li hemşire olarak kırıkkaleye atandı.bende tayin delikçesi verdim.ama bana gelen cevap genel atama döneminde değerlendirecektir denildi.Bende telefonla görüştüm ama bir yıl içerisinde 2 tayin olmaz haziranı bekleyeceksin denildi.Şu anda bende 3. dilekçeyi veriyorum.Anayasada ailenin korunması esastır gibisinden bişeyler ekledim.sizce bir an önce atamam için ne yapmam gerekir...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 aile bütünlüğü atamalarda dikkate alınması gereken önemli bir sebep; ancak bunun öncesinde diğer atama esasları da dikkate alınır. Sizin durumunuzda da idare bu nedenle genel atama dönemini beklemiştir...

 ceren kasım | 26-03-2012 | afyon

merhaba hocam ben 4 aydır afyonda aday memurum eşim uzman jandarma. benim sanırım tayin istemem için bir senemi doldurmam gerekiyor, ancak beni telaşlandıran 1 sene sonra benim il müdürüm nakil talebi uygun değildir benim bu personele ihtiyacım var derse benim tayinimi yapıp yapmayacakları. çünkü eğer yapmazlarsa ben eşimden ötürü kimsenin gitmek istemeyeceği kentlere gidicez ve oradaki il müdürleride tayine sıcak bakmayabilirler bu durumda ne yapmam gerekir.cevaplarsanız çok sevinirim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Atamanız yapılır sorun çıkacağını sanmıyorum. 

Ayrıca aday memurluk süreniz dolduktan sonra eşiniz de sizin bulunduğunuz yere atama isteyebilir.

atama safahatı uygunsa tabii...

 

 özge demir | 25-03-2012 | yozgat

Hocam ben sınıf öğretmeniyim eşim Ankara’da astsubay (havacı) 2013 şubatta stajyerliğim kalkıyor eş durumundan Ankara’ya 2013 ağustosta tayin isteyeceğim fakat il emri kaldırıldı puan üstünlüğü getirildi eşim asker eşlerinde puan üstünlüğü aranmadığını her halükarda onun bulunduğu ilçeye atamamın yapılacağını söylüyor aslı nedir aceba yardımcı olur musunuz? Onun bulunduğu ilçeye tayinimin çıkmama durumu var mı? Yoksa puanım kaç olursa olsun tayinim çıkar mı?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Adaylığınız dolduğu anda talepte bulunmanız gerekir...

 Varol Kaplan | 22-03-2012 | Muğla

Adem Bey, ben 15 yıllık Polis Memuruyum. Eşim ise 10 yıllık kadrolu ancak halen sözleşmeli (Aile sağlığı elemanı olarak) Hemşiredir. Benim şark hizmeti sonrasında atamam yapıldığı İlde, İl merkezinde hemşire kadrosu dolu olduğu için aile bütünlüğümüzün korunması adına benim kadromu İlçeye yapmalarına rağmen, eşimin kadrosunu başka bir ilçeye verdiler. İki İlçe arası 60 KM. dir. Eşimin kadrosunun bulunduğu ilçe ile il merkezi arası ise 105 Km.dir. Eşimin kadrosunu benim ilçeme nasıl aldırabilirim. Hukuki dayanağı ve bununla ilgili protokol var mıdır. Şimdiden teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eğer dava açmak için süreleri geçirmediyseniz, dava açmanız iyi olurdu...

Bulunduğunuz ilçede eşinizin kadrosu olduğu halde, ataması yapılmamış ise eşiniz dava açacak...

Aksi takdirde siz eşinizin bulunduğu ilçeye alınmak için yazılı talepte bulunun reddedilirse dava yolunu deneyeceksiniz...

 Ümran | 13-03-2012 | ağrı

Merhabalar Adem Bey. Ben 8 aydır aday memur olarak çalışmaktayım. Atandıkatn sonra evlilik yaptım. Eşim özel sektörde çalışıyor. Eşim özel sektörde çalıştığı için onun 360gün kesintisiz sigortalı olma zorunluluğu varmış duyumlarıma göre. Sizden doğrusunu öğrenmek istiyorum.Eş durumundan tayin istemem için ne kadarlık bir süreyi beklemem gerekiyor? Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

 

Kurum:Bakanlar Kurulu

Kabul Tarihi:19.04.1983

RGT:25.06.1983

RG No:18088

 

 

BÖLÜM I : Genel Hükümler

 

Amaç

 

Madde 1 - Bu Yönetmelik;657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

 

   

 

Kapsam

 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır.

 

    Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,

 

    a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

 

    b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

 

Tanımlar

 

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

 

    a) Yer değiştirme suretiyle atanma, aynı kurumda çalışan memurların, bu Yönetmelikte tesbit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

 

    b) "Kurum" deyimi bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşları,

 

    c) "Hizmet Bölgesi" deyimi bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

 

    d) "Hizmet Alanı" deyimi, hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

 

    e) "Zorunlu Çalışma Süresi" deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

 

    ifade eder.

 

   

 

Temel ilkeler

 

Madde 4 - Temel ilkeler şunlardır:

 

    a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur.

 

    b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

 

    c) Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.

 

BÖLÜM II : Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

 

Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri

 

Madde 5 - Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre (6) hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İlçelerin gelişmişlik sırasına göre tesbiti ve bölgelere dağılımı, hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre kurumlarca yapılır. Devlet Personel Dairesi Kalkınma Planı Dönemlerinde, bu hizmet bölgelerini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri gözönünde bulundurarak ve Devlet Planlama Teşkilatının da görüşünü alarak, yeniden düzenleyebilir.

 

    (Ek fıkra: 17/07/1999 - Yönetmelik: 99/13143 - 1. md.) Ancak, kamu kurum ve kuruluşları altıyı geçmemek ve en az üç bölge olmak üzere, hizmet özelliklerine göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet bölgeleri de belirleyebilirler.

 

    (Ek fıkra: 17/07/1999 - Yönetmelik: 99/13143 - 1. md.) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin ülkenin her yerine etkin olarak götürülebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir.

 

   

 

Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri

 

Madde 6 - (Mülga madde: 17/07/1999 - Yönetmelik: 99/13143 - 2. md.)

 

   

 

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar

 

Madde 7 - (Mülga madde: 17/07/1999 - Yönetmelik: 99/13143 - 2. md.)

 

   

 

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri

 

Madde 8 - Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran - Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır.

 

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 16.03.2004 RG NO: 25404)

Öğretmen olan eşlerin eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır.

 

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 17.06.2008 RG NO: 26909)

Sağlık Bakanlığı kadrolarında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmaları her yılın Ocak ayı ile Haziran-Eylül döneminde yapılır.

 

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar

 

Madde 9 - Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.

 

    Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.

 

    Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

 

    Farklı kurumlarda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.

 

    Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

 

    (Ek fıkra: 21/10/2000 - 2000/1466 S.Yön./1. md.) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

 

   

 

Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

 

Madde 10 - Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde (...) belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir.

 

  

 

 

Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

 

Madde 11 - Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:

 

    a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

 

    b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması,

 

    Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

 

   

 

 

Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

 

Madde 12 - Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:

 

    A Özür Grubu: Sağlık Durumu,

 

    B Özür Grubu: Eş Durumu,

 

    Bu özür grublarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

 

   

 

Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi

 

Madde 13 - (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği"ne göre tam teşekküllü Devlet Hastahanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler heryıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.

 

  

 

Eş Durumunun Belgelendirilmesi

 

Madde 14 - (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanuna tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

 

    Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler heryıl Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler.

 

   

 

Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamıyacağı Hizmet Yerleri

 

Madde 15 - (Değişik madde: 06/05/1992 - 92/3009 K.)

 

    Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;

 

    a) (Değişiklik bend: 17/07/1999 - Yönetmelik: 99/13143 - 4. md.) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

 

    b) (Değişiklik bend: 157/05/2001 - Yönetmelik: 2001/2526 - 1. md.) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,

 

    (Mülga c bendi: 17/07/1999 - Yönetmelik: 99/13143 - 4. md.)

 

    (Değişiklik ikinci fıkra: 17/07/1999 - Yönetmelik: 99/13143 - 4. md.) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

 

    a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV, V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

 

    b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 200.000'i aşan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

 

    Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler.

 

   

 

Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması

 

Madde 16 - Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir.

 

    Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

 

   

 

Atamalarda Hizmet Bölgesi

 

Madde 17 - Aşağıda belirtilen durumlarda kadro imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle;

 

    a) İlk kez Devlet Memurluğuna asaleten atananların,

 

    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca bir sınıftan başka bir sınıfa geçen memurların,

 

    c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanan memurların,

 

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve başlıyacakları Kurumlarınca belirlenir.

 

   

 

Yurt Dışı Dönüşü Atanma

 

Madde 18 - Yurt dışında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları kurumlarınca belirlenir.

 

   

 

 

İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma

 

Madde 19 - Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

 

   

 

Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması

 

Madde 20 - Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurların istekleri de gözönüne alınarak kurumlarınca belirlenir.

 

   

 

Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirmeler

 

Madde 21 - Genel hayatı etkileyen Savaş, Sıkıyönetim, Afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacı ile yer değiştirme suretiyle atanma herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

 

   

 

 

Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

 

Madde 22 - Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

 

    a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

 

    b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

 

    c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86'ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile yada aynı Kanunun ek (2) nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

 

    d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

 

    e) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

 

    f) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

 

    (a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

 

   

 

Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

 

Madde 23 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

 

   

 

BÖLÜM III : Yer Değiştirme Sureti ile Atanmaya İlişkin İşlemler

 

Yer Değiştirme Kurulları

 

Madde 24 - (Değişik madde: 10/08/1994 - 94/6031 K.)

 

    Kurumlar gerekli görmeleri halinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere merkez teşkilatında yer değiştirme kurulu oluşturabilirler.

 

    Kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyeleri kurumlarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

 

    Kurulun raportörlük görevi personel birimi tarafından yerine getirilir.

 

Yer Değiştirme Kurullarının Görevleri

 

Madde 25 - (Mülga madde: 10/08/1994 - 94/6031 K.)

 

   

 

 

Başvurma Şekilleri

 

Madde 26 - Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış memurlar ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı "Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formu"nu doldurarak sicil amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunlundur. Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar için başvuru zamanı kurumlarca belirlenir.

 

   

 

Gerçek Dışı Beyan

 

Madde 27 - Özür grublarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların özür belgelerinin gerçek dışı olduğu tesbit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında Genel hükümler uygulanır.

 

   

 

BÖLÜM IV : Çeşitli Hükümler

 

Özel Yönetmelikler

 

Madde 28 - Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tesbiti öngörülen diğer hususları kapsıyan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. Ancak, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir

 

   

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler ve İlgili Mevzuattaki Hükümler

 

Madde 29 - Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen özel Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kurumların özel Yönetmeliklerindeki yer değiştirme sureti ile atanmaya ilişkin maddeleri ile bunların ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

 

 

Yürürlük

 

Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

   

 

Yürütme

 

Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

   

 

Yönetmeliğe İşlenemeyen Hükümler

 

06/05/1992 tarihli ve 92/3009 sayılı Yönetmeliğin geçici maddesi :

 

    Geçici Madde - Halen çalışmakta olan personelden Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamına girenler hakkında görevli oldukları yerlerde kaldıkları sürece 15 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

 

Geçici Madde

 

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme sureti ile atanmaya tabi memurların bu Yönetmeliğe intikalleri, kurumların özel Yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sağlanır. Buna ilişkin düzenleyici hükümler kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenir.

 

 

Geçici Madde 2 - (Ek madde: 25/07/2001 - 2001/2848 S.Yön./1. md.)

 

    Çevre Bakanlığının yeni teşekkül ettirilen 46 il teşkilatına ait İl Müdürü kadrolarına ilk defa yapılacak atamalarda 6 ay süreyle bu Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

 

 

Geçici Madde 3 - (Ek madde: 21/07/2003 - 2003/5959 S.Yön./1. md.)

 

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca il müdürlüğü kadrolarına yapılacak atama işlemlerinde 31/12/2003 tarihine kadar bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

 

Geçici Madde 4 - (Ek madde: 21/04/2004-25440 S.R.G. Yön./1.mad) Milli Eğitim Bakanlığının il ve ilçe milli eğitim müdürleri haricindeki personelinin 2004 Yılı sonuna kadar yapılacak atamalarında, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

 

 

Ek Madde 1 - (Ek Madde: 03/10/2000 - Yönetmelik: 2000/1228, md.1)

 

    (Değişiklik fıkra: 08/02/2003 - Yönetmelik: 2003/5297 - 1. md.) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,

 

    a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,

 

    b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,

 

    c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,

 

    d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına,

 

    atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

 

    Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

 

    Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

 

    5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait, yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.

 

 

Ek Madde 2 – (EKLENMİŞ MADDE  RGT:06.04.2007  RGNO:26485)

Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

 

 

EKLER

 

1 - SAYILI CETVEL   (DEĞİŞİK CETVEL  RGT: 31.08.2005  RGNO:25992)

 

I. BÖLGE                    II. BÖLGE              III. BÖLGE                IV. BÖLGE                    V. BÖLGE                  VI. BÖLGE

 

1-Adana                  1-Aydın                  1-Afyonkarahisar        1-Amasya                   1-Artvin                      1-Adıyaman

 

2-Ankara                2-Balıkesir               2-Bilecik                      2-Çankırı                     2-Elazığ                       2-Ağrı

 

3-Bursa                   3-Çanakkale            3-Bolu                         3-Çorum                      3-Erzincan                   3-Bingöl

 

4-Gaziantep           4-Denizli                 4-Burdur                     4-Kastamonu              4-Erzurum                   4-Bitlis

 

5-İçel                      5-Edirne                  5-Düzce                      5-Kırşehir                    5-Kahramanmaraş       5-Hakkari

 

6-İstanbul               6-Kayseri                6-Giresun                    6-Nevşehir                  6-Malatya                   6-Kars

 

7-İzmir                   7-Tekirdağ               7-Isparta                     7-Niğde                       7-Sivas                        7-Mardin

 

8-Kocaeli                8-Konya                  8-Kütahya                   8-Sinop                       8-Şanlıurfa                   8-Muş

 

                               9-Manisa              9-Ordu                        9-Tokat                       9-Diyarbakır               9-Siirt

 

                               10-Muğla                10-Osmaniye              10-Yozgat                                                       10-Tunceli

 

                               11-Sakarya              11-Rize                       11-Aksaray                                                     11-Ardahan

 

                               12-Antalya              12-Samsun                  12-Karaman                                                    12-Iğdır

 

                               13-Hatay                 13-Kırklareli                13-Kilis                                                           13-Batman

 

                               14-Zonguldak          14-Trabzon                                                                                         14-Şırnak

 

                               15-Eskişehir            15-Uşak                                                                                              15-Gümüşhane

 

                               16-Yalova                16-Bartın                                                                                             16-Bayburt

 

                                                             17-Karabük                                                                                         17-Van

 

                                                             18-Kırıkkale                                                                                        

 

             NOT: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni düzenleme yapılıncaya kadar ayrıldığı il hizmet bölgesine dahil edilmiş sayılır."

 

2 - SAYILI CETVEL

 

    YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

 

    I - Yer değiştirme sureti ile Atanma İsteğinde Bulunan Memurun:

 

    A - Soyadı:

 

    B - Adı:

 

    C - Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:

 

       (İl veya İlçe belirtilecek)

 

    D - En Son Bitirdiği öğrenim Kurumunun Bulunduğu İl veya İlçe:

 

    E - İkametgahının bulunduğu İl veya İlçe:

 

    F - Halen çalışmakta olduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanı:

 

       İli

 

       İlçesi

 

    G - Bu hizmet bölgesindeki ve alanındaki görev süresi:

 

        (Yıl, Ay, Gün)

 

    II - Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince Yer Değiştirme Sureti İle Atanma İsteğinde bulunuyorsa:

 

       (A) Özür Grubu

 

       (B) Özür Grubu

 

    III - Memurun Yer Değiştirme Sureti ile Atanmak İstediği Hizmet Alanı:

 

       (Tercih Sırasına Göre)

 

       1 -

 

       2 -

 

       3 -

 

       4 -

 

       5 -

 

    NOT: Özür Grubuna dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma ekleyeceklerdir.

 

          Adres:         İmza, Tarih

 

 

 

 şahin | 11-03-2012 | istanbul

Sayın hocam, ben polis memuru olarak görev yapmaktayım eşim ise belediye de 657ye tabi memur olarak çalışmakta belediyelerde tayin durumunun zor olması nedeniyle şark görevim gelmeden eşimin naklini kabul eden bir şark iline tayin olması halinde arkasından kendi tayinimi o ile istememn yasal bir sakıncası olurmu (eş durumundan tayin hakkımızı daha önce kullandık)

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

kurumunuzla irtibat halinde olmanızda fayda var.

Çünkü, sizin atama safahatına göre şark görevinde nerelerde çalışabileceğiniz önemli...

eş durumundan tayin hakkını daha önce kullanmanız yeniden talebe engel değildir.

 AHMET BAL | 11-03-2012 | VAN

Merhaba Adem Bey , ben tarım ilçe müdürlüğünde çalışmaktayım.eş durumundan dolayı tayin istedim ve tayinim çıktı.inşallah yazım yarın bende olacak.ama kurum amirim ben sana yazıyı tebliğ etmiyecem diyor.istersem seni 1 yıl sonra gönderirim diyor.benim burdan ayrılmam için ne yapmam gerekiyor.? iyi çalışmalar

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eğer bunu kasten yaparsa, yani art niyetle sırf size zarar vermek için yaparsa görevi kötüye kullanmadan dahi yargılanabilir...

Böyle bir şey yapması mümkün değil...

Kısa bir süre bekleyin, eğer tebliğ etmezse kurum içi şikayet mekanizması yoluyla hareket edebilirsiniz...

 gül | 02-03-2012 | ank.

ben asistan doktorum, nişanlım da astsubay. eş durumu tayini nasıl oluyor? yani kim kimin yanına yollanıyor? bir de eş durumu tayini istemek için belli bir süre evli olma gibi bir şart var mı, yoksa evlendikten hemen sonra isteyebiliyor muyuz?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 evlendiğiniz anda atama isteyebilirsiniz. 

eşiniz (nişanlınız) astsubay olduğu için onun kendi mevzuatı ve bu doğrultuda görev yaptığı yerlerin hizmet dereceleri ve süreleri var buna uymak zorunda...

sizin de benzeri zorunlu hizmetiniz olduğu takdirde tamamlamanız gerekir...

zaman zaman sıkıntılar çıkıyor ama emsal durumda size benzer bir sürü eş var. bir şekilde çözülüyor.

 ismail öz | 02-03-2012 | K.Maraş

İyi akşamlar hocam. ben yaklaşık 6 yıldır çalışan bir polis memuruyum. Şu an şark görevimi ifa etmekteyim . nişanlım mersin ünv. tıp fakültesinde hemşire olarak görev yapmakta ve yaz sonuna düğün planlarımız var. Eşimin bulunduğum ildeki tıp fakültesine eş durumundan atamasının olması için neler yapmamız gerekiyor. bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. rektörlüklerde bu gibi durumlarda genellikle tayin de zorluk çıkartıyorlar. polis eşi olunca eşimin atamalarda bana bağlı olduğunu biliyorum eşimin tayinini en fazla ne kadar bekletebilme hakları var başvurudan itibaren ne kadar sürede tayinimiz çıkar öğrenebilirmiyim. Teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 nişanlınızın kurumunun muvafakat vermesi gerekecek ve bu konuda zaman zaman sıkıntı yaşanabiliyor...

eğer gecikme yaşanmasın istiyorsanız resmi nikahınızı yapıp, atama talebinizi ona göre isteyebilirsiniz...

 selim kara | 28-02-2012 | balıkesir

merhabalar oncelıkle cevaplamalırınız ıcın tesekkur ederım.. benım eşim 4b sozlesmelı hemsıre adanada eylul ayından berı calısıyor nıkahımızı mayıs da yaptık ben ıse balıkesırde astsubayım eşimı derhal yanıma aldırabılırmıyım?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 adaylık süresi dolmadı ise beklemeniz lazım...(bir yıl ise Eylül 2012'de dolacaktır)

 lara26 | 27-02-2012 | esk

öncelikle iyi günler. eşim astsubay ben ise kpss ile içişleri bakanlığına atandım. adaylığımın kalkmasına kısa bir süre kaldı. eş durumundan tayin isteyeceğim ancak sürecin nasıl izleyeceğini bilmiyorum. öncelikle gitmek istediğim valiliğe dilekçe verip oranın benim için bulunduğum valilikten muvafakat istemesimi gerekiyor yoksa direk çalıştığım valiliğe dilekçe verip bakanlıklamı yazışmam gerekiyor. yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Eşiniz görev yaptığı yerden bir yazı alacak,

siz de bu yazıyı kurumunuza ibraz ederek, bir dilekçe ile .....tarihinde evlendiğiniz, eşinizin ekte sunulan belgede görüldüğü üzüre halin..........................k.lığı emrinde görev yaptığını, aday memurluk sürenizin dolduğunu, eşinizin ....şehrinde ... kendinizin ...... olmanızdan dolayı maddi ve manevi yönden büyük sıkıntılar çektiğinizi bu nedenle atamanızın eşinizin görev yaptığı.....iline yapılmasını...

şeklinde talepte bulunacaksınız.

kurumunuzun istediği başka evraklar var ise onları da sunarsınız...

 

 ebru doğan | 27-02-2012 | urfa

merhaba hocam. benim sorum ben meb de urfada öğretmenim ve adaylığım kalktı. yeni evlendim ve eşim tsk samsun da hava astsubayı. mebin yeni duyurusuna göre il emri kaldırılmış.puan briktirmeye kalkarsak yıllar sürer gidişmiz. bu bizi de etkiler mi yoksa tsk-meb arasındaki protokolden dolayı gidebilir miyim eşimin yanına?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 protokolden yararlanırsınız. özür grubu atamalarında atama isteyebilirsiniz...

 ışıl yaman | 21-02-2012 | kars

sayın hocam,verdiğiniz bilgiler için önecelikle tşk edrm.ben sağlık personeliyim eşim jandarma eş durumundan altı ay önce karsa geldim eşimle ayrılma sürecindeyiz bakanlık beni eski çalıştığım görev yerine tekrar atar mı,tşk ler...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği

 

Madde 21 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1)

Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

 

Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.

 

(DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 6) (KOD 5) Eşi vefat eden personel ile herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenler standardın uygun olması halinde, talebi doğrultusunda, eşinden boşanan personel ise C ve D hizmet grubu illerinden birine, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatları boşanma ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılır.

 

İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak atama müracaatları, eşin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde yapılır.

 

Eşi şehit ve malül gazi olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri yerine getirilir.

 

Aşağıdaki fıkralar doğrultusunda atanan personel; bu madde gereğince atanmasına esas teşkil eden belgeleri İl Sağlık Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, atama gerekçeleri sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 6) (KOD 5) Bulunduğu ile atama gerekçesi sona eren personel, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda çalışmaktaysa talebi halinde yerinde bırakılır. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 6) (KOD 5) Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 6) (KOD 5) Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 6) (KOD 5) Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan atama gerekçesi sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar. (MÜLGA CÜMLE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 5)

 

Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eşlerinin;

 

a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (DEĞİŞİK İBARE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 5) birinci fıkrasının (C) bendine göre istihdam edilenler ve aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

 

b) Milletvekili, noter, belediye başkanı ve muhtar olduğunu,

 

(DEĞİŞİK BENT RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 6)

c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,

 

Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu şekilde belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir.

 

Ancak, bu maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri dört yıllık süre kapsamında değerlendirilir.

 

Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eşlerinin, eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olması şarttır.

 

Uzman tabip (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 6) ve tabiplerin bu madde doğrultusundaki atama talepleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde yerine getirilir.

 

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (KOD 5) (KOD 4)

Bu madde doğrultusunda atanma talepleri kabul edilen personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların görev yerleri, Bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir.

 

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384)

Bu maddenin yedinci fıkrasının (a) bendi hükümlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilen personelin eşine uygulanma usul ve esasları yönerge ile düzenlenir.

