Giriş   Makaleler    Askeri hukuk     TAZMİNAT DAVALARI (İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN)

TAZMİNAT DAVALARI (İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN)

TAZMİNAT DAVALARI (İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN)

 İdari eylemlerden dolayı açılan davalar artık, AYİM ya da İdare Mahkemelerinde değil, Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır.

Yani vatani hizmetini yapmakta iken, yaralanan, erbaş ve erler ile Subay, Astsubay ve Uzman Çavuşlar, tazminat istemlerine yönelik davalarını artık Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde değil; Asliye Hukuk Mahkemelerinde açacaktır.

 

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) (YÜR. TAR.: 01.10.2011) Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev başlıklı 3’cü maddesi “ 

     MADDE 3 - (1) Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır. “