Giriş   Makaleler    Askeri hukuk     TAZMİNAT DAVALARI (İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN)

TAZMİNAT DAVALARI (İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN)

TAZMİNAT DAVALARI (İDARİ EYLEMDEN KAYNAKLANAN)

 İdari eylemlerden dolayı açılan davalar artık, AYİM ya da İdare Mahkemelerinde değil, Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılacaktır.

Yani vatani hizmetini yapmakta iken, yaralanan, erbaş ve erler ile Subay, Astsubay ve Uzman Çavuşlar, tazminat istemlerine yönelik davalarını artık Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde değil; Asliye Hukuk Mahkemelerinde açacaktır.

 

04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) (YÜR. TAR.: 01.10.2011) Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev başlıklı 3’cü maddesi “ 

     MADDE 3 - (1) Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır. “  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 istanbullu | 14-07-2012 | istanbul

acemi birliğinde eğitim esnasında duvardan düştüm.usta birliğimde 4 defa sevke gittim.ilk sevkte anlaşıldı yani olaydan 6 ay sonra kırık olduğu.askerlik bitti.sivilde tedavi gördüm.ameliyat olmadan önce kendi başıma ankaraya düşmeme ispat için dilekçe yazdım.onlarda dilekçeye göre askeri hastaneye gönderdiler.1 ay süren gitgellerde askere elverişlidir.komando olamaz dediler ama ben askerde komandoydum.ocak 2011 de itiraz ettim.tekrar sevke gönderdiler.ama gitmedim.nisan 2011 de ameliyat oldum.şimdi sağ dizimde ve sağ kalçamdada sorunlar çıktı.sol ayaktanda tekrar ameliyat olmam gerekli.dava açmak için geç kalmadım umarım???ayrıca ilk raporuma itiraz ettiğim için msb lığı kesin rapor onayını vermişmidir.tekrar hastaneye gitsem bu rapor karşıma çıkar mı???

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

olay tarihini net olarak yazar mısınız veya tüm rapor ve belgelerinizi gönderirseniz inceleyelim

 sivaslı | 12-07-2012 | istanbul

ekim 2007 de olan acemi birliğinde olan bir olay ; erin sosyal hayatına maloluyor.nisan 2011 de ameliyat olmak zorunda kalıyor.tezkere tarihi ise kasım 2008 dir.olaydan sonra aralık 2011 tarihinden beri dava açmak istiyor. dediğinize göre 1 yıllık süre askerlik vazifesi içinde geçiyor.hak aramaya neden bir durum var mı bu olayda?

  Av. Fevzi AKSOY'nin Cevabı :

son kesin rapor tarihi ve raporun askerlik hizmeti esnasında meydana gelen olaydan kaynaklandığı ispat edilebilecek kadar açıksa, aralık 2011 tarihinde aldığınız rapora dayalı olarak aralık 2012 ye kadar dava açmanız mümkün olabilir, belgeleri de görmek lazım, geçmiş olsun

 sivaslı | 10-07-2012 | istanbul

askerde spor müsakabaları nedeniyle yaralanan erin olay tespit tutanağı yok ise;revir defterlerindeki muayane yazıları,olaydan 6 ay sonra usta birliğinden askeri hastaneye gönderilen erin topuğunda kırık olduğunu gösterir belge ve 20+1 sıhhı istirarat ve tezkereye kadar aldığı 3 ayrı sevk belgeleri ve şahitler dava açmak için yeterli mi?

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

 hizmet nedeniyle olduğunun ıspatı önemli...Sakatlanma tarihi üzerinden 1 yıl da geçmedi ise tazminat davası açılabilir...

 yavuz yıldız | 29-06-2012 | istanbul

asliye hukuk mahkemesi bakar maddesine göre dava açıldıktan sonra mahkemece görevsizlik kararı verilirse ve görevli mahkemeye gönderilirse bu mahkeme hangi mahkeme olur.tazminat davasında görevsizlik kararı verilen mahkemeye yatılan bütün harçlar(nispi harç dahil)geri verilir mi veya görevli mahkemeye gideceğinden mahkemeye yeniden harç yatırılacak mı???

  Av. Adem DEMİR'nin Cevabı :

mahkeme hangi mahkemenin görevli olduğunu da belirtmiştir. Duruşma zaptına bakınız lütfen...