 

Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.

 

Stratejik personelin atama taleplerinde bu maddenin (EKLENMİŞ İBARE RGT: 22.10.2009 RG NO: 27384) (a) ve (c) bendi ile son fıkrası uygulanmaz.

 

 Mustafa KÖSE | 20-02-2012 | KAYSERİ

Hocam iyi günler, Emniyet teşkilatında 3 yıldır polis memuru olarak görev yapmaktayım. Bu sene şark görevim geldi. İpka dilekçesi verdim. Ancak genelgede bir durum dikkatimi çekti. En fazla 3 sefer ipka dilekçesi verilebilir denmekte. Eşim aynı ilde üniversite hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta( kadrolu ancak üniversite kadrosunda ). Üniversite Eş durumu için muvaffakiyet vermediği için veya sağlık bakanlığı kadrosuna geçiş sağlamadığı için eşimin tayini mümkün olmuyor. Bu durumla karşılaşırsam ne gibi bir yol izlemem gerekiyor. Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Anlattığnız gibi durumunuz sıkıntılı. Emniyet genel müdürlüğü takdir hakkını üç kez ile sınırlı tutmuş...eşinizin kurumu muvafakat vermediği takdirde dava açabilirsiniz ama sürekli söylediğim gibi, idarenin keyfi karar verdiğini, muvafakat vermemesinin hizmet gerekleri ile bağdaşmadığını ortaya koymalı ve emsal atalamalarla savınızı destekleyebilmelisiniz...

 ahmet kaleönü | 20-02-2012 | istanbul

merhaba hocam. bir sorum var yardımcı olursanız sevınırım...ben istanbulda 1,5 yıldır polıs memuruyum. asaletim tasdik oldu. eşimle yaklasık 1,5 ay önce resmi nikahımız yaptık. Eşim ise Hatay'da ziraat bankasında 3 aydır çalışmakta. asaleti tasdik olmadı. ben emniyet genel müdürlüğüne eş görevi nedeniyle tayin dilekçesi verdim. ancak eşim memur olmadığı işçi statüsünde olduğu için tayinim reddedildi. eşime ise ziraat bankası bölge müdürlüğü personel daire başkanlığından 5 yıl boyunca başka bir banka şubesine dahi tayin isteyemeceğine ilişkin yazı geldi. kısacası bu durumu nasıl aşabiliriz? idare mahkemeye dava açmam durumunda nasıl bir sonuç alabilirim? idare mahkemenin kurumlara karşı yaptırımı ne şekilde olabilir? değerli bilgilerinizi paylaşırsanız sevınırım. teşekkurler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Zamandışı Atama

            Madde 19-Aşağıdaki yazılı hallerde 18 inci maddedeki genel atama ve yer değiştirme zamanına bağlı kalınmaksızın ve atama istek formu istenmeksizin her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.

            a) Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler,

            b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,

            c) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yer görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,

            d) Personelin rütbesinin yükselmesi sebebiyle bulunduğu yerde göreve devam imkanının kalmaması,

            e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu,

            f) Eşinin ve çocuğunun ölmesi,

            g) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan  eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması,

            h) Yönetmeliğin 34. üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,

            ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine,

            k) Mevzuat değişikliği,

            l) (Ek Bent :26.03.2002/24707) Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi

            m) (Ek Bent :26.03.2002/24707) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi halinde.

 

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

            Madde 38- (Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

            Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

            Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

 

eşinizin kurumundan aldığınız yazıyı da ekleyerek yeniden talepte bulunup reddedilirse dava açmaktan başka şansınız yok...

 

 

 

 

 

 umut | 19-02-2012 | hatay

Hocam İyi akşamlar. Öncelikle bilgilendirme ve yardımlarınız için teşekkürler. Ben tapu müdürlüğünde 5 aydır aday memurum. Nişanlım ise Ankarada Özel sektörde mühendis olarak çalışıyor. tapu kadastronun yönetmesinden anladığım kadarıyla eğer eşin bir kurumda memur olarak çalışıyorsa aday memurlugun bittiği sürede isteyen istediğinin yanına geliyor. ama benim nişanlım özel bir şirkette çalıştıgı için nasıl bir sürec izlemeliyiz. Sonuçta onun benim yanıma gelmesi hiç bir şey ifade etmiyor, bu süreç zor mu olur , imkansız mı yoksa kolay olabilir mi? yoksa istifamı etmem gerekir? şimdiden teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 BU DURUMDA, İDARENİN TAKDİR YETKİSİ OLDUĞU AÇIK.

KURUMUNUZ, HİZMET İHTİYACI, KADRO VE PERSONEL DURUMU İLE SİZİN MESLEKİ SAFAHATINIZI GÖZETEREK,

EMSALLERİNİZE YÖNELİK AVANTAJ TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİNİ DE DEĞERLENDİREREK KARAR VERECEKTİR.

KARARIN KEYFİ OLMASI DURUMUNDA DAVA AÇMA İMKANINIZ VAR TABİİ.

ANCAK MEVZUAT ÇOKTA LEHİNİZE DEĞİL MAALESEF... 

SİZ ELBETTE ADAY MEMURLUĞUNUZUN BİTMESİNİ BEKLEYECEKSİNİZ ÖNCELİKLE...

 ömür | 16-02-2012 | diyarbakır

merhaba avukat bey..ben tsk da görevli muvazzaf subayım.şu anda çalıştığım yerin garnizon süresi 2 yıl ve ben mayıs atamalarıyla tayin olucam...aynı zamanda eşim bu sene ilk defa yapılacak olan diş hekimliği uzmanlık sınavı(dus) na nisan da girecek ve aldığı puana göre ülkemizin her hangi bir diş hekimliği fakültesine uzmanlık eğitimini almak üzere atanacak.bizim yaşadığımız sıkıntı ise,örneğin ben istanbula bu yıl tayin oldum.eşim ise erzurum üniversitesi diş hekimliği fakültesinde herhangi bir branşta uzmanlığını kazandı ve atandı.bu durumda eşimi benim yanıma tayin ederler mi??yada beni onun yanına garnizon süremin hemen başında olmama rağmen eylül atamalarıyla eğer kadro varsa gönderirler mi???eğer eşimin uzmanlık eğitimin alacağı yerde kadro yoksa neler yaşayabiliriz??bu konuda bana yardımcı olursanız eğer mart ayında tayin formunu yenileyebilirim.teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Ömür Bey,

mevzuatın amir hükümleri açık ama Komutanlıkların farklı uygulamaları var.

Benzer durumda,

bu yıl bir müvekkilimi batı garnizonunda birinci yılında olduğu için (bir yılda atama olmaz gerekçesiyle, daha doğrusu bulunulan garnizonda en az iki yılı doldurma şartı gerçekleşmediği gerekçesiyle) müvekkili eşinin bulunduğu doğu garnizonuna almadılar.

daha önceki yıllarda ise Şanlıurfa doğu garnizonu iken, eşi uzmanlığı kazanan bir personeli Erzurum'a almışlardı... 

Onun sizin yanınıza gelmesi ise malumunuz daha da zor. 

yine eşinizin durumunu belirterek atama talep edebilirsiniz. 

 

 

 

 mustafa mavzer | 15-02-2012 | istanbul

hocam öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. dün de yazmıştım size hocam eşim kadrolu öğretmen ben nüfus müdürlüğünde vhki olarak çalışıyorum eşimin yanına tayin için hangi belgeler lazım olack dilekçeme ek olarak birde hocam dilekçemi nasıl yazsam daha etkili ve açık olur o konudada yardımcı olursanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim hocam saygılarımla...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eşinizin görev yerine ilişkin belge,

varsa çocularınıza ilişkin okul durumu v.b. belge,

dilekçenizde, kaç yıldır çalıştığınızı, evlilik sürenizi, eşinizin ve sizin ayrı ayrı olarak yapmak zorunda kaldığınız masrafları (kira ve ulaşım gibi)

görev yerinizde sizin atanmanız halinde, hizmetin aksamayacağına ilişkin somut bir durum var ise bu durumu...

Çektiğiniz sıkıntıları ve durumunuzu özetleyeceksiniz yani...

 Abdullah | 14-02-2012 | Burdur

İyi günler. Ben Emniyet teşkilatında Görev yapmaktayım atanalı 3 ay gibi süre oldu. Eşimde şubat atamasında meb de atandı. Eşimin eş durumundan yanıma gelmesi için en erken süreç nedir? Eşim daha önce ücretli öğretmen olarak 1 yıl gibi bir süre çalışmıştı. Bunun asaletinin tasdik olmasında yada atamasında herhangi bir etkisi varmıdır? Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eşiniz Devlet memuru olarak atandığına göre aday memurluk süresi yeni başlamıştır. Bir yılı doldurmasının ardından atama isteyebilir.

 mustafa mavzer | 14-02-2012 | istanbul

hocam ben istanbulda içişleri bakanlığı bünyesinde nüfus müdürlüğünde vhki olarak görev yapıyorum. eşim ise kadrolu öğretmen eşimin yanına tayin dilekçesi vereceğim muvaffakat konusunda istanbulda çalıştığım kurum sorun çıkarırmı benim ne yapmam gerekiyor hocam. eşim doğuda öğretmenlik yapmakta ve öğretmenlikte doğu görevini halen bitirmemiş durumda hocam yarırdımcı olursanız sevinirim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Bildiğim kadarı ile İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol vardı. Sizi kapsar mı bilmiyorum. Ancak, eşiniz doğuda olduğu için Sizin İstanbul'dan doğuya atanmaya yönündeki talebinizin sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Bir an evvel dilekçe verip süreci görmeniz gerekiyor...

 serpil | 13-02-2012 | sivas

merhabalar. Üniversitede 3 yıldır memur olarak çalışmaktayım .Eşim başka bir ilde özel çalışmaktadır. Kurumumdan muvafakat alamadığım takdirde idari mahkemeye başvurumda Yürütmeyi durdurma kararını kazanma ihtimalim nekadar yüksek ve diğer önemlisi yd yaklaşık nekadar sürede sonuçlanır benim için önemli. Teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eş durumu atamada önemli bir etken ama, kurumunuzun muvafakat vermesi de gerekli ve zorunlu.

bu konuda benzer sorulara da verdiğim cevapta olduğu gibi, kurumunuz muvafakat vermeme işleminde haklı ve hukuka uygun gerekçeler öne sürebilmeli. Eğer bu tür gerekçeleri yok ise yahut var olduğunu idda ettikleri halde siz aksini ıspatlayabiliyorsanız ve küçük çocuğunuz bulunduğunuz yerdeki sıkıntılar telafisi güç zararlar içeriyiorsa yürütmenin durdurulması kararı öncelikle verilebilir. 2-3 ay içinde yürütmenin durdurulması karara bağlanır.

 hicret aslan | 12-02-2012 | ısparta

nişanlım uzman jandarma ben ise özel kurumda hemşireyim.evlendiğimde nişanlımın bulunduğum yere tayini çıkabilir mi?bilgilendirirseniz sevinirim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 JGY:52-12 Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesi; 9 ncu bölümünde Eşleri Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Personele Uygulanacak Esaslar” başlığı altında bu hususu da düzenlemiş bulunmaktadır. Düzenleme aynen aşağıya aktarılmıştır:

 

     “ 3. Eşleri Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Personele Uygulanacak Esaslar: (a) Eşleri özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin, atanma talepleri 1,2,3 ncü derece garnizonlar içerisinde veya sıralı hizmet garnizonları içerisinde garnizon hizmet süreleri dolmadan uygun görülmez. Ancak 1,2,3 ncü derece garnizonları ile sıralı hizmet garnizonları arasında atamaya tabi tutulan personelin eşi ile birlikte çalışabilecekleri bir garnizona atanmaları emsallerine göre avantaj sağlamayacak şekilde kadro, rütbe ve muvazene imkanları ile safahatı göz önünde bulundurularak değerlendirilir. …  Şeklinde düzenlenmiştir.

 murat biçer | 12-02-2012 | canakkale

benım nısanlım savcı ben mı ona tabıyım omu bana anlayamadım acaba bunu cvplarmısınız

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 siz ne iş yapıyordunuz hatırlayamadım  ama eğer Jandarma personeli idi iseniz

 

JGY:52-12 Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesi de;

 

9 ncu bölümünde “Eşleri Devlet Kuruluşlarında Çalışan Personele Uygulanacak Esaslar” başlığı altında

 

a.       Eşleri Devlet Kuruluşlarında görevli subay, astsubay ve uzman jandarmaların atamalarında, eşlerinin memuriyet görevi göz önünde tutulur. Talep ettikleri garnizonlara atanmaları; muvazene, kadro ve ihtiyaç durumu ile safahatı ve sıralı hizmet garnizonu hizmet sırası dikkate alınarak öncelikle yapılmaya çalışılır.

b.       Personelin eşleri ile ilgili atama sorunlarını Atama İstek Formlarında açıkça belirtmeleri ve eşlerinin atanabilecekleri illeri ve görev yerlerini gösteren ve ilgili kurumca onaylanmış belgeleri göndermeleri halinde atamalarında bu hususlar değerlendirilir.

 sevinç keskin | 10-02-2012 | ankara

ben ankara üniversitesinde memurum aday memurluğum bitti. nişanlım özel bir şirkette çalışıyor. yaza düğünümüz var acaba eş durumumdan tayinim olabilirmi?? şimdiden teşekkürler...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Önce eşinizin bulunduğu yerde bir işyerine (üniversiteye)başvurunuz kabul görecek;

ardından üniversiteniz muvafakat vermeli...

 

 adem | 10-02-2012 | kütahya

merhaba hocam.size eş durumu ile lgili bir sorum olacaktı.ben kütahya'da görev yapmakta olan bir öğretmenim.nişanlım sözleşmeli acil tıp teknisyeni(att)olarak erzurumda görev yapıyor.evlendiğimizde benim görev yaptığım kütahya'ya eş durumu ile gelebilirmi?teşekkürler...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sözleşmeli personel olarak kendi mevzuatlarında bir engel yok ise ve aday memurluk durumu yok ise elbette mümkün...Ancak, Üniversitede çalışıyor iseüniversitenin muvafakat vermesi gerekli...

 ersin | 08-02-2012 | elazığ

hocam öncelikle saygılar; 2010 yılı özürlü memur kadrosundan elazığ/ kovancılar mili eğitim bakanlığı anadolu ögretmen lisesinde göreve başladım,aday memur sürem doldu , tayinimin memleketime yakın bir yere çıkması için ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Elazığ'daki hizmet sürenizi tamamlamanız da gerekiyor sanırım.

bu süre tamamlandıktan sonra atamanız olur diye değerlendiriyorum.

 

 merve | 08-02-2012 | alanya

mrb hocam daha önce yanıtladınız belki kusura bakmayın ama 4c liler içinde geçerli mi soracağım soru ..ben 4c li olarak bir devlet kurumunda çalışıyorum nişanlım başka bir il de polis memuru.nişanlımın benim bulunduğum il e ataması olur mu acaba .teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eğer nişanlınızın bulunduğu ilde hizmet süresinin tamamlaması esas ise bu süre tamamlandıktan sonra eş durumundan yanınıza gelebilir.

 vefa | 07-02-2012 | mesin

iyi günler 5 yıldır sigortam yatıyo özel sektördeyim eşim ise pomemde polis eğitimi temmuzda bitecek eşimle aynı memlekente doğduk ben halen çalışıyorum eşim bu durumdan yararlanıp atamasını benim yanıma alabilirmi ve işten ayrılma durumunda bu imkanlar yine geçerlimi

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

  

 

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME  YÖNETMELİĞİ

 

 

            Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu            : 06.08.1992  No : 92/3393

            Dayandığı Kanunun Tarihi                                      : 4.06.1937, No : 3201

            Resmi Gazetenin Tarihi  ve Sayısı                          : 11 Eylül 1992,  Sayı: 21342

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

           

Amaç

            Madde 1- Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

            Madde 2- Bu Yönetmelik, Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli her derecede ve rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel ilkeleri, hizmet bölgelerini ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin diğer hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

            Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

            a) Bakanlık, İçişleri Bakanlığını,

            b) Genel Müdürlük, Emniyet Genel Müdürlüğünü,

            c) (Değişik:26.03.2002/24707)  Hizmet Bölgesi, (Ek-1) haritada belirtilen iki ana bölgeyi,

            d) (Değişik:26.03.2002/24707)Alt Bölge, hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve (Ek-2)'de  gösterilen il ve ilçeler grubunu,

            e) (Değişik:26.03.2002/24707)  Zorunlu Bölge, ikinci hizmet bölgesini,

            f) (Değişik:26.03.2002/24707)  Zorunlu Hizmet Süresi, iki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet sürelerini,

            g) TMK (Teşkilat-Malzeme-Kadro), Emniyet Teşkilatının merkez kuruluşu ve bağlı kurumları ile il ve ilçe birimlerinin, gruplandırılmış personel, malzeme ve kadrolarının tesbitine dair esasları,

            h) Birim, Teftiş Kurulu ve Polis Akademisi başkanlıklarını, Hukuk Müşavirliğini, Daire Başkanlıklarını, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve T.B.B.M. Koruma Müdürlüklerini, taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını,

            ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

 

Bölge Tesbitine Ait Esaslar

            Madde 4-(Değişik:26.03.2002/24707) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibariyle iki hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, personelin bu yerlerdeki zorunlu hizmet süreleri gözönüne alınarak alt bölgeler şeklinde gruplandırılmıştır.

            Bu Yönetmeliğe ekli haritada (Ek-1) ana bölgeler, (Ek-2) cetvelde de alt bölgeler gösterilmiştir.

           

Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu

            Madde 5- Personelin, atandığı bölgede, bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tesbit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur.

 

Standart Kadronun Aşılmaması

            Madde 6- Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve bağlı kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçe kuruluşlarının kadrolarına yapılacak atamalarda, bu birimler için hizmet bölümleri ve rütbeleri itibariyle (TMK)'ya göre tesbit olunan standart kadro sayısı herhangi bir sebep veya suretle aşılmaz. Ancak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlık onayı ile geçici süre için yapılan kadro takviyesi ve iller arası kuvvet kaydırma işlemleri bu sınırlamaya tabi değildir.

 

Personelin Atanamayacağı Yerler

            Madde 7 – (Değişik:26.03.2002/24707) Personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.  

a) Personel, kendisinin doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu yer ile eşinin nüfusa kayıtlı olduğu veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu ya da nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri il ve bu ile bağlı ilçelere atanamaz. 

            b) Atandığı ilde (a) bendinde belirtilen durumdaki bir kimse ile evlenen personelin, yer değiştirmesini gerektiren başka bir sebep olmadıkça en geç üç  yıl içinde atama istek formu doldurtularak bulunduğu il dışında bir yere ataması yapılır.

            c) (Değişik:26.03.2004/25385)  Son genel nüfus sayımına göre merkez nüfusu bir milyonu aşan şehirler için (a) ve (b) bentleri hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, o ilin ilçelerinden birinin nüfusuna kayıtlı veya doğduğu yer ise o ilçeye atanamazlar

            d) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az 5 yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı İl Valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.

 

Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu İle Eğitim Kurumlarına Atama

Madde 8 – (Mülga: 08.04.2001/24367)

 

Personelin Hizmet ve Özel Durumlarının Gözetilmesi

            Madde 9- Personelin bir hizmet bölgesindeki hizmet süresini bitirmeden atama durumuna düşmemesi ve asgari derecede yer değiştirmesi için, atamalar birkaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır.

            (Değişik 2.Fıkra:26.03.2002/24707) Merkezce yapılacak atama ve yer değiştirmeler ile il içinde yapılacak atama ve yer değiştirmelerde, personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık ve diğer özel durumlarını (çalışma öğrenim vb.) belgelendirmeleri halinde, bu durumları, hizmet ihtiyacının elverdiği ölçüde dikkate alınır.

 

Personelin Rütbe ve Kıdeminin Dikkate Alınması

            Madde 10-(Mülga:26.03.2002/24707)

 

Aday Memurların Yer Değiştirmeleri

            Madde 11-(Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet Memurları ile evli emniyet mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Esas ve Usuller

 

Öncelik Sırası

            Madde 12 - Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen bölgelere yapılacak atama ve yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslara sıra ile uyulur.

            a) Hizmet bölümlerine ve ihtiyaca uygun kadro ve rütbeler,

            b) İdari veya asayişle ilgili sebepler,

            c) Personelin, eşinin ve çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları,

            d) Personelin Atama İstek Formunda belirttiği yerler ile özel durumları (çalışma, öğrenim vb,)

 

İlk Atama

Madde 13- (Değişik:26.03.2002/24707) Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksekokullarından  mezun olanların  ilk ataması öncelikle birinci bölgeye yapılır.

Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olan  polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle çevik kuvvet birimlerine veya koruma hizmetlerine yapılır.

Polis Akademisinden mezun olan komiser yardımcıları ile Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olanlar , 7 nci madde hükmü ile teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti saklı kalmak kaydıyla,

            a) Kadro, hizmet ve ihtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere kur'a usulü ile atanırlar. Kur'a çekmede, Yönetmelikte atanamayacağı belirtilen yerlerden birini çeken personele yeniden kur'a çektirilir. Devlet memurları ile evli bayan polis memurları için kur'a çekilen yerler Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Ayrıca, kur'a çekimini müteakip 24 saat içinde aralarında anlaşarak yer değiştirmek isteyenlerin beyanları alınmak suretiyle yer değişikliği yapılabilir.

            b) Polis Akademisini veya Polis Meslek Yüksekokullarını derece ile bitirenlerin %5' i birinciden başlamak üzere, atanacakları yerleri gösteren listedeki yerlerden istedikleri yerlere atanırlar. Ancak, bu sayı adı geçen öğretim kurumlarını bir öğrenim döneminde bitirenlerin sayısı ne olursa olsun 10 kişiyi geçemez.           Yukarıda belirtilen kurumlardan o dönemde mezun olanların sayısı 50 kişiden az ise, yalnız okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü kur’aya dahil edilmez ve atamaları yukarıdaki hükümlere göre yapılır.

 

Mesleğe Yeniden Alınmada Süre ve Atama Şartı

Madde 14- İstifa eden veya isteği ile emekli olan personelin yeniden mesleğe alınmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92,93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine bağlıdır.

            Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar, istifa veya emeklilik suretiyle yeniden ayrılırlarsa, tekrar mesleğe kabul edilmezler.

            Birinci fıkraya göre mesleğe alınmış olanlar, istifa ettikleri veya emekliye ayrıldıkları tarihte atanmış oldukları veya görevli bulundukları bölgeye, bunlardan birinci bölgeye atanma durumunda olanlar sicil numarasına göre emsalleri ikinci bölge hizmetini yapmış veya yapmakta ise ikinci bölgeye atanırlar ve bu bölge için tesbit olunan hizmet süresi sonuna kadar kalırlar. Ancak, ikinci bölgede hizmet süresinin 2/3 ünü tamamlamış olanlar için bu hüküm uygulanmaz.

 

 

Bölgelerarası Yer Değiştirme

            Madde 15(Mülga:26.03.2002/24707)

 

Atama ve Yerdeğiştirme İşlemlerinde Yetkili Makamlar

            Madde 16- 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun uyarınca, Emniyet Teşkilatına mensup personelden;

a) Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde ünvanları sayılan personelin atama ve yer değiştirmeleri müşterek kararla,

            b) Yukarıdaki (a) bendi kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek derecelerine mahsus ünvanları taşıyan kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile,

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan personelin atamaları ile yer değiştirme suretiyle atamaları Genel Müdürün onayı ile yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvurma Usulü ve Atama Zamanı

           

Atama İstek Formlarının Gönderilmesi

            Madde 17-(Değişik:26.03.2002/24707)  Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak  atamaya tabi olan personelin atama istek formları, bağlı bulunduğu birim tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.Genel Müdürlük atama istek formundaki taleple bağlı değildir.

            Zaman dışı atamaya esas belgeler ise, bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.Bu kapsamdaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir.

 

Atama İşlemlerinin Zamanı ve Bildirme

            Madde 18- (Değişik:26.03.2002/24707) Atamalar kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre bilgisayardan yaralanılarak yapılır.

            İkinci bölgeye atanacakların isimleri emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı, ikinci bölge hizmetlerini o yıl tamamlayacak olanların en az  % 50 fazlasıyla tespit edilir.

Personel Daire Başkanlığı, her yıl Nisan ayı sonuna kadar o yılın yer değiştirme planlarını hazırlar.

 

Zamandışı Atama

            Madde 19-Aşağıdaki yazılı hallerde 18 inci maddedeki genel atama ve yer değiştirme zamanına bağlı kalınmaksızın ve atama istek formu istenmeksizin her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.

            a) Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler,

            b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,

            c) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yer görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,

            d) Personelin rütbesinin yükselmesi sebebiyle bulunduğu yerde göreve devam imkanının kalmaması,

            e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu,

            f) Eşinin ve çocuğunun ölmesi,

            g) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan  eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması,

            h) Yönetmeliğin 34. üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,

            ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine,

            k) Mevzuat değişikliği,

            l) (Ek Bent :26.03.2002/24707) Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi

            m) (Ek Bent :26.03.2002/24707) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi halinde.

 

Atama ve Yer Değiştirme Emrinin Tebliği

            Madde 20- Atama ve yer değiştirme emirleri atanan personelin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek ilişiği kesilir. Daha üst makamlar atama emrini geciktirmeksizin aşağı kademelere ulaştırmakla sorumludurlar. Atanan personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı Devle Memurları Kanununun değişik 62 inci maddesi hükmü uygulanır, Ancak sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki hesap ve malları devir ve teslim için bir aya kadar süre verilebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri ve Süreleri

 

Hizmet Bölgeleri

            Madde 21- (Değişik:26.03.2002/24707)  Emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci  bölge olmak üzere iki  hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgeler (Ek-1)'deki haritada gösterilmiştir.

            Her bölge, bölgeye  dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar (Ek-2)'deki cetvelde belirtilmiştir. Emniyet Teşkilatındaki il ve ilçe  kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe  bağlı kuruluşlarda görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu  il /ilçe merkezinin hizmet süresi kadardır.

           

Mesleğe Giriş ve İlk Atama

            Madde 22- (Mülga: 08.04.2001/24367)

           

Bölgeler ve Hizmet Süreleri

            Madde 23-(Değişik:26.03.2002/24707)  Personelin bölgelere göre zorunlu hizmet süreleri;

            a) Birinci  bölgenin;

                        A- Alt bölgesine girenler          10  yıl,

                        B- Alt bölgesine girenler           8  yıl,

                        C- Alt bölgesine girenler          7  yıl,   

                        D- Alt bölgesine girenler          6  yıl,   

            E- Alt bölgesine girenler           5 yıl,

            F- Alt bölgesine girenler           4 yıl,

            G- Alt bölgesine girenler          3 yıl,

 

b) İkinci bölgenin;

                        A- Alt bölgesine girenler          4  yıl,

                        B- Alt bölgesine girenler           3  yıl,

                        C- Alt bölgesine girenler          2  yıl,

            Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların atanma talebinde bulunmaları halinde, tercih formları alınmak suretiyle talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir.Bu maddenin uygulanmasında Personelin görev yapmakta olduğu alt bölgelerde gözönüne alınır.

Personelin Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur.

            Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci  bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci  bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri  uygulanır.

 

İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması

            Madde 24- (Değişik:26.03.2002/24707)İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir.

            İkinci  bölgeye bir defadan fazla atanacak olanların sırası, bu bölgeden önceki dönüş yılları ve sicil numaraları esas alınarak yapılır.

            Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır.

            İkinci bölge hizmetine ikinci kez kendi talebi ile atanmak isteyen polis memurlarının müracaatları halinde en az beş yıl birinci bölgede hizmetini tamamlaması durumunda ihtiyaç durumu gözönünde bulundurulmak suretiyle ve daha önce çalıştığı il’e atanmamak kaydıyla atamaları yapılabilir. Bu şekilde ikince defa atanan personel bölgedeki hizmet sürelerini tamamlamak zorundadır.

 

Bayan Memurların Zorunlu Bölge Hizmetleri

            Madde 25- Emniyet hizmetleri sınıfına mensup bayan personelden ikinci bölgede zorunlu hizmete tabi olacakların sayısı, söz konusu bölgede bayan çalıştırılması gereken birimlerin ihtiyaçları göz önünde alınarak tesbit edilir ve atamaları bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yapılır.

 

Eksik İkinci Bölge Hizmetinin Tamamlatılması

            Madde 26- (Değişik:26.03.2002/24707) Personelden ikinci bölge hizmetini tamamlamadan diğer bir bölgeye alınarak yerdeğiştirmiş olanlar sebebin ortadan kalkmasına müteakip noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere genel yer değiştirme süresi içinde eski bölgelerine atanabilir.

 

İkinci Bölgede Göreve Geç Başlayanlar

            Madde 27- (Değişik:26.03.2002/24707) İkinci bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, personelden kaynaklanmayan ve idarece kabul edilebilir bir özür olmaksızın  atandığı yerde göreve 15 Ekim'den sonra başlayanların ikinci bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren, o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.

            1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin atamaları içinde bulunulan yılın genel atama döneminde yapılır.

 

Yer Değişikliği Nedeniyle Hizmet Sürelerinin Farklı Yerlerde Geçirilmesi

            Madde 28- Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik bölgelerde geçen personelin hizmet süresi, yer değişiminden önceki bölgede kaldığı süre, kalınması gereken sürenin 2/3'ü veya daha fazla ise önceki bölge, daha az ise yeni bölge hizmet süresine göre hesaplanır.Ancak, aynı bölge veya il içinde son atandığı yerin hizmet süresi daha az ise, bu yerde en az bir yıl çalışması şartıyla süre indirimi uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Ertelemeler

 

Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Erteleme

Madde 29--(Değişik: 08.04.2001/24367)Atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak personelden, merkez teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumları Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanır.

(Değişik 2.Fıkra:24.09.2003/25239) İkinci  bölgede hizmet yapma sırası gelen personelden, kalması veya tayin edilmesinde yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar teklif yapılabilir. Bu personelin sayısı ikinci  bölgeye ataması  yapılacakların % 5'ini geçemez.Ancak; bu oran her yıl genel atama dönemine yönelik olarak; teşkilat ve ülke genelinde meydana gelebilecek ihtiyaç ve değişiklikler çerçevesinde Bakanlık onayıyla %10 oranına çıkartılabilir.Her yıl tespit edilecek bu orana karşılık gelen personelin sayısı, ikinci bölgeye ataması yapılacakların, %5’i birinci defa, % 3’ü ikinci defa, % 2’si üçüncü defa olmak üzere toplam %10’unu geçemez.

            (Değişik 3.Fıkra:24.09.2003/25239) Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme teklifi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanır.Birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler ve ikinci bölgeden birinci bölgeye dönecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz.

 

Sağlık Sebepleri ile Erteleme

            Madde 30- (Değişik: 08.04.2001/24367)Personel, kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık durumları itibarıyla tayin edilmemesi için Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanelerinden, özel üniversite hastaneleri hariç, alınması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan sağlık raporları geçerli sayılmaz.

            Yukarıdaki fıkrada sözü edilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya sakatlık personelin atanacağı bölgede mevcut sağlık kurumlarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca bu tip  tedavi kurumlarının  bulunduğu iller belirtilmek sureti ile bu personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır. Tedavisi mümkün olacak yer bulunmayan personelin ataması ertelenir.

            Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya üniversite hastanelerinden, özel üniversite hastaneleri hariç, alınan sağlık kurulu raporları alındığı tarihten itibaren 2 yıl için geçerlidir.

Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde, Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir Devlet hastanesine veya üniversite hastanesine sevk edilir ve bu hastaneden de alacakları sağlık kurulu raporunun sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır. Personelin eşi veya çocukları için aldıkları sağlık kurulu raporlarına dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiçbir şekilde toplam 6 yılı aşamaz. Ancak, personelin eş veya çocuklarından ömür boyu müşahade altında bulundurmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini tam teşekküllü Devlet hastanesi veya üniversite hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerin atamalarının ertelenmesinde süre şartı aranmaz.

            Çocuklarının sağlık özürü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunduğu hallerde atanacağı bölgede aynı tip eğitimi veren bir okul bulunmadığı takdirde idarece o bölgedeki görev süresi uzatılabilir.”

 

Önceki Yılda Yapılan Yer Değiştirme Nedeniyle Erteleme

            Madde 31- Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, bölgedeki hizmet süresini tamamlamadan aynı bölgenin diğer bir alt bölgesindeki yere atanan personelden ertesi yıl başka bölgede hizmet sırası gelenlerin atamaları bir yıl için ertelenir.

           

İstek Üzerine Erteleme

            Madde 32- (Mülga:26.03.2002/24707)

 

İşleme Konulmayacak Erteleme Teklifleri

            Madde 33- Atama ve yer değiştirme işlemi onaylanıp kesinleştikten sonra yapılan erteleme teklifleri ile personelin bu yoldaki başvuruları işleme konulmaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yer Değiştirmeler.

 

Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme

            Madde 34- Valiler, aşağıda belirtilen sebeplerle emirlerindeki Emniyet Teşkilatı mensuplarının yerlerinin değiştirilmesini gerekçeli olarak Bakanlığa teklif edebilir. Genel Müdürlük  birim amirlerinin bu husustaki teklifleri ise doğrudan Genel Müdüre yapılır.

            a) Ahlaki yeterlilik durumları itibariyle bulundukları yerde hizmete devam etmeleri sakıncalı görülenler,

            b) Uzun süreli durdurma cezası almış olanlar,

            c) (Mülga:26.03.2002/24707),

            d) Aile fertlerinden birinin ahlaki durumu dolayısıyla bulunduğu il dahilinde görev yapmaları sakıncalı görülenler,

            e) İcraatları nedeniyle görev bölgesinde normal hizmet görme imkanını kaybedenler,

            f) Müfettiş raporları ile görevlerinde kalmaları sakıncalı görülenler.

            Valiliklerce yapılan yer değiştirme teklifi üzerine, yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda Bakanlıkça mülkiye müfettişlerine de inceleme yaptırılabilir.

            Yukarıda yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenen personelin hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge veya başka bir bölgeye yeri değiştirilir.

            Ancak (a), (b), (e) bentlerinde yazılı hallerden dolayı yerinin değiştirilmesi istenen personelin son sicilinin teklifte belirtilen durumlara uygun düşmesi kaydıyla yeri değiştirilir.

           

Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklananların Yer Değiştirmeleri

            Madde 35- (Değişik 1.Fıkra:26.03.2002/24707) Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla adli makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden göreve alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı görüldüğü taktirde, başka bir ile atanır.

            Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili makamlarca re'sen değiştirilebilir.

 

Sicil Raporları Olumsuz Olanların Yer Değiştirmeleri

            Madde 36- Sicil raporları yetkili amirlerce olumsuz doldurulmuş olan personelin il içinde yeri değiştirilir. Aynı ilde iki yıl üst üste olumsuz sicil almış personelin ataması başka bir ile yapılır.

 

Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme

Madde 37- (Değişik 1.Fıkra:08.04.2001/24367) Personelden, görevli bulunduğu hizmet bölgesinde kalmasının kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Başka sağlık müesseselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz.

            Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın uygun görüşü alındıktan sonra, raporda " acil " kaydı olanların en kısa sürede, " acil " kaydı olmayanların da genel atama zamanında yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır.

 

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

            Madde 38- (Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

            Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

            Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

           

Genel İdari Hizmet Sınıfına Atanma

            Madde 39- Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usül ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;

            a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,

            b) (Değişik:26.03.2002/24707) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan'ın onayı ile genel idari hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.

 

Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme

            Madde 40-(Değişik:26.03.2002/24707) Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürlerinin Atama ve Yer Değiştirmeleri

            Madde 41(Mülga:26.03.2002/24707)

 

Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler

            Madde 42- Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplam 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görevi nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

           

Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler

            Madde 43-(Değişik :26.03.2002/24707) Aşağıda belirtilen hallere ait süreler personelin bulunduğu bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz.

a) Yurt içinde; öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan fazla olan ve diğer  bölgede geçen süreler,

            b) Yurt dışında; kurs ve öğrenim, misyon koruma, barış gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiç biri ,

c) İkinci bölgedeki personelden, görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreler,

            d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

            e) Sağlık sebebiyle 42’nci madde de belirtilen istisnası saklı kalmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30 günü aşan süreler,

 

Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme

            Madde 44-(Değişik:26.03.2002/24707) Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini  tamamlayan personelden kanuni yaş haddine iki yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler.

            Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;

            a) Görev yerinin değiştirilmesi için 34 ve 35’inci  maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması,

            b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,

            c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması,

            şartı aranır.

            Bu madde kapsamına giren personelin, istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için;

            a) Personelin bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmış olması

 ramazan er | 06-02-2012 | kütahya

selamlar sayın hocam.Ben Kütahya'da meb de çalışan bir öğretmenim.nişanlım Erzurumda sözleşmeli acil tıp teknisyeni,nişanlımla evlendiğimizde eş durumundan benim çalıştığım yer olan Kütahya'ya gelebilirmi?cevaplarsanız sevinirim.teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

 

Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı

Kabul Tarihi: 06.05.2010

RGT: 06.05.2010

RG NO:27573

 

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; eğitim ve öğretim hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli sayıda öğretmen atanması ile öğretmen olarak atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklar ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki öğretmenleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulu kararlarıyla belirlenen öğretmenlikleri,

 

b) Alan değişikliği: Öğretmen olarak görev yapanların Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun olduğu yükseköğretim programlarına ilişkin kararı doğrultusunda öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara geçişlerini,

 

c) Atama: Bakanlığın, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı içindeki öğretmen kadrolarında görev almak isteyenlere aday veya asıl öğretmen olarak görev verilmesini,

 

ç) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

 

d) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

 

e) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki; okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü örgün eğitim kurumları ve örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yaygın eğitim kurumları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlamak, ders ve yardımcı ders kitabı yazmak, ders notu hazırlamak, eğitim araç ve gereci üretmek, Bakanlığa veya diğer bakanlık ve kurumlara alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütmek, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini vermek ve düzenlemek suretiyle eğitim ve öğretim etkinliklerine yardımcı ve destek olan kurumları,

 

f) Eğitim Kampusu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurum ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı,

 

g) Görev yeri: Görevin yapıldığı eğitim kurumunu,

 

ğ) Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Çizelgesindeki illeri,

 

h) Hizmet alanı: Ülke genelindeki il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerliklerine göre buralardaki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları,

 

ı) Hizmet süresi: Değerlendirmeye esas alınan çalışma süresinin başlangıç tarihinden itibaren geçen süreyi,

 

i) Hizmet Puanı: Öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için bu Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değeri,

 

j) Kamu Personel Seçme Sınavı: Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelin seçimine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yapılan sınavı,

 

k) Kılavuz: Öğretmenlik görevine atamaya veya öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan düzenlemeyi,

 

l) Müsteşar: Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,

 

m) Norm kadro: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi eğitim kurumlarında alanlara göre bulunması gereken öğretmen sayısını,

 

n) Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek üzere atanan kişileri,

 

o) Özel öğretim kurumları: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,

 

ö) Pedagojik Formasyon: Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,

 

p) Sınav: Bakanlık öğretmen kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atanacak engelliler için çoktan seçmeli test şeklinde merkezi olarak yapılacak yarışma sınavını,

 

r) Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu: Öğretmen olarak atanacaklardan sabıka kaydı bulunanlar ile işledikleri suçlardan dolayı görevine son verilenlerin yeniden öğretmenliğe atanıp atanamayacaklarının tespiti amacıyla oluşturulan komisyonu,

 

s) Yer değiştirme suretiyle atama: Bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğretmenlerin il içinde ve iller arasındaki görev yeri değişikliklerini,

 

ş) Yerleşim yeri: Hizmet bölgelerinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu birbirinden ayrı olarak ilçe teşkilatı bulunmayan illerin merkezleri ve ilçeleri, belde ve köyleri ile diğer ilçe, belde ve köy sınırları içinde kalan yerleri,

 

t) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi,

 

u) Zorunlu çalışma süresi: Bu Yönetmeliğe göre hizmet bölgeleri itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında zorunlu olarak çalışılması öngörülen süreyi,

 

ü) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları: Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldukları hizmet bölgelerine göre 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı hizmet alanlarını,

 

ifade eder.

 

Temel ilkeler

 

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre;

 

a) Ülke genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanması, alanlar itibarıyla öğretmen norm kadro sayıları esas alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının eşit düzeyde tutulması,

 

b) Atama ve yer değiştirmelerde eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla boş norm kadro bulunması,

 

c) Yer değiştirmelerde öğretmenin hizmet puanına göre işlem yapılması,

 

ç) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda, öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlüğü,

 

d) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda öğretmenlikteki hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi,

 

e) Açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda Devlet memuriyetindeki hizmet süresi

 

esas alınır.

 

İKİNCİ BÖLÜM: Kurullar ve Komisyonlar

 

Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu

 

MADDE 6 - (1) Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu; Müsteşarın başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü, ana hizmet birimleri genel müdürleri arasından Bakan tarafından görevlendirilecek dört genel müdür, 1 inci Hukuk Müşaviri ve 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22 nci maddesine göre oluşturulan Kurum İdari Kuruluna katılmaya hak kazanan sendikanın başkanı ya da genel sekreteri olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

 

Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun görevleri

 

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun görevleri;

 

a) Bakanlığa her yıl atama izni verilen öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama çeşitlerine, alanlara ve illere göre kontenjanları,

 

b) Atama yapılacak iller ile atama yapılacak alanlara göre taban puanları,

 

c) Bakanlığa atama izni verilen engelli öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama yapılacak illere ve alanlara göre kontenjanları,

 

ç) Öğretmenlik görevine atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerinde uygulanacak atama yöntemlerini,

 

d) Ülke genelinde alanlara göre öğretmenlerin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla yer değiştirmelerde alanlara göre atama yapılacak eğitim kurumlarını,

 

e) Atama çeşitlerine göre atama yapılacak eğitim kurumlarını

 

belirlemek ya da belirlenmesini sağlamaktır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kurul başkanın çağrısı üzerine toplanır.

 

(2) Kurul tarafından alınan kararlar, Bakan tarafından da uygun görülmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

 

(3) Kararın uygulanmasından Personel Genel Müdürlüğü yetkili ve sorumludur. Personel Genel Müdürlüğü, uygulama aşamasında ihtiyaç duyulması durumunda gerekçelerine de yer vermek suretiyle Kuruldan yürürlükteki kararda değişiklik yapılmasını ya da yeni kararlar almasını talep edebilir. Personel Genel Müdürlüğünün talepleri Kurul tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

 

(4) Kurulun sekretarya görevi Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

 

İl eğitim personeli planlama kurulu

 

MADDE 8 - (1) İllerde il milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında;

 

a) Atamadan sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün,

 

b) Özlük şubesinden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün,

 

c) İl milli eğitim müdürünün uygun göreceği sayıda ilçe milli eğitim müdürünün,

 

ç) Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS)’nden sorumlu bilgisayar ve ağ sistemleri yöneticisinin,

 

d) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisinin

 

yer aldığı il eğitim personeli planlama kurulu oluşturulur.

 

İl eğitim personeli planlama kurulunun görevleri

 

MADDE 9 - (1) İl eğitim personeli planlama kurulu; atama ve yer değiştirmelere ilişkin her türlü iş ve işlemlerin bu Yönetmelik hükümleri ve Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlar.

 

(2) İl genelinde öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı bulunan eğitim kurumlarını tespit eder. Öğretmen dağılımında alanlar itibarıyla denge kurulabilmesi amacıyla atama ve yer değiştirmelere açılacak eğitim kurumlarını belirleyerek Bakanlığa bildirilmesini sağlar.

 

(3) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması hâlinde gerekçelerine de yer verilmek suretiyle hizmet bölgeleri ile hizmet alanlarında yapılması istenilen değişiklik önerilerini Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

 

(4) İllerindeki eğitim kurumlarının norm kadro durumu, öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı ile öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin uygulamada karşılaşılan tereddütler ve zorlukların tespitini yaparak çözüm önerileriyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

 

(5) Kurul, atama ve yer değiştirme dönemleri ile gerekli görülen hâllerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Sekretarya hizmetleri başkanın uygun gördüğü hizmet birimlerince yürütülür.

 

Atamalarda komisyon oluşturulması

 

MADDE 10 - (1) İşledikleri suçlardan dolayı görevlerine son verilen öğretmenlerden yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenler ile öğretmenliğe ilk defa atanacaklardan adli sicil kaydı bulunanların öğretmenliğe atanıp atanamayacaklarının tespiti amacıyla Bakanlıkta Sicil Kaydı İnceleme Komisyonu oluşturulur.

 

(2) Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu; Personel Genel Müdürü veya uygun göreceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili atama dairesi başkanı ile iki şube müdürü ve bir hukuk müşavirinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

 

(3) Komisyon atama dönemlerinde ve başkanın çağrısı üzerine toplanır. Sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Atamalar

 

Atama şartları

 

MADDE 11 - (1) Öğretmenlik görevine atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

 

a) Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak.

 

b) Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak.

 

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

 

ç) Sağlık durumu yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

 

d) Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak.

 

e) Sağlık durumu hariç adaylık dönemi içinde, görevine son verilenlerden son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak.

 

f) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak.

 

g) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.

 

Atama çeşitleri

 

MADDE 12 - (1) Öğretmen kadrolarına atama çeşitleri şunlardır:

 

a) İlk atama

 

b) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

 

c) Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama

 

ç) Milli sporcuların ataması

 

d) Bedensel engellilerin ataması

 

İlk atama

 

MADDE 13 - (1) Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış ve bu sınavda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla;

 

a) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,

 

b) Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

 

c) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

 

ç) Aday Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli memur statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar

 

ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.

 

Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

 

MADDE 14 - (1) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla;

 

a) Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar,

 

b) Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar

 

bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.

 

(2) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda aynı sürelerde çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış olanlar, öğretmen olarak atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.

 

(3) Bu madde kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında; Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan süreler ile Devlet memuriyetinde geçirilen süreler dikkate alınır. Başvuruda bulunanların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenlikte önce göreve başlayana öncelik verilir.

 

(4) Yurt dışında geçirilen süreler ile askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler, atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, askerliğini Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, resmi görevle yurt dışına gönderilenlerin ve eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda görev alanlardan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında aylıksız izinli sayılanların bu süreleri atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

 

(5) Vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte, kadrosuz usta öğreticilikte ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler hizmet süresi hesabında dikkate alınmaz.

 

Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama

 

MADDE 15 - (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar, bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.

 

(2) Bu madde kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınır.

 

(3) Bu madde kapsamında atamaya esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.

 

Milli sporcuların ataması

 

MADDE 16 - (1) Milli sporculardan;

 

a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

 

b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,

 

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar

 

öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları da taşımaları kaydıyla Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmadan beden eğitimi öğretmenliğine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Atamalar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuatına göre belirlenen öncelik sırası esas alınarak yapılır.

 

Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışanların atamaları

 

MADDE 17 - (1) Öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer hizmet sınıflarındaki görevlere atananlardan yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenlerde, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlik dışındaki görevlerde en az üç yıl süreyle çalışmış olmaları şartı aranır. Genel idare hizmetleri yönetim görevlerinde bulunanlarda üç yıllık süre şartı aranmaz.

 

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin atamaları zamana bağlı olmadan yapılabilir. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanların atamaları, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yapılır.

 

(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görevli olup öğretmenliğe ilk defa atanacakların durumu, istekleri ve tercihleri doğrultusunda bu Yönetmeliğin 13 üncü veya 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.

 

Kontenjan belirleme

 

MADDE 18 - (1) Öğretmen atamalarında; öğretmenliğe ataması uygun görülmeyenler ile herhangi bir şekilde görevine son verilen veya meslekten çıkarılanlardan bu işlemin durdurulmasına ya da iptaline ilişkin olarak haklarında yargı kararı verilenlere ve sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında başka bir göreve atananlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazananlara öncelik verilir.

 

(2) İl milli eğitim müdürlükleri, il içi ve iller arası yer değiştirmeler ile emeklilik ve benzeri nedenlerden dolayı oluşan öğretmen ihtiyacını göz önüne alarak öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler ile mahalli imkânlarla ihtiyacı karşılanamayan ya da en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarından başlanmak suretiyle atama yapılması istenilen alanlar ve eğitim kurumlarını tespit ederek Bakanlığa bildirir.

 

(3) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından;

 

a) % 7’si bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi,

 

b) % 3’ü bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi

 

kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır.

 

(4) Üçüncü fıkrada sayılanlara ayrılan kontenjanın dışında kalan kontenjan 13 üncü madde kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır.

 

(5) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında beden eğitimi alanı için belirlenen kontenjanın % 10’u milli sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanmaları için ayrılır.

 

(6) İl milli eğitim müdürlüklerinin tespitleri de dikkate alınarak atama yapılacak alanlar, atama çeşitleri ile kontenjanlar Bakanlıkça belirlenir.

 

(7) Atama çeşitlerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru olması durumunda artan kontenjan, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde diğer atama çeşitlerine ve alanlara aktarılabilir.

 

Atama dönemi

 

MADDE 19 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 08.04.2011 RG NO: 27899) (KOD 1)

(1) Öğretmenlik kadrolarına atamalar her yıl ağustos ayında yapılır. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde kadro imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde ağustos ayı dışında da atama yapılabilir.

 

Duyuru, başvuru ve tercihler

 

MADDE 20 - (1) Eğitim kurumlarına öğretmen alınacağı hususu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının ilanından itibaren Personel Genel Müdürlüğünce en geç on iş günü içinde Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Duyuruda; öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak şartlar, kimlerin başvuruda bulunabileceği, atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan, öğretmenliğe atamaya esas alınacak puan türü ve taban puanlar, başvuruda istenecek belgeler, başvurunun nasıl yapılacağı, başvuru yeri ve süresi, puanların ya da hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde uygulanacak bilgisayar kurasının yöntemi ile başvuru ve atamaya ilişkin diğer hususlara yer verilir.

 

(2) Öğretmenlik başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi, beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz. Başvurular, Bakanlıkça elektronik ortamda açılacak başvuru sayfasına yapılır ve il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarına onaylatılır. İl ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

(3) Öğretmenlik için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

 

(4) Öğretmenlik görevine atanma talebinde bulunan adaylar, en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Adaylar başvurularında tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtirler.

 

(5) Başvuruların; başvurunun yapıldığı gün ya da en çok bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatırlar.

 

(6) Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilirler.

 

(7) Öğretmenlikten ayrılmış olanlar yeniden atanmak üzere;

 

a) Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde belirtilen alana,

 

b) Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde iki alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnız öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana,

 

c) Uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri, öğrenimi itibarıyla atanabilecekleri alana atanmak için başvuruda bulunabilirler.

 

(8) Adaylar başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilere de yaptırabilirler.

 

Başvurularda istenecek belgeler ve beyan

 

MADDE 21 - (1) Bu Yönetmeliğin 13, 15, 16 ve 17 nci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:

 

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

 

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya kurumca onaylı örneği,

 

c) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar bakımından diploma denklik belgesi,

 

ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,

 

d) Açıktan ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmadığına dair yazılı beyanı (Devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur),

 

e) Kurumlar arası ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,

 

f) Milli sporculardan ilgili mevzuatına göre milli sporcu unvanını kazandığına dair belge veya kurumca onaylı örneği.

 

(2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:

 

a) Kurumlar arası yeniden atanmak üzere başvuruda bulunanlardan en son çalıştığı kurumdan alacağı hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,

 

b) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin belge veya kurumca onaylı örneği.

 

(3) Öğretmenliğe başvurularda ayrıca; T. C. kimlik numarası, adli sicil yazılı beyanı, sağlık durumu yönünden öğretmenlik yapmasına engel bir hâlin olmadığına dair yazılı beyanı, askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı, öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesine göre alanlar itibarıyla belirlenen taban puanın üzerinde puan aldığına ilişkin beyanı esas alınır.

 

(4) Öğretmenlik başvurularında bu madde kapsamında istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınarak elektronik başvuru sayfasına yansıtılması hâlinde buna ilişkin belgeler ayrıca istenmez.

 

(5) Öğretmenlik başvurularında adli sicil kaydı bulunanlardan sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı istenir.

 

(6) Beyana dayalı bilgiler, teknik alt yapısı hazır olan ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda teyit edilir. Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile adayın beyanı arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilir, ataması yapılmış ise ataması iptal edilir.

 

Atama

 

MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelikte aranan genel ve özel şartları taşıyanlardan öğretmenlik için başvurusu kabul edilenlerin atamaları bu Yönetmeliğin;

 

a) 13 üncü maddesi kapsamındakilerin atamaları Kamu Personel Seçme Sınavında öğretmenliğe atamaya esas alınan puan üstünlüğü,

 

b) 14 üncü maddesi kapsamındakilerin atamaları öğretmenlikteki veya yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri,

 

c) 15 inci maddesi kapsamındakilerin atamaları memuriyetteki hizmet süreleri,

 

esas alınarak atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak yapılır.

 

(2) 16 ncı madde kapsamında yapılacak milli sporcuların atamaları, ilgili mevzuatına göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenen öncelik sırası esas alınarak kontenjan sınırlılığında yapılır.

 

(3) Bedensel engelli adayların ataması ilgili mevzuatına göre yapılacak sınav başarı sıralamasına göre yapılır.

 

(4) Öğretmenlik başvurusu kabul edilenlerin atamaları, eğitim kurumlarına yapılır. Atamalar, başvuruların sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde gerçekleştirilir.

 

(5) Bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerine göre öğretmenliğe atanacaklar istemeleri hâlinde Kamu Personel Seçme Sınavına girmek kaydıyla 13 üncü madde kapsamında da başvuruda bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların durumları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında başvuruda bulunanlarla birlikte değerlendirilir. Ancak bu durumda bulunanların, öğretmenlik başvurularında öğretmenlikteki ya da memuriyetteki hizmet sürelerine veya Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre atama çeşitlerinden yalnızca birini tercih etmeleri gerekmektedir.

 

(6) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında aynı alana atanacakların Kamu Personel Seçme Sınavında almış oldukları puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda Kamu Personel Seçme Sınavında sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

 

(7) Bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddeleri kapsamında atanacakların hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

 

(8) Atamalarda; ilk atama kapsamında yapılan atamaların alanlar itibarıyla taban puanları ile diğer atama çeşitlerine göre oluşan atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır. Yayınlanma süresi beş iş gününden az olamaz. Atama kararnameleri atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde valiliklere elektronik ortamda gönderilir.

 

Tebligat ve göreve başlamada istenecek belgeler

 

MADDE 23 - (1) Ataması yapılanların başvurularında belirttikleri adreslerine valiliklerce 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır. Atamasının yapıldığını herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla öğrenenler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, atandıkları il milli eğitim müdürlüğüne göreve başlamak üzere başvurduklarında tebligat beklemeksizin göreve başlatılır.

 

(2) Öğretmen olarak ataması yapılanlar;

 

a) Diploma veya mezuniyet belgesi ile yurt dışı mezunlarından diploma denklik belgesinin aslı ya da kurumca onaylı örneği,

 

b) Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası aslı ya da kurumca onaylı örneği,

 

c) Bedensel engeli olanlar dışında sağlık durumu yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

 

ç) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

 

d) İlk defa atanacaklardan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesi veya kurumca onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,

 

e) Askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

 

f) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

 

g) Mal bildirimi,

 

ğ) Öğretmenlikten veya memuriyetten ayrılanlardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,

 

h) Elektronik başvuru formunun onaylı örneği

 

ile birlikte, atandıkları il milli eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu belgelerin asıllarını getirenlerden bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerin örnekleri görevlilerce onaylanarak birer örneği alındıktan sonra asılları adaya iade edilir.

 

(3) Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda buna ilişkin belgeler adaydan ayrıca istenmez.

 

(4) İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılır, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmaz. Öğretmenliğe başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu valilikçe değerlendirilir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

 

Göreve başlamama hâlinde yapılacak işlemler

 

MADDE 24 - (1) Ataması yapılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere valiliklerce Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bakanlıkça ataması iptal edilenler, atama tarihi itibarıyla bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamazlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler

 

İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler

 

MADDE 25 - (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 30.07.2010 RG NO: 27657) (KOD 1)

(1) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce il içi yer değiştirmeler için en geç ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir.

 

(2) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz. Ancak teknik sorunlar nedeniyle ya da olağandışı durumlarda başvuru süresi uzatılabilir. Başvurular, Bakanlıkça elektronik ortamda açılacak başvuru sayfasına yapılır ve eğitim kurumu müdürlükleri ile ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

 

(3) İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi dolduracak olan öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

 

(4) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.

 

(5) İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, atanmak istedikleri yerlerden en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Öğretmenler başvurularında tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtirler.

 

(6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, istemeleri hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar.

 

(7) Başvuruların; başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun yapıldığı günü takip eden iş günü mesai saatleri içinde onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğretmenlerin yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatmaları gerekir.

 

(8) Yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan bilgilerinde herhangi bir yanlışlık olan öğretmenler bilgilerinin düzeltilmesi amacıyla başvurularının iptalini talep edebilirler. Başvuruları iptal edilenlerin bilgileri düzeltildikten sonra başvuruları yenilettirilerek onaylanır.

 

(9) Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler başvurularını ilgili onay makamlarına onaylattırdıktan sonra başvurularının kabul edildiğine dair elektronik çıktı belgesini ilgili makamdan alırlar.

 

(10) Öğretmenler başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilere de yaptırabilirler. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan yer değiştirme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

(11) Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması hâlinde bilgisayar kurasına başvurulur. Puan eşitliği hâlinde uygulanacak bilgisayar kurasının yöntemi yer değiştirme duyurularında belirtilir.

 

İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler

 

MADDE 26 - (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

 

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf olan öğretmenlerden bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

 

(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenler, bu yükümlülüklerini tamamladıkları tarihten sonraki ilk yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

 

(4) İl içinde ya da il dışına yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda veya ilde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınır. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu ya da il dışında görevlendirilen öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları gerekir.

 

(5) Zorunlu çalışma yükümlülükleri bulunmamak kaydıyla norm kadro uygulamaları sonucunda eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler ile 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaz. Bunlardan norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.

 

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 30.07.2010 RG NO: 27657) (KOD 1)

(6) İl içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları mayıs ayı içinde alınır. İl içi yer değiştirme başvuruları öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır

 volkan | 06-02-2012 | ağrı

merhabalar hocam. ben bir yıldır ağrı'da sınıf öğretmeni olarak çalışıyorm. stajyerliğim kalktı. eşim ise aydın'da hastanede sağlukçı olarak çalışmakta fakat adaylığı daha kalkmadı. ben onun yanına eş durumundan 2012 yazında gidebilir miyim?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Ağrı'da ki görev sürenizin tamamlanması halinde eş durumunda atama talebinde bulunmanız mümkün tabiiki...

 Halil Duran | 06-02-2012 | Ankara

Eşim aday memur talepte bulunamaz diyosunuz ama yönetmelik ve kanunda aday süresi bitmedende eş durumundan tayin olabilir diyor. Yani kurumamı bağlı bu durum yoksa kanunendemi hakkımız yok...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 hangi yönetmelikte yazıyorsa o yönetmeliği ilgi gösterip talepte bulunabilirsiniz o zaman. ne diyebilirim ki...

 NESLİHAN | 06-02-2012 | ERZURUM

İYİ GÜNLER EŞİM POLİS VE BEN ÖZEL SEKTÖRDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞIYORUM SİGORTAM 4 YILDIR YATIYO EŞ DURUMUNDAN YARARLANIP EŞİMİN TAYİNİNİ KENDİ MEMLEKETİMİZE İSTEYEBİLİRMİYİZ CVBINI EN KISA İLETMENİZ TEMENNİ EDERİM

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

            Madde 38- (Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

            Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

            Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

 Anıl ÇAY | 06-02-2012 | Çanakkale

Sayın Hocam, Geçen yıl Şubat döneminde MEB de öğretmen olan eşim Eş durumu özrü ile boş kadro olmadığı için il emrine atandı ve ikici dönemde (bahar) il merkezine bağlı bir okulda görevlendirildi. Eylül ayında ise MEB in ihtiyaç fazlası öğretmenler statüsünde olduğu ileri sürülerek başka bir ilçeye bağlı beldeye (70 km) ataması yapıldı. Ulaşımı da çok zor olmakta ve bu durum ailemişzi yıpratmaktadır. Ayrıca çocuğumuz da bu durumda kötü etkilenmektedir. İdare mahkemesine dava açma istemekteyi ve değerli görüşlerinize ihtiyacım var. Bu durum, anayasaya göre aile bütünlüğü bozulamaz ilkesine de aykırı değilmidir? Bir de biz ilk tayin istememizde yakın ilçeleri dahi yazamadık, sadece merkez ilçeyi yazdırdılar bize (elektronik ortamda ilçeler özrüm merkezde olduğu için açılmadı). İlginiz için teşekkür ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sayın çay, 

idare tüm işlemlerinde hakka ve hukuka uygun davranmak  zorunda...

hizmet gereklerinden uzak, kamu yararı-birey yararı dengesi gözetilmeksizin keyfi biçimde tesis edilen işlemlerin dava yolu ile iptali mümkün tabiiki...

dava açma yönündeki sürelere de riayet ederek, yürütmenin durdurulması istemli olarak iptal davası açabilirsiniz...

 furkan kahraman | 05-02-2012 | edirne

merhabalar hocam, ben (erkek) edirne de 3 aylık polis memuruyum , yeni evleneceğim eşim yozgatta 1 aylık öğretmen, ben polis olarak eşimin yanına hangi süreler içerisinde tayin olabilirim. teşekkür ederim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

eşiniz aday memur olduğu için bu süre sonunda talepte bulunabilir.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME  YÖNETMELİĞİ

 

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

            Madde 38- (Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

            Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

            Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

 Halil Duran | 04-02-2012 | Ankara

İyi günler.. Öncelikle cevaplarınız için teşekkürler... Eşim Trabzon Kredi Yurtlar Kurumunda yurt memuru 6 ay oldu göreve başlıyalı bense Ankara valilğinde görev yapmaktayım eşim tayin istese bu istek olumlu sonuçlanırmı... Gençlik ve spor bakanlığının yönetmeliği aşşagıda görüldüğü gibi zorunlu hizmet bitmedende eş durumunda tayin yapılabilir diyor.. Madde 10 — Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelenmesi halinde zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir: A Mazeret grubu: Sağlık durumu, B Mazeret grubu: Eş durumu. Bu mazeret gruplarında yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Sağlık durumu nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, mazeretlerinin devam ettiğini, her yılın Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek zorundadırlar. Mazeretlerinin ortadan kalkması halinde İdare, memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışmasını tamamlattırır. Mazeretlerin Belgelendirilmesi Madde 11 — Memurların mazeret durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerde; a) (A) mazeret grubuna dayanarak yer değiştirme talebinde bulunulabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi esastır. b) (B) mazeret grubuna dayanarak yer değiştirme talebinde bulunulabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelemesi gerekir. Ayrıca eşlerden birinin nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eğer eşiniz aday memur statusünde değilse atama talebinde bulunabilir.

ama adaylık süresi içiresinde ise bu sürenin dolmasını beklemesi gerekiyor.

 Mine Gözcü | 31-01-2012 | Kırşehir

Merhabalar. Eşim Çorumda doktor ve mecburi hizmet yapıyor. Ben Tarım Bakanlığına Kırşehire KPSS ile memur olarak atandım. Çoruma yakındır,aile bütünlüğünün korunması bakımından eş durumu dikkate alınır diyerekten Kırşehiri yazmış bulunduk.Eşim benim yanıma atanmak istediği zaman eline bir yazı vermişler, mecburi hizmet yükümlülüğü gerekçesi ile atanamazsınız demişler.Şimdi aday memurluk olsa bile eş durumu özrüne dayanarak başvuruda bulunsam mı? Dilekçemi buradki müdürlüğe değil de Ankaraya mı versem? Gelir gelmez tepki çekmek istemiyorum İl Müdürlüğünde..Reddedilirse hangi prosedürü izlemeliyim?Biri 2,5 yaşında biri 1 yaşında iki küçük çocuğum var .Çok aciz çaresiz hissediyorum kendimi..Ekmek derdine düştük,şimdiden pişman oldum..Ne olur yol gösterin.Şimdiden Allah razı olsun

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 aday memurluğunuz bitmeden talebinizi kabul etmezler zaten...

Yine de talepte bulmunup sıkıntınızı bildirebilirsiniz ama mevzuat engeli açık...

Allah yardımcınız olsun...

 selda'''' | 30-01-2012 | bursa

sayın kocam ben hakkaride sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken eş durumundan bursaya tayinim oldu. ancak çok yeni olmasına rağmen eşimle boşanıyoruz. zor günler geçiriyorum. bu süreçte meb beni geri de gönderebilir sanırım çok da bilgim yok böyle bile olsa giderim benim için sorun değil. nasıl bir yol izlemem gerektiğini merak ettim.. daha önce usulsüzlük yapıldığı için bir öğretmen hakkında dava açılmış. ben usulsüzlük yapmadım uygulanacak prosedüre de razıyım ama memuriyetim zarar görsün istemiyorum. bilgilendirirseniz sevinirim...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Selda Hanım,

daha evvel boşanma nedeniyle atama talebinde bulunma hakkı vardı. ancak bu durum istismar ediliyor diye yeni yönetmelikte yok...

bu nedenle, boşanmanızın size sorun yaratması zor.

Ancak, şunu da söyleyeyim eğer, anlaşmalı boşanma yapmıyorsanız yani bir protokol hazırlayıp kısa süre içiresinde boşanmayırsanız, boşanma davası öyle çabuk bitmez. Temyiz aşaması dahil bazen 2-3 yıl dahi sürebiliyor ve bu karar kesinleşmeden de medeni durumunuzda bir değişiklik olmaz. dolayısıyla kurumunuzla ilgili de bir sorununuz olmaz...

 nuri tonbaklar | 29-01-2012 | bandırma

iyi akşamlar cevabınız için şimdiden tşk. eşim meb de 4 yıllık öğretmen ben ise maliye bakanlığında 7 yıllık memurum mardin midyatta görev yaparken eşim 2011 ağustos atamasında bandırmaya ttayin istedi ve atandı ben ise dilekçe yazdım atama işlemimi uzattılar ve bende bu sürede askere gitmek zorunda kaldım bana yollanan yazıda bandırmada boş yer bulunmadığından manyasa atayalım bende midyatta kalmamak için kabul ettim hala atamam gerçekleşmedi subatta midyatta tekrar göreve başlayacagım manyasa atama yaparlarsa dava açsam kazana bilirmiyim bandırmada ben talep ettikten sonra atamalar yapıldı.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 önce yeniden dilekçe verin isterseniz. En azından sizin dilekçenizden sonra Bandırlaya atanma yapıldığını, kadro olması durumunda Bandırmaya atanma istediğinizi belirtin...aksi takdirde Manyas ya da Mardin arasında tercihiniz önemli...

Bandırma'da Gerçekten kadro yok ise idare haklı, ama siz emsalleri de gösterir ve dilekçenizden sonra atamayapıldığını ispatlarsanız idarenin personelinin kötü niyetini ortaya koyarsınız ancak atama işlemi yine kadro olup olmaması ile ilgili bu değişmez...

 aytug | 25-01-2012 | manisa

sayın hocam ben ptt de memurum 6 ayım doldu asaletimi aldım bu ay evleniyorum. eşim ise 4 yıldır kadrolu bayan öğretmen onun bulunduğu ile tayinimi isteyebilirmiyim.kurumun tayin vermeme durumuvarmı?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 atamada aile bütünlüğü mutlak surette dikkate alınır. ancak dikkate alınacak tek husus değildir. sizin ve eşinizin bulunduğu yerlerin durumu, görev süreniz, personel ihtiyacı v.b. durumlar da dikkate alınır.

 sevim | 25-01-2012 | ANKARA

Merhaba; ben eylül 2011 tarihinde üniversiteye aday memur olarak ankaraya atandım. temel ve hazırayıcı eğitimi başarıyla geçtim eşim farklı bir şehirin üniversitede 10 aylık bebeğimiz var. sorum şu eğitimimi tamamladığım için kurum insiyatif kullanıp 6 ayda adaylığımı kaldırabilir mi? yada eş durumu tayin için yapabileceğimiz bir durum var mı? bilgi verirseniz sevinirim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 aday memurluk süresi bir yıldır. bahsettiğiniz gerekçe ile erken kesilmesi mümkün değildir.

Ancak bu yaş çocuklar için emzirme izni dahil bayan memurlara tanınan haklar var. kurumunuza bu durumu da belirterek atama talebinde bulunabilirsiniz.

 

 ahmet | 25-01-2012 | samsun

hocam verdiğinz cevapları okudum ve hepsi için teşekkrler... benm sorunum ; ben merkeze yaklaşık 1 saat uzak ilçede 11 yıllık öğretmenm. eşim özelde çalşyrdu fakat ayrıldı 7 sene önce...Başlanmş sigortası vardır.. bu sene öss sınavı ile samsun merkezde 5 yıllık bir bölüm kazandı.. üstelik ikinci öğretm okuyr ve 3 yaşında çocuğumz var.. onunla gidip gelmek zorunda kalıyor..size sorum eşimin bu aydan sonraki 7 aylık ssk sını özel bir şirketten yatrsak geriye kalan 5 ayını geriye dönük ödeme imkanı varmıdır? bu şekilde ağustos ayındaki eş durumu tayininden yararlanabilirmiyiz?şimdiden teşekkürler....

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bu durumu SGK ile görüşseniz daha sağlıklı bilgi alabirsiniz. Yanlış yönlendirmek istemiyorum

 hakan yılmaz | 24-01-2012 | ankara

hocam bilgi verirseniz sevinirim ben ankara ililnde 5 yıllık polis memuruyum eşim amasya ilinde 1 aylık 4 b li hemşire bir yılı dolmadığı için yanıma tayin olamıyo ben yanına tayin istersim gidebilirmiyim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eşiniz aday memur olduğu için atama isteyemez. Sizin ankarada görev yılınızın ne kadar olduğu da önemli. Eğer burada hizmet süresi yönünden sıkıntınız yok ise, bir an evvel atama talebinde bulunmanızda yarar var...

 hcakmak | 24-01-2012 | ANTALYA

Hocam ilk gönderdiğim dilekçeme cevap geldi ancak ne demek istediklerini tam anlayamadığımdan yeni bir dilekçe gönderdim. Gelen cevaba göre AYİM e sizin aracılığınızla başvurmak istiyorum. Daha önce AYİM'e açılmış davalar var. (Karar Dairesi:AYİM.1.D.,Karar Tarihi:26.12.1989,Karar No: 89/571-570 E-K.) Bir şey daha sormak istiyorum. Bana yol harcırahı vermediler. Emekli olacağın 2016 tarihinde alacaksın dediler. Şu anda TSK Emekli Statüsünde olduğumdan bana harcırah vermeleri gerekmezmiydi?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 telefonla gerekli yardım yapılmıştır...

  ayça | 24-01-2012 | van

üniversitede memur olarak çalışmaktayım.aday memur değilim ve eşim ist. polis memuru . başka bir kuruma başvuruda bulunmama ve kabul edilmeme rağmen kurum amirim izin vermemektedir ancak benden önce asker ve öğretmen eşlerine hatta eğitim duurmundan bile muvafakat vermiş.. bana ise personel yetersizliği var denmekte ve eşim doğu görevine çıkmak istememektedir. aynı zamanda hala aday memurdur. böyle bir durumda dava açtığımda sonuç ne olur.ne kadar sürer şimdiden teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 dava yolu ile kuvvetle muhtemel atamanız gerçekleşir. ancak işin kötü tarafı eğer Van'da iseniz, deprem nedeniyle işler şu anda çok yavaş yürüyor. Hatta yürümüyor bile diyebiliriz.

 hakan yılmaz | 24-01-2012 | Konya

Ben sağlık müdürlüğünde 4/b li memurum eşimden boşandım ve bir tane çocuğum var farklı şehirlerde oldumdan dolayı çocumu ayda görebiliyorum çocuğumdan dolayı tayin isteyebilirmiyim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği

 

Madde 21 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 13.04.2007 RG NO: 26492) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1)

Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

 

Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.

 

(DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 21.05.2011 RG NO: 27940) (KOD 6) (KOD 5) Eşi vefat eden personel ile herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenler standardın uygun olması halinde, talebi doğrultusunda, eşinden boşanan personel ise C ve D hizmet grubu illerinden birine, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatları boşanma ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılır.

 

İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak atama müracaatları, eşin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde yapılır.

 Selda DİNÇER | 23-01-2012 | aydın söke

merhaba hocam.benım son atamalarda sözleşmeli olarak tayinim şırnak silopiye cıktı. eşim kara astsubay olarak aydında görev yapıyor.yalnız ben şuan hamileyim.hamileliğim 32. haftasında oldugundan dolayı suan dogum öncesi 8 dogum sonrası 8 toplamda 16 haftalık dogum iznine ayrıldım.yeni çocugumuz olacagından dolayı sıkını içerisindeyim.ben yeni doğan bebeğimle silopide görev yapmakta zorlanacagım.acaba doğum sonrası izinim bittikten sonra eşimin yanına atanma gibi bir durumum olabilir mi.türk silahlı kuvvetleri ile sağlık bakanlığı arasındaki protokol nasıldır.hocam bu konudaki bildiklerinizi paylaşırsanız cok sevınırım şimdiden tşk ler..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 aday memurluk statünüz dolduğu anda atama talebiniz dikkate alınacaktır.

Allah, şimdiden anneli babalı (ve anne-baba birarada) büyütsün...

 Sinem | 23-01-2012 | İstanbul

Sayın Hocam; Ben İstanbul'da Kültür Bakanlığı'na bağlı bir kurumda 657'ye tabii devlet memuruyum. Ayrıca İstanbul'da yükseklisans eğitimime de devam etmekteyim. Nişanlım ise bir yılı aşkın süredir Lüleburgaz'da Astsubay. Mesleğimin her ilde ve özellikle Lüleburgaz'da karşılığı bulunmamaktadır. Evlendiğimizde benim onun yanında çalışma sanşım yok. Evlensekte birlikte oturamayabiliriz diye sıklıkla ümitsizliğe kapılıyoruz. Böyle bir durumda evlendiğimizde, eşimin (astsubay) benim yanıma, İstanbul'a gelebilmesi için neler yapmalıyız, imkan bulunabilir mi? Bize yol gösterirseniz çok mutlu oluruz. Şimdiden çok teşekkürler. Saygılar.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eşiniz Lüleburgaz'da ikinci yılını doldurmuş ise eş durumundan atama isteyebilir.

 ayşe | 21-01-2012 | adana

hocam merhabalar ben eş durumundan tayin için uğraşıyorum 657 li hemşireyim eşim ise sözleşmeli personel ama bir türlü tayin işim olmuyor kurumum eleman eksikliğim var deyip muafakiyetimi vermiyor.. kurumumdan istifa etmeyi düşünüyorum, tekrar memuriyet hakkım varmı birde gene aynı hastanedenmi başlamam gerekiyor acaba bilgileriniz için çok teşekkürler..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 İstifa etmek yerine neden atanmama işlemi ile ilgili idari yargıda dava açmıyorsunuz...

 hcakmak | 19-01-2012 | Antalya

Hocam sorulara gösremiş olduğunuz ilginize teşekkür ederek sorumu sormak istiyorum. Daha önce belirttiğim üzere 4759 sayılı kanuna göre 20/25 yıl emeklilik için sürem doldu.TSK'den 2011 yılında ayrıldım. Emeklilikte yaşa takılanlardanım. Sağlık Bakanlığında çalışan eşimin atamasını yaptırmak için J.Gn.K.lığına dilekçe gönderdim. Ancak tarafıma 2016 yılında emekli olacaksınız ancak o tarihten sonra 6 ay içerisinde başvurusanız eşinizin ataması yapılabilir diye bir cevap geldi. Sağlık Bakanlığı atama için kendilerine hitaben yazılmış bir yazı istiyor. J.Gn.K.lığı böyle bir yazı vermiyor. Daha önce emekli kimlik kartı ile başvurun diye söylediniz. Ancak Sağlık Bakanlığı kabul etmiyor. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. İdari Mahkemeye mi versem acaba? Tayin için Nisan-Mayıs a kadar vaktim var. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Saygılar sunarım

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bir an evvel yürütmenin durdurulması istemli olarak dava açmakta yarar var...

 Alper Yardibi | 17-01-2012 | Bartın

Merhaba, Eşim ve ben farklı özel bankalarda çalışıyoruz 01/12/2011 tarihinde benim tayinim farklı bir ile çıktı ve eşimde kendi kurumuna tayin başvurusu yaptı. Fakat eşimin kurumu tayin için herhangi bir süre veya alternatifi tarafımıza bildirmemektedir. Bu durumda yapabileceğimiz neler ver netür haklarımız bulunmakta yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Bankalarınızın atama ile ilgili mevzuatına bakmanız gerekir...

 abdullah doğan | 17-01-2012 | konya

Adem Bey öncelikle saygıyla selamlıyorum. Konya ilin Kulu ilçesinde 13 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 5 yaşındaki kızım ekim 2011 de ankara sami ulus çocuk hastanesine lösemi hastalığı teşhisiyle yatırıldı. tedavisinin en az 2 yıl anne baba refakatinde tedaviye başlanan sağlık merkezinde devam ettirilip tamamlanması gerektiğine dair sağlık kurulu raporunu da aldım. Konya ili kulu ilçesinden Ankaraya atamamın yapılması için yaptığım başvuruların hiçbirisinden netice alamadım. Son olrak eş ödurumu ataması yapıldı. Sağlık özründen atama yapılmadı. Ağustos atamalarını beklemem gerektiği ifade ediliyor. Ben her hafta ankaraya gidip gelmekte ve çocuğumun tedavisini sürdürmekte maddi ve psikolojik anlamda çok zorluklar çekiyorum. Bu sorunumun en kısa zamanda çözümü yönünde yol gösterirseniz menmun olurum. Teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 yürütmeyi durdurma istemli dava açtığınız takdirde, kazanma olasılığınız yüksek görünüyor...

 nesrin | 17-01-2012 | adana

hocam merhabalar ben adanada üniversite hastaanesinde hemşire olarak çalışmaktayım. 2011 eylül ayından beri eşim izmirde ptt de çalışıyor ben eş durumundan tayin istedim ama bana kurumum muhafakiyet vermiyor 2 tanede küçük çocuğum var sizce ne yapabilirim.. idari mahkemeye başvursam sonuç alabilirmiyim.. yardımlarınız için teşekkkür ederim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 İdarenin muvafakat vermemek yönünden takdir hakkı var. Ancak, bu takdir hakkının keyfi kullanılmaması gerekir. Eğer, sizin İzmit'e atanmanız idare açısından hizmet gereksinimleri yönünden sıkıntı yaratmayacak ise, bulunduğunuz birimde siz ayrılsanız dahi hizmet aksamayacaksa, takdir hakkının iyi niyetle kullanılmadığı açıktır.

bunları değerlendirerek dava  açabilirsiniz...

 nurgül | 15-01-2012 | mardin

merhaba, daha önce de yazmıştım. kime sorsak farklı yanıt alıyoruz lütfen cevap yazabilir misiniz. şimdiden çok teşekkür ederim.. Mardin'de Türkçe öğretmeniyim, nişanlım askerde. dağıtıma geldiğinde nikahı kıydıracağız ancak ağustosta askerde oluyor o askerdeyken tayin isteyebilir miyim? geriye dönük 360 gün kesintisiz sigortası var ancak Safranbolu belediyesinde sözleşmeli olarak çalışıyordu, askerden döndüğünde de orada çalışacak ama tayin istemem için yeterli bilemiyoruz.?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Eş durumu nedeniyle,  Eşiniz askerden döndükten sonra atama isteyebilirsiniz.

ancak, siz evli iken ve Mardin'de iken eşiniz askere gitse bu kez, eşinizin askerliği nedeniyle belki ailenizin bulunduğu yere vicdani kanaatle atamanız yapılabilirdi...

 yıldız deniz | 15-01-2012 | batman

merhaba hocam,size birkaç sorum olacak.Ben ebeyim 4b li olarak 2011 /9 ay da atandm bu ay göreve başladım.şu anda nişanlıyım nişanlım üniversite hastanesinde asistan doktor,haziran ayında evleneceğiz eş durumu ataması nasıl olur,benim atamam olur mu?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

öncelikle aday memurluk süreniz dolmalı.Bununla birlikte siz 4b'li personel olarak artık atam isteyebiliyorsunuz değil mi...

 Müslüm | 15-01-2012 | İstanbul

Slm Hocam eşim 12.01.2012 itibariyle Bolu Taşra teşkilatında yeni 657 Devlet Memuru statusunde(hemşire) olarak göreve başladı ben mesleğim icabı (Dz.K.K) nda calişmaktadayım.(Bolu'da kadrom bulunmamaktadır.)Eş durumundan tayin hakkımız en kısa sürede nasıl olur şimdiden teşekkür ederim...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eşiniz, aday memurluk süresini doldurduktan sonra yanınıza atama isteyebilir...

 nurgül | 14-01-2012 | mardin

merhaba ben evli bir öğretmenim. ancak eşim askerde. stajyerliğim kalktığında ağustosta eşim askerdeyken tayin isteyebilir miyim , 360 günü doldurmuş sigortası. tek sorun o askerdeyken tayin dönemi olması kaçırırsak diğer ağustosu beklemek zorunda kalacağız.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eşiniz askerden döndükten sonra atama isteyebilirsiniz. ancak bu durumda atama dönemini geçirmiş olacaksınız. bu nedenle Ağustos ayında siz yine de tayin talebinde bulunun en azından durumunuz bilinir.

 gülay | 10-01-2012 | konya

hocam benim size sorum şu benim eşim önce başka kurumda çalışırken kpss sınavı ile kurumlar arası geçerer sakarya içişleri bakanlığı bünyesinde ilderneklerde vhki olarak göreve başladı o dönemde konya selçuk hukuk fakültesini kazanınca eğitim durumu var diye düşünerek konya ilsağlık müdürlüğüne atama istedim oldu şimdi eşimde sakaryadan konya valiliğine dilekçe veriyor eşdurumu ve eğitim durumum var diyerek ama konya hiçbir kurum bunu gözetmiyor bizim dilekçe olduğu zaman başka birini alıyorlar bizim mahkeme başvurduğumuz zaman mahkeme yoluyla gelebilirmiyiz bide konyada kurumların keyfi hareket etmesi yönetmeliğe uygun mu mazeretleri gözetmeden cevap yazarsanız çok sevinirim çünkü çok madur olmaktayız

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 idarenin keyfi davranması elbette mümkün değildir.

Dava yolunu denemenizi öneririm...

Eşinizin ilk davası da kendi davanız olur artık...

 erdal | 09-01-2012 | istanbul

slm eşim sözleşmeli olarak erzincanda çalişiyor kadroya geçti benim 6 yıllık ssk var ama son 1 yıldır ara verdim şuan yeniden özel bi hastanede sözleşmeli çalişmaya başladim eş tayini mümkünmü yoksa belli bi çalişma yıllı istenecekmi eş tayinine başvuru yapabilirmiyiz teşekürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 bu konuda sitede yazdığımız cevaplar var lütfen inceleyiniz...

 mustafa/ hakkari | 09-01-2012 | hakkari

hocam daha öncede size yazmıştım.ben hakkaride görev yapmaktayım sizin demiş olduğunuz şekilde eşimin hakkari genelinde tetkik ve tedavisinin mümkün olmadığına dair belgeyi resmi evrak şeklinde aldım.şimdi elimizde eşimin sağlık kurulu raporu hakkaride genelinde kontrollerinin yapılamadığına dair belge var.yarın sabah görüşe çıkcam.hocam benim için bundan sonra ne olur görrüşten ne çıkabilir.biz eşimin kontrolleri için hemen bu tayin olmak istiyoruz bu gerçekleşirmi.ayrıca olumsuz bi sonuç çıkarmı.ileride bi tarihtemi atama gerçekleşir yoksa hemen gerçekleşme durumu varmı.hocam bu soruma hemen cevap alabilirsem çok sevinirim çok teşekkür ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 telefonla ararsanız konu hakkında size detaylı yardımcı olalım ve atamanızın hızlanmasını sağlayalım...

 mihri | 08-01-2012 | kars

merhaba ben karsın bi köyünde öğretmenim 19 aralıkta eş grubundan tayin istedim ama şimdi boşanıyoruz. boşanma gerçekleştikten sonra tekrar beni geri gönderirler mi? lütfen acil cevap

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 boşanma da ayrıca bir atama gerekçesidir.

böyle bir durumda boşanmanızın gerçekleşmesi üzerine ailenizin bulunduğu yere atama isteyebilirsiniz...

 burcu tuna | 05-01-2012 | sakarya

ben kadrolu öğretmenim, nişanlım mühendis olarak atandığı zaman 1 yıl geçtikten snra benim yanıma eş durumu tayini isteyebilir mi, yoksa sadece ben mi isteyebilirim onun yanına. eğer o isteyebiliyorsa bulundğum il veye ilçede mühendis kadro açığı alması mı gerekli eş durumu tayini. teşekkrler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 elbette atanmak istediğiniz yerde uygun ve boş kadronun bulunması gerekli.

Ancak, bunun öncesinde aday memurluk sürenizin dolması gerekiyor...

 mustafa | 29-12-2011 | hakkari

hocam ben hakkari de görev yapmaktayım polis memuruyum eşimin endokrin rahatsızlığı mevcut ancak bulunduğumuz ilde endokrin uzmanı bulunmuyor.sağlık kurlu raporu sonucunda eşimin endokrin ve metobolizma kontrellerinin gerektiği sürekli tedaviyi gerektirecek bi durumunun olmadığı beirtilmiş ancak bu kontrolleri yaptıracak bi uzman burda yok benim bu kurul raporu sonucu personel daire başkanlığınca değerlendirilirmi.yer değişikliği talebim dikkate alınırmı

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Hakkaride bu konuda uzman doktor bulunmadığı yönünde  hastaneden ya da İl sağlık müdürlüğünden belge alabiliyorsanız ve varsa ve biliyorsanız konu uzmanın bulunduğu alternatifli illeri de yazarak talepte bulunabilirsiniz...

 Şeyda Biçen Şahin | 28-12-2011 | bolu

hocam bolu gerede tsm de 657 li ebe olarak görev yapmaktayım. eş durumundan samsuna tayin ıstedim ret yanıtı geldi. tayın sartları arasında eşin toplam 4 yıllık ssk gunu olmalı, yakın zamanda 2 yıl aralıksız ssk ve askerlık donusu 2 ay ıcınde aynı ısyerıne baslama sartı var. benım esımın gecmıse yonelık 5 yıl ssk mevcut fakat askerlık donusu calıstıgı sırketın muhasebe departmanı baska bı ıle tasındıgı ıcın aynı ıs yerıne baslayamadı. 7 ay sonra ancak ıse baslayabıldı. 7 aylık bosluktan dolayı ret yanıtı geldı. sıze sormak ıstedıgım aıle butunlugunu korumak adına dava acsak ıs yerının baska ıle tasındıggı ıcın aynı ıs yerıne baslamamasını yazılı olarak mazeret gostersek boyle bır dava acabılırmıyız ,dava adına sonuc nasıl olur?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

emsal karar bulamadım, ama zaten dava açsanız en az 8-10 ay sürecek...

7 ay sonra bu süre doluyorsa, 7 ay bekleyip yeniden talepte de bulunabilirsiniz.

ya da yürütmenin durdurulması istemli dava açıp, bir iki ay içerisinde yürütmenin durdurulmasını sağlayabilirseniz dava açmak yararlı olur.

ancak, sizin sorduğunuz biçimde bir emsal karar bulamadığım için sonuç yönünden bir şey diyemiyorum.

 hcakmak | 21-12-2011 | Antalya

Sayın Hocam, şimdi tayin istersem eşimin tayinini yaparlar ancak Uzman olunca bir daha tayin yaptırmak zorunda kalacağım. Bu da mümkün değil. Eşim Uzmanlığı alınca Devlet Hizmet Yükümlülüğü için kuralara başvurunca bu durumdan yararlanmak istiyorum. Saygılar sunarım.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 o zaman bekleyeceksiniz. Hakkınızdan hayırlısı olsun...

 hcakmak | 20-12-2011 | Antalya

Hocam daha önce sormuş olduğum soruya vermiş olduğunuz cevapta yerleşeceğiniz yer eşinizin görev yaptığı yerden farklı ise tayin yaptırabilirsiniz demiştiniz. Eşim 2009 yılında benim ile beraber Ş.Urfa da çalışmakta idi daha sonra TUS sınavını kazanarak Antalya'ya geldi. Ben de eş durumundan Antalya ya geldim (JGY 52-12ye göre). 2011 yılında tayinim D.Bakır'a çıktı eş gitmez statüde olduğu için 20/25 yılımı doldurduğumdan TSK dan ayrıldım. Eşim halen Antalya ilinde asistan olarak bulunmaktadır. Nisan-Mayıs 2012 de uzman hekim olacaktır. Benim emekliye ayrılmamdan dolayı eşimin tayinini Antalya ya yaptırmak istiyorum. Çünkü buraya yerleştim. Eşim burada geçici görevle bulunmaktadır. Asıl görev yeri Ş.Urfa dır. Benim tereddüt ettiğim iki husus bulunmaktadır. Birincisi Sağlık Bakanlığı eş durumu atamalarında Emeklilik Belgesi, Terhis Belgesi ve ikametgah belgesi istemektedir. Bende emeklilik belgesi yok, terhis belgesinde ise istifa yazmaktadır. İkinci husus ise Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Madde 21 de " İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak atama müracaatları, eşin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde yapılır." denmektedir. Oysaki, yine aynı yönetmeliğin Madde 20 de "Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır" denmektedir. Buna göre eşim müracaatını ne zaman yapmalıdır?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Şu anda hemen talepte bulunmanız için engel nedir anlayamadım.

Daha doğrusu neyi bekliyorsunuz. 

Sizin istifa ettiğiniz tarihin üzerinden bir yıl geçmeden bu talebi yapmanız gerek.

Kurumun verdiği emekli kimlik kartını da ekleyerek talepte bulunabilirsiniz.

 

 Ali çetin | 19-12-2011 | izmir

iyi günler hocam. ben muvazzaf deniz astsubayım. eşim ankarada sivil memur.asaleti 2 ay önce onaylandı. benim bulunduğum şehirdeki askeri hastaneye tayinini istedi eş durumundan ,boş kadro olmasına rağmen sivil memur yönetmeliğinin 11/2 ye göre tayini red edildi. mahkemeye versek aile bütünlüğü ilkesine göre kazanabilirmiyiz.ayrıca benim zorunlu gemi görevim olmasından dolayı ankaraya gelmem çok zayıf. teşekkür ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 durumunuzu belgeleyecek delilleri de sunarak, dava açzmanızda yarar görüyorum...

 

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların atanma istekleri; birinci hizmet bölgesinde dört yıl, ikinci hizmet bölgesinde üç yıl, üçüncü hizmet bölgesinde ise iki yıllık zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan dikkate alınmaz.

 

(2) İlk defa Devlet memurluğuna atananlardan kuruma son başvuru tarihinden sonra veya görevde yükselme ve unvan değişikliği ile atananlardan yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden sonra birinci fıkrada belirtilen özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde münhal kadro bulunması kaydıyla, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki süreleri tamamlamadan durumlarına uygun yere atanabilirler. Başvuru ya da tercihlerini eşinin görev yaptığı garnizon dışındaki bir yer için yapanların atanma istekleri değerlendirmeye alınmaz. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 18.03.2011 RG NO: 27878) Ancak memurun atamasının yapıldığı sırada veya yapıldıktan sonra eşinin görev yaptığı garnizonun değişmesi durumunda, atanma istekleri değerlendirmeye alınır.

MADDE 9 - (1) Atamalarda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

 

a) Atamalarda aile bütünlüğünün muhafaza edilmesi bakımından, eş ve sağlık durumları, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.

 

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

 

MADDE 11 - (1) Aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama;

 

a) Sağlık Durumu: Memurun sağlık durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin, bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını ya da tam teşekküllü hastane bulunan bir yerde oturma zorunluluğu bulunduğunu, tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde,

 

b) Eş Durumu: Memurun eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi halinde,

 

yapılabilir.

 

 hamiyet | 17-12-2011 | erözeren

iyi akşamlar.. bir sorum olacaktı.eşim TSK da astsubay,su an çalıştığı yer eş GÖTÜRÜLEMEYEN garnizon.ben öğretmenim.stajerliğim kalktı.MEB-TSK arasında olan bir protokolden dolayı ben memleketime tayin isteyebiliyor muyum ve hangi tayin adı altında?MEB den net bir bilgi alamadım hiç.kendi başıma GAZİANTEPTE ortada kaldım...eş durumu özrü adı altında tayin olabilir mi?ya da olağanüstü durum adı altında mi?ve bu protokole nasil ulaşacağim?MEVZUAT? tesekkürler..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 sorular bölümünde size cevap verdim. İvedilikle talepte bulunabilirsiniz...

T.C.
MİLLΠEĞİTİM BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

13.12.2011

 BASIN AÇIKLAMASI

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 14.09.2011 tarihli 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamede personele ilişkin hükümlerden atamayla ilgili 37. maddede belirtildiği üzere "bakanlıkça belirlenecek özür grubuna bağlı yer değiştirmeler yaz tatillerinde yapılır" hükmü uyarınca 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 2012 Eylül ayında atamalar gerçekleştirilecektir. Ancak kanun hükmünde kararnamenin 2011'de yürürlüğe girmiş olmasından dolayı herhangi bir mağduriyete yol açmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizden eş durumu özrü bulunanlardan; adaylık ve eşinin sigortalılık süreleri bakımından 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla gerekli şartları taşıyacak olanların, 2011 yılına mahsus olmak üzere sadece eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurularının 19-28 Aralık 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmasına, atama işleminin ise 30 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Atananların ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri 20 Ocak 2012 tarihinden itibaren başlayacak olup yarıyıl tatili içinde tamamlanacaktır.

Eş özür durumundan yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenlerimiz, Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olan Öğretmenlerin Eş Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu (Aralık-2011) hükümleri çerçevesinde başvuru yapmaları ve gelişmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 hcakmak | 12-12-2011 | Antalya

Ben 21 TSK lerinde astsubay olarak çalıştım. 4759 Sayılı Kanun gereği 20/25 yıllık hizmetimi tamamladığımdan TSK dan ayrıldım. Halen emeklilik için yaşı beklemekteyim. 2016 yılında SGK ya göre emekli olacağım. TSK leri bana emekli kartı verdi. Eşim Sağlık Bakanlığında doktor olarak çalışmaktadır. TSK ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol ile TSK personeli emekli olduklarında bir defaya mahsus eşlerinin atamaları yerleşecekleri yere yapılır ibaresi bulunmaktadır. Ben bu maddeden bu yıl yararlanabilir miyim?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 ben, derken sanırım eşinizden bahsediyorsunuz..

Eğer, eşinizin çalıştığı yerden başka yerde ikamet edecekseniz, eşiniz elbette yararlanabilir.

emekli kimlik kartınızın fotokopisi ve yeni ikametinizi gösterir belgeleri ekleyip, eşiniz atama talep edebilir.

 KARTAL | 20-11-2011 | ERZURUM

Hocam rütbeli askeri personelim ve askeri araçla mayına bastık;ben yara almadım fakat GATA Psikiyatri bölümünden 45 gün istirahat aldım.Psikolojik rahatsızlığımın tamamen bu olaydan kaynaklandığını gösterir Komutan Kanaat belgem mevcut,düzenlenen rapordada travmatik olaydan sonra... diye rahatsızlığım belirtilerek tanı konulmuş.İlaç tedaviside gördüm.İstirahat sürecinde maaşımdan doğu tazminatları kesildiği için maddi zararımda oluştu.Nakdi tazminata psikolojik nedenden alınan rapor ile başvurabilir miyim? İllaki ölmek,yaralanmak veya sakat kalmak mı gerekir,yoksa;Nakdi tazminat alabilir miyim? Saygılar sunuyorum.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Lütfen telefonla arar mısınız.

Sizin gibi Gazilere ve şehit ailelerine her türlü yardımı yapmak bizim boynumuzun borcu.

Hak kaybına uğramamanız için bir an evvel ararsanız gerekli yönlendirmeyi sağlayalım.

 

Av.Adem DEMİR 0 505 456 67 38 

 kazım toktay | 15-11-2011 | muğla

selam hocam ben 2 ay önce yabancı bir vatandaşla evlilik yaptım ve tainimi başka bir karakola yapıldı daha doğrusu sürgün geldim neye dayanarak tainim yapıldı geri gelebilirmiyim tainimin çıktığı yere veya başka bir yere

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 HANGİ BİRLİKTEN, NEREYE VERİLDİNİZ,

SON GÖREV YERENİZDE KAÇINCI YILINIZDI,

GARNİZON HİZMET DERECELERİ DENK Mİ...

GEREKİRSE TELEFONLA BİLGİ LÜTFEN...

 mehmet küçüker | 28-10-2011 | diyarbakır

sayın hocam; ben kkk'da diyarbakır da aday memurum 2 ay sonra asaletim tasdik olacak. eşim 2008 de jandarma bayan astsubay olarak göreve başladı. eşim tokat'ta şuan görev yapıyor. ben memuriyete girmeden önce evlendim. 2 ay sonra ben eş durumu ve aile bütünlüğünden tokat a tayin isteyeceğim fakat 26 şubat 2010 tarihinde çıkan yönetmeliğe göre 4 yıl hizmet süreni tamamlamadan gidemezsin diyorlar.hocam bu anayasanın 42. maddesindeki aile bütünlüğüne aykırı değil mi? bununla ilgili ayim'de kazanılmış örnek dava varmı? bunla ilgili ne yapabilirim hocam teşekkürler...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eşinizin doğu görevi istemesi daha makul ve mantıklı...

aday memuriyet sürenizin sonucunu beklemeden de eşiniz talepte bulunabilirdi,

nitekim J.Gn.K.lığınca bu yıl bir çok benzeri atama gerçekleştirildi.

 ahmet karadeniz | 18-10-2011 | istanbul

sayın hocam, ben üniversiteyi bitirdikten sonra polis oldum. kamu yönetimini bitirdim., kaymakamlık sınavlarına hazırlanıyorum kazandığım taktirde polislikten geçerken 6 ay gibi bi bekleme süresi varmı böyle bir duyum aldımda bilgilendirirseniz sevinirim. saygılar...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Kaymakam Adayları Yönetmeliği

 

Kurum: İçişleri Bakanlığı

Kabul Tarihi: 06.07.2011

RGT: 06.07.2011

RG No: 27986

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

 

Amaç

 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikteki esaslara göre kaymakam adayı olarak atananların kaymakam adaylığında yetiştirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenler.

 

Kapsam

 

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, kaymakam adaylarının yetiştirilmelerine ilişkin esaslarla birlikte, ilgili kurum ve görevlilerle kaymakam adaylarının yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

 

Dayanak

 

 

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

 

 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Aday: Kaymakam adayını,

 

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

 

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

 

d) Encümen: 3152 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde sayılan Müdürler Encümenini,

 

e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

 

f) Başkanlık: Eğitim Dairesi Başkanlığını,

 

g) İl: Kaymakam Adayının kadrosunun bulunduğu ili,

 

h) Komisyon: Tez Komisyonunu,

 

i) Tez: Kaymakamlık tezini,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM: Adayların Göreve Başlatılması ve İllerinin Tespiti

 

Göreve başlama

 

MADDE 5 - (1) Nihai başarı listesindeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, yetiştirme planı ve staj programı dönemlerine uygun olarak gruplar halinde ve Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde görevlerine başlatılırlar.

 

(2) Göreve başlamak için, yapılan tebligatta belirtilen süre içerisinde gerekli belge ve işlemler tamamlanarak başvurulur.

 

(3) Yerleştirilmeye hak kazanıp yapılan tebligatta belirtilen süre içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebep olmaksızın başvurmayan veya süresi içerisinde başvurup da atanma için gerekli belge ve işlemleri tamamlamayanlar atanma haklarından feragat etmiş sayılırlar.

 

Adayların illerinin tespiti

 

MADDE 6 - (1) Göreve başlamak üzere zamanında başvuran adaylar, iller için tespit edilmiş kontenjanlar ve boş kadrolar nispetinde dört il tercih ederler.

 

(2) İstedikleri dört ilden birine atanmaları mümkün olmayanların atanacakları iller Genel Müdürlükçe belirlenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Adayların Tabi Olacakları Stajlar

 

Staj süreleri ve sıralaması

 

MADDE 7 - (1) Adaylar, yıllık izin hakları saklı kalmak üzere aşağıdaki sıralama ve sürelere uygun olarak, yurtdışı stajı asgari 12 ay olmak üzere kaymakam adaylığı stajlarına tabi tutulurlar.

 

İl Merkez Stajı 2 ay

 

Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay

 

Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay

 

Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay

 

Yurtdışı Stajı 12 ay

 

Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay

 

Kaymakamlık Kursu 4 ay

 

(2) Bakanlık, hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak, mevcut adayların ve kaymakamsız ilçelerin sayısı, mülkiye müfettişlerinin çalışma dönemleri ve yurtdışında uygulamalı eğitim programının başlangıç tarihleri gibi nedenlerle yukarıda belirtilen stajların bir kısmını kaldırmaya, sıra ve sürelerini değiştirmeye, yenilerini eklemeye yetkilidir.

 

 

İl merkez stajı

 

MADDE 8 - (1) Adaylar atandıkları il valiliklerinde göreve başlarlar ve her türlü özlük işlemleri bu illerde yürütülür.

 

(2) İl Merkez Stajı sırasında adaylara illerde hazırlanacak 2 aylık bir programa göre, bizzat valinin direktif ve gözetimi altında valilik birimlerinden başlamak üzere bütün Bakanlıkların ilde mevcut kuruluşlarında ve il özel idaresi ile il belediyesinde staj yaptırılır.

 

(3) İlde vali veya vali yardımcısı başkanlığında toplanan kurul ve komisyonlara izleyici veya vali uygun görürse raportör olarak iştirak ettirilirler.

 

(4) İl Merkez Stajının ikinci haftasında adaylar Başkanlık ve Genel Müdürlükçe hazırlanacak bir program çerçevesinde Ankara’da yurtiçi uyum eğitimine tabi tutulurlar.

 

(5) Her aday için atandıkları ilde göreve başladıkları tarihten itibaren Staj Rapor Dosyası açılır. Valinin sorumluluğu altında veya görevlendireceği bir vali yardımcısı tarafından izlenip yürütülecek olan bu dosyaya adayın Kaymakamlık Kursuna katılışına kadar geçecek sürede, sadece değerlendirilmesine ve başarı derecesi hakkında hüküm verilmesine yardımcı olacak bilgi, rapor ve yazılar girer. Özlük işleri ile ilgili yazılar ve diğer yazışmalar bu dosyada yer almaz. Bu dosya valinin, adayın Kaymakamlık Kursuna çağrılmasında esas olacak değerlendirme ve kanaatini ihtiva eden genel sonuç raporu ile birlikte, Bakanlığın talebi üzerine 10 gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Adaylığın herhangi bir safhasında askere giden adayların bu dosyaları ilde muhafaza edilir. Bunların askerlik dönüşü yeniden adaylığına devam etmeleri halinde dosyaları bulundukları safhadan itibaren tutulmaya devam olunur.

 

(6) Adaylar, ilde hazırlanan 2 aylık çalışma programları dâhilinde staj yaptıkları her birimde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve idari metinleri okuyup incelemek, o birimdeki görevlilerle ilişki kurarak hizmetlerin nasıl yürütüldüğünü yakından takip edip öğrenmek ve sonunda valiliğe verecekleri yazılı raporda (EK-1) bunları özetlemek, ayrıca gerek mevzuatta gerekse uygulamada müşahede edecekleri hata, tekrar ve noksanları işaret ederek o birimde hizmetlerin daha iyi yürütülmesi için kişisel görüşlerini belirtmek ile mükelleftirler. Bu raporlar, valinin havalesi ile Staj Rapor Dosyalarında toplanır. Birim başkanları kendi birimlerindeki çalışmalarını tamamlayıp ayrılan adaylar hakkında onların sadece devam durumları ve ilgilendikleri konular hakkında valiliğe yazılı bilgi verirler. “Kişiye Özel” kaydı ile doğruca valiye verilecek bu yazılar valinin havalesiyle ilgili adayın Staj Rapor Dosyasına konur.

 

(7) Adayların staj süresi içerisinde, zorunlu olarak bir başka il adaylığına atanmaları halinde, Staj Rapor Dosyaları Bakanlığa gönderilmeden doğruca atandığı Valiliğe gönderilir.

 

 

Kaymakam refikliği stajı

 

 

MADDE 9 - (1) İl Merkez Stajını tamamlamış adaylar, Bakanlıkça sınıfları farklı, bilgi ve tecrübelerinden faydalanılabilecek iki ayrı ilçe kaymakamı yanında her biri 1,5 ay olmak üzere toplam 3 ay süre ile kaymakam refiki olarak görevlendirilirler. Adaylar ilçede refiki bulundukları kaymakamın gözetim ve sorumluluğu altında ilçe yönetimini, karşılaşılacak muhtemel sorunları, kaymakamın yetkilerini, görevlerini, iş tutumunu yakından izleyerek ve mümkün olduğunca uygulamalara da bizzat katılarak gerekli bilgi, tecrübe ve becerilerle donatılırlar.

 

(2) Adaylar, kaymakam refiki olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda edindikleri bilgileri ve tecrübeleri bir rapor halinde iki nüsha olarak refiki bulundukları kaymakamlara refiklik stajı sonunda vermekle mükelleftirler. Kaymakamlar da bu raporların bir nüshasını refikin göreve karşı ilgisi, kişiliği, bilgi ve becerisi ile kaydettiği gelişme açısından kendi değerlendirmelerini belirten bir yazı ile refikin adayı olduğu ilin valisine gönderirler. Süresini fiili olarak tamamlayan adayların başka bir emre gerek kalmadan illerine dönmelerini sağlarlar.

 

Mülkiye müfettişi refakatinde staj

 

MADDE 10 - (1) Adaylar mülkiye müfettişlerinin genel teftiş ya da inceleme ve soruşturma görevleri sırasında 2 ay süre ile Mülkiye Müfettişi refakatinde görevlendirilirler.

 

(2) Her yıl, mülkiye müfettişi refakatinde staja tabi tutulacak adayların isimleri ve illeri Genel Müdürlükçe, yıllık normal çalışma zamanları göz önünde bulundurulmak suretiyle Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bunların hangi tarihlerde, nerelerde ve hangi mülkiye müfettişleri refakatinde bulunacakları Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilir.

 

(3) Adaylar, mülkiye müfettişi refakatinde staj sırasında refakatinde bulundukları mülkiye müfettişinin sorumluluğu, gözetimi, sevk ve idaresi altında il ve ilçe teftişi ile inceleme ve soruşturma işlerinin her safhasını yakından takip edip öğrenirler.

 

(4) Adaylar; mülkiye müfettişi yanında 2 ayı doldurduklarında, müfettiş refakatinde yaptıkları çalışmaları, edindikleri bilgi ve tecrübeleri bir rapor halinde 2 nüsha olarak refakatinde çalıştıkları müfettişlere vermekle mükelleftirler. Mülkiye müfettişleri de bu raporlara adayın göreve karşı ilgisi, bilgi ve becerisi, kaydettiği gelişme ve kişiliği yönünden kendi değerlendirmelerini belirten bir yazı ile bir nüshasını Genel Müdürlüğe, bir nüshasını da adayın bağlı bulunduğu il valisine intikal ettirmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderirler. Süresini fiili olarak tamamlayan adayların başka bir emre gerek kalmadan illerine dönmelerini sağlarlar.

 

Bakanlık merkez stajı (Dil kursu)

 

 

MADDE 11 - (1) Adaylar Bakanlıkta Başkanlıkça hazırlanacak yabancı dil eğitim ağırlıklı bir programa tabi tutulurlar. Yabancı dil eğitiminin son haftasında yurtdışı eğitimleri ile ilgili uyum kursu verilir.

 

(2) Adayların yabancı dil geliştirme eğitimleri, Başkanlık dersliklerinde veya Bakanlıkça uygun görülecek resmi kuruluş ya da özel kurslarda verilir.

 

 

Yurtdışı stajı

 

 

MADDE 12 - (1) Asaletleri tasdik edilen adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci ve 79 uncu maddeleri gereğince Bakanlar Kurulu kararı ile verilen kontenjan çerçevesinde bir yıl süre ile bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek veya yüksek lisans eğitimi yapmak üzere yurtdışına gönderilirler.

 

(2) Yurtdışına gönderilen adaylar, bulundukları ülkede Bakanlıkça belirlenecek süre ve esaslar dâhilinde yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla lisan kursuna devam ederler. Yabancı dil eğitiminin sonunda mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamaları yerinde görürler veya bu amaçla mesleki kurslara devam ederler.

 

(3) Adaylar yaptıkları incelemeler sonucu tabi oldukları dilden ve Türkçe olmak üzere ikişer nüsha ve ayrıca dijital ortamda rapor hazırlarlar. Yüksek lisans eğitimi alanlar da eğitim aldıkları yabancı dilden ve Türkçe ikişer nüsha ve ayrıca dijital ortamda tez hazırlarlar. Hazırlanacak rapor ve tezlere esas konular Bakanlıkça tespit edilir. Adaylar rapor, tez ve devam ettikleri kurslardan alacakları başarı belgelerini yurda döndükleri tarihi takip eden bir ay içinde Bakanlığa vermek zorundadırlar.

 

(4) Adayların yurtdışında bulundukları sürede tutum ve davranışları ile başarı durumları Bakanlıkça uygun görülecek zamanlarda Genel Müdürlükçe mahallinde gözden geçirilir. Her aday için değerlendirme raporu düzenlenir. Yabancı dil eğitimlerinin birinci altı aylık döneminin sonuna tekabül eden ilk sınavda başarısız oldukları tespit edilenlerle, ilgili mevzuatta geri çağrılmayı gerektiren durumlarda olduğu tespit edilenler yurda çağırılır ve haklarında gerekli disiplin işlemleri yapılır.

 

(5) Adayları yurtdışından geri çağırma kararı almaya Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu yetkilidir.

 

Kaymakam vekilliği stajı

 

MADDE 13 - (1) Asaletleri tasdik edilen adaylar, Bakanlıkça boş bulunan veya yıllık izin veya sağlık izni gibi sebeplerle boşalan ilçe kaymakamlıklarına vekil olarak atanırlar.

 

(2) Adaylar, adayı oldukları ilin dışındaki illerin ilçelerine kaymakam vekili olarak gönderilirler.

 

(3) Adayların kaymakam vekilliği stajı süresindeki değerlendirilmeleri, kaymakam vekili olarak bulundukları ilçelerin bağlı olduğu il valilerince yapılır. Valiler, illerine bağlı ilçelerde bir aydan az olmamak kaydıyla kaymakam vekilliğinde bulunan adayların, kaymakam vekilliğinden ayrılışlarını izleyen bir hafta içinde kaymakam vekilliği sırasında iş tutumları, kişilikleri, bilgi ve becerileri, temsil kabiliyetleri, halkla münasebetleri, kılık ve kıyafetleri hakkındaki kanaatlerini Bakanlığa ve Staj Rapor Dosyalarına konulmak üzere adayların bağlı bulundukları illerin valiliklerine yazılı olarak bildirirler.

 

 

Kaymakamlık kursu

 

 

MADDE 14 - (1) Adaylar, stajın bu aşamasını 5 inci Bölümde belirtilen esaslar çerçevesinde tamamlarlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Adayların Yetiştirilmeleri ile İlgili Diğer Hususlar

 

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında staj

 

MADDE 15 - (1) Adaylar Bakanlığın gerekli görmesi durumunda, staj devresinin uygun bir kısmında, yapılacak protokollerle diğer bakanlıklarda ve kamu kurum ve kuruluşlarında da staja tabi tutulabilirler.

 

 

Asaletin tasdiki

 

MADDE 16 - (1) Adaylar görevde en az bir yılı doldurduklarında adayı bulundukları ilin valisi tarafından değerlendirilirler. Vali bu değerlendirmeyi adayın görevine karşı ilgisi, devam durumu, kişiliği, bilgi, beceri ve performansı, kaydettiği gelişmeler, temsil kabiliyeti, halkla ilişkileri, kılık kıyafeti kıstaslarına göre yapar. Değerlendirmede adayın refiki bulunduğu kaymakamların ve mülkiye müfettişinin raporları da göz önünde tutulur. Vali, değerlendirme sonucuna göre kanaatini olumlu veya olumsuz şekilde Bakanlığa yazılı olarak bildirir.

 

(2) Disiplin cezası almamış ve başarılı görülmüş adayların asaleti Bakanlıkça tasdik edilir.

 

(3) Disiplin cezası almış ve başarısız görülmüş adaylar, başka bir il valisi yanında en çok bir yıl daha denenir. Bu süre sonunda da başarısız görülenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

Adayların adaylık dönemi içerisinde görevlerine son verilmesi

 

MADDE 17 - (1) Adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilen adaylar yurtdışı staj döneminde Genel Müdürün, bunun dışındaki dönemlerde ise adayı olduğu ilin valisinin teklifi, Encümenin kararı ve Bakanın onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ncı maddesi gereğince memuriyetle ilişikleri kesilir. Ancak evvelce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıp asaleti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tasdik edilmiş olanlar, 2 yıl içinde kaymakam adayı olarak asaleti tasdik edilmemiş ise Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

 

(2) Bakanlıkça sağlık yönünden kaymakamlık mesleğini yapamayacağı tespit edilenler ile bu yönde talebi olanlar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer sınıf ve kadrolara atanırlar. Sağlık nedeniyle yapılacak atamalarda Bakanlıkça belirlenmiş olan tam teşekküllü hakem hastane raporu alınır. Diğer sınıf ve kadrolara atanma işlemi Bakan onayı ile yapılır.

 

 

Adaylara il merkezlerinde verilebilecek görevler

 

MADDE 18 - (1) Kaymakam adaylığı staj sıra ve sürelerinin zorunlu hallerde değişmesi durumunda, adayı olduğu ilde daha uzun süre kalacak adaylar valinin uygun göreceği birimlerde görevlendirilir.

 

(2) Bu süre içerisinde ayrıca kendilerine değişik inceleme konuları verilerek bir konuyu inceleme, sonuca varma, özetleme, sunma, tartışma, rapora bağlama ve sorumluluk yüklenme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanır.

 

 

Kaymakamlık tezi

 

MADDE 19 - (1) Adaylar adaylık dönemi içerisinde “Kaymakamlık Tezi” hazırlamakla yükümlüdürler.

 

(2) Tez konuları Bakanlık tarafından tespit edilir. Tez konusu ile ilgili, Genel Müdürlükçe tespit edilecek birim tarafından Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından bir tez danışmanı görevlendirilir. Danışman tez hazırlama aşamasında adaya rehberlik eder.

 

(3) Adaylar tezlerini adaylık görevine başlayış tarihinden itibaren hazırlamaya başlarlar. Genel Müdürlükçe kendilerine bildirilen tarihe kadar 3 nüsha olarak ve ayrıca dijital ortamda teslim edecekleri tezlerini ayrıca ilgili komisyon huzurunda sunarlar. Soru-cevap şeklindeki tartışmalar sonunda başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirme yapılır. Değerlendirmede başarısız görülen tezler, en geç bir ay içerisinde yeniden hazırlanıp, aynı usulle değerlendirilmek üzere sahibine iade edilir.

 

(4) Bakanlıkça belirlenen konular dışında tez konusu seçen, tezini zamanında teslim etmeyen veya çağrıldığı halde mazeretsiz olarak tezini sunmaya gelmeyen ya da komisyon tarafından tezi ikinci defa yeterli bulunmayanlar, tez değerlendirmede başarısız sayılırlar. Bunlar, bir sonraki Kaymakamlık Kursuna kadar adaylığa devam etmek ve Bakanlıkça belirlenecek yeni bir konuda tez hazırlamakla yükümlüdürler. Bu tezleri de değerlendirmede “Başarısız” görülenler kaymakam adaylığından Bakanlığın Merkez veya Taşra Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

 

(5) Bakanlıkta yapılan değerlendirmede “Başarılı” görülen tezlerin elektronik ortamdaki nüshası ilgili adayın Genel Müdürlükteki dosyasına konulur. Tezlerden bir nüshası ilgililerin atanmış oldukları valiliklere gönderilir, diğer iki nüshası ise kütüphaneye konmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

 

Tez değerlendirme komisyonu

 

 

MADDE 20 - (1) Tez Değerlendirme Komisyonu Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, İller İdaresi, Mahalli İdareler, Personel Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığından katılacak M.İ.A. sınıfından en az daire başkanı unvanında olan birer görevli ile Hukuk Müşavirliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcileri olmak üzere sekiz kişiden oluşur.

 

(2) Komisyon Başkanının gerekli görmesi halinde tez konusu ile ilgili Bakanlık birimlerinden bir temsilci çağırılabilir. Bu şekilde görevlendirilen temsilciler de komisyon çalışmalarına katılır.

 

(3) Komisyon Başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: Kaymakamlık Kursu

 

Kursun niteliği

 

MADDE 21 - (1) Kaymakamlık kursu, adayların kaymakam olarak atanmalarından önce katılmak ve başarı ile tamamlamak zorunda oldukları son staj devresidir. Kaymakamlık Kurslarından her biri bir dönem numarası almak üzere Bakanlık tarafından devam eden ilgili maddelere göre düzenlenip yürütülür.

 

 

Kursların yönetimi

 

MADDE 22 - (1) Kaymakamlık kurslarının Bakanlığın belirlediği zamanlarda başlatılmasından, programların hazırlanıp kesinleştirilmesinden, uygulanmasından ve değerlendirilip geliştirilmesinden Başkanlık sorumludur. Başkanlık kursların kararlaştırılan esaslara uygun şekilde programlaması, idari, disiplin ve mali yönleriyle aksamadan yürütülmesi, Bakanlık-Konferansçı-Aday ilişkilerinin sağlanması, kurs çalışma programlarının günlük yürütümü, ders araçlarının sağlanması, adayların devam ve sağlık durumları ile konferansçıların izlenmesi, konferans ve ek ders-görev ücretlerinin tahakkuku, zamanında ödenmesi, kurslarla ilgili her türlü yazışma, dosyalama, hesap işleri, maaş, ücret ve gündelik bordrolarının düzenlenmesi, adayların kurs yevmiyelerinin zamanında yazılıp tahakkuk ve ödenmesi, kurs notlarının zamanında yazılıp dağıtılması, sertifikaların düzenlenmesi, ödül ve tören hazırlıklarının yapılması, adayların ikamet edeceği yerlerin hazırlanması ve kurs süresince sosyal ihtiyaçlarının karşılanması işlemlerinden sorumludur.

 

Kursun programlanması

 

 

MADDE 23 - (1) Kaymakamlık kurslarının başlatılma tarihleri, süreleri, programlarının ana hatları ile bölümleri, çalışma yer ve şekilleri Strateji Geliştirme Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanının da katılacağı Encümen tarafından, her dönem kurs için, kursun başlama tarihinden en az 20 gün önceden, Başkanlığın hazırlayıp getireceği teklif üzerine görüşülerek kararlaştırılır. Raportörlük görevini Başkanlık yapar.

 

 

Kursa çağırma

 

 

MADDE 24 - (1) Kurs açılması kararlaştırılınca, kursun açılacağı tarihte adaylıkta iki buçuk yılını dolduran adayların illerden gönderilen Staj Rapor Dosyaları ve durumları ilgili Personel Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenerek;

 

a) Bakanlıktaki dosyalarına göre tutum ve davranışları ve Staj Rapor Dosyasındaki değerlendirilmeleri olumlu rapor edilmiş,

 

b) Tezini zamanında vermiş ve “Başarılı” değerlendirilmiş,

 

c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen stajlarını, yeterli kabul edilecek sürelerle yapmış,

 

olanlar tespit edilip bir liste halinde Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık onayından sonra kendilerine yazılı çağrı yapılır.

 

(2) Birinci fıkradaki değerlendirmeler sonucu olumsuz sayılarak kursa çağrılmayanlar bir sonraki Kaymakamlık kursuna kadar illerinde adaylığa devam ederler. Bir sonraki Kaymakamlık kursuna da Genel Müdürlükçe olumsuz olarak değerlendirilmeleri nedeniyle çağrılmayanlar Encümen kararı ve Bakanlık onayı ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

 

Kurs çalışma programı

 

MADDE 25 - (1) Kurs çalışma programında kamu yönetimi ile ilgili konularda tartışmalı konferanslara, seminerlere yer verilir. Önemli konu ve sorunlara değişik açıdan bakılması imkanını sağlayacak panel ve açık oturumlar, çeşitli bakanlık, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri, organize sanayi bölgesi, serbest bölge, sınır ticareti ve KOBİ konularında eğitici geziler ve imkanlar ölçüsünde yurtdışı gezileri kurs çalışma programına dâhil edilir.

 

(2) Adayların Bakanlığımız dışında kalan birimlerdeki çalışmalarının uygulanma şekil, süre ve değerlendirilme esasları Başkanlık ve ilgili birimlerle müştereken tespit edilir.

 

(3) Kurs süresince ihtiyaca göre yapılacak olan inceleme gezileri Bakanlıkça görevlendirilecek bir görevli yönetiminde, özel programa göre ve toplu halde yapılır.

 

(4) Kaymakamlık Kurslarının Bakanlık dışı kuruluşlarda yürütülecek eğitim programları, ilgili kurum ve kuruluşlarla mutabık kalınacak esaslar çerçevesinde o kurum veya kuruluş tarafından hazırlanıp uygulanır. Bu eğitimler süresince adaylar genel hükümler yanında, o kurum veya kuruluşun uygulama eğitimi ile ilgili mevzuatına uymakla yükümlüdürler.

 

Kursun başlatılması

 

 

MADDE 26 - (1) İlk gün kursa katılan adaylara Kurs Çalışma Programı hakkında bilgi verilir, konaklama ve diğer ihtiyaçları için çözüm önerileri sunulur.

 

 

Kursun iç yönetimi

 

 

MADDE 27 - (1) Başkanlık kurs süresince, adaylarla devamlı temas halinde bulunarak onların davranışlarını, kurs hakkındaki görüş ve düşüncelerini değerlendirir. Adaylar da kurs ve özlük işlemleri ile ilgili istek ve dileklerini Başkanlığa bildirirler.

 

(2) Kurs sonunda Mülki İdare Amiri olarak görev üstlenecek adaylar bu bilinçle hareket etmek, çevrelerine karşı daima anlayışlı ve saygılı, kurs yönetimine ve konferansçılara yardımcı olmak zorundadırlar.

 

(3) Her aday Başkanlıkça kendilerine verilecek görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

(4) Devam durumu konferanslardan önce ve gerekirse konferans ve çalışmalar süresince imzalarla tespit edilir. Adaylar konferans, seminer ve çalışmalara vaktinde katılmakla yükümlüdür. On dakikadan fazla gecikenler ile özürsüz ve izinsiz olarak erken terk ettiği tespit edilenler devamsız sayılırlar. On dakikadan az gecikmeler de tekrarlandığı takdirde aynı şekilde değerlendirilir. Özürsüz devamsızlığı görülenlerin o günlere ait kurs gündelikleri kesilir. Kurs süresince özürsüz olarak toplam en az on gün, özürlü veya izinli olarak kursun toplam süresinin en az ¼’ü kadar devamsızlığı tespit edilenler kurs sonu sınavlarına alınmazlar. Bundan bir sonraki kursa kadar adaylığa devam ederler.

 

(5) Adaylar yıllık izinlerini kurs süresi içinde kullanamazlar. Bu sürede adaylar mazeret izni, hastalık izni ve disiplin cezaları ile ilgili iş ve işlemler açısından Bakanlık merkez memurları gibi değerlendirilir ve bu iş ve işlemler Başkanlıkça yapılır. Yapılan işlemle ilgili hem adayın iline hem de Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

 

(6) Kurs programında ele alınan konularda bizzat konferansçılar veya konferans yöneticileri tarafından hazırlanan metinler çoğaltılarak adaylara dağıtılır. Her dönem kurs notlarından birer takım Bakanlık ve Başkanlığın kitaplıklarında saklanır.

 

(7) Kurs süresinin bitimine en az beş gün kala eğitim çalışmalarına son verilerek adayların sınava hazırlanmalarına imkân sağlanır.

 

Kurs sonu sınavı

 

 

MADDE 28 - (1) Her kursun sonunda Bakanlık onayı ile belirtilen gün, saat ve yerde Strateji Geliştirme Başkanı ile Eğitim Dairesi Başkanının da katılacağı Encümen tarafından adaylar bir sözlü sınava tabi tutulurlar. Bu sınav sırasında Eğitim Dairesi Başkanı raportörlük görevini yürütür. Her adaya birisi teziyle ilgili olmak üzere en az üç soru sorulur. Sorular, bir kaymakamın bilmesi gereken ve kurs programında yer verilen konular esas alınarak önceden Başkanlıkça hazırlanıp, Encümenin tasvibinden geçirilir. Sınav sırasında adayların Staj Rapor Dosyaları da Encümenin tetkikine hazır bulundurulur. Adaylara genel bilgileri ile inandırma ve idarecilik yeteneklerini ölçecek nitelikte sorular da yöneltilebilir.

 

(2) Sorular adaylar tarafından cevaplandırıldıktan sonra Encümen Başkan ve üyeleriyle Strateji Geliştirme Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanınca 100 tam not üzerinden değerlendirilir, takdir edilen notların aritmetik ortalaması alınır. 0.50 den aşağı olan kesirler dikkate alınmaz, 0.50 ve üstü kesirler tam sayıya tamamlanır. Değerlendirme notu;

 

60’dan aşağı olanlar yetersiz,

 

60-70 olanlar yeterli,

 

71-85 olanlar başarılı,

 

86-100 olanlar üstün başarılı sayılırlar.

 

(3) Üstün başarılı olanlardan ilk üçü Encümen tarafından kurs birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak ilan edilir. Bunlara kurs kapanış töreninde Bakanlıkça uygun görülecek ödüller verilir.

 

(4) Bakanlıkça kabul edilebilir mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen adaylar için, tarihi Bakanlıkça kararlaştırılacak mazeret sınavı niteliğinde bir sınav düzenlenir.

 

(5) Kurs sonu sınavında yetersiz not alanlar, en çok 30 gün içerisinde ikinci bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda da yetersiz not alanlar Bakanlığın Merkez veya Taşra Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

 

(6) Sınav sonunda adaylar hakkında takdir edilen notlar ve değerlendirmeler Encümen Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Başarı dereceleri kurs sınav fişlerinin B Formu (EK-3) özel hanesine yazılarak aynı şekilde imzalanır.

 

(7) B Formları, her aday için gerek duyulan bilgileri ihtiva eder şekilde Başkanlıkça önceden ikişer nüsha olarak düzenlenir. Sınav sonunda bu formlar değerlendirme dosyalarına konulmak üzere Genel Müdürlüğe verilir.

 

Kurs kapanışı ve kura töreni

 

 

MADDE 29 - (1) Kurs sonu sınavında kaymakam olarak atanmaya hak kazanan adayların atanacakları ilçeler düzenlenecek bir törenle kura çektirilerek belirlenir, sertifikaları ve derece alanların ödülleri dağıtılır.

 

(2) Kuraya girecek ilçeler o sırada boş bulunan 5 inci sınıf ilçeler arasından Genel Müdürlükçe tespit edilir. Yeteri kadar 5 inci sınıf boş ilçe bulunmaması halinde liste 4 üncü sınıf ilçelerle tamamlanır. Ayrıca hizmet gereklerine göre yeterli 5 inci sınıf ilçe olsa dahi Bakanlık onayı ile 4 üncü sınıf ilçeler de kura çekmeye dâhil edilebilir. 4 üncü sınıfta geçen süreler 5 inci sınıf hizmetinden sayılır. Kura çekme, listedeki ilçelere atanmaya mani hali bulunanlara öncelik verilerek alfabetik soyadı sırasına göre yapılır.

 

(3) Kurs sonu sınavında birinci, ikinci ve üçüncü olanlar kuraya dâhil edilmez ve bunlar atanmalarına mani halleri olmamak şartıyla listedeki ilçelerden istedikleri birine atanırlar.

 

(4) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu veya maddi ilişkilerinin bulunduğu yerin bağlı olduğu ilin ilçelerini çekenlerin kura çekmeleri tekrarlanır.

 

(5) Kuradan itibaren 24 saat içinde adaylar arasında yer değişmeler, herhangi bir engel bulunmamak kaydı ile kabul edilir. Değişme istekleri Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Değişme süresi bittikten sonra kararname hazırlanır.

 

ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

 

Alt düzenleme yapma yetkisi

 

MADDE 30 - (1) Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, Bakanlığın ilgili Merkez Birimlerinin görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe yönergeler çıkarılabilir. Bu yönergeler Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

 

MADDE 31 - (1) 23/3/1994 tarihli ve 21883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kaymakam Adayları Yönetmeliği ile ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

Yürürlük

 

MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

 

 

MADDE 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

NOT: EKLERİ İÇİN RESMİ GAZETEYE BAKINIZ

 

 samet kurnaz | 17-10-2011 | istanbul

sayın hocam, ben ist. 7 aylık polis memuruyum eşim 3 yıldır edirnede özel bir şirkette çalışıyo idi , geçtiğimiz temmuz ayında evlendiiğimz için işten ayrılmak durumunda kaldı. benimde nufusa kayıtlı olduğum ilde edirne buraya gidemem ama en yakın il-ilçeye tayin isteyebilirmiyim, eşimin aynı işyerinde başlama olanağı var. .. ( polis memuru olan bi arkadaşın eşide ozelde çalışıyoken eş durumundan eşinin bulunduğu ile atamasını istemiş kabul edilmiş bu durumun benimkinden farkı eşinin bulunduğuuu yere gitmesi benim nufusum edirnede olduğundan ben gidemiyorum en yakınına atamam istemem mümkünmü? saygılarımla...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Aday Memurların Yer Değiştirmeleri

            Madde 11-(Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet Memurları ile evli emniyet mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir. 

Zamandışı Atama

            Madde 19-Aşağıdaki yazılı hallerde 18 inci maddedeki genel atama ve yer değiştirme zamanına bağlı kalınmaksızın ve atama istek formu istenmeksizin her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.

            a) Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler,

            b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,

            c) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yer görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,

            d) Personelin rütbesinin yükselmesi sebebiyle bulunduğu yerde göreve devam imkanının kalmaması,

            e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu,

            f) Eşinin ve çocuğunun ölmesi,

            g) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan  eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması,

            h) Yönetmeliğin 34. üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,

            ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine,

            k) Mevzuat değişikliği,

            l) (Ek Bent :26.03.2002/24707) Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi

            m) (Ek Bent :26.03.2002/24707) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi halinde.

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

            Madde 38- (Değişik:26.03.2002/24707) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

            Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

            Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

           

xt-a��:uP� X� pan style='mso-tab-count:1'>            c) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yer görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,

 

            d) Personelin rütbesinin yükselmesi sebebiyle bulunduğu yerde göreve devam imkanının kalmaması,

            e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu,

            f) Eşinin ve çocuğunun ölmesi,

            g) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan  eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması,

            h) Yönetmeliğin 34. üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,

            ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine,

            k) Mevzuat değişikliği,

            l) (Ek Bent :26.03.2002/24707) Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi

            m) (Ek Bent :26.03.2002/24707) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi halinde.

 

DOLAYISIYLA, BU DURUMDA İDARENİN OLUR'U OLMADAN ZOR...

ANCAK, YİNE DE TALEPTE BULUNUN BENCE... İDARECE, DURUMUNUZUN BİLİNMESİNDE YARAR VAR ÇÜNKÜ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mertmeriç | 13-10-2011 | Bolu

Sayın hocam öncelikle verdiğiniz değerli bilgilerden ötürü teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Nişanlım şu an bir üniversite hastahanesinde 2 aylık hemşire aday memur olarak görevine devam etmektedir. Aralık ayı içinde nikah yapmak düşüncesindeyiz önümüzdeki yazda düğün ve bu durumda ataması mümkünmüdür? ben boluda görev yapmakta olan bir astsubayım üniversite hastahanelerinini bu durularda sorun çıkardıgı bilgisini aldık. ve mümkün olursa bu arada eşimi sağlık baknlıgına geçirmek istiyoruz ne gibi girişimlerde bulunmalıyız yardımlarınızı beklemekteyim. şimdiden teşekkürlerimi iletirim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 şu an nişanlınız nerede. Nikah tarihinde eğer nişanlınız batıda ise ve sizin batı garnizonu görev süreniz sona ermemişse, atama talep edebilirsiniz.

daha sonra siz doğu görevine tayin olduğunuzda sağlık bakanlığına geçiş için dilekçe verip, üniversiteden muvafakat talep edeceksiniz...

 haluk kalaycıoğlu | 12-10-2011 | mersin

slm ben deniz astsubayıyım eşim 4 yıllık polis memuru şark görevi geldi her tayin döneminde şark görevine gideceksin diye baskı yapıyorlar durdurmak için ipka veriyoruz eşimin benimle birlikte görev yapacagı rize artvin illerinde bulunan sahil güvenlik botları mevcuttur fakat benim tayinim o bölgelere çıkması için durumumu bildirdim fakat ilgilenmediler eşim tayini her hangi bir dogu iline çıkarsa ben ne yapabilirim aile bütünlügüm bozulacak nasıl bir yol izleye bilirim

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

ÖNCELİKLE EŞİNİZ, KENDİ BİRİMİNE, SİZDEN ALACAĞI VE SİZİN SADECE VE SADECE RİZE VE ARTVİN'DE GÖREV YAPABİLECEĞİNE İLİŞKİN BİR YAZIYI KENDİ BİRİMİNE BİLDİRSİN Kİ, YARIN APAR TOPAR BAŞKA BİR İLE ATAMA YAPARLARSA SIKINTI YAŞAMAYIN.

EĞER BÖYLE BİR TAYİN YAŞANIRSA, ÖNCE SİZ RİZE YA DA ARTVİN'E ATATA İSTEYİP. ARDINDAN EŞİNİZİN BULUNDUĞU YERE GELMESİ İÇİN TALEPTE BULUNMANIZ GEREKİR. KABUL EDİLMEZSE TEK SEÇENEK DAVA YOLU...

 

 abdurahman uçkan | 07-10-2011 | konya

sivil memur olarak atamam kara kuvvetleri komutanlığı konyaya atamam oldu asaletim tasdik olmasına 10 ay var 3 sene mecburi hizmet görevim var eşim ise ankara genel kurmay bşk lığında sivil memur eşim konyaya tayin olması için dilekçesini verdi eğer red cevabı gelirse nasıl bir yol izlememizi tavsiye edersiniz iş mahkemesinde dava açarsak kazanabilirmiyiz

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Abdurahman bey,

MSB.lığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 

  İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanma başlıklı 7 nci maddesi ile 9 ve 11 nci maddeleri kapsamında atama isteyebilirsiniz. Dilekçeniz kabul edilmedği takdirde iş mahkemesinde değil, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde dava açılacaktır.

 

 MADDE 7 - (1) Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

 

 MADDE 9 - (1) Atamalarda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

 a) Atamalarda aile bütünlüğünün muhafaza edilmesi bakımından, eş ve sağlık durumları, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.

 

 

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

 

MADDE 11 - (1) Aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama;

 

a) Sağlık Durumu: Memurun sağlık durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin, bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını ya da tam teşekküllü hastane bulunan bir yerde oturma zorunluluğu bulunduğunu, tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde,

 

b) Eş Durumu: Memurun eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi halinde, yapılabilir. 

 

 

 Ayşe öztürk | 07-10-2011 | ankara

Adem bey, boşanmalarda çocuğun velayetinin kimde olacağına dair soru soracaktım. 5 yıllık evliyim 5 aylık bir kız bebeğim var. kamuda mühendis olarak çalışıyorum, eşim özel sektörde çalışıyor. aldığım maaş eşimin maaşının 2,5 katı. şiddetli geçimsizlik durumu söz konusu aramızda. eğer bir boşanma durumu olursa bebeğimin velayeti kime verilir. bana verilirse şayet, eşimin hakimin kararını zorla uygulamama durumu karşısında ne yapabilirim. şimdiden yardımlarınız için teşekkür ediyorum

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Velayet durumunda mahkeme öncelikle çocuğun yararını düşünür.

Beş aylık bir bebeğin de anne bakımına ihtiyaç duyduğu açık olduğundan, annenin çocuğuna bakamayacak derecede ağır hastalığı, kötü yaşantısı, çocukla ilgilenmemesi ve velayate istememesi durumları dışında, çocuğu anneye verir.

Babanın, diretmesi durumunda icra yoluyla ve polis zoruyla çocuk teslimi sağlanabilir. Umkarım ve dilerim beş aylık çocuk böylesi güç durumlara düşürülmez...

anlaşmalı boşanma yolunu öneriririm. En azından hazırlanacak bir protokolle kısa sürede daha az başınız ağrıyarak boşanabilirsiniz...

 Duygu Nur ÖZDAĞ | 05-10-2011 | Mersin

Sayın Avukat Adem DEMİR, Sayın Avukat Fevzi AKSOY Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Karaman Sevgi Evleri Müdürlüğüne İdare mahkeme kararı sonucu müdür yardımcısı olarak atandım. 27 Mayıs 2011 tarihinde göreve başladım. 2009 yılında görevde yükselme sınavı sonucu Genel Müdürlüğün atayacağı yerleri de kabul ederek tercihlerimi yaptım. Ancak doğu hizmetimim olmaması ve doğuda boş kadro olmaması nedeniyle atamam yapılmadı. İdari Mahkemeye dava açtım ve kazandım. Bu kez genel Müdürlüğüm beni 3. hizmet bölgesi olan Karaman iline atadı. Hizmet gereği 3. bölgede 3 yıl kalma zorunluluğum var. Ancak 1 yıllık görev sürem dolduğunda eş durumundan tayin isteyebiliyorum. Ancak bu sefer de Genel Müdürlüğüm benim idareci olmamdan dolayı eşin senin yanına gelir diyor. Eşimin kadro derece ve ünvanı benden yüksek. Tarsus Devlet hastanesinde uzman hekim olarak görev yapmakta. Kadrosu 1.derecenin 4. kademesi ve görev süresi 19 yıl. Benim kadrom 1. derecenin 1. kademesi ve görev sürem 14 yıl.Genel müdürlük bu duruma açıklık getremedi. Hukuk müşavirliğinden görüş sormak gerek dediler. Bu konuda beni bilgilendirmeniz mümkün mü? teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sayın Özdağ, 

telefonla cevap verdiğimiz için tekrar ayrıntıya girmiyorum...

 cs ee | 03-10-2011 | ankara

merhabalar ben gıda tarım hayvancılık bakanlığının çankırı gıda tarım hayvancılık il müdürlüğüne kadrolu mühendis olarak atandım ve benimle birlikte atananlar için aday memurluk uygulanmayacağı ile ilgili resmi gazetede yayınlandı.4 aydır çalışmaktayım 1 seneyi doldurmayı beklemem gerekir mi, eşim ankara da özel sektörde sigortalı olarak çalışıyor.Eş durumu tayini için dilekçe verdikten sonra ne kadar zamanda olumlu yada olumsuz sonuç gelir ve olumsuz olduğu durumda ne yapmam gerekmektedir .

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eşinizin özel sektörde çalışması dezavantaj...

Aday memurluk süreniz yok ise talepte bulanabilirsiniz...

 bora patkavak | 24-09-2011 | samsun

hocam iyi günler; Nişanlım istanbulda bir hastanede 2 yıldır 4 c li hemşire olarak çalışıyor ve bu son gelişme ile 4 b li oldu. ben ise samsunda bir özel sektörde 4 yıldır sigortalı olarak çalışmaktayım. eş durumu tayini yapabilirmiyiz. teşekkür ederim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 siz özel de çalıştığınız için biraz sıkıntı yaşanabilir.

Ancak, İstanbul'dan Samsun'a atama talebinde bulunmanız bir avantaj olarak görülebilir.

Eşiniz, kurumuna bir dilekçe ile müracaat etsin bir an önce...

 Ferhat Demir | 22-09-2011 | samsun

Selamlar Ben devlet hastanesinde 8 aydır laborantım. 4b den geçen ay kadroya geçtim. Nişanlım 5 yıldır özel sektörde ssk'lı çalışıyor. Eş durumundan tayin edilebilir miyim. Asaletim mi dolması gerekiyor yoksa 4b den sonra zorunlu bir süre var mı?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 öncelikle asaletinizin onanması gerekir.

Sonra resmi nikah..

ancak, eşinizin özelde çalışıyor olması sıkıntı yaratabilir.

emsallerinize nazaran avantaj yaratmaması gerekiyor.

 Gamze Abacıoğlu | 19-09-2011 | Artvin

Ben İçişleri Bakanlığı'na Haziran KPSS ile atandım. Ağustos'un 12'sinde Artvin Valiliği'nde işe başladım. Eşim Artvin Defterdarlığı'nda çalışıyor. Ben yeni doğum yapmış olduğum için ücretsiz izne ayrılacağım. Eşim tayin olduğunda, asaletim tasdik olmamasına rağmen ben de tayin isteyebilir miyim? Yoksa ben de asaletimin tasdikini bekleyecek miyim?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 aday memur iken atama talebinde bulunamıyorsunuz.

 şükran ünal | 20-08-2011 | kars

hocam ben karsda yaklaşık 9 senelik hemşireyim eşim tedaşta çalışıyordu ve tayin olamadığından bu sene kpss ile manisa ya maliye bakanlığı bünyesinde vergi dairesine VHKİ memuru olarak atandı eşim aday memur eşimin yanına tayin olabilirmiyim saglık bakanlığı tayin yönetmeliğinde eş durumu tayininde unvan kıdem vs şeylerce üstün olana tabi olunacagı belirtiliyor fakat aday memurda tayin istiyemiyor ne yapmalıyım teşekkürler.

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

atama talebinde bulunun, aile bütünlüğü dikkate alımak zorundadır, atamanız uygun görülmez ise dava açmaktan başka çareniz olmaz, sonuç olumlu olabilir

 fatih | 20-08-2011 | mardin

iyi günler ben mardin ilinde uzman jandarmayım eşim sinopta polis memuru ancak yeni mesleğe başladı asaleti 1 yıl sonra tasdik olacak eşimin mardin iline benim yanıma 1 yıl yani asaleti tasdik dolmadan tayini çıkabilirmi....

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

normal şartlarda asaleti tastik olmadan ataması yapılamaz, ancak aksi durumlarla da karşılaştık

 Derya AVANOĞLU | 19-08-2011 | ERZİNCAN

Ben Erzincan/Tercan Askerlik şubesine 20 Eylül 2007 taihinde sivil memur olarak göreve başladım. Bu yıl 20 Eylül 2011 tarihinde tam 4 yıl olacak. Erzincan ilinin hizmet süresi 3 yıldır. Normal atama dönemlerinde tayin istedim ve red cevabı aldım. Şubemiz sivil memur kadro sayısı 3 iken 2 sivil memur olarak çalışıyoruz. Diğer Sivil memur arkadaş hizmet süresini tamamlamamıştır. Ben daha yeni evlendim. Eşim Hatay/İskenderunda özel bir hastanede sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Yaklaşık 14 aydan berli düzenli olarak sigortası yatmaktadır. Eşimin tayin isteme gibi bir durumu olmadığından yanıma gelememektedir. Ben eşimin bulunduğu ile Eş durumundan tayin isteyeceğim. Milli Savunma Bakanlığını arayarak durumumu izah ettim. Ancak bana tayinin olmaz diyerek Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle atamalarına ilişkin Yönetmeliğe atıfta bulunarak Eş durumunda tayin isteyebilmek için eşimin kamu personeli, asker ya da polis olması gerekirmiş. Yoksa bunların haricinde eş durumundan tayin işim olmamış. Eş durumundan tayin olamazsam ASKERİ Yüksek idare mahkemesine dava açabilir miyim. Dava açtıktan sonra davayı kazanma ihtimalim var mı. Bana yardım edin. Benim gibi durumu olan dava örnekleri var mı.

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

örnekleri mevcut, atama talebinde bulunmanızı tavsiye ederim, hizmet sürenizi doldurmuşsunuz ancak eşinizin görev durumu size belirtildiği gibi olmalıdır, yönetmliğe göre böyle, ama hizmet sürenizi dodurduğunuzdan bahisle atama talebinde bulunarak eşinizin de görevli olduğu ile aile bütünlüğünün sağlanması için dilekçe verin, örnekleri mevcut.saygılarımla

 mert | 19-08-2011 | ankara

iyi günler hocam ben jandarma personeliyim eşim kadrolu olarak bolu ilinde aday memur. bu hafta basladı. ben eşimin yanına tayin olmak için dilekçe yazacaktım ama genel komutanlıık böyle bi tayin olmaz eşiniz aday memur dedi. asaleti tasdik olması gerekiyomuş. ayrıca eşim hamile ve yanında refakat edebilecek musait yakınım yok ne yapmam gerekir çok teşekkürler.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eşiniz aday memur olduğu için 

bir yıl geçmeden, atama yapılamaz.

Ancak, bu yıl Jandarma Genel K.lığı eş durumundan atama imkanı olmayan bir çok personelin

atama işleminin gerçekleştirildiği yönünde bir emir yayınladı.

o emrin ilgisini  tutarak ve eşinizin hamileliği ile ilgili sağlık belgelerini de ekleyerek, 

bir talepte bulunun bakalım...

 esra | 17-08-2011 | bursa

mmrb benim de bir sorum olacak. benim nişanlım şuanda askerde. askerliğini asteğmen olarak yapıyorç seneye düğünümüz var ben öğretmenim. tayinim çıktı bu sene gidiyorum ama düğün tarihime kadar 1 yılım dolacak. nişanlım asker dönüşü özel sektöre girece. bizim eş durumu isteyebilmemiz için 360 gün doldurma şartımız var. askerdeyken zaten 9 at boyunca onun sigortası yatacak. geldiğinde 3 ay çalışırsa doluyor. bu durumda eş durumuna başvurabiliriz değil mi?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Siz öğretmen olduğunuz için,

sizin memuriyette bir yılınızı doldurmanız yeterli.

 

 meltem | 15-08-2011 | çankırı

hocam benim nişanlım muvazzaf astsubay bense maliye mezunuyum kpss ye hazırlanıyorum fakat bu konuda çeşitli tereddütlerimiz war.nişanlım alanı gereği 4 büyük şehire tayin isteyebiliyor bende memur olur atanırsam ki yeni evlenmiş olacağız onun yanına atanma olasılığım olurmu?bide bildiğim kadarıyla o benim yanıma atama isteyemiyo galiba bu doğrumu??ne yapmalıyım beni aydınlatırsanız sevinirim teşekkürler...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 aday memur olduğunuz ilk yıl atama isteyemeyeceksiniz.

Ancak, diyelim ki siz batıda bir ilde görev yapıyorsunuz ve eşiniz de doğu görevini bitirdi.(veya tersi de mümkün siz doğudasınız gibi) sizin bulunduğunuz ve ya görev yapabiliceğiniz bir ile atama isteyebilir

 elif | 14-08-2011 | çanakkale

sayın hocam ben çanakkalede 2007 den beri 4/b li att olarak çalışmaktayım. eşimse 12 yıllık muvazzaf astsubay bu yıl geliboludan siirt e tayini çıktı. Bize kadro geldi ve tayin dilekçemi kara kuvvetlerine yolladım yklaşık 20 gün önce fakat hala tayinim gelmedi. ne yapmam lazım

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Siz neden kadroya geçmediniz bilemiyorum,

ancak, personel başkanlığına bir telfon açıp, neticeyi araştırın önce.

idarenin, 60 günlük cevap süresi var.

bu süre içerisinde cevap verilmezse, talebiniz zımnen reddedilmiş sayılır ve

bu tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava açmanız gerekir...

 kevser arslan | 12-08-2011 | şanlıurfa

hocam ben 3 senedir çalışmaktayım süremi doldurdum yalnız eşimin özel sektörde net olarak ne kadar ssksının olması gerekiyor eş durumundan faydalabilmemiz için. bu konuda yeterli bilgiye bir yerden ulaşamadık çeşitli söylemler var doğrusu nedir acaba çalıştığı son iki senenin aynı kurumda geçirilmesi şartı var mıdır askerliği de bu süreye dahil ettirebiliirmiyiz

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eşiniz özel de çalıştığı için,

emsallerinize göre avantaj sağlamayacak biçimde 

atama talebiniz dikkate alınabilir.

Ayrıca, eşinizin farklı şehilrlerde çalışabilme imkanları var ise sizin safahatınıza göre bu şehirlere de atama isteyebilirsiniz.

 kevser arslan | 11-08-2011 | şanlıurfa

hocam ben sağlık bakanlığında kadrolu hemşireyim eşim özel sektörde çalışıyor eşimin yanına tayin olabilir miyim şartlar nelerdir neler gerekli bilgilendirir misiniz teşekkürler..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 BULUNDUĞUNUZ YERDEKİ HİZMET SÜRENİZİ DOLDURDU İSENİZ, EMSALLERİNİZE KARŞI AVANTAJ SAĞLAMAMAK KOŞULUYLA TALEBİNİZ DEĞERLENDİRİLEBİLİR.

 osman | 07-08-2011 | tekirdag

hocam ben tarım ilçe mudurlugunde 4/b li ziraat muhendisi çalışmaktayken su an 4/a kadrosuna gectim 2009 mart ayından beri calısmaktayım. eşimse konyada özelde çalışıyor 6 aydır. tayinmi aldırabilirmiyim. şimdiden teşekkürler

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Eşiniz özelde çalıştığınız için emsallerinize nazaran bir avantaj sağlamadığınız sürece atama gerçekleşebilir. Ama, ünvan, kadro bunlar da önemli tabii. Bir dilekçe verip deneyin bence...

 İsa YILDIRIM | 07-08-2011 | İSTANBUL

Hocam be astsubayım 2005 tarihinde istannbul garnizonuna atandım eşim 2011 mart ayında kırıkkale üniversitesi tıp fakültesine 4-B statüsünde hemşire olarak atandı kırıkkalede kadrom olmadığı için İstanbulla aynı statüde olan ankaraya aile bütünlüğümü sağlamak için atama istedim eşimin 4-B li olmasından dolayı atamamın olmayacağını söylemelerine rağmen ben atamamı istedim ve şu anda 02Ağustos2011 tarihi itibari ile eşim 4-b den kadroya geçti eylül atamaları için gereken kadro belgesini aldım ve tekrar atama isteyeceğim ama yaptığım görüşmeler neticesinde olumsuz cevap vereceklerini tahmin etmekteyim sizce atamam olmazsa izleyeceğim yol nelerdir beni aydınlata bilirmisiniz .ilginiz için teşekkürler 0532 2238542

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Her zaman arayabilirsiniz elbette...

Ayrıca, şunu unutmayın bu yıl Jandarma Genel K.lığının yayınladığı bir emir var. atamalarına imkan olmayan yaklaşık 200 personelin eş durumundan atamalarının yapıldığı yönünde...

yalnız bir konuya dikkat edin, eşiniz kadroya geçtiği için eş durumundan atama isteyin. bu urumunuzu dilekçenizde açıkça belirtin ve dilekçenizi gönderdikten sonra bir red cevabı gelirse 60 gün içerisinde dava açmak gerekiyor.

 ALİ ALHAN | 04-08-2011 | ARAPGİR - MALATYA

sayın d emir ve aksoy; ben askerlik şubesinde kadrolu sivil memurum. çocuğum 2011 sbs sınavında başka bir ilde Anadolu lisesi Turizm ve otelcilik bölümünü kazandı ve kaydını yaptırdık, bu nedenle atama isteğinde bulunabilirmiyim. kesin atamam yapılır mı? yapılmaz ise ne yapmalıyım

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Bulunduğunuz ilçede yakın ilçelerde ya da Malatya Merkez'de kazanabileceği benzer bir okul yok muydu.

Benzer okullar varsa, kişisel tercihiniz olarak algılanır. Bu nedenle atama işi zorlaşır.

Yine de kurumunuza bir dilekçe verin bence...

 SİVİL MEMUR | 03-08-2011 | İSTANBUL

HOCAM MERHABA,EŞİM KOCAELİDE ASTSUBAY VE BAŞKA İLE SINIFI İTİBARİ İLE TAYİN İSTİYEMİYOR,BENSE 2009 KASIM AYINDA MEMURİYETİ KAZANARAK İSTANBULDA K.K.K.LIĞINDA SİVİL MEMUR OLARAK GÖREVE BAŞLADIM.İŞE BAŞLAMADAN ÖNCEKİ ALIM ŞARTLARINDA VE İŞE BAŞLADIKTAN SONRAKİ YÖNETMELİKTE ASALET ONAYIM SONRASINDA EŞ DURUMU TAYİNİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KISITLAMA YOK İKEN 26 ŞUBAT 2010 YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE EŞ DURUMUNDAN DOLAYI TAYİN İSTİYEBİLMEK İÇİN YA EVLENMEK GEREKİYOR YADA MEMUR OLAN EŞİNİN TAYİNİN ÇIKMASI GEREKİYOR.EŞİMİNDE TAYİN DURUMUNUN OLMAMASINI BELİRTEREK EŞİMİN BULUNDUĞU GARNİZONA TAYİN İSTEDİM FAKAT YÖNETMELİĞİ İLGİ YAPARAK TAYİN DİLEKÇEMİ KABUL ETMEDİLER!SİZCE NE YAPMALIYIM?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Telefonla ulaşırsanız gerekli yardımı sağlayalım.

 uğur | 31-07-2011 | mardin

Sayın Hocam, Nişanlım, üniversitede okutman olarak görev yapıyor, Ben de jandarmada subay olarak görev yapmaktayım. bu durumda atamalarım nasıl gerçekleşecektir? Şimdiden teşekkür ediyorum.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği gereği;  Subay ve astsubaylardan eşleri muvazzaf/sözleşmeli askerî personel olan ya da devlet kuruluşunda görevli olanların atamaları

 
Madde 43 - Eşleri muvazzaf/sözleşmeli Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerî personel olan subay ve astsubaylar istekli olmaları durumunda hizmet ve kadro imkânları nispetinde eşleri ile aynı garnizona atanmaları dikkate alınır.
 
             Eşleri Devlet kuruluşlarında görevli subay ve astsubayların atanmalarında eşlerinin memuriyet görevi göz önünde tutulur. Talep ettikleri garnizonlara atanmaları muvazene, kadro ve ihtiyaç durumu ile safahatı ve sıralı hizmet garnizonu hizmet sırası dikkate alınarak öncelikle yapılabilir. 
 
             Atama durumuna girmiş personelin çocuklarının yüksek öğretim, özel ve yatılı okullar hariç olmak üzere eğitim ve okul durumlarına bağlı istekleri, emsallerine nazaran avantaj sağlamamak kaydıyla imkânlar nispetinde karşılanabilir.
 
bu durumda eşinizin, başka illere atanabilme imkanı var mı. Keza eşinizin statüsü farklı. Eşiniz Konuyu kendi kurumunda araştırmalı.Yalnız fiiliyatta gördüğüm bu konuda bir çok subay astsubay sıkıntılı idi ve eşlerini gittikleri yere götüremiyorlardı.
 

 sevinç | 26-07-2011 | istanbul

sayın hocam benim eşim astsubay şuanda görevinin 3.yılında. temmuzda ilk doğu yeri tunceliye atandı orasıda aile götürülmeyen yermiş. ben hemşireyim eylülde sağlık bakanlığının 4b li kadrosunda bi doğu ilinde atanır ve çalışmaya başlarsam eşim benim olduğum yere geçiş yapabilir mi? şimdiden teşekkürler..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Jandarma Genel K.lığı emrinde çalışan, sizin benzeriniz durumunda müvekkillerim oldu ve eşi 4/b kapsamında hemşire olan eşinin bulunduğu garnizona ataması yapıldı.

 burak | 24-07-2011 | ankara

eşim sağlık bakanlığında ben adalet bakanlığında memur olarak çalışmaktayım. ben 2005 yılında ankarada eşim 2010 yılında elazığda göreve başladı statümüz ve öğrenim durumumuz aynı eşim benim yanıma tayin talebinde bulunabilir mi?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

eşiniz aday memur değilse elbette...

 VEDAT YİĞİT | 21-07-2011 | ANKARA

SAYIN HOCAM BEN ANKARA JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞINDA 11 YILDIR MEMURUM. AİLEM KIZIMIN KIRIKKALE ANADOLU MESLEK LİSESİNİ KAZANMASI NEDENİYLE ORADA BULUNMAKTA. 2011 YILI ATAMALARDA ATAMA İSTEĞİME OLUMSUZ YANIT VERDİLER. BU DURUMDA DAVA AÇARSAM NEREYE AÇMAM GEREKTİĞİNİ VE BU KONUDA BANA DAHA KAPSAMLI BİR BİLGİ VERMENİZİ SİZDEN ÖNEMLE RİCA EDİYORUM. SAYGILARIMLA

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Vedat bey, bir ara büroyu ararsanız ayrıntılı yardımcı olalım.

 VEDAT YİĞİT | 21-07-2011 | ANKARA

SAYIN HOCAM SİZDEN RİCAM ÇOCUĞUMUN EĞİTİM DURUMUNU GÖSTEREN BİR BELGE İLE AĞUSTOS AYININ SONUNDA AİLE BÜTÜNLÜĞÜ VE EĞİTİM DURUMU NEDENİYLE TEKRAR ATAMA İSTEĞİNDE BULUNACAĞIM. BU NEDENLE ATAMA DİLEKCEME EK OLARAK KOYABİLECEĞİM MAHKEME KARARLARINA İHTİYACIM VAR BU KARARLARI BANA MAİL OLARAK GÖNDERİRSENİZ SİZE DUA EDERİM. İLGİNİZE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDER ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM.

 zehrat | 21-07-2011 | ankara

mrb. benim nişanlım astsubay ben işletme bölümünü bitirdim maliye bakanlığı gelir uzmanlığına girsem eş durumundan tayin olabilirmiyim acaba cvp verirseniz sevinirim.

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 eş durumu atamalarda zorunlu olarak dikkate alınır

 Yasin | 20-07-2011 | Kars

Sayın hocam ben bir jandarma Astsb olarak calismaktayim 2011 il ici atamaları ile kars Dagpinar asayiş komando bölük komutanlığına atamam yapıldı. Esim kars tapu sicil müdürlüğünde 657 kapsamında memur olarak çalışmaktadır. Dagpinar beldesi kars ili digor ilçesi sınırlarında kaldığından kars merkezine gidiş yapmama izin verilmiyor. Dagpinar kars merkeze20 digor ilçesine 15 km mesafede. Size sorum su olacak benim buraya atamamın yapılması kanuna aykirimidir? Kars merkezine gidiş izni vermemeleri ne bahane olan garnizon sınırı kavramı halen gecerlimidir? Nasıl bir yol izlemeliyim? Saygılar teşekkürler.

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

merhaba; benzer konularda ayim de açılmış ve atamanın iptali ile sonuçlanmış dava örneklerimiz çok, diğer hususları da bilmem gerekir ama atama yönetmeliği hükümlerine göre il içi atama işleminiz hukuka aykırı görünüyor ve iptali mümkün.. Bu arada hangi yıl kars garnizonuna atandığınızı, son görev yerinden alınmanızı gerektirecek adli, idari bir soruşturma geçirip geçirmediğinizi ve hizmet safahatınızı vs de bilmem gerekiyor ancak aile bütünlüğünün sağlanması bakımından değerlendirdiğimizde atamanın iptali mümkün görünüyor. saygılarımla

 özlem yılmaz | 19-07-2011 | izmir

merhabalar ...nişamlım izmirde hava astsubayı olark çalışmakta ve ağustos ayında 8-1 ine düşecek ben mühendisim ve atandığım taktirde 8-1 inden direk başlıcam .yeni kanuna göre özelde çalışılan sürede kademe olarak veriliyormuş ben böylece kademe olarak nişanlımın önüne geçicem (yüksek lisans yapmayıda düşünüyorum oda 1 kademe 2 kademe önünde olucam )eş durumu tayinlerinde derece kademe ne kadar etkili.çünkü ben yanıma aldıramıyorum

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

merhaba;

derece ve kademenin eş durumundan atamada bir önemi yok, önemli olan aile bütünlüğünün sağlanmasıdır. Sorunuzu yanlış anlamadım umarım, saygılarımla

 caglar | 28-06-2011 | adana

Adem Bey tekrar merhaba; İsken Termik Santrali nde Makin müh. olarak çalışıyorum. Çalıştığım birimin farklı illerde görev yeri yok ve Ceyhan/Adana'da. Nişanlım Batman merkezde sınıf öğretmenliği yapıyor(kadrolu). Benim 2008 mart ayında 9 günlük sigortam var. 2010 ağustosunda da okul bittikden sonra askere gittim ve 6 aylık askerlik sonunda 2011 Şubatında askerliğim bitti.2011 haziaranının 6 sında işe başladım(özel sektör) ve evlilik düşünüyorum. Nişanlım sınıf öğretmeni (kadrolu) ve 1 yılını doldurdu. Sorum şu: Askerlik dönemi için sigortamı dışardan yatırırsam 6 ay sonra eş durumundan atama hakkını elde edebilirmiyiz? Teşekkürler İyi Çalışmalar

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Çağlar bey, 

sizin zaten Ceyhan dışında görev yeriniz olmadığı için

sanırım nişanlınızın Ceyhan'a atanması durumunu soruyorsunuz.

Nişanlınız bir yılı doldurdu ise

düğünü beklemeksizin resmi nikah yaparak nişanlınızın Ceyhan'a atanmasını sağlayabilirsiniz.

 

 caglar | 27-06-2011 | adana

Hocam merhaba Benim 2008 mart ayında 9 günlük sigortam var. 2010 ağustosunda da okul bittikden sonra askere gittim ve 6 aylık askerlik sonunda 2011 subatında askerliğim bitti.2011 haziaranının 6 sında işe başladım(özel sektör) ve evlilik düşünüyorum. Nişanlım sınıf öğretmeni (kadrolu) ve 1 yılını doldurdu. Sorum şu: Askerlik dönemi için sigortamı dışardan yatırırsam 6 ay sonra eş durumundan atama hakkını elde edebilirmiyiz? Teşekkürler İyi Çalışmalar

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Sayın Çağlar,

özel sektörde çalıştığınızı belirtiyorsunuz.

Çalıştığınız birimin farklı illerde görev yeri mi var.

Nişanlınız ayrı ilde mi...

Lütfen açıklayıcı bilgi verir misiniz.

 emre taşkıran | 24-06-2011 | bandırma

hocam merhaba. ben havacı muvazzaf astsubayım. eşim hemşire kendisi kpss den kadrolu olarak bursa ya henüz atandı. ben bandırmada çalışıyorum. onu yanıma almam için yapmam gerekenler nedir. mümkünse yanıma almam ne kadar sürer. bu konuda yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz.

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

merhaba;

eşinia henüz adaylık döneminde ise kendisinin atamsı yapılamayacaktır ancak siz bu sebebe dayalı olarak atama talep edebilirsiniz ve bu husus dikkate alınmaz ve aile bütünlüğünüz sağlanmaz ise AYİM de dava açabilrisiniz, benzer konularda emsal kararlar mevcuttur. saygılarımla

 GİZEM GEÇİM | 22-06-2011 | İZMİR

Adem Bey, eşim izmirde sözleşmeli hava astsubayı, bende uludağ üniversitesine 657li devlet memuru olarak atandım, türk ilahlı kuvvetleri ile sağlık bakanlığı arasındaki eş durumu protokolünden nasıl yararlanabilirim, eşim değiştirilemez bölgede, benim izmire atama istemem mümkün mü? eşimin sözleşmeli astsubay olması bizim için bu konuda bir engel mi? nasıl bir yol izleyelim ? yardımlarınız için çok teşekkürler..

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

Gizem hanım,
 
Sözleşmeli Astsubaylar atama işlemleri,  
 
Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği 38 nci maddesi gereği;
 
 Kıt'a, karargah ve kurumlara atanan sözleşmeli subay ve astsubaylar istihdam esasına uygun olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
 
dolayısıyla eşiniz neden değiştirilemez bölgede anlayamadım.
eş durumundan atama isteyebilir.
ama siz henüz aday personel konumunda iseniz, kadroya geçmeniz beklenecektir.
Bu arada siz de kurum değişikliği ile İzmir'e atama isteyebilirsiniz.
 

 Uzman... | 10-06-2011 | Şırnak

Sayın hocam, benim eşim, İzmir'de özel bir firma'da çalışıyor. Daha evvel İzmir'de çalıştım, iki yıldır Şırnak'taydım. Dönüşte İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, denizli gibi şehirleri yazdım. Ama, tayinim, Samsun'a çıktı. Ne olacak şimdi, dava açsam, anladığım kadarı ile kazanmak zor, ya hanımı işten çıkaracağız, ya da ayrı gayrı nereye kadar gidecek böyle. kafayı yemek üzereyim inanın...

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 Uzman kardeşim, 

Elbette, görev safahatınızı bilmediğim için bir şey diyemiyorum. ama, söylediğiniz illerde 1 nci derece hizmet garnizonları da var, ikinci derece hizmet garnizonu'da...Samsun'da (şu anda yönergeye bakmadığım için emin değilim ama) 2 nci derece hizmet garnizonu olması gerekir. Samsun'a verebilen kütahya'ya da verebilirdi. Üstelik, atama istek formuna bu illeri yazabildiğinize göre, esasında bu illere verilmenizde bir sıkıntı yokmuş gibi görünüyor. 

 

 Hatice Şencan | 08-06-2011 | Samsun

4/b kapsamındaki eşlerle ilgili bir gelişme var mı acaba?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

  Hatice Hanım,

Dün itibariyle Resmi gazete ile yayınlandığı üzere, Kanun hükmünde kararname ile 4-B'li kamu çalışanları ile 4924 sayılı kanun hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalışanların kadrolu olarak atanacağı;  30 gün içinde müracaat etmeleri gerektiği ve  60 gün içinde kadrolarının yapılacağı belirtildi. Ancak, resmi gazeteyi ya da kanun Hükmünde Kararnameyi henüz görmedim.

Takip etmenizde yarar var.